ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ (ฤดูร้อน)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ (ฤดูร้อน)

รหัสทัวร์ : SUMMER SWITZERLAND 10D (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 12 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 149,900 บาท
2 3 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 149,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมทะเลสาบบนยอดเขา OESCHINENSEE ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดของสวิสฯ
 • 2
  ชมโรงแรม AESCHER HOTEL ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ติด 1 ใน 10 ภาพถ่ายที่สวยที่สุดในโลก
 • 3
  นั่งรถไฟไอน้ำโบราณชมวิวแบบพาโนรามา BRIENZ –ROTHORN -BAHN เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ
 • 4
  ชมหมู่บ้าน SAAS – FEE หมู่บ้านในหุบเขา ฉายา ไข่มุกแห่งเทือกเขาเอล์ป
 • 5
  สนุกสนานกับการเล่น MOUTAIN COASTER เครื่องเล่นบนยอดเขาที่ท่านต้องลองสักครั้ง
 • 6
  นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
 • 7
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 8
  ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST เดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot)
 • 9
  ชมธารน้ำแข็ง ALETSCH GLACIER ธารน้ำแข็งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์
 • 10
  ชมหุบเขา AARESCHLUCHT หุบเขาสุดมหัศจรรย์ของสวิสเซอร์แลนด์
 • 11
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง
 • 12
  ชมเมือง LEUKERBAD เมืองน้ำแร่ชื่อดัง และให้ท่านได้อาบน้ำแร่บนเทือกเขา
 • 13
  ชมเมือง GRUYERES เมืองเล็กๆแสนสวย มีชื่อเสียงในการผลิตเนยแข็ง
 • 14
  ชมเมือง SION เมืองแห่ง 2 ปราสาทเก่าแก่ของสวิสฯ
 • 15
  ชมและให้อาหารตัว MARMOT กระรอกยักษ์สุดน่ารัก นิสัยดี แห่งเทือกเขาเอล์ป

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ หน้าร้อน
SUMMER SWITZERLAND
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - เบิร์น – กรุยแยร์ - ซิออน - เลคเกอร์บาด

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กรุยแยร์ (GRUYERES)  เมืองดังแหล่งผลิตเนยแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ และมีชื่อเสียงระดับโลก จากนั้นนำชมเมืองกรุยแยร์ ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยู่เพียงสายเดียว ซึ่งถนนสายนี้ตัดขึ้นไปสู่ปราสาทกลางดงดอกไม้ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ตัวเมืองจึงไม่อาจขยายใหญ่ไปกว่านี้ นำท่านเข้าชม ปราสาทกรุยแยร์ (CHATEAU DE GRUYERES) ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสุดของเมือง สร้างในศตวรรษที่ 12 ตัวปราสาทสร้างด้วยหินเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่ง ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของสวิสฯ เช่นเดียวกับปราสาทซิยง ให้ท่านเดินตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อชีส จนได้เวลานัดหมาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซิออน (SION) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวอันมากเสน่ห์ และยังเป็นเมืองหลวงของ รัฐวาเล (Valais) อยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เมืองซิออน ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่ได้รับแสงแดดและความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริง
 • นำท่านชม ปราสาทวาเลีย (VALERE CASTLE) หรือ มหาวิหารวาเลีย (Valere basilica) เป็นปราสาทป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือตัวเมือง โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 – 13 ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโรมัน – โกธิค และถือว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจากศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันปราสาทได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไปแล้ว
 • นำท่านชมย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ให้ท่านได้สัมผัสความเก่าแก่ของตัวเมือง ชื่นชมในความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือน ปราสาทป้อมปราการ พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองและของประเทศอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเลคเกอร์บาด (LEUKERBAD)  เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ ที่ได้ขึ้นชื่อว่า wellness เพราะเป็นเมืองน้ำแร่อุ่นๆ อุณหภูมิประมาณ 30 – 40 องศา ทั้งในหน้าหนาว หรือหน้าร้อน แก้ปวดแก้เมื่อย ดีสำหรับคนสูงอายุที่มีโรคไขข้อ หรือโรคปวดต่างๆ ประจำตัว และเมืองแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองแห่งกีฬาฤดูหนาวและเป็นที่ตั้ง แหล่งสปารีสอร์ทซึ่งให้บริการน้ำพุร้อนจำนวนมาก

**  พิเศษให้ท่านอิสระผ่อนคลายอาบน้ำแร่ ที่มีทั้งในร่มและกลางแจ้ง ตามอัธยาศัย **

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
REGINA TERME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

**กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG สำหรับพักค้างคืนที่เมืองซาร์สเฟและเซอร์แมท 2 คืน***

DAY3

เลคเกอร์บาด – Betten – Bettmerhorn – Aletsch Arena - ซาร์สเฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่สถานี Betten เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ หมู่บ้าน Battmeralp  เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ สงบๆ ปลอดยานยนต์ ขึ้นลงด้วยรถกระเช้าอย่างเดียว ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • นำท่านเปลี่ยนกระเช้าขึ้นเขา Bettmerhorn (สูง 2,647 เมตร) 1 ใน 3 ของจุดชมวิวธารน้ำแข็ง Aletsch Arena ธารน้ำแข็งที่มีความยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22.6 กิโลเมตร และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปีค.ศ.2001 โดยธารน้ำแข็งแห่งนี้ สามารถขึ้นได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)  อิสระให้ท่านท่านชมความงดงามของกลาเซียตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนเขา

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ด้านล่าง
 • จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองซาร์ส – เฟ (Saas-Fee) เมืองเล็กๆ ใจกลางหุบเขาที่งดงาม ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา 13 ยอดถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์(Pearl of the Alps) ซึ่งเมืองนี้มีความคล้ายคลึงกับเซอร์แมท เนื่องจากเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ ไม่สามารถนำรถเข้ามาใช้ได้ (ยกเว้นรถสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาติเป็นกรณีพิเศษ) ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

กิจกรรมแนะนำ หรือจะเลือกให้อาหารเจ้ามาร์มอต (Marmot) สัตว์ในตระกูลกระรอก แต่มีขนาดอ้วนปุ๊กลุ๊กกว่า นิสัยเป็นมิตร น่ารัก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารจากสำนักงานท่องเที่ยวได้ในราคา 6 สวิสฟรังก์ ซึ่งพวกมันจะออกมาให้เห็นในช่วงที่มีอากาศอุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายนเท่านั้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCHWEIZERHOF HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

ซาร์สเฟ - เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท – แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท - อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาร์ล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยเดินเล่นช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท  จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden
 • นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้  ( ทะเลสาบจะเป็นน้ำ ช่วง มิ.ย.- พ.ย. ส่วนฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง)
 • จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 
AMBASSADOR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

เซอร์แมท – KANDERSTEG – ทะเลสาบออชิเน่น – BLAUSEE - กรินเดลวาลด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่โดยรถไฟสู่เมืองทาสซ์ (Taesch) เพื่อนำท่านเปลี่ยนเป็นรถโค้ช
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง KANDERSTEG
 • นำท่านขึ้นกระเช้า Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG  สู่ ทะเลสาบออชิเน่น (Oeschinensee )  นำท่านนั่งรถมินิบัสต่อไปยังทะเลสาบ (รวมอยู่ในค่าทัวร์)  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  (รถมินิบัสเปิดบริการ 11.30 – 16.30 น. )
 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบสีเขียมรกตที่มีฉากหลังเป็นผู้เขา ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1,580 ม.ซึ่งน้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะ และจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมา เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวเมือง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลก (Unesco ) อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

** หมายเหตุ : กระเช้าขึ้นสู่ Oeschinensee  เปิดบริการตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. – ปลายตุลาคม เท่านั้น  **

กิจกรรมแนะนำ ที่เป็นที่ชื่นชอบของที่นี่ คือ Mountain Coaster  หรือรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้สนุกสนาน และปลอดภัยอีกด้วย สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ หากท่านสนใจสามารถสอบถามกับทางหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวมในค่าทัวร์)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ช่วงบ่ายๆ นำท่านลงสู่ด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบลูซี BLAUSEE LAKE ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) เมืองที่มีชื่อเสียงของ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนเทือกเขากรุงเบิร์น-แอลป์ (Bernese – Alps) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร อิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์  

SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY6

กรินเดลวาลด์ – เฟียร์ส – นั่งกระเช้า – อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบนที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First) ( สถานที่ถ่ายทำละคร ลิขิตรัก)  พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น สู่ยอดเขา นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร
 • จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ปั่นจักรยาน เป็นต้น ( ไม่รวมในค่าทัวร์ ) หรือท่านสามารถเดินไปชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเล็กๆ สุดสวยบนยอดเขา ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชม. ( ทะเลสาบจะเปิดให้ชมตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. –  ต.ค.เท่านั้น )
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

 อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย คืนเงินให้ท่านละ 30 CHF

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX, PATEXPHILIPPE,  PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY7

กรินเดลวาลด์ – เลาเทอบรุนเน่น - Brienz Rothorn - อาเร่ จอร์จ - เบอร์เกินชต็อค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเบรียนซ์ (Brienz)
 • นำท่านสู่สถานี Brienz-Rothorn-Bahn หรือ  BRB (จะเปิดทำการช่วงฤดูร้อน เปิดทำการช่วงวันที่ 6 มิ.ย. – 25 ตุ.ค.ของทุกปี) ท่านจะได้ชมเส้นทางรถไฟหัวจักรไอน้ำแบบพาโนรามา ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 1892 ด้วยขบวนรถไฟเล็กหัวจักรไอน้ำ ที่จะพาเราขึ้นเขาสูงเพื่อชมทัศนียภาพของทะเลสาบ Brienz อันแสนงดงาม จนถึงจุดชมวิวยอดเขาโรธอน ระดับสูง 2,346 เมตร จุดชมวิวนี้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดนในเขตเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สุดสายตา วิวทะเลสาบเบรียนซ์สีเขียวอมฟ้าเบื้องล่าง โดยมียอดเขายุงเฟรา ไอเกอร์ และโฮซ์เกน เป็นฉากหลัง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ด้านล่างนำท่านออกเดินทางสู่ อาเร่ จอร์จ (Aareschlucht / Aare Gorge) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30นาที) ตั้งอยู่ในเขต Meiringen เป็นทางผ่านของแม่น้ำ Aare ตามบริเวณซอกของหุบเหว โดยมีน้ำแข็งที่ละลายจากยอดเขา Faulhorn ไหลตกลงมาสมทบ ซึ่งทางการเบิร์นได้สร้างสะพานไม้เพื่อให้เป็นทางเดิน ปี 1888 ซึ่งสามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ Aareschlucht West และ Ost. West นำท่านชมสายน้ำมรกตที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งจากเทือกเขาเอลป์ ไหลลัดเลาะตามหมู่บ้าน ในที่สุดจะกลายเป็นแม่น้ำอาเร่ ไหลลงสู่ทะเลสาบที่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เป็นหุบเหวที่โดดเด่นในเรื่องของโตรกหินผาที่ทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้ำ โดยหุบ เหวนั้นมีความสูงชันขึ้นไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร) (เปิดให้ชมตั้งแต่ เม.ย. – ปลาย ต.ค.เท่านั้น)
 • นำท่านเดินทางสู่ เบอร์เกินชต็อค (Bürgenstock) เป็นภูเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความสูง 1,115 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น โดยด้านที่ติดกับทะเลสาบเป็นหน้าผาสูงชัน ส่วนอีกด้านเป็นเนินลาดลงไปหาหมู่บ้านเอ็นเนิทเบอร์เกิน ทำให้สามารถเดินหรือขับรถยนต์ขึ้นไปยังยอดเขาจากด้านนี้ได้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BÜRGENSTOCK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY8

เบอร์เกินชต็อค – Ebenalp – Aescher Hotel - ซูริค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้า Ebenalp bahn เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าไปชมโรงแรมริมหน้าผา Aescher Hotel  ซึ่งโรงแรมนี้นี้มีความพิเศษตรงที่การสร้างติดขอบหน้าผาริมเขาบนภูเขาสูง 1,454 เมตร เมื่อมองมาจากทางก่อนที่จะถึงตัวโรงแรมจะได้วิวที่สวยงามลงตัวมาก โดยระหว่างทางที่เดินจะผ่านวิวอันงดงามของหุบเขา
 • เดินทะลุผ่าน ถ้ำ Wildkirchli Cave และ กระท่อม Hermit’s House บ้านพักนักบวช และผู้แสวงบุญซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1658-1893
 • ผ่าน ห้องทำพิธีทางศาสนา Cave chapel ซึ่งสร้างเจาะเข้าไปในหุบเขาอายุเกือบ 400 ปี เพราะสร้างมาตั้งแต่ปี 1621จนกระทั่งถึงโรงแรม Aescher อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินกลับขึ้นมาสถานีกระเช้า

** หมายเหตุ : การเดินทางเท้าไปโรงแรม Aescher เป็นทางเล็กๆ ขรุขระ ระยะทางไปกลับประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องขาหรือเข่า นั่งวิวแชร์ หรือสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่แนะนำให้เดินไป  ให้นั่งรอที่ร้านอาหารบนสถานีกระเช้า เท่านั้น  **

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ Limmat  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 SWISSOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองซูริคมีการจัดประชุมบ่อยๆ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง

DAY9

ซูริค - สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน