อีกหนึ่งสถานที่ เมื่อคราที่มาทัวร์ดินแดงผู้ดีอังกฤษนั้น ต้องแวะมาถ่ายรูปอยู่บ่อยๆ เพราะชื่อนั้นก็บ่งบอกว่าคือสัญญาลักษณ์ของลอนดอน Tower of London (ทัวร์อังกฤษ)

หอคอยแห่งลอนดอน (อังกฤษ: Tower of London) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษ เป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นรู้จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill)

หอคอยแห่งลอนดอน นั้นสร้างมาตั้งเเต่ปี ค.ศ.1078 โดยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิตได้สร้างหอคอยที่ชื่อว่า White Tower ขึ้นมาก่อน ก่อนที่จะมีการต่อเติมเรื่อยมาในส่วนต่างๆ จนขยายใหญ่ออกเป็นในปัจจุบัน ที่นี่นับว่าเป็นทั้งศูนย์กลางของการเมืองการปกครองเเละการบัญชาการทางด้านทหารของอังกฤษในยุคกลางที่สำคัญอย่างมาก เเถมยังเป็นที่ขุมขังนักโทษที่มีชื่อเสียงอย่างมากอีกด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมๆ กับที่ในปัจจุบันนั้นที่นี่กลายเป็นที่เก็บรักษาสมบัติของชาติที่มีความสำคัญอย่างบรรดามงกุฎต่างๆ ที่เเสนจะตระการตาเเละหาค่าไม่ได้เลยทีเดียว ทั้ง มงกุฎ Imperial State Crown หรืออย่างมงกุฎแพลทตินัมของพระมารดาพระราชินีที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว โดยมงกุฎนี้มีการตกแต่งด้วยเพชรอย่าง Indian Koh-i-Noor ที่มีจำนวนถึง 105 กะรัต ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก

ตำนานชิงอำนาจ Tower of London
เรื่องราว ก็มาจาก การชิงรักหักสวาทกันตั้งแต่ พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ที่มีพระมเหสีถึง 6 พระองค์ (ทรงประกาศพระมเหสีทีละพระองค์) เรื่อยมาหลายราชวงศ์ มีทั้งขุนนางส่งเสริม สมคบกับพระราชินีบ้าง อัศวินบ้าง เพื่อสร้างฐานอำนาจ เมื่อพระองค์หนึ่งได้ครองราชย์ ก็จะสำเร็จโทษอีกฝ่าย หรือจับขังในวังลืม