อุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER SCULPTURE PARK) ตั้งอยู่ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ สร้างโดย Gustav Vigeland ระหว่างปี ค.ศ. 1924 - 1943 อุทยานฟรอกเนอร์ มีขนาด 45 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 281 ไร่ ซึ่งใหญ่โตมากๆ และยังเป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย (ทัวร์สแกนดิเนเวีย)

อุทยานฟรอกเนอร์ เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเป็นของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง ซึ่งที่นี่มีปฎิมากรรมมากกว่า 200 ชิ้นให้ได้ชม โดยผลงานชิ้นเอกเป็นเสากลางอุทยานซึ่งมีควมสูงถึง17 เมตร ชื่อ Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ลักษณะของเสาโมโนลิท เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสาใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี จากหินแกรนิตเพียงแท่งเดียว และยังมีรูปหล่อสำริด ชื่อ Angry Littleboy อันโด่งดัง