สวิสเซอร์แลนด์ ฤดูหนาวรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-สวิสเซอร์แลนด์ ฤดูหนาว

รหัสทัวร์ : SWITZERLAND WINTER 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 19 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 235,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา GLACIER 3000 ยอดเขาสุดสวย มีสะพาน SKY WALK ข้ามภูเขา
 • 3
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 4
  ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST ยอดเขา ฉายา TOP OF ADVENTURE
 • 5
  ชมยอดเขา GEMMI ยอดเขาจุดชมวิวสุดสวยเหนือเมือง LEUKERBAD
 • 6
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ
 • 7
  หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • 8
  เมือง LEUKERBAD เมืองน้ำแร่ชื่อดัง และให้ท่านได้อาบน้ำแร่บนเทือกเขา
 • 9
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติคของสวิตเซอร์แลนด์
 • 10
  นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS LINES รถไฟสายโรแมนติคอีกเส้นทางสวยของสวิสเซอร์แลนด์
 • 11
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย
 • 12
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 13
  ชมเมือง MONTREUX เมืองริมทะเลสาบเจนีวาสุดสวย
 • 14
  ชมเมือง LUCERN / INTERLAKEN / ZURICH เมืองท่องเทียวสุดสวย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ฤดูหนาว
SWITZERLAND WINTER ชม 5 ยอดเขา
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์ H พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY
DAY2

ซูริค - กรุงเบิร์น - มองเทรอซ์

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม โดยกรุงเบิร์นตั้งอยู่ทางโค้งของริมแม่น้ำอาเรอ Aare River เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง3 ด้าน เป็นชัยภูมิที่เหมาะในการป้องกันการรุกรานจากศัตรูได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองเบิร์น เริ่มก่อสร้างเมื่อ ค.ศ.1191 เมื่อยุคแบร์ชโทลด์ที่5 แห่งราชวงศ์แซริงเงิน เข้ามามีอำนาจในการปกครองเมือง มีการสร้างปราสาทขึ้นบริเวรปลายแหลมริมฝั่งแม่น้ำ ชื่อว่า “เบิร์น” มากจากคำว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสัตว์ในยุตแบร์ชโทลด์นำมาตั้งชื่อเมือง เป็นการที่ทรงดำริว่าจะตั้งชื่อเมืองตามสัตว์ที่เจอเป็นตัวแรก หมีจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้Bern Travel Guide | Switzerland Travel Guide | Rough Guides
 • นำท่านเดินชมตัวเมืองเบิร์น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านแวะชมบ่อหมี (Barengraben) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเบิร์นแห่งนี้คือเมืองหมี ต้นกำเนิดมาจากหมีสีน้ำตาล 4-5 ตัว อาศัยอยู่ภายในริมบ่อฝั่งแม่น้ำอาเรอในอดีตBern Bear Park | Switzerland Tourism
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะในอดีตเคยเป็นที่ตั้งตลาดเมือง ปัจจุบันสองข้างทางเป็นตึกแถวและอาคารร้านค้าที่คึกคักให้เดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน้ำพุโบราญตั้งอยู่หลายแห่ง น่าสนใจตรงที่มีรูปปั้นประดับเหนือน้ำพุที่สวยงามน่าเดินไล่ดูให้ครบทุกแห่ง กลางถนนเห็นเป็นหอนาฬิกายักษ์ใหญ่ (Zytglogge) หอนาฬิกานี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น มีนาฬิกาโบราญตั้งอยู่ 2 ด้าน ด้านตะวันตกเป็นนาฬิกาเข็ม อีกฝั่งเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราญสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 นาที ก่อนนาฬิกาตีบอกชั่วโมง จะมีตุ๊กตากล มีทั้งรูปหมี สิงโต ไก่ อัศวินตลกๆ ออกมาเคลื่อนไหวทำท่าต่างๆ ประกอบเสียงแปลกๆเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดดูในทุกชั่วโมง                                                                              File:Zytglogge Tower - Bern, Switzerland - panoramio.jpg - Wikimedia Commons
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)  (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้าง                                                      The 5 best ideas for a team event in Montreux | Swiss Activities
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก                                                                                                                                View of the medieval castle – Château de Chillon from the Geneva lakeside - Kostenloses Foto auf ccnull.de
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองมองเทรอซ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MÖVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  (พัก 2 คืน)

(หมายเหตุ เนื่องจากที่พักเมืองมงเทรอซ์มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง

DAY3

มองเทรอซ์ - นั่งรถไฟสาย Golden Pass - ยอดเขา Glacier 3000 - มองเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวรถไฟมีทั้งแบบพาโนราม่า ท่านจะได้ชมความงดงามตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ชมวิวภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร                                                                                                                            Swiss Golden Pass Panoramic Train - Magic Switzerland
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน
 • นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) Glacier 3000, les Diablerets, Switzerland | Lac, Paysage, Pays
 • นำท่านเดินข้าม” The Peak Walk by Tissot”  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา                                                                                                            Glacier 3000 Cable Car Ticket - Klook ประเทศไทย
 • อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนาน เช่นการนั่งรถ Snow Bus , การนั่งถาดเลื่อน Snow Sled

(หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ หรือ The Peak Walk by Tissot” จะเล่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมตามอัธยาศัย  โดยกิจกรรมต่างๆ ตามรายการข้างล่างรวมอยู่ในตั๋วเรียบร้อยแล้ว เช่น Dog sled riding / Sledges Fun Park / Ice Express chairlift / Sledges Fun Park / Glacier Walk  กรุณาเช็คกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้งสำหรับเครื่องเล่นต่างๆSled dogs - Glacier 3000 | myvaud
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MÖVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY4

มองเทรอซ์ - ลุคเคอร์แบด - ยอดเขา Gemmi - แช่น้ำแร่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลุคเคอร์แบด (Leukerbad)  (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองน้ำแร่เล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในหุบเขาระดับความสูง 2,000 เมตร ทางตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นชื่อเป็นเมืองแห่งสปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ซึ่งประกอบด้วยบ่อน้ำแร่กว่า 30 แห่งซึ่งถูกเติมเต็มด้วยน้ำแร่ธรรมชาติอุณหภูมิ 51 องศาดีกรีเซลเซียสกว่า 3.9 ล้านลิตรต่อวัน นักท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางมาเมื่อแห่งนี้เพราะชื่อเสียงขอน้ำแร่แล้วยังมีชื่อเสียงเรื่องวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองอีกด้วย เปรียบดั่งเมืองลุคเคอร์แบด คือ Blue lagoon  แห่งของสวิตเซอร์แลนด์ เช่นเดียวกับ Blue lagoon ของประเทศไอซ์แลนด์
 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นชมวิวบนยอดเขา GEMMI2350  ยอดเขาเหนือเมืองของลุคเคอร์บาร์ด บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,350 เมตร จากจุดนี้ในวันที่อากาศดีท่านสามารถชมยอดยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความสูงเกิน 4,000 เมตร  แบบพาโนรามา เช่น Mischabelgruppe, Monte Rosa, Weisshorn, Matterhorn and the Berner Alps. อีกด้วยPrix Téléphérique
 • นำท่านชมวิว ณ จุด ชมวิวพาโนรามา โดยเป็นกระจกยื่นออกไปเหนือหน้าผา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง ให้ท่านอิสระชมเมืองลุคเคอร์แบด หรืออิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ของโรงแรมที่พัก  หรือท่านไหนอยากแช่น้ำแร่สาธารณะก็สามารถไปแช่ได้ (ค่าเข้าอาบน้ำแร่บ่อสาธารณะ ไม่รวมในค่าทัวร์)                                                                                                              5* Mountain Retreat- Leukerbad ลอยเคอร์บัด - อัปเดตราคาปี 2023

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THERME 51 HOTEL LEUKERBAD หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

ลุคเคอร์แบด - ทาซ - เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท - ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท - ทาซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.20 ชม.)
 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนักGornergrat Railway, Zermatt | cityseeker
 • อิสระให้ทุกท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กิจกรรมแนะนำในช่วงฤดูหนาว   กิจกรรมนั่ง SLEDDING  จะเป็นการนั่ง Sledding  ลงมาจากสถานี Rotenboden ลงถึงสถานี Riffelberg  จากความสูงระดับ 2,815 metres ลงมาถึง 2,582 metres ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมนี้ ท่านจะสัมผัสวิวของยอดเขา ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อสอบถามกับทางหัวหน้าทัวร์

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆ บริษัทคืนเงินท่านละ 30 chf.

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท                                                                      ชมความงดงามของเมือง Zermatt เมืองในฝัน ณ สวิตเซอร์แลนด์
 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองเซอร์แมท อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย

*** หมายเหตุ :  เนื่องจากในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือน ธันวาคม – มีนาคม เป็นช่วง Hi Season สำหรับการเล่นสกี ราคาห้องพักในเมืองเซอร์แมทจึงสูงกว่าปกติ 2 – 3 เท่าและทางโรงแรมในเมืองเซอร์แมทยังบังคับการเข้าพัก 3 – 7  คืนขึ้นไป  ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพักในเมืองเซอร์แมทในช่วงฤดูหนาว ย้ายไปพักเมืองข้างเคียงแทน แต่ทุกท่านมีเวลาเดินเล่นในเมืองเซอร์แมทอย่างแน่นอน***

 • จากนั้นช่วงเย็นๆ  นำท่านเดินทางลงจากเมืองเซอร์แมท นั่งรถไฟสู่เมืองทาซ (ใช้เวลา10นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MODERN ROOMS BY TÄSCHERHOF หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองทาซ โรงแรมมีจำกัด หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY6

ทาซ - นั่งรถไฟโรแมนติค GLACIER EXPRESS - อันเดอร์แมท อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาล์ด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) โดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส เป็นรถไฟทีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ โดยถือเป็นรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลกอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง                                                      Glacier Express - is the trip worth it in 2023? | Swiss Activities
 • เดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองชุมสายรถไฟที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเอลป์

หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอ็กเพรส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกับรถไฟกราเซีย เอ็กเพรส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุนและทะเลสาบเบรียส และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ
 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองอินเทอลาเก้นตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต เป็นต้น
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดวาร์ล (Grindelwald)  (ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  เมืองเล็กๆน่ารัก ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา มีบ้านเรือนสไตล์ชาเล่ต์สวิสตั้งเรียงรายลดหลั่นตามไหล่เขา สวยงามอย่างมากและ จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่  เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์                                                                                                                                      After the snow storm in Grindelwald - onStandby

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2คืน)

(หากโรงแรมเมืองกรินเดลวาร์ลเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY7

กรินเดลวาลด์ - อิเซล์ทวาลด์ - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาเฟียร์ส

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ Iseltwald  (ระยะทาง 30 กม.ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมุ่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้                                                                                Lake Brienz: Iseltwald and Giessbach, peaceful Bernese hideaways - Wanderlust Ale
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน) และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์How to Travel to Switzerland and See Spots From Netflix's Crash Landing On You - Bloomberg
 • จนกระทั่งได้เวลาพอควร นำท่านเดินกลับสู่เมืองกรินเดลวาลด์ นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบน สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First) ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น สู่ยอดเขา                                                                                                        Grindelwald First winter hike and cliff walk
 • หลังจากขึ้นกระเช้ามาด้านบนท่านจะได้สัมผัสลานหิมะที่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า                                                    First Cliff Walk by Tissot | Jungfrau Region
 • โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร                                                                                            First Cliff Walk by Tissot at Grindelwald-First
 • อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer / First Glider / Snow Sledge (ไม่รวมในค่าทัวร์)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY8

ทะเลสาบเบลาซี - ยอดเขาชิลธอร์น - หมู่บ้านเมอเรน - เลาเทอบรุนเน่น - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย                                                                    See why Lake Blausee is stunning during all seasons
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG (ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลาประมาณ 35 นาที) เพื่อนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์ หากอากาศดีท้องฟ้า แจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง แม้แต่กลุ่มเมฆก็ยังลอยอยู่เบื้องล่าง                                                                                                                            Schilthornbahn: Besucherzahlen erholen sich in 2022 kräftig - schweizeraktien.net
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn                                                                                                                                       Thrill Walk | Schilthorn - Piz Gloria

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา

 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์)6 FAVOURITE EXPERIENCES IN MURREN - SCHILTHORN - Travel Felicity - Portfolio and Travel Blog
 • หมู่บ้านเมอเรน เป็นหมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯ ต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau หมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก                                                                                        Mürren Winter Switzerland 8K - YouTube
 • นำทุกท่านเดินชมเมืองเมอเรน ให้ท่านชื่นชมบรรยากาศเต็มอิ่ม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) (ระยะทาง 7 กม.ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่าชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรปHow to spend a winter weekend in Jungfrau, Switzerland | National Geographic
 • อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองสวิสฟองดูว์

RADISSON BLU HOTEL LUCERNE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ลูเซิร์น - ซูริค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) สิงโตแห่งลูกเซิร์น | HappyLongWay
 • จากนั้นนำท่านชม สะพานไม้คาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย                                                            15 Best Lucerne Tours - The Crazy Tourist
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์ นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา
 • จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ
 • นำท่านช้อปปิ้งย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ LimmatZurich's Bahnhofstrasse keeps reinventing itself – Swiss Life Asset Managers
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RIDISSON BLU AIRPORT ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

ซูริค - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน