ทัวร์ไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND SUMMER 12 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND SUMMER 12 วัน

รหัสทัวร์ : GRAND ICELAND SUMMER 12DAY (TG+FI)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 12 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 229,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  กิจกรรมขับ SNOW MOBILE ตะลุยกราเซีย
 • 2
  กิจกรรม WHALE WATCHING AND PUFFINS ล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเลและนกพัฟฟิน
 • 3
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 4
  แช่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ MYVATN บ่อน้ำแร่ unseen ชมวิวธรรมชาติ
 • 5
  ชมถ้ำ KATLA ICE CAVE ถ้ำกราเซียสุดมหัศจรรย์
 • 6
  กิจกรรม ขี่ม้าพื้นเมืองไอซ์แลนด์ ที่มีที่เดียวในโลก
 • 7
  ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
 • 8
  ชมภูเขา VESTRAHORN หนึ่งในภูเขาสวยของไอซ์แลนด์
 • 9
  ชมน้ำตก GODAFOSS เป็น 1 ใน 3 ที่ใหญ่และงดงามที่สุดในไอซ์แลนด์
 • 10
  ชมน้ำตก DETTIFOSS น้ำตกที่ใหญ่และไหลแรงที่สุดในยุโรป
 • 11
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 12
  ชมทะเลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
 • 13
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 14
  ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานแห่งชาติได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 • 15
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ำแข็ง
 • 16
  ชม DEILDARTUNGUHVER HOT SPRING บ่อน้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
 • 17
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
 • 18
  ชม MYVATN LAKE ทะเลสาบสีฟ้าที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆ
 • 19
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์
 • 20
  นั่งเรือ AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND SUMMER
เจาะลึกไอซ์แลนด์ เที่ยวรอบเกาะ
12 วัน 9 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
DAY2

โคเปนเฮเก้น - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เรคฮอลท์

 • 01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
 • 07.40 น. เดินทางถึงทางอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 14.10 น. ออกเดินทางสู่ เรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอส์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI205
 • 15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลา 50 นาที) ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน                                      เที่ยวเรคยาวิก REYKJAVIK ประเทศไอซ์แลนด์ - Grazie Travel

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์  (ระยะทาง 108 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

FOSSHOTEL REYKHOLT หรือระดับเทียบเท่า 

DAY3

เรคฮอลท์ - น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – สไตคิซอมอร์ ภูเขาคีร์กจูเฟล - อาคูเรย์รี่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ (Hraunfossar) (ระยะทาง 166 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 15 นาที) เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านเรย์คอลท์ (Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ และอยู่ถัดจากบ่อน้ำพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมือนน้ำตกแห่งอื่นๆ แต่เป็นน้ำตกที่ประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆ ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ำผิวดิน รวมกับน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็ง ไหลผ่านชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ชื่อ Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น้ำควิทอา (Hvítá) ตามสายธารของแม่น้ำ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Lava waterfalls หรือน้ำตกลาวา โดยน้ำที่มีปริมาณมากของน้ำตกแห่งนี้ส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง Langjokull ซึ่งเป็นต้นน้ำด้วย                   Hraunfossar en Islandia, la cascada que no nace de un río - Los viajes de Wircky
 • นำท่านเดินแวะถ่ายรูปกับ บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเรย์คอลท์ เป็นบ่อน้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ไหลเร็วที่สุดในยุโรป อุณหภูมิน้ำสูงสุด 97 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากใต้ดินยังมีมากถึง 180 ลิตรต่อวินาที                                                                                                                              Best Deildartunguhver Thermal Spring Tours & Tickets - Book Now
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสไตคิซอมอร์ (STYKKISHÓLMUR) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที) เมืองในแคว้น Vesturland ด้านเหนือของคาบสมุทร Snæfellsnes ทางตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ตากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย
 • นำท่านเข้าชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นั่นคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี                       The BEST Grundarfjörður Tours and Things to Do in 2022 - FREE Cancellation | GetYourGuide
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) (ระยะทาง 362 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. ) เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าไม่มีต้นไม้สูง มีผืนหญ้าและต้นมอสหลากสีสุดสายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรย์รี่มีแม่น้ำโครสซาเนสบอร์เกียร์ (Krossanesborgir) เป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองไหลผ่าน                                                                                                                                               2,649 Akureyri Iceland Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
KEA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

