ทัวร์ไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND SUMMER 12 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND SUMMER 12 วัน

รหัสทัวร์ : GRAND ICELAND SUMMER 12 DAYS 10 NIGHT (AY)
ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน
สายการบิน : FINNAIR (AY)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 19 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 335,900 บาท
2 16 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 335,900 บาท
3 6 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 335,900 บาท
4 11 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 335,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
 • 2
  กิจกรรม WHALE WATCHING AND PUFFINS ล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเลและนกพัฟฟิน
 • 3
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 4
  กิจกรรมขับ SNOW MOBILE ตะลุยกราเซีย
 • 5
  ชมถ้ำ KATLA ICE CAVE ถ้ำกราเซียสุดมหัศจรรย์
 • 6
  แช่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ MYVATN บ่อน้ำแร่ unseen ชมวิวธรรมชาติ
 • 7
  กิจกรรม ขี่ม้าพื้นเมืองไอซ์แลนด์ ที่มีที่เดียวในโลก
 • 8
  ชมภูเขา VESTRAHORN หนึ่งในภูเขาสวยของไอซ์แลนด์
 • 9
  ชมน้ำตก GODAFOSS เป็น 1 ใน 3 ที่ใหญ่และงดงามที่สุดในไอซ์แลนด์
 • 10
  ชมน้ำตก DETTIFOSS น้ำตกที่ใหญ่และไหลแรงที่สุดในยุโรป
 • 11
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 12
  ชมทะเลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
 • 13
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 14
  ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานแห่งชาติได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 • 15
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ำแข็ง
 • 16
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
 • 17
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์
 • 18
  นั่งเรือ AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND SUMMER
เที่ยวรอบเกาะ ไอซ์แลนด์ (ฤดูร้อน)
12 วัน 9 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

 • 05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 07.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
 • 15.35 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
HILTON HELSINKI AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2

เฮลซิงกิ - เคฟลาวิก(ไอซ์แลนด์) - ภูเขาคีร์กจูเฟล - เรย์คอลท์

รับประทานอาหารเช้า 05.00 น. BREAKFAST SET BOX

 • 07.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 991
 • 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง กรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ตากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย                                                                    Grundarfjörður | Arctic Adventures

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นั่นคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี                                            Kirkjufell Hill in Iceland · Free Stock Photo
 • จากนั้นนำท่านสู่เมือง เรย์คอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
FOSSHOTEL REYKHOLT หรือระดับเทียบเท่า 

DAY3

เรย์คอลท์ - น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - อาคูเรย์รี่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ (Hraunfossar) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลา 20 นาที) เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านเรย์คอลท์ (Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ และอยู่ถัดจากบ่อน้ำพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมือนน้ำตกแห่งอื่นๆ แต่เป็นน้ำตกที่ประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆ ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ำผิวดิน รวมกับน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็ง ไหลผ่านชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ชื่อ Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น้ำควิทอา (Hvítá) ตามสายธารของแม่น้ำ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Lava waterfalls หรือน้ำตกลาวา โดยน้ำที่มีปริมาณมากของน้ำตกแห่งนี้ส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง Langjokull ซึ่งเป็นต้นน้ำด้วยFile:Iceland Hraunfossar 2.jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) (ระยะทาง 300 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วยบ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับโบสถ์อาคูเรย์รี่ (Akureyri Church) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถาปนิก Gudjon Samuelsson สร้างในปี 1940Akureyrarkirkja | This is Akureyrarkirkja (The Church of Aku… | Flickr
 • จากนั้นอิสระให้ท่าน เดินเล่นบนถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา (Gerartogata Street) ถนนสายช้อปปิ้งของเมืองซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อหรือเลือกถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
KEA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

DAY4

อาคูเรย์รี่ - ฮูซาวิค - ล่องเรือชมปลาวาฬ+นกพัฟฟิน - น้ำตกโกดาฟอสส์ - อาบน้ำแร่มายด์วัทท์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฮูซาวิค (HUSAVIK) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
 • นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Husavik Whale Watching and Puffins) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬ นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca) , Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบ กับความน่ารักของ ปลาโลมา (Dolphin) ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อ ท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงาม ทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้นFrom Húsavík: Whale Watching Tour with Guide | GetYourGuide
 • นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมการล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเล ซึ่งท่านมีโอกาสเห็นวาฬมิงค์ สูงถึง 98.2% นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความน่ารักของนกพัฟฟิน โดยไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรกพัฟฟินหนาแน่นที่สุดในโลก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)                                                          Best Whale Watching & Puffin Tours | Guide to Iceland

*** ทั้งนี้การล่องเรือชมปลาวาฬนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันเป็นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 •  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกโกดาฟอสส์ (Godafoss) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) หรือที่รู้จักในนามน้ำตกของพระเจ้า เป็นน้ำตกที่มีความงดงามและใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมีความสูง 12 เมตร กว้าง 30 เมตร ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบมีวัทน์ (Myvatn Lake) ซึ่งไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) นัก                                                                                  Waterfalls in Iceland · Free Stock Photo
 • นำท่านชมทะเลสาบมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นที่ราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับที่ 4 ของไอซ์แลนด์ เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ทที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาล อยู่ในหมู่บ้านเรย์คยาห์โล และยังเป็นแหล่งอุทยานนกน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จนรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตสงวนอนุรักษ์นกเลยทีเดียว                    A Complete Guide to Lake Myvatn | Complete Guide | Adventures.com
 • นำท่านอาบน้ำแร่ Myvatn Nature Baths (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ตัวบ่อน้ำเป็นบ่อขุดฝีมือคน ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่น้ำ เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ถูกส่งมาจากบ่อขุดธรรมชาติ (ที่บลูลากูนก็เช่นกัน) น้ำมีสีฟ้าอ่อนๆ ขุ่นๆหน่อย อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และมีฤทธิ์เป็นด่าง อุณหภูมิประมาณ 40 C นอกจากนี้ยังมีห้อง steam baths คล้ายๆห้องอบซาวน่าซึ่งไอน้ำจะร้อนกว่าคือประมาณ 50 C เอาไว้สลับกับการแช่น้ำเผื่อใครต้องความอุ่นมากขึ้นไปอีก ข้อดีของที่นี่คือขนาดไม่ใหญ่มาก เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวาย นอกจากนี้ที่นี่ยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ขณะแช่น้ำก็สามารถชื่ชมความงามของทะเลสาบ Myvatn ได้อีกด้วย                                                                          Mývatn Nature Baths - Visitor's Guide

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
FOSSHOTEL MÝVATN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY5

มายด์วัทท์ - น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ - เอกิลสตาดีร์ - เวสตราฮอร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ท่านเดินทางสู่ น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ (Dettifoss) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นน้ำตกที่ใหญ่และไหลแรงมากที่สุดของยุโรป เป็นอีกจุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อไปเยือนไอซ์แลนด์ และน้ำตกแห่งนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์อันโด่งดังเรื่อง Prometeus อีกด้วย น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยเป็นพื้นที่ที่ได้รวมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติ Jokulsargljufur เข้าด้วยกัน                    Dettifoss | The mighty Dettifoss waterfall, northern Iceland… | H. Raab | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอกิลสตาดีร์ (Egilsstaðir) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 15 นาที) ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฟยอร์ดทางตะวันออก และเมืองนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ที่ชื่อว่า ฮาลอร์มสตาร์ดาสโกการ์ (Hallormsstaðaskógar) และทะเลสาบลาการ์ฟโลย์ท (Lagafljót) ที่เป็นถูกกล่าวขานถึงในตำนานว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดในน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เวสตราฮอร์น (Vestrahorn) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เป็นภูเขาที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ มียอดเขาที่มีลักษณะเป็นยอดแหลมสองยอด อยู่ใกล้กับโจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งและฟยอร์ดทางด้านตะวันออก ตั้งอยู่ที่คาบสมุทร Stokksnes ใกล้กับเมือง Höfn แต่เวสตราฮอร์น ไม่ได้เหมือนกับภูเขาลูกอื่นๆ ในประเทศไอซ์แลนด์ ที่ทำมาจากเหล็กและธาตุแม็กนีเซียมจากหินแกบโบร จึงทำให้ภูเขาหินสองลูกนี้มีสีดำและมีลักษณะเป็นหยักๆ เขาหินสีดำนี้แยกออกจากภูเขาที่ใกล้ๆ กับอุทยานแห่งชาติวัตนาโจคุล (Vatnajökull National Park) หุบเขาเวสตราฮอร์นมีความสูงถึง 454 เมตร หันหน้าเข้าหาทะเลซึ่งอยู่ทางทิศใต้และล้อมรอบด้วยชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยหาดทรายซึ่งเป็นบ้านของแมวน้ำ เหมือนๆ กับชายหาดในประเทศไอซ์แลนด์ แต่ทว่าชายหาดที่นี่นั้นมีสีดำเนื่องจากเป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟVatnajökull National Park - Iceland Wallpaper - Nature HD Wallpapers - HDwallpapers.net

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงเเรมที่พัก
FOSSHOTEL VATNAJÖKULL หรือระดับเทียบเท่า

DAY6

วัทนาโจกุล - ICE BEACH - ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน - AMPHIBIAN BOAT TOUR - ขับ SNOW MOBILE - วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ (Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อย่างไว้ด้วยกันทั้งน้ำตก ชายหาดสีดำและธารน้ำแข็งสีขาว ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล Vatnajökull ธารน้ำแข็งหิมะที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยธารน้ำแข็งมีพื้นที่กว่า 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถ้ำน้ำแข็งที่สวยสุดๆ หาชมได้ยาก
 • นำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง                                                                                                                        Diamond Beach Iceland: Your Ultimate Guide 2022
 • จากนั้นนำท่าน ชมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน (Jokulsarlon Glacier Lake) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนจึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และBATMAN อีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก AMPHIBIAN BOAT TOUR ให้ท่านได้ชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด                                                                                                                                          Jokulsarlon Glacier Lagoon Boat Tour from Reykjavik | Tours4Fun

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง                                                      Snowmobile Tour From Skjól or Reykjavik On Glacier | Adventures.com

(คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.30 นาที) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991      9,645 Vik Iceland Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL VIK I MYRDAL หรือระดับเทียบเท่า

DAY7

วิก - Ice Cave - หาดทรายดำ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง KATLA ICE CAVE ซึ่งท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับน้ำแข็งหลากหลายชั้นในสีสันที่แตกต่างกันจนแทบจะเป็นลายทางเลยทีเดียว คุณจะได้พบกับธารน้ำแข็ง Kötlujökull ด้านนอก ซึ่งมีโดมน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟคาทลาและเป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ด้วยรู้ขนาดใหญ่บนหลังคาที่ทำให้แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาด้านในได้ จนเกิดเป็นบรรยากาศที่งดงามเกินบรรยายKatla Ice Cave Archives - Iceland Travel Guide
 • นําท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจาก  การเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก                                        Black Sand Beaches In Iceland | Lotus Car Rental

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำเดินทางสู่ น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นน้ำตกซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า (Skoga River) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสโคการ์ระหว่างเมืองเซลฟอส (Selfoss) กับเมืองสโคคาร์ฟอสส์ (Skogafoss) ในเขตซูทอร์แลนต์ (Suourland) ของไอซ์แลนด์ โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajokull Glacier) นับเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของไอซ์แลนด์ โดยมีความสูง 62 เมตร และเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์อีกด้วย มุมถ่ายรูปยอดนิยมคือ ภาพของน้ำตกสโกกาฟอสส์ที่มีภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjajallajikull) โอบล้อม ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว                                                                                                              Skogafoss | While Iceland has countless amazing waterfalls, … | Flickr
 • นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ปะทุขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย                       Seljalandsfoss Waterfall | kimkim
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HOTEL SOUTH COAST หรือระดับเทียบเท่า 

DAY8

เซลฟอสส์ - THORLAKSHOFN - ขี่ม้า - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์เซอร์ - ซิงเควลลีร์ -กรุงเรคยาวิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านผจญภัยด้วยการขี่ม้าในชนบทของไอซ์แลนด์ (HORSEBACK RIDING TOUR) ท่านจะได้สัมผัสกับความสง่างามของม้าไอซแลนด์ และได้ชื่นชมธรรมชาติอันงดงามในฤดูร้อนคุณสามารถเพลิดเพลินกับวันที่สดใสและหญ้าสีเขียว และในฤดูหนาว คุณสามารถชื่นชมหิมะสีขาวที่ปกคลุมภูมิทัศน์ที่สวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)                                                                                        Riding Iceland - Horse riding tours in Húsavík, North Iceland
 • นำท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.30 นาที) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความม+หัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร                                              Gullfoss Waterfall | Iceland's Golden Circle | Arctic Adventures

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ Geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ                                                                          Iceland Geysers: Where Are They Located?
 • นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ
 • ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา 50 นาที) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789                     Thingvellir National Park, South Iceland | Arctic Adventures
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก (REYKJAVIK) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY9

เรคยาวิก - ชมเมือง - บ่อน้ำแร่บลูลากูน - เรคยาวิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านถ่ายรูปกับ Solfar หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตย์ด้วย เป็นอีกหนึ่งงานประติมากรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรูปเป็นที่ระลึก                                                                                                            Reykjavik, Sun Voyager | Reykjavik, Sun Voyager Sun Voyager … | Flickr
 • นำท่านถ่ายรูปกับ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง                                                                                                                          Höfði House - Reykjavík City Guide
 • นำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก                                                          Perlan: Wonders of Iceland Ticket in Reykjavik - Klook Australia

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986                      Churches and Cathedrals Religious Sites attractions - 21 great attractions in Hvolsvollur - Travel with Trip.com
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนLaugavegur ถนนช้อปปิ้งสายหลักของกรุงเรคยาวิก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • นำท่านชมและแช่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง  อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย                                          Iceland's Blue Lagoon: The Ultimate Travel Guide | Guide ...

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY10

เรคยาวิก - สนามบิน - เฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิค
 • 08.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิโดยสายการบินฟินแอร์เที่ยวบินที่ AY992

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 • 15.10 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 
 • จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง
 • อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งบริเวณห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ (STOCKMANN) ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU HELSINKI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY11

เฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่าน เข้าชมโบสถ์ TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน “Helsinki’s most popular tourist attractions” อีกด้วยFile:Finland Temppeliaukio church - Conference Center 2 (4039341787).jpg - Wikimedia Commons
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ
 • 13.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 141
DAY12

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน