ทัวร์นิวซีแลนด์ เจาะลึกนิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ – เกาะใต้)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นิวซีแลนด์ เจาะลึกนิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ – เกาะใต้)

รหัสทัวร์ : GRAND NEW ZEALAND 11 DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 13 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 169,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) สถานที่สุดมหัศจรรย์
 • 2
  ชม บ้านฮอบบิตัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง THE LORD OF THE RING
 • 3
  ชม ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอควอยส์ ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ
 • 4
  ชม ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW
 • 5
  ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค พร้อมรับประทานอาหารค่ำด้านบน !!
 • 6
  ชม ไว – โอ - ทาปุ แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ สวยมาก !!
 • 7
  ชมเมือง ควีนทาวน์ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ
 • 8
  ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) พร้อมรับประทานอาหารค่ำด้านบน !! ชมวิวเมืองโอ๊คแลนด์
 • 9
  ชม เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองแห่งเรือ
 • 10
  ชม TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี
 • 11
  ชม โชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี โรโตรัว
 • 12
  ชม อโกรโดม (AGRODOME) ชมการสาธิตการตัดขนแกะ
 • 13
  ชม เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์
 • 14
  ชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
 • 15
  สนุกสนานกับการเล่นเครื่อง LUGE มานิวซีแลนด์ต้องได้เล่น !!

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
เจาะลึก นิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ-เกาะใต้) 11 วัน 9 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 16.00 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
 • 18.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 491
DAY2

โอ๊คแลนด์ - ชมเมือง - สกาย ทาวเวอร์

 • 11.45 น. เดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาว ที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน โอ๊คแลนด์เป็น เมืองแห่งเรือหรือ เมืองราชินี เพราะเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันโอ๊คแลนด์เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ
 • นำท่านชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ
 • ชมสะพานฮาร์เบอร์ (AUCKLAND HARBOUR BRIDGE )
 • นำท่านชมย่าน PARNELL VILLAGE ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง PARNELL ROSE GARDEN สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวนมาก
 • นำท่านผ่านชมย่าน QUEEN STREET ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง
 • นำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)  ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ต์ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารบนหอคอยสกาย ทาวเวอร์
STAMFORD PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

โอ๊คแลนด์ - มาทามาทา - ฮอบบิตันฟาร์ม - โรโตรัว – TE PUIA

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มาทามาทา (MATAMATA CITY)หมู่บ้านมาทามาทา เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ชนบทในภูมิภาคไวกาโต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 12,000 คน ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ทำการเกษตรที่เจริญรุ่งเรือง เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีม้าพันธุ์แท้ ที่ได้รับการฝึกอบรม มาทามาทา เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอมาทามา – ไพโก ซึ่งเป็นอำเภอสภาในพื้นที่ชนบท ประกอบด้วย มาริ่วงวิล และ เทอาร์โรฮา นอกจากนี้ มาทามาทา ยังได้รับการเนรมิตให้เป็นหมู่บ้านของพวกฮอบบิท มีทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มยาว สวยงามธรรมชาติมาก อากาศดี
 • นำท่านเดินทางสู่ ฮอบบิตันฟาร์ม (HOBBITON MOVIE SET) ฮอบบิตันฟาร์มแห่งนี้เดิมทีเป็นไร่ของครอบครัวอเล็กซานเดอร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบนอกเมืองมาตามาตาที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลย จนกระทั่งในปี 1998 เมืองเซอร์ปีเตอร์ แจ็คสัน ได้ออกค้นหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง THE LORD OF THE RING จนกระทั่งมาเจอไร่แห่งนี้ ซึ่งต้นสนที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าทะเลสาบอันแสนสงบนั้น ดูช่างคล้ายคลึงกับเมืองไชร์ที่ถูกบรรยายไว้ในหนังสือไม่ผิดเพี้ยน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นฉากหลังของหมู่บ้านฮอบบิตัน และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมทันทีหลังจากที่หนังออกฉาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (ROTORUA) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด
 • นำท่านสู่TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

โรโตรัว – ไวโอทาปุ (UNSEEN) - อโกรโดม - ชมฟาร์ม - เรนโบว์ สปริงส์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ไว-โอ-ทาปุ (WAI-O-TAPU) (UNSEEN) เรียกกันในเรียกกันในภาษาเมารี ว่า SACRED WATERS หรือ น้ำศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ WAI-O-TAPU THERMAL WONDERLAND ไว-โอ-ทาปุ เป็น แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆ ของนิวซีแลนด์
 • ท่านจะได้ชม น้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน น้ำพุโคลน แต่ที่โดดเด่นที่สุด คือ LADY KNOX GEYSER อยู่ในเขต ภูเขาไฟเทาโป เป็นน้ำพุร้อนที่พวยพุ่งออกจากหินทรงกรวยสีขาว โดยน้ำสามารถพุ่งขึ้นสูงถึง 20 เมตร และรักษาระดับความสูงไว้ได้นานกว่า 1 ชั่วโมง
 • ชม แชมเปญ พูล (CHAMPAGNE POOL) บ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายสระว่ายน้ำ ซึ่งภายในสระนั้นเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และให้ฟองอากาศที่คล้ายกับฟองแชมเปญ บ่อกว้างประมาณ 65 เมตร ลึกประมาณ 62 เมตร แชมเปญ พูล ถือเป็นหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดใน ไว-โอ-ทาปุ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมืองแบบ BBQ

 • นำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
 • นำท่านชมเรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีอยู่นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
 • นำท่านผ่านชมย่าน GOVERNMENT’S GARDEN และ ROTORUA MUSEUM จากนั้นให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองเพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HOLIDAY INN HOTEL ระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

โรโตรัว – ไวโตโม่ – ถ้ำหนอนเรืองแสง (UNSEEN) – โอ๊คแลนด์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางจากทะเลสาบเทาโปผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ (WAITOMO)
 • นำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) (UNSEEN)  ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสง และท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบ BBQ BUFFET

 • นำท่านกลับสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
STAMFORD PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY6

โอ๊คแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช – ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • 07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโอ๊คแลนด์
 • 10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ531
 • 11.25 น. เดินทางถึงสนามบินไคร้สท์เชิร์ช นำท่านตรวจรับสัมภาระ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) เมืองที่ได้  ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง
 • นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH CATHEDRAL) โบสถ์แองกลิกันที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง และให้กลิ่นอายของความเป็นอังกฤษที่ชัดเจนที่สุดมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
CROWN PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตัน (ASHBURTON) แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ,ช้อคโกแล็ต, ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะต่างๆ
 • นำท่านออกเดินทางสู่ที่ราบแคนเทอร์เบอรี่สู่เมือง เทคาโป (TEKAPO) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่าน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมChurch of The Good Shepherd โบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในภูมิภาดแม็กเคนซีและเป็นโบสถ์ที่เล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่ สร้างขึ้นเมื่อ16 มกราคม 1935 ดยุคแห่งกลอสเตอร์ (H.R.H. Duke of Gloucester) ได้ทรงมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์นี้เป็นวันแรก เพื่อเชิดชูเกียรติยศแห่งพระเจ้า และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้บุกเบิกดินแดนแมคเคนซี(Mackenzie Country) บริเวณนี้ โดยออกแบบสร้างเป็นโบสถ์หินเรียงแบบโกธิค ด้วยแรงบันดาลใจจากรูปวาดเล็กๆรูปหนึ่งของศิลปินท้องถิ่น จนงานสร้างได้เสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันนั้นเอง ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมีอนุเสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
  PEPPER BLUE WATER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

**หมายเหตุ เทคาโปที่พักมีจำกัด หากเต็มขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไปพักเมืองข้างเคียงแทน***

DAY8

เทคาโป – พูคากิ (UNSEEN) - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก – ฟาร์มปลาแซลมอน – ครอมเวลล์ - ทะเลสาบวานากา - ควีนสทาวน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่ ทะเลสาบพูคากิ (PUKAKI LAKE) (UNSEEN) ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง
 • นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก ( Mount Cook National Park ) ในบรรดายอดเขาในเทือกเขาแอลป์ใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเทศนิวซีแลนด์ โดยยอดเขาสูงที่สุดคือเม้าท์คุ้ก ซึ่งสูง 3,754 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงอันดับที่ 37 ของโลกตั้งชื่อตาม กัปตันเจมส์ คุก โดยพลเรือเอก จอห์น สโตก ในปี 1846 นำท่านถ่ายรูปกับ รูปปั้น Edman Hillary ผู้พิชิตยอดเขา Everest เป็นคนแรก ซึ่งก่อนที่เขาจะไปปีนเขา Everest เขาได้มาปีนเม้าท์คุ้กเป็นการซ้อมมือก่อนด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆได้อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (LAKE WANAKA) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับต้นไม้ที่เกิดในทะเลสาบ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบวานากา
 • นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์  (QUEENSTOWN ) เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟหรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความท้าทาย   ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพาน คาวารัวที่มีความสูง 43 เมตร ท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารอาหารจีน พิเศษ!!!เมนูกุ้งมังกร LOBSTER และเป๋าฮื้อ

HERITAGE HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ทาวน์ - GIBBSTON VALLEY WINERY - ควีนส์ทาวน์ - ช้อปปิ้ง - ยอดเขาบ็อบส์พีค - ลูจ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แอร์โร่ทาวน์ (Arrowtown) เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้างๆเมือง ในตัวเมืองมีอาคารโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มาตื่นทองกับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (BACKINGHAM STREET) ซึ่งมีสถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่ง
 • นำท่านชมกระโดดบันจี้ (BUNGY JUMP) พลาดไมํได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นต้นกำเนิดของการกระโดบันจี้จัมป์ที่โด่งดังไปทั่วโลก จึงทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวใจกล้าหลั่งไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย
 • หรือให้ท่านเลือกเล่น เรือเจ็ทช็อตโอเวอร์ (SHOTOVER JET) หรือเรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้ายบาบาน่าโบ๊ทเพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ำถูกคิดค้นขึ้นโดยบิล ฮามิลตั้นกิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เส้นทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็นต้นตำรับของเรือเจ็ท มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า2ล้านคนเป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่นใช้เวลาในการเล่นประมาณ1.30ชม.(สำหรับท่านที่สนใจเล่นกิจกรรม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
 • นำท่านเดินทางสู่ไร่องุ่น GIBBSTON VALLEY WINERY ซึ่งจะนำท่านไปชมการผลิตไวน์ในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ มีห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปในผลึกหินของเทือกเขาเซ็นทรัลโอตาโกซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นห้องเก็บไวน์ตามธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบ่มไวน์ชั้นดีที่ชนะรางวัล และยังใช้เป็นสถานที่ชิมไวน์ได้อย่างดี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว
 • ให้ท่านได้เล่นลูจ (LUGE) ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตื่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่  ให้เล่นท่านละ 2 รอบ รวมในค่าทัวร์แล้ว

พิเศษ!!! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นมืองบนยอดเขาบ็อบส์พีค

HERITAGE HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw - ควีนทาวน์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านขึ้นเรือที่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw 1912 (UNSEEN) ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู และยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรืออยู่เหมือนเดิม ซึ่งในอดีตเป็นเรือที่ใช้ขนถ่านหิน พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอยางจุใจในย่านควีนส์สตรีท มอลล์มีทั้งร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้า ร้านอาหารและร้านกาแฟ ผับ บาร์คาสิโน และยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่เปิดถึง 4 ทุ่มอีกด้วย หรือท่านใดสนใจทำทำกิจกรรมต่างๆ ของเมืองควีนส์ทาวน์ เช่น Shotoverjet / Bungy Jump / Paragliding / กระโดดร่ม  สามารถสอบถามกับหัหวหน้าทัวร์ได้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

HERITAGE HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY11

ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบ BOX SET

 • 06.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินควีนส์ทาวน์
 • 09.35 น. ออกเดินทางสู่โอ๊คแลนด์ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์  (NZ) เที่ยวบินที่ NZ 614
 • 11.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 13.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492
 • 20.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน