ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ หากสถานที่แห่งนี้อยู่ที่เมืองไทยคงมีคนพูดแบบนี้บ่อยๆ หรืออาจจะมีคนไปขอหวย ถูหาเลขอย่างแน่นอน เป็นที่ใดไม่ได้นอกจาก สโตนเฮนจ์  กลุ่มหินลึกลับที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามาตั้งได้อย่างไร เป็นสิ่งก่อสร้างจากมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่า และสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร? ยังคงเป็นปริศนามาถึงปัจจุบันนี้ (ทัวร์อังกฤษ)

สโตนเฮนจ์ (อังกฤษ: Stonehenge) เป็นอนุสรณ์สถาน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บรี (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้น

นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 2400–2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่น ๆ ระบุว่ากลุ่มหินที่ถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นถึง 3,000 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 5,000 ปีมาแล้วนั่นเอง

นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทำการชักลากแท่งหินยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร การก่อสร้างสโตนเฮนจ์ใช้เวลาสร้างต่อเนื่องกันมาถึง 3-4 ระยะในช่วงเวลาประมาณ 1,500 ปี คำนวนจากการที่หินแต่ละก้อน แต่ละชั้นมีอายุไม่เท่ากัน มาจากต่างยุคกัน ตั้งแต่ยุคหินตอนปลายจนถึงยุคสำริดตอนต้น

สโตนเฮนจ์และบริเวณโดยรอบได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986 และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีกด้วยอีกหนึ่งสถานที่ เมื่อคราที่มาทัวร์ดินแดงผู้ดีอังกฤษนั้น ต้องแวะมาถ่ายรูปอยู่บ่อยๆ เพราะชื่อนั้นก็บ่งบอกว่าคือสัญญาลักษณ์ของลอนดอน Tower of London (ทัวร์อังกฤษ)

หอคอยแห่งลอนดอน (อังกฤษ: Tower of London) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษ เป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นรู้จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill)

หอคอยแห่งลอนดอน นั้นสร้างมาตั้งเเต่ปี ค.ศ.1078 โดยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิตได้สร้างหอคอยที่ชื่อว่า White Tower ขึ้นมาก่อน ก่อนที่จะมีการต่อเติมเรื่อยมาในส่วนต่างๆ จนขยายใหญ่ออกเป็นในปัจจุบัน ที่นี่นับว่าเป็นทั้งศูนย์กลางของการเมืองการปกครองเเละการบัญชาการทางด้านทหารของอังกฤษในยุคกลางที่สำคัญอย่างมาก เเถมยังเป็นที่ขุมขังนักโทษที่มีชื่อเสียงอย่างมากอีกด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมๆ กับที่ในปัจจุบันนั้นที่นี่กลายเป็นที่เก็บรักษาสมบัติของชาติที่มีความสำคัญอย่างบรรดามงกุฎต่างๆ ที่เเสนจะตระการตาเเละหาค่าไม่ได้เลยทีเดียว ทั้ง มงกุฎ Imperial State Crown หรืออย่างมงกุฎแพลทตินัมของพระมารดาพระราชินีที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว โดยมงกุฎนี้มีการตกแต่งด้วยเพชรอย่าง Indian Koh-i-Noor ที่มีจำนวนถึง 105 กะรัต ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก

ตำนานชิงอำนาจ Tower of London
เรื่องราว ก็มาจาก การชิงรักหักสวาทกันตั้งแต่ พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ที่มีพระมเหสีถึง 6 พระองค์ (ทรงประกาศพระมเหสีทีละพระองค์) เรื่อยมาหลายราชวงศ์ มีทั้งขุนนางส่งเสริม สมคบกับพระราชินีบ้าง อัศวินบ้าง เพื่อสร้างฐานอำนาจ เมื่อพระองค์หนึ่งได้ครองราชย์ ก็จะสำเร็จโทษอีกฝ่าย หรือจับขังในวังลืม