แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ เจาะลึก ปีใหม่รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ เจาะลึก ปีใหม่

รหัสทัวร์ : GRAND UNSEEN SWITZERLAND 11 DAY
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 24 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 199,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE
 • 3
  ชมยอดเขา RIGI KULM ยอดเขาสุดสวย สมญานาม QUEEN OF THE MOUNTAINS
 • 4
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100% 2 คืน
 • 5
  นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก !!!
 • 6
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ !!!
 • 7
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง UNSEEN
 • 8
  หมู่บ้าน LUEKERBAD หมู่บ้านอาบน้ำแร่ชื่อดัง
 • 9
  หมู่บ้าน CHUR หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • 10
  หมู่บ้าน BELLINZONA หมู่บ้านสวิสอิตาลี ได้ขึ้นชื่อว่า โรมันแห่งสวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN
 • 11
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย
 • 12
  หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 13
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก
 • 14
  เมือง ST.MORITZ เมืองสกีรีสอร์ทสุดหรู
 • 15
  ชมทะเลสาบ LUGANO ทะเลสาบสุดสวย
 • 16
  ชมเมือง MONTREUX เมืองสวยริมทะเลสาบเจนีวา
 • 17
  ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERN / ZURICH
 • 18
  ชม ปราสาทซิลยอง อายุกว่า 800 ปี

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เส้นทางเจาะลึก
WINTER GRAND  SWITZERLAND
11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค – คูร์ - เซนต์ มอริทช์ - พอนเทรสซิน่า

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ (CHUR) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านชมเมืองคูร์ ให้ท่านได้สัมผัสเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่าย แต่สวยงาม ทั้งลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์ หรือน้ำพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้บ่งว่าเมืองนี้ก่อตั้งราว 3,500-3,900 ปีก่อนคริสต์กาล ทำให้คูร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์                                            Stadt Chur - Chur Bild 13

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ มอริทช์ (ST.MORITZ) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที)   เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย
 • นำท่านชมความงดงามของทะเลสาบเซนต์ มอริทซ์ (Lake St. Moritz) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด10 Best Ski Resorts in Switzerland - Where to Go Skiing in the Swiss Alps - Go Guides
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองพอนเทรสซิน่า (Pontresina)                          Pontresina – fine indulgence of the High Alps - Hotel Station Pontresina, Engadin, Grisons, Switzerland

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 SCHWEIZERHOF HOTEL PONTRESINA หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : พอนเทรสซิน่า เป็นเมืองเล็กๆ มีโรงแรมจำกัด หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

พอนเทรสซิน่า – รถไฟ BERNINA EXPRESS (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก) - ทิราโน่ (อิตาลี) - ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายท่องเที่ยว BERNINA EXPRESS  (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก และเป็นรถไฟสายยูเนสโก้ (Unesco) สู่เมืองทิราโน่ (Tirano) ของประเทศอิตาลี โน่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)รถไฟสาย BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เปิดวิ่งตลอดทั้ง ถือว่าเป็นเส้นสายรถไฟที่วิวทิวทัศน์สวยที่สุดในโลก และว่ากันว่าหากใครได้มานั่งรถไฟสายนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งรถไฟท่องเที่ยวสายอื่นๆ ในโลกเลย จากนั้นเดินทางถึงเมืองทิราโน่                                                              Bernina Express: A guide to the Bernina Express and tickets
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทิราโน่

หมายเหตุ :  รถไฟเบอร์นินา เอ็กเพรส บางวันไม่มีวิ่ง หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไฟ Regional ชั้น เฟิร์สคลาส (FIRST CLASS) ซึ่งมีราคาแพงกว่าเบอร์นิน่าแทน (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกับเบอร์นินา เอ็กซ์เพลส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลูกาโน่ (LUGANO) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที)  เมืองริมทะลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นนำท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ลูกาโน่ หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์                                                              LAKE OF LUGANO SWITZERLAND - WINTER VERSION | Alex Polli | Flickr
 • อิสระให้ท่านพักผ่อนเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
DE  LA PAIX  HOTEL  LUGANO หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : ลูกาโน่เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงมาก โรแรมที่พักถูกจองเต็มเกือบตลอดทั้งปี หากโรงแรมที่ลูกาโน่เต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองโคโม่ เมืองริมทะเลสาบแสนสวยของอิตาลี

DAY4

ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า (Unseen) – อันเดอร์แมท รถไฟ GLACIER EXPRESS – บริก - ลุคเคอร์บาด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเบลลินโซน่า ( BELLINZONA) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) เมืองหลวงที่มีชื่อเสีงของมณฑล ทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์  นำท่านเดินชมเมือง เบลลินโซน่า ซึ่งท่านจะพบกับเมืองในยุคกลางที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสำคัญก็คือปราสาท เพราะเมืองนี้มีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน คือ Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกโลกด้วย  นำท่านชมปราสาท Castel Grande หรือปราสาทหลวง ของเมือง                                                     Castelgrande Bellinzona Ticino Foto & Bild | architektur, schlösser & burgen, profanbauten Bilder auf fotocommunity
 • อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS)  รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้น

 • ออกเดินทางโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองบริก (BRIG)            Winter Scenic Rail Holidays Across Switzerland 2022 | Swiss Holiday Company

หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอ็กเพรส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกับรถไฟกราเซีย เอ็กเพรส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน

 • จากนั้นรถโค้ช นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองน้ำแร่สปาอันเลื่องชื่อ  อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ2,000 เมตร ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา  Gemmipass เมืองนี้มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง สปารีสอร์ท  โดยน้ำแร่จากธรรมชาติจะช่วยในเรื่องแก้ปวดเมื่อยต่างๆ  โรคไขข้อให้ท่านได้สัมผัสการแช่น้ำแร่จากธรรมชาติสักครั้ง Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad | Health and beauty in Leukerbad, Switzerland

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
 
LE BRISTOL  HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

***หมายเหตุ โรงแรมมีจำกัด หากเต็มขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง***

DAY5

ลุคเคอร์บาด – ทาสซ์ - เซอร์แมท –นั่งรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท – แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท - ลุคเคอร์บาด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ***อิสระให้ท่านได้แช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย****
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองทาสซ์ เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสู่เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์
 • เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น
 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า            Rick Steves: Switzerland's Matterhorn is worth the hype
 • นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทตามอัธยาศัย                                                                         10 Days in Switzerland Part 2 : Zermatt - Matterhorn | README.ME
 • จากนั้นนำท่านั่งรถไฟสู่เมืองทาสซ์ (Tasch)  เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโค้ชเดินทางสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
LE BRISTOL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

ลุคเคอร์บาด อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ - มองเทรอซ์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • หลังรับประทานอาหารอิสระใหทุกท่านเลือกผ่อนคลายแช่น้ำแร่

(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยหมายเหตุ : สถานที่แช่น้ำแร่ที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรมที่พักไม่รวมอยู่ในรายการ ท่านต้องจ่ายเอง)

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (MONTREUX)  (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทชิลยอง
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก                                                                                                                                        Montreux Noël - Christmas at the Castle Chillon

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
 • ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น Zytglogge Bern, Switzerland
 • เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ                                                                                                                            Interlaken and Surroundings - Jungfrau Tours AG
 • อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY7

อินเทอร์ลาเก้น – BLAUSEE LAKE - กรินเดอวาล์ด - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express - ยอดเขาจุงฟราวน์ – เลาเทอร์บรุนเน่น - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย                                                                  Winter am Blausee, Kandersteg, Berner Oberland Stock Photo | Adobe Stock
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล์ด (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที)
 • นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) (เปิดใหม่เดือนธันวาคม 2021) พร้อมกับอาคารสถานีใหม่ กรินเดิลวาลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund Terminal) และอาคารใหม่ของ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟยุงเฟราที่จะนำผู้โดยสารสู่ยอดเขายุงเฟรายอค จากสถานีกรินเดิลวาลด์ กรุนด์ สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที ทำให้สามารถเดินทางขึ้นถึงสถานีที่ยอดยุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที  ให้ท่านชื่นชมบรรยากาศสวยงามของขุนเขา แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร                                                Most Modern Gondola in the World' Opens in Swiss Jungfrau Region - Snow Magazine
 • นำคณะเปลี่ยนเป็นรถไฟขึ้นสู่สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย
 • ขากลับลงจากยอดเขาสู่หมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่น  (LAUTERBRUNNEN) จากนั้นนำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่ เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป                                                                                            How to spend a winter weekend in Jungfrau, Switzerland | National Geographic
 • นำท่านเพื่อกลับสู่เมืองอินเทอลาเก้น (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที) อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY8

อินเทอร์ลาเก้น - หมู่บ้าน Iseltwald - ซูริค - ชมเมือง - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald)  (ระยะทาง 10 กม.ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้                                                                                                                    Lake Brienz: Iseltwald and Giessbach, peaceful Bernese hideaways - Wanderlust Ale
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ Limmat  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                                          Things to do in Zurich in Winter - Your Complete Guide!
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที)  เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ลูเซิร์น - ล่องทะเลสาบลูเซิร์น - ยอดเขา ริกิ - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งเรือโบราณ (สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า) เรือล่องทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐ จุดกำเนิดของสมาพันธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ก่อให้เกิดตำนานของวีรบุรุษ  วิลเลียมเทล                  Pilatus and Lucerne - Amazing Swiss Tours
 • จากนั้นนั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร    Here's how to discover winter sun and fun on Mount Rigi
 • นำท่านชม ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
 • อิสระทุกท่านถ่ายรูปชมวิวตามอัธยาศัย หรือนั่งจิบชากาแฟตามอัธยาศัย  หรือให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมในฤดูหนาวต่างๆตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์)
 • จากนั้นได้เวลานำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792                                                                                                                            อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) สิงโตแห่งลูกเซิร์น - HappyLongWay
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์ นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย                                                5 reasons to visit Lucerne in winter | Luzern.com
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารสวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์ 

RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

ลูเซิร์น - สนามบินซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน