ทัวร์ฟินแลนด์ แลปแลนด์ จับปู KING CRABรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฟินแลนด์ แลปแลนด์ จับปู KING CRAB

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE FINLAND 9 DAYS ( AY)
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 29 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 245,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พักโรงแรมกระจก GLASS IGLOO 2 คืน (สะดวกสบายมีห้องอาบน้ำในตัว)
 • 2
  พักโรงแรมกระจก SEASIDE GLASS VILLAS 1 คืน
 • 3
  เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICE BREAKER + ลอยตัวในทะเล
 • 4
  กิจกรรมจับปูยักษ์ KING CRAB SAFARI
 • 5
  นำท่านออกล่าแสงเหนือด้วย HEATING SLEDGE
 • 6
  ชมหมู่บ้านซานตาครอส SANTA CLAUS VILLAGE
 • 7
  สนุกสนานกับกิจกรรมการขับ SNOW MOBILE
 • 8
  สนุกสนานกับกิจกรรมการ นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์
 • 9
  สนุกสนานกับกิจกรรมการ นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky
 • 10
  ชมแสลักน้ำแข็ง SNOW EXPERIENCE 365
 • 11
  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ หรือบ่อน้ำร้อนท่ามกลางหิมะ
 • 12
  ชมเมืองโรวาเนียมี
 • 13
  ชมเมืองหลวงเฮลซิงกิ + ช้อปปิ้ง

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์
ฟินแลนด์ แลปแลนด์  จับปู KING CRAB 9 วัน 6 คืน
พิเศษ พัก GLASS IGLOO 2 คืน + SEASIDE GLASS 1 คืน
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

 • 05.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 08.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
 • 15.35 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  เมืองหลวงของฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 16.40 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 605

**หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม***

 • 18.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิวาโล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY2

ซาริเซลก้า - เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) – KING CRAB SAFARI - SNOW HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30 ชม.) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ATCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ สุนัขลากเลื่อน, กวางลากเลื่อน, SNOW MOBILE, กิจกรรมจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI), การตกปลาในน้ำแข็ง, การนอนใน SNOW HOTEL และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้เลือกทำกัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ เปิดทำการในปี 2006 ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียงโต๊ะและเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                  Snowhotel Kirkenes
 • อิสระให้ท่านชมโรงแรมหิมะตามอัธยาศัย
 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย SNOWMOBILE ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างน้ำแข็งเพื่อนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ที่อยู่ในกระชังขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ                                                                    King Crab Safari in Kirkenes, Norway | Nordic Visitor | Flickr

พิเศษ!!!  ให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

SCANDIC HOTEL KIRKENES หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY3

เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) – ซาลิเซลก้า ( ฟินแลนด์) - สุนัขลากเลื่อน พิเศษ : นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลิเซลก้า (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียง อย่างมากทางด้านที่พักและรีสอร์ท (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม HUSKY SAFARI  ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน ณ ดินแดนแห่งนี้โดยสุนัขลากเลื่อนจะพาเราวิ่งผ่านป่าสน ลำธาร  ที่มีหิมะขาวโพลน ที่สวยงาม ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  2 ชั่วโมง                                                    สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับ HUSKY SAFARI
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลวี (Levi) ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคารของโรงแรมที่พัก
AURORA PYRAMID & HOTEL (AURORA PYRAMID GLASS IGLOO) หรือระดับเทียบเท่า                             AURORA PYRAMIDS - Updated 2022 Prices (Kongas, Finland)

**พิเศษ นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) หากไม่สามารถออกล่าแสงเหนือโดย HEATING SLEDGE ได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะ ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

** ท่านไหนไม่อยากออกไปล่าแสงเหนือ  สามารถชมภายในบริเวณรีสอร์ทยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านจึงสามารถชมปรากฎการณ์แสงเหนือได้จากภายในห้องพักรีสอร์ทของท่าน

         Travel Lapland Northern Lights Inari Saariselka - Next Destinium

DAY4

เลวี - โรวาเนียมี - นั่งกวางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานตาคลอส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของแลปแลนด์ เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก ที่มีความเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของซานต้าครอส (ระยะทางประมาณ 169 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการนั่งเลื่อนลากโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)            5 Reasons You Should Try Reindeer Sledding - Manawa Blog

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล นำท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ นำท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือที่ทำการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย แวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานต้าคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้                                                                                                                                                        หมู่บ้านซานตาคลอส ประเทศฟินแลนด์
 • นำท่านถ่ายรูปกับลุงซานต้าคลอส (รูปถ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาครอสแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางชมเมืองโรวาเนียมี ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติคและได้ชื่อว่าเป็น The Official Hometown of Santa Claus
 • นำท่านสู่จัตุรัสลอร์ดิ (Lordi square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เดิมเรียกจัตุรัสนี้ว่า แซมโป สแควร์ ใกล้จัตุรัสเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองโรวาเนียมี อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากตามอัธยาศัย      Senior People Passing by Lordi Square in Winter Rovaniemi Editorial Stock Photo - Image of capital, north: 106217308

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว                                                                            รีวิวSanta's Igloos Arctic Circle - โปรโมชั่นโรงแรม 3 ดาวในโรวานิเอมิ | Trip.com

**พิเศษ นำท่านล่าแสงเหนือโดยรถบัส(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) หากไม่สามารถออกล่าแสงเหนือโดย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

           Seeing the Northern Lights in Finland – Best Time and Places

DAY5

โรวาเนียมี – เคมิ –SNOW EXPERIENCE 365 – ICE RESTAURANT – เรือตัดน้ำแข็งSampo Icebreaker - ลอยตัวในทะเล - พัก SEASIDE GLASS VILLAS

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) อีกหนึ่งเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต้องการมาสัมผัสความเย็นยะเยือกของน้ำแข็ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตัดน้ำแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์ ซึ่งใช้ล่องในอ่าวบอทเนีย มีน้ำหนักถึง 3,500 ตัน สร้างขึ้นในปี 1961 การล่องเรือแซมโป้ จะให้ความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงเวลาที่น่าจดจำของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะที่เรือขนาดใหญ่แบ่งน้ำแข็งออกเป็นสองฝั่ง พร้อมกับชื่นชมความงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ ประกอบกับท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกระทบปุยหิมะที่ปกคลุมเป็นสีขาวบริสุทธิ์ เรือตัดน้ำแข็งนี้จะเจาะน้ำแข็งที่หนากว่า 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน้ำที่หนาวจับขั้วหัวใจให้นักท่องเที่ยวลองท้าทายลงไปนอนลอยคอในน้ำแข็งแบบเย็นสุดขั้ว                                                                                                                              Sampo Arctic Icebreaker cruise - Taxari Travel Agency Lapland
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 SEAFRONT PREMIUM VILLA AT KEMIN MATKAILU OY หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว                                                                                                                                                                                                                 Seaside Glass Villas is the Global Winner once again in the World Luxury Hotel Awards 2018 - ePressi

** หมายเหตุ : SEAFRONT PREMIUM VILLA มีลักษณะเป็นห้องพักรูปสี่เหลี่ยม รูปแบบการจัดวางห้องพัก เป็น 2 แถว ห้องพักจะมีทั้งแถวหน้า และแถวหลังคละกันในแต่ละกรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักเป็นหน้าที่ของโรงแรมเท่านั้น**)

DAY6

เคมิ –SNOW EXPERIENCE 365 – ICE RESTAURANT - ขับ SNOW MOBILE – โอวลุ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) โบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและตั้งอยู่กลางเมืองเกมิ สถาปนิกชื่อดังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นชาวฟินแลนด์ชื่อว่า “โจเซฟ สเตนแบค” (Josef Stenback) สร้างเสร็จและเปิดให้ชาวคริสต์เข้าทำพิธีได้ตั้งแต่ปี 1902 ภายในสามารถจุได้ประมาณ 1,000 คน ในปี 2003 มีการบูรณะครั้งใหญ่จนทำให้โบสถ์ยิ่งสวยงามและดูใหม่สดใส เป็นโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์แห่งเกมิ เป็นศาสนาสถานที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเมืองเป็นอย่างมาก                            Fun day in Kemi Snow Castle Theme Park | Visit Finland
 • นำท่านเดินทางสู่ SNOW EXPERIENCE 365 ซึ่งเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ทางเดินที่ทำจากน้ำแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจและทดลองกับกิจกรรม ice slide                                                                          Dinner at Exotic Ice Restaurant 365 - Taxari Travel Agency Lapland

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOW MOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)                                                                                                                            WILD NORDIC LEVI - 2022 All You Need to Know BEFORE You Go
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโอวลุ  (OULU) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) ตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กับเส้นอาร์กติก เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของฟินแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.3 แสนคน มากเป็นอันดับหกของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็นที่รู้จักในด้านเมืองเทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

SCANDIC HOTEL OULU หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

โอวลุ - ชมเมือง – เฮงซิงกิ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่าน ชมเมืองโอวลุ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณถนนคนเดิน และถ่ายภาพกับรูปปั้นตำรวจรูปร่างอ้วนน่ารักที่เรียกว่า”TORIPOLLIISI” ถือเป็นไฮไลท์ของเมืองที่ไม่ควรพลาด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร What to do in Oulu in Winter - Finding the Universe

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโอวลุ
 • 14.25 น.ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 438

 

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม***

 • 15.30 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน Aleksanterinkatu ที่นี่เป็นถนนสายที่สำคัญของเมืองและบรรดาขาช้อปทั้งหลาย เป็นถนนที่มีความยาวที่สุดของเมือง อยู่ใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดี และสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง ทั้งสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่ดึงดูดผู้คนเป็นจำนวนมาก นับเป็นถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวา คึกคักไปกับแสงสี เหมาะแก่การพบปะ รวมตัว สังสรรค์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                        Helsinki, Finland. Tram Departs from Stop on Aleksanterinkatu Street. Night Evening Christmas Xmas New Year Festive Editorial Image - Image of landmark, europe: 168694650

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ SEA FOOD  PLATTER

RADISSON BLU SEASIDE HELSINKI หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

เฮลซิงกิ - ชมเมือง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านชม มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์รัน (Lutheran) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบนีโอคลาสสิก (Neo Classic) โดยสร้างเสร็จราวช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ด้านนอกมหาวิหารมีความงดงามโดดเด่นด้วยเสาคอรินเธียน (Corinthian order) ที่มีความงดงาม คลาสสิก สร้างตามสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ ตัววิหารมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือโดมสีเขียวขนาดใหญ่ความสูง 260 ฟุตล้อมรอบด้วยโดมเล็กๆ สี่โดม เหนือหลังคาโบสถ์บริเวณหน้าจั่วทั้งสี่มุมมีรูปปั้นสาวกทั้ง 12 ของพระเยซูคริสต์เรียงรายอยู่ รูปปั้นความสูง 10 ฟุต เหล่านี้ถือเป็นคอลเลคชั่นรูปปั้นที่ทำจากสังกะสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฟินแลนด์      Tuomiokirkko, the Helsinki cathedral | Beautiful Helsinki
 • ชมจัตุรัสเซเนท หรือ เซเนทสแควร์ (Senate Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองของเฮลซิงกิที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือ อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 (Alexander II) ที่ประดิษฐานอย่างโดดเด่นอยู่ใจกลางจัตุรัส พระองค์คือผู้ทรงนำพาให้เกิดการปฏิรูปและนำไปสู่การเป็นอิสรภาพของฟินแลนด์จากจักรวรรดิรัสเซีย บริเวณรอบๆ รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามจำนวนหลายแห่ง ลานกว้างแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมใหญ่ๆ ของเมืองมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ต หรือการชุมนุมทางการเมือง รวมถึงงานปั้นอาคารหิมะและลานสโนว์บอร์ดที่จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี                                                                      Helsinki winter scenes Senate Square - YouTube

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ
 • 16.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 145
DAY9

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 09.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน