น้ำพุ Jet d'Eau หรือ แฌโด หรือบางคนเรียกว่าน้ำพุเจ็ทโด้ (ฝรั่งเศส: Jet d'Eau, ความหมาย: พวยน้ำ) เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ และเมืองเจนีวา ตั้งอยู่ในกลางทะเลสาบเจนีวาบริเวณปากแม่น้ำโรน น้ำพุแห่งนี้ใช้ปั๊มขนาด 500 กิโลวัตต์สองตัวที่กำลังไฟฟ้า 2,400 โวลต์ ทำการปั๊มน้ำขึ้นสู่อากาศที่ความสูง 140 เมตร เป็นนับเป็นปริมาตรกว่า 500 ลิตรต่อวินาที นั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่น้ำพุแห่งนี้ทำงาน จะมีน้ำปริมาณกว่า 7,000 ลิตรลอยอยู่ในอากาศเลยทีเดียว

น้ำพุ Jet d'Eauได้รับการติดตั้งในปี ค.ศ. 1886 ค่อนไปทางใต้เล็กน้อยจากตำแหน่งปัจจุบันซึ่งเมื่อแรกติดตั้งน้ำพุมีความสูงเพียง 30 เมตร ต่อมาในปี ค.ศ. 1891 น้ำพุถูกย้ายมาติดตั้งในตำแหน่งปัจจุบันเพื่อเฉลิมฉลองในงานเทศกาล 600 ปีการก่อตั้งสมาพันธรัฐสวิส และมีการเพิ่มความแรงของน้ำพุเป็นที่ความสูง 90 เมตร ในปี ค.ศ. 1951 มีการเพิ่มความแรงของน้ำพุอีกเป็นความสูงปัจจุบัน ซึ่งต้องสร้างสถานีสูบน้ำแยกต่างหาก

จุดชมน้ำพุ Jet d'Eau ที่ได้มุมสวยที่สุดแนะนำให้ไปที่กลางสะพานมงต์บลังก์ (Mong-Blance) ที่ใช้สำหรับข้ามทะเลสาบไปสวนอองเกลที่อยู่อีกฝั่ง และในบางวันที่เกิดลมแรงมาก อาจจะพลาดการชม น้ำพุ Jet d'Eau เพราะว่าเขากลัวละอองน้ำมารบกวนผู้อื่นหรือนักท่องเที่ยวต่างๆ