สวนชาร์แดงอองเกล เป็นสวนที่ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ไม่ไกลจากบริเวณทะเลสาบเจนีวา สวนชาร์แดงอองเกลเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สไตล์อังกฤษ มีการตกแต่งด้วยดอกไม้และต้นไม้อย่างสวยงาม และในบางวันก็มีการจัดเทศกาลดนตรีเล็กๆ รวมถึงงานกิจกรรมต่างๆมากมาย ภายในสวนมีอนุสาวรีย์ Monument National เป็นรูปปั้นเทพี 2 องค์ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกเนื่องในโอกาสที่รัฐเจนีวาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธรัฐสวิสเมื่อปี ค.ศ.1814

สวนชาร์แดงอองเกลสร้างขึ้นในปี 1854 เพื่อเติมความสดใสให้กับภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือ ตัวสวนครอบคลุมพื้นที่ริมน้ำ ราว 24,000 ตร.ม. มีทางเดินลัดเลาะชมดอกไม้ ต้นไม้ พร้อมทั้งทิวทัศน์น่าประทับใจของทะเลสาบเจนีวาและสะพานมองบลังค์

จุดไฮไลท์ของที่นี่คือ Horloge Fleurie ซึ่งเป็นอนุสรณ์ยอดนิยมที่มีผู้คนมาถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง นาฬิกาขนาดยักษ์ที่ใช้งานได้นี้มีหน้าปัดทำจากดอกไม้ 6,000 ชนิดและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ออกแบบโดยใช้ดอกไม้ตามฤดูกาลและเปลี่ยนรูปแบบทุกปีองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ตัวย่อ UN หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม "ยูเอ็น" เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เพราะถือว่ามีโอกาสได้มาเยือนประวัติศาสตร์ของโลก และน่าเป็นที่ที่เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย องค์การสหประชาชาติ  เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก สหประชาชาติก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อแทนที่สันนิบาตชาติ เพื่อยุติสงครามระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเจรจา สหประชาชาติมีองค์กรจำนวนมากเพื่อนำภารกิจไปปฏิบัติ

องค์การสหประชาชาตินั้นมีสมาชิกทั้งหมดถึง 193 ประเทศ ระบบสหประชาชาติอยู่บนพื้นฐานของ 6 เสาหลัก ได้แก่ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สำนักเลขาธิการ และ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงคณะมนตรีภาวะทรัสตี (ปัจจุบันยุติการทำงานแล้ว) นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ อีกเช่น องค์การอนามัยโลก ยูเนสโก และยูนิเซฟ ตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดของสหประชาชาติ คือ เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน คือ อังตอนีอู กูแตรึช ชาวโปรตุเกส ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2017 ต่อจาก พัน กี-มุน ชาวเกาหลีใต้

องค์การสหประชาชาติ (United Nations)  มีบทบาทสำคัญอย่างมากในเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ เพราะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็ได้มีการตั้งองค์การสันนิบาตแห่งชาติ (League of Nations) เมื่อปี ค.ศ.1920 หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นองค์การสหประชาชาติ (United Nations) และก็ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังคงใช้สำนักงานเป็นสำนักงานใหญ่ประจำยุโรป และใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของหน่วยย่อยต่างๆขององค์การสหประชาชาติ อาทิเช่น องค์การอนามัยโลก (WTO) องค์การการค้าโลก (WTO) และอีกต่างๆมากมาย ทำให้เวลามีการจัดงานประชุม หรือจัดเลี้ยงต่างๆ ก็มีผลทำให้เศรษฐกิจของเมืองเจนีวานั้นคึกคักขึ้นอีกด้วย

เราสามารถเข้าเยี่ยมชมองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ด้วย โดยเสียค่าเข้าประมาณ 12 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 400 บาท) โดยเปิดให้ชมทั้งปี เป็นรอบๆไป ก็จะมีการพาชมห้องต่างๆพร้อมกับอธิบายประวัติอีกด้วย