E-ticket คืออะไร? Happylongway ขอนำข้อมูลสำหรับหรือตั๋วเครื่องบินแบบ E-ticket มาให้ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวไปยังรอบโลก และเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และการโดนหลอกลวงอีกด้วย

Electronic Ticket หรือชื่อย่อว่า E-Ticket หรือตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์

นั้นคือตั๋วเครื่องบินรูปแบบใหม่ ที่สายการบินต่างๆได้พัฒนาบริการมาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดปัญหาในด้านต่างๆของผู้โดยสารให้ลดลงมากที่สุด E-Ticket คือ ตั๋วเครื่องบินในระบบออนไลน์ คือเมื่อท่านได้ทำการจองแล้ว ท่านจะได้ Booking Code เพื่อทำการ Check-in แทนตั๋วแบบแข็งในอดีต ซึ่งจะให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ซึ่ง E-Ticket นี้สามารถส่งรายละเอียดผ่าน E-mail หรือ Fax หรือแค่ภาพได้ก็เพียงพอ โดยจะระบุรายละเอียดต่างๆของผู้โดยสารไว้ทั้งหมดรวมทั้ง Ticket No. หรือหมายเลขของตั๋วเครื่องบินเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านที่จองตั๋วเครื่องบินสามารถเดินทางได้แน่นอน โดยเราสามารถนำเลขตั๋วเครื่องบิน หรือเลข Booking Code  ไปตรวจสอบกับสายการบิน เพื่อป้องกันการโดนหลอกได้อีกเช่นกัน สาเหตุที่เปลี่ยนการตั๋วเล่มมาเป็น E-Ticket เพื่อความสะดวกสบายประหยัดทรัพยากร รวมถึงป้องกันการสูญหาย เพียงแต่ถ่ายรูปไว้ หรือพกแค่กระดาษ ก็สามารถใช้ได้

ความเป็นมาของ E-Ticket หรือ Electronic Ticket

ในปัจจุบันสายการบินได้ใช้ E-Ticket แทนตั๋วแบบเดิมซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆเป็นอย่างมาก ตามคำสั่งของสมาคมการบินระหว่างประเทศ หรือ IATA ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายการบินที่เป็นสมาชิกของสมาคมต้องเปลี่ยนมาใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทันทีที่ท่านทำการสำรองที่นั่งโดยบัตรสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกบันทึกด้วยระบบออนไลน์ในระบบของสายการบิน หลังจากนั้นเพียงผู้โดยสารจัดพิมพ์รายละเอียดการสำรองที่นั่งก็สามารถขึ้นเครื่องได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้เพียงแค่หนังสือเดินทางของท่านเพื่อทำการเช็ก-อินได้ทันทีและภายในระยะเวลา 10 ปีนี้เราอาจจะไม่ใช้ตั๋วกระดาษอีกเลยก็เป็นได้

ความสะดวกของ Electronic Ticket

ท่านสามารถเดินทางได้ โดยเมื่อท่านตกลงซื้อตั๋วเครื่องบินกับทาง Happylongway แล้ว ท่านจะได้รับเอกสารการยืนยันผ่านทางอีเมล / ไลน์ หรือ Application ต่างๆ ท่านก็สามารถสั่งพิมพ์ตั๋วเครื่องบินได้จากเครื่อง Printer ของท่าน และท่านสามารถนำกระดาษที่ท่านสั่งพิมพ์จากเครื่อง Printer ของท่านไป check-in ได้เหมือนตั๋วเครื่องบินปกติ หรือเพียงแค่แสดง E-mail / รูปที่ Crop ไว้ให้เจ้าหน้าที่สายการบินก็ได้ เพราะข้อมูลการซื้อ E-Ticket ของท่านได้ถูกบันทึกอยู่ในระบบสำรองที่นั่งออนไลน์และระบบ check-in ของสายการบินนั้นๆเรียบร้อยแล้ว ข้อดีของระบบ Electronic Ticket อีกข้อก็คือราคาที่ถูกกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินแบบปกติเพราะสายการบินต่างๆจะมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกลงทำให้สามารถทำราคาตั๋วเครื่องบินในรูปแบบ E-Ticket ให้ถูกกว่าตั๋วเครื่องบินแบบเดิมได้ด้วย

E-Ticket สามารถใช้เดินทางได้จริงหรือเปล่า?

E-Ticket สามารถใช้เดินทางได้แน่นอนที่สุด เพราะในระบบ E-Ticket จะมีการระบุข้อมูลต่างๆของผู้โดยสารไว้อย่างครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Booking Number และ Ticket Number อีกด้วย สุดท้ายเพียงท่านโชว์ Passport พร้อมกับเลขหมาย E-ticket เพื่อเช็ค-อิน และท่านก็จะได้รับ Boarding pass เพื่อใช้สำหรับเดินทางได้ทันที เพียงแค่เท่านี้ท่านก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วแน่นอนแล้ว