ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

รหัสทัวร์ : WONDERFUL SWITZERLAND – FRANCE 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 21 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 219,900 บาท
2 1 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 219,900 บาท
3 7 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 219,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา JUNGFRAU สมญานาม TOP OF EUROPE
 • 3
  นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN
 • 4
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ (พักเซอร์แมท 1 คืน)
 • 5
  ชมกรุง PARIS เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส (พักปารีส 2 คืน)
 • 6
  ชมเมือง COLMAR และ STARSBOURG เมืองสุดสวยในแคว้น ALSACE ของฝรั่งเศส
 • 7
  ชมเมือง LUCERNE / INTERLAKEN เมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์ (พักอินเทอลาเก้น 2 คืน)
 • 8
  หมู่บ้าน ISELWALD หมู่บ้านริมทะเลสาบสุดสวย
 • 9
  หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 10
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงมรดกโลกสุดสวยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 11
  ชมเมืองริมทะเลสาบ MONTREUX สุดสวย
 • 12
  ถ่ายรูปกับ EIFFEL TOWER ถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตต่างๆ ตามรอย Blogger
 • 13
  เข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • 14
  ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ พิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • 15
  ชมประตูชัย และ ช้อปปิ้งถนนชองเซลิเซ่
 • 16
  พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมกรุงปารีสในยามค่ำคืน
 • 17
  นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
WONDERFUL SWITZERLAND – FRANCE
(พิชิต 2 ยอดเขา MATTERHORN + JUNGFRAU) 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์ H  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY
DAY2

ซูริค - กรุงเบิร์น - มองเทรอซ์

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่าน เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม โดยกรุงเบิร์นตั้งอยู่ทางโค้งของริมแม่น้ำอาเรอ Aare River เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง3 ด้าน เป็นชัยภูมิที่เหมาะในการป้องกันการรุกรานจากศัตรูได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองเบิร์น เริ่มก่อสร้างเมื่อ ค.ศ.1191 เมื่อยุคแบร์ชโทลด์ที่5 แห่งราชวงศ์แซริงเงิน เข้ามามีอำนาจในการปกครองเมือง มีการสร้างปราสาทขึ้นบริเวรปลายแหลมริมฝั่งแม่น้ำ ชื่อว่า “เบิร์น” มากจากคำว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสัตว์ในยุตแบร์ชโทลด์นำมาตั้งชื่อเมือง เป็นการที่ทรงดำริว่าจะตั้งชื่อเมืองตามสัตว์ที่เจอเป็นตัวแรก หมีจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ Bern Travel Guide | Switzerland Travel Guide | Rough Guides
 • จากนั้นนำท่านแวะชมบ่อหมี (Barengraben) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเบิร์นแห่งนี้คือเมืองหมี ต้นกำเนิดมาจากหมีสีน้ำตาล 4-5ตัว อาศัยอยู่ภายในริมบ่อฝั่งแม่น้ำอาเรอ ในอดีตชาวเมืองจึงสร้างบ่อหมีให้อยู่คู่เมืองเบิร์นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ย้ายที่ตั้งไปหลายแห่ง จนครั้งสุดท้ายย้ายมาตั้งที่ตรงนี้ในปัจจุบันเมื่อปี 1996                                                                                                                  Bern Bear Park | Switzerland Tourism

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะในอดีตเคยเป็นที่ตั้งตลาดเมือง ปัจจุบันสองข้างทางเป็นตึกแถวและอาคารร้านค้าที่คึกคักให้เดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน้ำพุโบราญตั้งอยู่หลายแห่ง น่าสนใจตรงที่มีรูปปั้นประดับเหนือน้ำพุที่สวยงามน่าเดินไล่ดูให้ครบทุกแห่ง กลางถนนเห็นเป็นหอนาฬิกายักษ์ใหญ่ (Zytglogge) หอนาฬิกานี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น มีนาฬิกาโบราญตั้งอยู่ 2 ด้าน ด้านตะวันตกเป็นนาฬิกาเข็ม อีกฝั่งเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราญสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 นาทีก่อนนาฬิกาตีบอกชั่งโมง จะมีตุ๊กตากล มีทั้งรูปหมี สิงโต ไก่ อัศวินตลกๆออกมาเคลื่อนไหวทำท่าต่างๆ ประกอบเสียงแปลกๆเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดดูในทุกชั่วโมง                                                                              File:Zytglogge Tower - Bern, Switzerland - panoramio.jpg - Wikimedia Commons
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)  (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง                                          The 5 best ideas for a team event in Montreux | Swiss Activities
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองมองเทรอซ์                                                          View of the medieval castle – Château de Chillon from the Geneva lakeside - Kostenloses Foto auf ccnull.de

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MÖVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

(หมายเหตุ เนื่องจากที่พักเมืองมงเทรอซ์มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY3

มองเทรอซ์ - เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท - แมทเทอร์ฮอร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองทาสซ์ เพื่อนำท่านเปลี่ยนเป็นรถไฟเดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น
 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ กอร์นเนอร์แกท (Gornergrat bahn)Gornergrat - The highest open air cog railway in Europe
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนักFile:Matterhorn, March 2019 (01).jpg - Wikimedia Commons
 • หากเป็นช่วงที่ทะเลสาบ Riffelsee น้ำแข็งละลาย ( ช่วงระหว่าง มิ.ย. – พ.ย. ของทุกปี ) ทางบริษัทจะนำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้Riffelsee Lake Trail (Nr. 21) | Zermatt, Switzerland
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านถ่ายรูปกับมุมมหาชน ของเมืองเซอร์แมท                                   Visit Zermatt City Centre: 2023 Zermatt City Centre, Zermatt Travel Guide | Expedia
 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
AMBASSADOR ZERMATT หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(หมายเหตุ เนื่องจากที่พักเมืองเซอร์แมทมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY4

เซอร์แมท - นั่งรถไฟ GLACIER EXPRESS - อันเดอร์แมท - อิเซล์ทวาลด์ - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • 08.52 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส(GLACIER EXPRESS) จากเมืองเซอร์แมท โดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส เป็นรถไฟทีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ โดยถือเป็นรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลกอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ประมาณ 3 ชม. Glacier Express | Gornergrat | St. Moritz | Zermatt
 • 11.46 น. เดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองชุมสายรถไฟที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเอลป์

** หมายเหตุ : รอบและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

** หมายเหตุ :ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. – 8 ธ.ค. 2566 รถไฟกราเซียปิดปรับปรุง ทางบริษัทเปลี่ยนเป็น รถไฟ Reginal ชั้น First Class แทน **

หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอ็กเพรส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกับรถไฟกราเซีย เอ็กเพรส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) ระยะทาง 80 กม.ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอควอยส์ Lake Brienz  หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซีรี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้                                                                                                            Iseltwald — Wikipédia
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน) และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที ) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY5

อินเทอลาเก้น - กรินเดอร์วาล์ด - ยอดเขาจุงเฟราน์ TOP OF EUROPE - เลาเทอร์บรุนเน่น - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล์ด
 • นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) (เปิดใหม่เดือนธันวาคม 2021) พร้อมกับอาคารสถานีใหม่ กรินเดิลวาลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund Terminal) และอาคารใหม่ของ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะนำผู้โดยสารสู่ยอดเขายุงเฟรายอค จากสถานีกรินเดลวาลด์ กรุนด์ สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที ทำให้สามารถเดินทางขึ้นถึงสถานีที่ยอดยุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที                              Eiger Express | jungfrau.ch
 • ให้ท่านชื่นชมบรรยากาศสวยงามของขุนเขา แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร
 • นำคณะเปลี่ยนเป็นรถไฟขึ้นสู่สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวตลอดทั้งปี
 • อิสระให้ท่านได้ออกมาสัมผัสหิมะ ณ ด้านนอกของยอดเขา ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี
 • อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัน                                            Jungfraujoch Ice Palace 2022 | Visitor Information

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • จากนั้นเปลี่ยนรถไฟลงจากยอดเขา จนกระทั่งถึงสถานีรถไฟเมืองเลาเทอร์บรุนน์เน่น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป                                                                                  Lauterbrunnen
 • อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)  (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 ชม.) อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองอินเทอลาเก้นตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY6

อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น - กอลมาร์ (ฝรั่งเศส)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ( LUCERNE) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์                                                                                                          Lucerne | Hotel Nidwaldnerhof Beckenried
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1972อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) สิงโตแห่งลูกเซิร์น | HappyLongWay
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์ นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย                                                  15 Best Lucerne Tours - The Crazy Tourist

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.15 ชม.) เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง  ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

MERCURE COLMAR CENTER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

หมายเหตุ : หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองข้างเคียง

DAY7

กอลมาร์ - สตราสบูร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง  ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่                                                Sunday Day Trip to Colmar, France - Travel Addicts
 • นำท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่มตั้งแต่ย่าน La Petite Venise และเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง
 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม La Petite France (ปารีสน้อย)
 • นำท่านชมเขต La Petite France ภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des MoulinsExploring Strasbourg's Petite France: The Prettiest Town In Europe?
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง
 • จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

สตาร์สบรูก - นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV - ชมกรุงปารีส - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองสตาร์สบรูก
 • 08.52 น. ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV (ใช้เวลา 2.30 ชม.)

หมายเหตุ : รอบเวลา / สถานี การนั่งรถไฟ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

 • เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น
 • จากนั้นมีรถโค้ชท้องถิ่น มารับทำท่านท่องเที่ยว กรุงปารีสตลอดทั้งวัน
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกประตูทางเข้ากระจกพิระมิด พิพิธภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตัวอาคารเป็นพระราชวังหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ายราชสำนักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทั่งปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง สำหรับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วประกอบด้วยอาคาร 3 หลังด้วยกัน แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไว้อย่างชัดเจน โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แห่งนี้ได้จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าระดับโลกไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสำคัญมีถึง 6,000 ชิ้นLouvre Museum Official Website

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

 • ท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่นเครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า BRAND  NAME จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ !!
 • จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลอลารี่ ลาฟาแยตต์ ( Galeries Lafayette ) ของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมาสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น CHANEL,PRADA, HERMES,LUIS VUITTON,GUCCI , BOTEGA,LONGCHAMP, ARMANI, , แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เครื่องสำอางค์น้ำหอม                                                                    A Floor-By-Floor Guide to Galeries Lafayette Paris Haussmann – Blog
 • ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ด / สเต็ก / ไวน์

NOVOTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว ( พัก 2 คืน) 

หมายเหตุ : เมืองลูเซิร์น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัท

DAY9

กรุงปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - ถนนชองป์เซลิเซ่ - ล่องเรือแม่น้ำแซน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ( versailles palace ) (มีไกด์บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน) ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง Palace of Versailles Timings | 2023 Guide
 • นำท่านชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจนได้เวลานัดหมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอันดับหนึ่งในการถ่ายภาพหอไอเฟล เนื่องจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะชองส์เดอมาร์ส และด้วยขนาดอันกว้างใหญ่ของสวน บวกกับสนามหญ้าสีเขียวขจี และต้นไม้หลากหลายชนิดในบริเวณรอบๆ ทำให้ทุกคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลได้อย่างไม่ยาก                                          How to have a picnic on Champ de Mars in Paris
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champ Elysee) ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลกParis agrees to turn Champs-Élysées into 'extraordinary garden' | Paris | The Guardian
 • นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                                                    เที่ยวประตูชัยนโปเลียน เดินเล่นถนนฌ็องเซลิเซ่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปารีส - Grazie Travel
 • จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซึ่งเป็นถนนที่มีร้านค้าแบรนด์เนม และสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ได้ซึ่งมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปเล่น
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือไปตามแม่น้ำ แซน (Seine River) ผ่านสถานที่สำคัญโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวาลิด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯParis: 1-Hour River Seine Cruise | GetYourGuide
 • อิสระให้ท่านชื่นชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ของสองฝั่งแม่น้ำแซน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ 

NOVOTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY10

ปารีส - สนามบิน ชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล
 • 13.30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..

 แชร์ให้เพื่อน