DAY4

อาคูเรย์รี่ – ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ+นกพัฟฟิน - น้ำตกโกดาฟอสส์ - ทะเลสาบมายด์วัทท์ - อาบน้ำแร่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฮูซาวิค (HUSAVIK) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
 • นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Husavik Whale Watching and Puffins) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่ง ท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬ นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca) , Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบ กับความน่ารักของ ปลาโลมา (Dolphin) ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อ ท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงาม ทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น                                                                                                        From Húsavík: Whale Watching Tour with Guide | GetYourGuide
 • นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมการล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเล ซึ่งท่านมีโอกาสเห็นวาฬมิงค์ สูงถึง 98.2% นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความน่ารักของนกพัฟฟิน โดยไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรนกพัฟฟินหนาแน่นที่สุดในโลก  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)                                                          Best Whale Watching & Puffin Tours | Guide to Iceland

 

*** ทั้งนี้การล่องเรือชมปลาวาฬนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันเป็นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 •  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกโกดาฟอสส์ (Godafoss) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) หรือที่รู้จักในนามน้ำตกของพระเจ้า เป็นน้ำตกที่มีความงดงามและใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมีความสูง 12 เมตร กว้าง 30 เมตร ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบมีวัทน์ (Myvatn Lake) ซึ่งไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) นัก                                                                                  Premium Photo | The godafoss waterfall in north iceland.
 • นำท่านชมทะเลสาบมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นที่ราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับที่ 4 ของไอซ์แลนด์ เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ทที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาล อยู่ในหมู่บ้านเรย์คยาห์โล และยังเป็นแหล่งอุทยานนกน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จนรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตสงวนอนุรักษ์นกเลยทีเดียว                    A Complete Guide to Lake Myvatn | Complete Guide | Adventures.com
 • นำท่านอาบน้ำแร่ Myvatn Nature Baths ตัวบ่อน้ำเป็นบ่อขุดฝีมือคน ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่น้ำ เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ถูกส่งมาจากบ่อขุดธรรมชาติ (ที่บลูลากูนก็เช่นกัน) น้ำมีสีฟ้าอ่อนๆ ขุ่นๆหน่อย อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และมีฤทธิ์เป็นด่าง อุณหภูมิประมาณ 40 C นอกจากนี้ยังมีห้อง steam baths คล้ายๆห้องอบซาวน่าซึ่งไอน้ำจะร้อนกว่าคือประมาณ 50 C เอาไว้สลับกับการแช่น้ำเผื่อใครต้องความอุ่นมากขึ้นไปอีก ข้อดีของที่นี่คือขนาดไม่ใหญ่มาก เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวาย นอกจากนี้ที่นี่ยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ขณะแช่น้ำก็สามารถชื่ชมความงามของทะเลสาบ Myvatn ได้อีกด้วย                                                                                                           Mývatn Nature Baths - Visitor's Guide

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
FOSSHOTEL MYVATN หรือระดับเทียบเท่า 

DAY5

มายด์วัทท์ – ดิมมูโบร์กีร์ - น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ – เอกิลสตาดีร์ - เวสตราฮอร์น - วัทนาโจกุล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) หรือที่แปลว่า ปราสาทดำ พื้นที่ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เมื่อโดนอากาศและน้ำที่เย็นจัด จึงทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ                                                                                    Dimmuborgir Lava Field in Iceland | Arctic Adventures
 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ (Dettifoss) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นน้ำตกที่ใหญ่และไหลแรงมากที่สุดของยุโรป เป็นอีกจุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อไปเยือนไอซ์แลนด์ และน้ำตกแห่งนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์อันโด่งดังเรื่อง Prometeus อีกด้วย น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยเป็นพื้นที่ที่ได้รวมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติ Jokulsargljufur เข้าด้วยกัน        Dettifoss | Guide to Iceland
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอกิลสตาดีร์ (Egilsstaðir) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 15 นาที) ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฟยอร์ดทางตะวันออก และเมืองนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ที่ชื่อว่า ฮาลอร์มสตาร์ดาสโกการ์ (Hallormsstaðaskógar) และทะเลสาบลาการ์ฟโลย์ท (Lagafljót) ที่เป็นถูกกล่าวขานถึงในตำนานว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดในน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่  เวสตราฮอร์น (Vestrahorn) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)  เป็นภูเขาที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ มียอดเขาที่มีลักษณะเป็นยอดแหลมสองยอด อยู่ใกล้กับโจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งและฟยอร์ดทางด้านตะวันออก ตั้งอยู่ที่คาบสมุทร Stokksnes ใกล้กับเมือง Höfn แต่เวสตราฮอร์น ไม่ได้เหมือนกับภูเขาลูกอื่นๆ ในประเทศไอซ์แลนด์ ที่ทำมาจากเหล็กและธาตุแม็กนีเซียมจากหินแกบโบร จึงทำให้ภูเขาหินสองลูกนี้มีสีดำและมีลักษณะเป็นหยักๆ เขาหินสีดำนี้แยกออกจากภูเขาที่ใกล้ๆ กับอุทยานแห่งชาติวัตนาโจคุล (Vatnajökull National Park) หุบเขาเวสตราฮอร์นมีความสูงถึง 454 เมตร หันหน้าเข้าหาทะเลซึ่งอยู่ทางทิศใต้และล้อมรอบด้วยชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยหาดทรายซึ่งเป็นบ้านของแมวน้ำ เหมือนๆ กับชายหาดในประเทศไอซ์แลนด์ แต่ทว่าชายหาดที่นี่นั้นมีสีดำเนื่องจากเป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ                                Vestrahorn mountain & Stokksnes beach: The Only Travel Guide You Need - Places To See In Your Lifetime
 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ (Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อย่างไว้ด้วยกันทั้งน้ำตก ชายหาดสีดำและธารน้ำแข็งสีขาว ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล Vatnajökull ธารน้ำแข็งหิมะที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยธารน้ำแข็งมีพื้นที่กว่า 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถ้ำน้ำแข็งที่สวยสุดๆ หาชมได้ยาก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

FOSSHOTEL VATNAJÖKULL  หรือระดับเทียบเท่า 

DAY6

วัทนาโจกุล – ICE BEACH - SNOW MOBILE - AMPHIBIAN BOAT TOUR - วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง                                                                                                                        Diamond Beach Iceland: Your Ultimate Guide 2022
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง                                                      Snowmobile Tour From Skjól or Reykjavik On Glacier | Adventures.com

( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน  ผู้ขับขี่ SNOW MOBILE จะต้องมีใบอนุญาติขับขี่)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก AMPHIBIAN BOAT TOUR
 • ชมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน (Jokulsarlon Glacier Lake) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนจึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และBATMAN อีกด้วย                     Jokulsarlon Glacier Lagoon Boat Tour from Reykjavik | Tours4Fun
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.30 นาที) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991                                                                                                                                                       9,645 Vik Iceland Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HOTEL  VIK I MYRDAL   หรือระดับเทียบเท่า

DAY7

วิก – Ice Cave – หาดทรายดำ – น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - เซลฟอสส์

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง KATLA ICE CAVE ซึ่งท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับน้ำแข็งหลากหลายชั้นในสีสันที่แตกต่างกันจนแทบจะเป็นลายทางเลยทีเดียว คุณจะได้พบกับธารน้ำแข็ง Kötlujökull ด้านนอก ซึ่งมีโดมน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟคาทลาและเป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ด้วยรู้ขนาดใหญ่บนหลังคาที่ทำให้แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาด้านในได้ จนเกิดเป็นบรรยากาศที่งดงามเกินบรรยาย                                                                                                                    Katla Ice Cave Archives - Iceland Travel Guide

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นําท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจาก  การเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก                                        Black Sand Beaches In Iceland | Lotus Car Rental
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว                                                                                          Skógafoss - Katla | Geopark
 • นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ปะทุขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย                       Seljalandsfoss Waterfall | kimkim
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

HOTEL SOUTH COAST หรือระดับเทียบเท่า

DAY8

เซลฟอสส์ – THORLAKSHOFN - ขี่ม้า – น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์เซอร์ - ซิงเควลลีร์ -กรุงเรคยาวิก

รับประทานอาหารเช้า แบบ BOX

 • นำท่านเดินทางสู่ THORLAKSHOFN (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
 • นำท่านผจญภัยด้วยการขี่ม้าในชนบทของไอซ์แลนด์ (HORSEBACK RIDING TOUR) ท่านจะได้สัมผัสกับความสง่างามของม้าไอซแลนด์ และได้ชื่นชมธรรมชาติอันงดงามในฤดูร้อนคุณสามารถเพลิดเพลินกับวันที่สดใสและหญ้าสีเขียว และในฤดูหนาว  คุณสามารถชื่นชมหิมะสีขาวที่ปกคลุมภูมิทัศน์ที่สวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)                                                                                        Riding Iceland - Horse riding tours in Húsavík, North Iceland
 • นำท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 102 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.30 นาที) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความม+หัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร                                              Gullfoss Waterfall | Iceland's Golden Circle | Arctic Adventures

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ Geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ                                                                          Iceland Geysers: Where Are They Located?
 • นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ
 • ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา 50 นาที) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789                     Thingvellir National Park, South Iceland | Arctic Adventures
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลา 40 นาที) ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนLaugavegur ถนนช้อปปิ้งสายหลักของกรุงเรคยาวิก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                                  Deserted Buildings on Laugavegur: Video - Iceland Monitor

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

GRAND HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY9

เรคยาวิก - ชมเมือง - บ่อน้ำแร่บลูลากูน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านถ่ายรูปกับ Solfar หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตย์ด้วย เป็นอีกหนึ่งงานประติมากรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรูปเป็นที่ระลึก                                                                                          A journey to visit the The Sun Voyager sculpture by Jón Gunnar Árnason in Reykjavík, Iceland | Double Stone Steel
 • นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986                      Churches and Cathedrals Religious Sites attractions - 21 great attractions in Hvolsvollur - Travel with Trip.com
 • นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง                                                                Höfði House - Reykjavík City Guide
 • นำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก                                                          Perlan: Wonders of Iceland Ticket in Reykjavik - Klook Australia

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมและแช่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง  อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย                                          Iceland's Blue Lagoon: The Ultimate Travel Guide | Guide ...

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

DAY10

เรคยาวิก – โคเปนเฮเก้น - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX

 • นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก
 • 07.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไอส์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204
 • 12.43 น. เดินทางถึงทางอากาศโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่              ถนนสตรอยก์ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนู  SEAFOOD PLATTER

 CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWER HOTEL     หรือระดับเทียบเท่า 

DAY11

โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (Little Mermaid) ที่นั่งอยู่บนก้อนหินบริเวณท่าเรือโคเปนเฮเก้น สร้างขึ้นเมื่อปี 1913 ตามความต้องการของ Carl Jacobson ผู้ผลิตเบียร์ชาวเดนนิช ซึ่งเกิดความประทับใจขณะชมการแสดงละครที่สร้างจากนิทานเรื่อง “The Little Mermaid” ผลงานของกวีและนักแต่งนิยายชื่อดังของเดนมาร์ก Hans Christian Anderson จึงได้ว่าจ้าง Edvard Eriksen ศิลปินท้องถิ่นให้สร้างงานประติมากรรมสำฤทธิ์ชิ้นนี้ขึ้น จนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของประเทศเดนมาร์ก                                                                                                Why is Copenhagen's Little Mermaid a Target for Vandals?
 • ชม น้ำพุ Gefioin เป็นชื่อเทพเจ้าในตำนานของชาวสแกนดิเนเวียน
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palaceหรือพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์กแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนเวรทหารที่เลื่องชื่อ เป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับราชวงศ์ที่จัดแสดงเรื่องราวและข้าวของสำคัญต่างๆ จากในอดีตกว่า 150 ปีอีกด้วย                                                                                                                          Amalienborg Palace in Copenhagen, Denmark | Sygic Travel
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น
 • 14.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951
DAY12

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

 • 06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน