อันซีน สวิตเซอร์แลนด์ (ฤดูร้อน) 11 วัน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-อันซีน สวิตเซอร์แลนด์ (ฤดูร้อน) 11 วัน

รหัสทัวร์ : UNSEEN SWITZERLAND SUMMER 11DAY
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 9 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 165,900 บาท
2 16 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 165,900 บาท
3 5 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65 169,900 บาท
4 13 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 165,900 บาท
5 11 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 165,900 บาท
6 15 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 165,900 บาท
7 6 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 169,900 บาท
8 13 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 169,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมทะเลสาบ OESCHINENSEE ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดของสวิสฯ (UNESCO)
 • 2
  ชมโรงแรม AESCHER HOTEL ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ติด 1 ใน 10 ภาพถ่ายที่สวยที่สุดในโลก
 • 3
  นั่งรถไฟไอน้ำโบราณชมวิวแบบพาโนรามา BRIENZ –ROTHORN -BAHN เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ
 • 4
  ชม ALETSCH GLACIER ธารน้ำแข็งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์ (UNESCO)
 • 5
  สนุกสนานกับการเล่น MOUTAIN COASTER เครื่องเล่นบนยอดเขาที่ท่านต้องลองสักครั้ง
 • 6
  นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
 • 7
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 8
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 9
  ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST เดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot)
 • 10
  ชมวิวยอดเขา HARDER KULM ยอดเขาเหนือเมืองอินเทอลาเก้นสุดสวย พร้อมรับประทานอาหารค่ำ
 • 11
  ชมหุบเขา AARESCHLUCHT หุบเขาสุดมหัศจรรย์ของสวิสเซอร์แลนด์
 • 12
  ชมทะเลสาบ BACHALP LAKE ทะเลสาบบนยอดเขา GRINDELWALD FIRST
 • 13
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง
 • 14
  ชมเมือง LEUKERBAD เมืองน้ำแร่ชื่อดัง และให้ท่านได้อาบน้ำแร่บนเทือกเขา
 • 15
  หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • 16
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย
 • 17
  ชมหมู่บ้าน BETTMERALP หมู่บ้านในเทือกเขา ปลอดมลภาวะ แสนสวย
 • 18
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 19
  ชมหมู่บ้าน GRINDELWALD หมู่บ้านกลางเทือกเขาเอลป์ สุดสวย
 • 20
  ชมหมู่บ้าน APPENZELL หมู่บ้านสวิสแท้ๆ ที่ซ้อนตัวในหุบเขา

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ อันซีน (ฤดูร้อน)
UNSEEN SWITZERLAND SUMMER
11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - Ebenalp - โรงแรมหน้าผา Aessher Hotel - อัพเพนเซล - อันเดอร์แมท

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้า Ebenalp bahn (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าไปชมโรงแรมริมหน้าผา Aescher Hotel  ซึ่งโรงแรมนี้นี้มีความพิเศษตรงที่การสร้างติดขอบหน้าผาริมเขาบนภูเขาสูง 1,454 เมตร เมื่อมองมาจากทางก่อนที่จะถึงตัวโรงแรมจะได้วิวที่สวยงามลงตัวมาก โดยระหว่างทางที่เดินจะผ่านวิวอันงดงามของหุบเขา
 • เดินทะลุผ่าน ถ้ำ Wildkirchli Cave และ กระท่อม Hermit’s House บ้านพักนักบวช และผู้แสวงบุญซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1658-1893 ผ่าน ห้องทำพิธีทางศาสนา Cave chapel ซึ่งสร้างเจาะเข้าไปในหุบเขาอายุเกือบ 400 ปี เพราะสร้างมาตั้งแต่ปี 1621จนกระทั่งถึงโรงแรม Aescher อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามตามอัธยาศัย                                                                       These 10 most beautiful and luxurious hotels are nothing less than heaven on Earth, check it out

** หมายเหตุ : การเดินทางเท้าไปโรงแรม Aescher เป็นทางเล็กๆ ขุระ ระยะทางไปกลับประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องขาหรือเข่า นั่งวิวแชร์ หรือสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่อนุญาตให้เดินไป  ให้นั่งรอที่ร้านอาหารบนสถานีกระเช้า เท่านั้น  **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านนั่งกระเช้ากลับสู่ด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อัพเพนเซล (APPENZELL)  เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งใกล้กับประเทศ ลิคเค่นสไตน์ (Liechtenstein ) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี Grand Train Tour of Switzerland : Touring : Hiking and being active : Appenzellerland Tourismus
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt ) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักในหุบเขา เป็นเมืองต้นทางชุมสายรถไฟในการท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งนี้ ให้ท่านอิสระ ชื่นชมบรรยากาศตลอดสองข้างทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
Radisson Blu Hotel Reussen, Andermatt 

DAY3

อันเดอร์แมท–BETTEN -หมู่บ้าน Bettmeralp –ธารน้ำแข็ง Aletsch Arena (Unesco) - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ….น.  นำท่านนั่งรถไฟจากเมืองอันเดอร์แมท  สู่สถานีเมือง BETTEN
 • ….น.  เดินทางถึงเมืองสถานี Betten เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ หมู่บ้าน Bettmeralp  เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ สงบๆ ปลอดยานยนต์ ขึ้นลงด้วยรถกระเช้าอย่างเดียว ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้าน Bettmeralp ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ                                                                                                          Summer Weekend in Bettmeralp - Z'Nüni - Online Magazine from Switzerland
 • นำท่านเปลี่ยนกระเช้าขึ้นเขา Bettmerhorn (สูง 2,647 เมตร) 1 ใน 3 ของจุดชมวิวธารน้ำแข็ง Aletsch Arena ธารน้ำแข็งที่มีความยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22.6 กิโลเมตร และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปีค.ศ.2001 โดยธารน้ำแข็งแห่งนี้ สามารถขึ้นได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)  อิสระให้ท่านท่านชมความงดงามของกลาเซียตามอัธยาศัย                              Tubby Thinks Out Loud] เมื่อธารน้ำแข็งมาบรรจบกับฟ้า ที่ Aletsch Arena

** หมายเหตุ หากกระเช้า ปิดไม่ว่าด้วยเหตุการ์ณใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายขึ้นชมกระเช้าอื่นแทน หรืองดให้บริการ**

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางสู่ด้านล่าง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง TASCH
 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์  เที่ยวเซอร์แมท สัมผัสวิวสวยหลักล้าน แลนด์มาร์คดังแห่งสวิตเซอร์แลนด์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL

DAY4

เซอร์แมท - กอร์เนอร์แกท - ทะเลสาบ Riffelsee – เซอร์แมท - ลุคเคอร์แบด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า                                                                      File:GGB Bhe 4-8 Rotenboden - Gornergrat.jpg
 • นำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden ถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้            ☆ 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน Zermatt & Easy Day Trips ☆ - ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทหรือเลือกพักผ่อนเดินตามอัธยาศัย10 Days in Switzerland Part 2 : Zermatt - Matterhorn | README.ME
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลุคเคอร์แบด (Leukerbad)  เมืองน้ำแร่เล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในหุบเขาระดับความสูง 2,000 เมตร ทางตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นชื่อเป็นเมืองแห่งสปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ซึ่งประกอบด้วยบ่อน้ำแร่กว่า 30 แห่งซึ่งถูกเติมเต็มด้วยน้ำแร่ธรรมชาติอุณหภูมิ 51 องศาดีกรีเซลเซียสกว่า 3.9 ล้านลิตรต่อวัน      โรงแรมเมืองลูเคอร์แบด 13 แห่งที่มีนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ | Hotels.com
 • อิสระให้ท่านแช่อาบแร่ตามอัธยาศัย  (ค่าเข้าอาบน้ำแร่บ่อสาธารณะ ไม่รวมในค่าทัวร์ )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
Le Bristol Leukerbad หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

ลุคเคอร์แบด - VISP - นั่งรถไฟ – อินเทอลาเก้น – ยอดเขา Harder kulm พร้อมรับประทานอาหารบนยอดเขา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนั่งรถโค้ชสู่เมือง VISP
 • … น. จากนั้นนำท่านเปลี่ยนนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ Lötschberg Tunnel  จากเมือง VISP – SPIEZ –  INTERLAKEN  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  55 นาที)

(หมายเหตุ : ตารางรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยรถโค้ชจะมาเจอคณะ ตอนเย็นที่โรงแรมที่พัก + พร้อมกระเป๋าใบใหญ่ )

 • … น.เดินทางถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • นำท่านเดินท่องเที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบฃเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็น เมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  How to get the most out of Interlaken, Switzerland

 รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านนั่งสู่สถานี Harder Bahn นำท่านนั่งรถรางไต่ขึ้นเขาสู่ยอดสุดของ Harder Kulm ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,321 เมตร ท่านท่านได้ชมวิวเมืองอินเทอลาเก้น ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาจุงเฟราด้านหน้า ด้านซ้ายมือมีทะเลสาบ Brienz ด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun ให้ท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ โดยจุดชมวิวทำเป็นทางเดินยื่นออกไปเหนือหน้าผา  และมีร้านของที่ระลึก  ร้าน café ให้ท่านได้นั่งชมวิวทิวทัศน์                                                                                                       Harder Kulm Viewpoint Funicular Ticket from Interlaken

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบน HARDER KULM

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2คืน)

DAY6

รถไฟหัวจักรไอน้ำ BRIENZ ROTHORN BAHN - หมู่บ้าน ISELWALD – หุบเขา Aare Gorge

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเบรียนซ์ (Brienz)
 • นำท่านสู่สถานี Brienz-Rothorn-Bahn หรือ  BRB ท่านจะได้ชมเส้นทางรถไฟหัวจักรไอน้ำแบบพาโนรามา ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 1892 ด้วยขบวนรถไฟเล็กหัวจักรไอน้ำ ที่จะพาเราขึ้นเขาสูงเพื่อชมทัศนียภาพของทะเลสาบ Brienz อันแสนงดงาม จนถึงจุดชมวิวยอดเขาโรธอน ระดับสูง 2,346 เมตร จุดชมวิวนี้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดนในเขตเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สุดสายตา วิวทะเลสาบเบรียนซ์สีเขียวอมฟ้าเบื้องล่าง โดยมียอดเขายุงเฟรา ไอเกอร์ และโฮซ์เกน เป็นฉากหลัง                                                                  อาจเป็นรูปภาพของ รถไฟ, ธรรมชาติ, ทางรถไฟ และ ข้อความ
 • ได้เวลานำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ Iseltwald  หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมุ่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้  Crash Landing on Iseltwald Switzerland - Ski Travel and Stuff

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์ Crash Landing On You Landing Bridge in Iseltwald | Filming locations, Scenery, Scenic views
 • นำท่านออกเดินทางสู่ อาเร่ จอร์จ (Aare Gorge) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30นาที) ตั้งอยู่ในเขต Meiringen เป็นทางผ่านของแม่น้ำ Aare ตามบริเวณซอกของหุบเหว โดยมีน้ำแข็งที่ละลายจากยอดเขา Faulhorn ไหลตกลงมาสมทบ                                                   Aare Gorge - Switzerland | Switzerland, Gorges, Places to see

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

ทะลสาบเบลาซี - KANDERSTEG – ทะเลสาบออชิเน่น (Unesco) - กรินเดลวาร์ล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์  Mermaid in the blue lake (Blausee, Switzerland) | nan.li | Flickr
 • จากนั้นท่านเดินทางสู่เมือง KANDERSTEG
 • จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG  สู่ ทะเลสาบออชิเน่น (Oeschinensee )
 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟฟ้า (Electic bus) ต่อไปยังทะเลสาบ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  (รถมินิบัสเปิดบริการ 11.30 – 17.30 น.)                                                                                                     Oeschinen Lake - Wikipedia

** หมายเหตุ หากรถไฟฟ้างดให้บริการไม่ว่าด้วยเหตุการใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ  **

 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบสีเขียมรกตที่มีฉากหลังเป็นผู้เขา ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ริมทะเลสาบ

 • นำท่านนั่งรถไฟฟ้า (Electic bus)   กลับมายังสถานีเคเบิ้ลคาร์เพื่อลงสู่ด้านล่าง
  อิสระให้ท่านแวะเล่นเครื่องเล่น Mountain Coaster  หรือรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้สนุกสนาน และปลอดภัยอีกด้วย สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ หากท่านสนใจสามารถสอบถามกับทางหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวมในค่าทัวร์)                                                                      MySwissAlps on Twitter: "Plan a trip to the toboggan run in #Kandersteg if you like the combination of speed and good views. #Oeschinensee https://t.co/nl9I9UnFWD https://t.co/FE76xbl3r9" / Twitter
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนเทือกเขากรุงเบิร์น-แอลป์ (Bernese – Alps) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร
 • อิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย                                                                                            The best things to do in Grindelwald, Switzerland

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 
SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2คืน)

DAY8

ยอดเขาชิลธอร์น - หมู่บ้านเมอเรน– เลาเทอร์บรุนเน่น์ - กรินเดลวาร์ล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก
 • จากนั้นได้เวลานำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง                             Murren Switzerland With Eiger Stock Photo - Download Image Now - iStock
 • ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง แม้แต่กลุ่มเมฆก็ยังลอยอยู่เบื้องล่าง                                           2020 FINANCIAL YEAR RESULT | Schilthorn Cableway Ltd
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn                                                                    Schilthorn - Piz Gloria - Mürren

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขา Piz Gloria

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป  อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย          Lauterbrunnen หมู่บ้านกลางหุบเขาในสวิตเซอร์แลนด์ วิวหลักล้าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY9

กรินเดลวาลด์ – เฟียร์ส – ทะเลสาบ Bachalp lake - ซูริก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First)( สถานที่ถ่ายทำละคร ลิขิตรัก)  พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น สู่ยอดเขา
 • นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า  บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร                                                                                                                                                            First Cliff Walk by Tissot - summit attraction with thrills
 • นำท่านเดินไปชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเล็กๆ สุดสวยบนยอดเขา ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชม. ( ทะเลสาบจะเปิดให้ชมตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. –  ต.ค.เท่านั้น หากท่านไหนไม่สะดวกจะเดินไปสามารถเดินเล่นชมวิวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัย )                                                  Bachalpsee Lake: How to Visit, Hiking Info & Map
 • จากนั้นนำท่านเดินกลับมา First Cliff Walk by Tissot)
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ปั่นจักรยาน เป็นต้น( ไม่รวมในค่าทัวร์ )

อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • ท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา                                                                                   Things to do in Zurich | Tourism - Cathay Pacific
 • นำท่านชม ย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ซึ่งถือเป็นถนนช้อปปิ้งที่หรูหราและมีสินค้าให้เลือกซื้อมากที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

CROWN PLAZA HOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

สนามบินซูริค - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน