ใครที่กำลังมีแผนจะท่องเที่ยวยุโรป อาจจะเคยได้ยินเรื่องเขตพื้นที่เชงเก้น ที่เป็นข้อตกลงของประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป ในการอนุญาตให้ผู้คนของประเทศในกลุ่มสมาชิก เดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และก็มีผลไปถึงการอนุญาตชั่วคราวให้ผู้มีใบอนุญาตเชงเก้น หรือเชงเก้น วีซ่า (Schengen Visa) ที่ออกโดยประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มสมาชิกเชงเก้น มีสิทธิ์เดินทางในประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้นได้ด้วย

และสำหรับคนที่อยากไปทัวร์ยุโรปเป็นทริปสั้น ๆ วันนี้เรามีข้อมูลจากทาง EU มาอัพเดทให้ดูกันก่อนค่ะว่า ประเทศไหน บ้างที่เข้าร่วมกลุ่มเชงเก้นแล้ว และประเทศไหนบ้างในยุโรปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเชงเก้น ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้น ๆ เป็นที่ ๆ ไป คราวนี้จะได้จัดทริปทัวร์ยุโรปได้อย่างถูกต้องและสบายใจกันจ้า

มารู้จักวีซ่าเชงเก้นกันก่อน

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าสำหรับใช้เดินทางเข้า-ออก ประเทศในแถบยุโรปที่มีข้อตกลงเป็นกลุ่มสมาชิกเชงเก้นร่วมกัน ซึ่งหมายถึง หากนักท่องเที่ยวถือวีซ่าเชงเก้นเข้ามา จะสามารถเดินทางผ่านเข้า-ออกในประเทศกลุ่มสมาชิกเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องไปเสียเวลาขอวีซ่าเพื่อเข้าไปในพื้นที่เชงเก้นทีละประเทศอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น หากคุณจัดทริปไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส-เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ คุณสามารถไปขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศฝรั่งเศสที่เดียว แต่เที่ยวได้ทั้งเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศในกลุ่มเชงเก้นอื่น ๆ ต่อได้เลย โดยมีข้อแม้ว่า ระยะเวลาที่พำนักในแต่ละประเทศจะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่เชงเก้นนะคะ

ประเทศที่เข้าร่วมสมาชิกเชงเก้น

สำหรับคนที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศยุโรป และกำลังจะติดต่อขอทำวีซ่าเชงเก้น เราก็มาอัพเดทกันก่อนดีกว่าค่ะว่า เราจะสามารถขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตประเทศไหน และจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวประเทศไหนในยุโรปได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าระยะสั้นหลาย ๆ ประเทศให้ยุ่งยาก ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมสมาชิกเชงเก้นแล้ว ได้แก่

1. ออสเตรีย
2. เบลเยียม
3. สาธารณรัฐเช็ก
4. เดนมาร์ก
5. เอสโตเนีย
6. ฟินแลนด์
7. ฝรั่งเศส
8. เยอรมนี
9. กรีซ
10. ฮังการี
11. อิตาลี
12. ลัตเวีย
13. ลิกเตนชไตน์
14. ลิทัวเนีย
15. ลักเซมเบิร์ก
16. มอลตา
17. เนเธอร์แลนด์
18. โปแลนด์
19. นอร์เวย์
20. โปรตุเกส
21. สโลวีเนีย
22. สโลวาเกีย
23. สเปน
24. สวีเดน
25. สวิตเซอร์แลนด์
26. ไอซ์แลนด์

อย่างไรก็ตาม ประเทศบัลแกเรีย, โรมาเนีย, ไซปรัส, โครเอเชีย, สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเชงเก้น ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะไปเยือนประเทศเหล่านี้ จึงต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศดังกล่าวต่างหากด้วยนะ

ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น

1. เมื่อวางแผนท่องเที่ยวยุโรปได้แล้ว ให้คุณเดินทางไปติดต่อขอทำวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตของประเทศที่คุณคาดว่าจะใช้เวลาพำนักอยู่นานที่สุด หรือประเทศที่คุณคิดว่าจะเดินทางไปถึงเป็นที่แรกก็ได้

2. กรอกใบสมัครสำหรับการขอวีซ่า หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถานทูตนั้น ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. แสดงหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าช่วงเวลาที่ท่านจะพำนักอยู่ในประเทศเชงเก้น

4. ระบุวัตถุประสงค์การเดินทาง

5. แสดงทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงที่พำนัก

6. มีประกันภัยการเดินทางโดยมีวงเงินประกันอย่างน้อย 30,000 ยูโร

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเชงเก้น

ในการขอวีซ่าเชงเก้น (วีซ่าพำนักระยะสั้น) จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 60 ยูโร แต่ทั้งนี้อาจจะได้ลดหย่อน หรือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลย ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และสิทธิพิเศษบางกรณีไป โดยคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานทูตของแต่ละประเทศค่ะ

อายุวีซ่าระยะสั้น

ก่อนจะออกเดินทางไปทัวร์ยุโรปให้จุใจ เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า วีซ่าเชงเก้นจะเอื้อให้เราพำนักในแต่ละประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้นานแค่ไหน โดยประเภทวีซ่า และระยะเวลาพำนักก็สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. วีซ่าประเภท C พำนักระยะสั้น สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่เชงเก้นได้ไม่จำกัดครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักในแต่ละประเทศไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน

2. วีซ่าประเภท B วีซ่าเดินทางผ่าน ออกให้กับบุคคลที่เดินทางผ่านประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ประเทศ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่ 3

3. วีซ่าประเภท A วีซ่าสำหรับแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน สำหรับนักเดินทางนอกสัญชาติกลุ่มประเทศเชงเก้น ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ 3 แต่ต้องการแวะเปลี่ยนเครื่องในประเทศพื้นที่เชงเก้น จะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน และต้องมีวีซ่าทั้ง 3 ประเภทนี้ไว้ในครอบครองด้วย

ทั้งนี้ หมายความว่าผู้ที่ขอวีซ่าเชงเก้นจะสามารถท่องเที่ยวทั่วเขตพื้นที่เชงเก้นได้สูงสุดนานถึง 1 ปี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตประเทศนั้น ๆ ด้วย แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ต้องอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งไม่เกิน 90 วันเท่านั้นนะคะ ส่วนประเทศที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเชงเก้น ก็ต้องขอวีซ่าเพื่อผ่านเข้าประเทศนั้น ๆ ก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัย