อันซีน สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-อันซีน สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ : UNSEEN SWITZERLAND 10 DAY
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 6 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 199,900 บาท
2 20 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 199,900 บาท
3 18 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 199,900 บาท
4 6 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 199,900 บาท
5 19 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 199,900 บาท
6 10 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 199,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมทะเลสาบ OESCHINENSEE ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดของสวิสฯ (UNESCO)
 • 2
  ชมโรงแรม AESCHER HOTEL ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ติด 1 ใน 10 ภาพถ่ายที่สวยที่สุดในโลก UNSEEN
 • 3
  ชม ALETSCH GLACIER ธารน้ำแข็งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์ (UNESCO)
 • 4
  นั่งรถไฟไอน้ำโบราณ BRIENZ - ROTHORN - BAHN เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ UNSEEN สวยมากห้ามพลาด
 • 5
  สนุกสนานกับการเล่น MOUTAIN COASTER เครื่องเล่นบนยอดเขาที่ท่านต้องลองสักครั้ง UNSEEN
 • 6
  นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
 • 7
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 8
  ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST เดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot)
 • 9
  เมือง LEUKERBAD เมืองน้ำแร่ชื่อดัง และให้ท่านได้อาบน้ำแร่บนเทือกเขา UNSEEN
 • 10
  ชมหุบเขา AARESCHLUCHT หุบเขาสุดมหัศจรรย์ของสวิสเซอร์แลนด์ UNSEEN
 • 11
  ชมทะเลสาบ BACHALP LAKE ทะเลสาบบนยอดเขา GRINDELWALD FIRST UNSEEN
 • 12
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง UNSEEN
 • 13
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย UNSEEN
 • 14
  ชมหมู่บ้าน GRINDELWALD หมู่บ้านกลางเทือกเขาเอลป์ สุดสวย
 • 15
  ชมหมู่บ้าน APPENZELL หมู่บ้านสวิสแท้ๆ ที่ซ้อนตัวในหุบเขา UNSEEN
 • 16
  ชมเมือง INTERLAKEN / ZURICH เมืองท่องเทียวสุดสวย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ อันซีน
UNSEEN SWITZERLAND
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์ H พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวก โปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY
DAY2

ซูริค - อัพเพนเซล - Ebenalp - โรงแรมหน้าผา Aescher Hotel - อันเดอร์แมท

 • 01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อัพเพนเซล (APPENZELL) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งใกล้กับประเทศ ลิคเค่นสไตน์ (Liechtenstein ) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของที่นี่
 • นำท่านเดินเล่นชมตัวเมืองอัพเพนเซล ให้ท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง และย่านตึกเก่าของเมือง และให้ท่านอิสระถ่ายวิวทิวทัศน์รอบเมืองอัพเพนตามอัธยาศัย                                                                Grand Train Tour of Switzerland : Touring : Hiking and being active : Appenzellerland Tourismus

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้า Ebenalp bahn (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าไปชมโรงแรมริมหน้าผา Aescher Hotel ซึ่งโรงแรมนี้นี้มีความพิเศษตรงที่การสร้างติดขอบหน้าผาริมเขาบนภูเขาสูง 1,454 เมตร เมื่อมองมาจากทางก่อนที่จะถึงตัวโรงแรมจะได้วิวที่สวยงามลงตัวมาก โดยระหว่างทางที่เดินจะผ่านวิวอันงดงามของหุบเขา
 • เดินทะลุผ่าน ถ้ำ Wildkirchli Cave และ กระท่อม Hermit’s House บ้านพักนักบวช และผู้แสวงบุญซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1658-1893 ผ่านห้องทำพิธีทางศาสนา Cave chapel ซึ่งสร้างเจาะเข้าไปในหุบเขาอายุเกือบ 400 ปี เพราะสร้างมาตั้งแต่ปี 1621 จนกระทั่งถึงโรงแรม Aescher
 • อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามตามอัธยาศัย                                                                              Berggasthaus Aescher-Wildkirchli | I Visit my Site I Follow … | Flickr

** หมายเหตุ : การเดินทางเท้าไปโรงแรม Aescher เป็นทางเล็กๆ ขุระ ระยะทางไปกลับประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องขาหรือเข่า นั่งวิวแชร์ หรือสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่อนุญาตให้เดินไป  ให้นั่งรอที่ร้านอาหารบนสถานีกระเช้า เท่านั้น **

 • จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ากลับสู่ด้านล่าง นำท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt ) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักในหุบเขา เป็นเมืองต้นทางชุมสายรถไฟในการท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งนี้ ให้ท่านอิสระ ชื่นชมบรรยากาศตลอดสองข้างทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL REUSSEN, ANDERMATT  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

อันเดอร์แมท - เฟียส - ธารน้ำแข็ง Aletsch Arena (Unesco) - ลุคเคอร์แบด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ….น. นำท่านนั่งรถไฟจากเมืองอันเดอร์แมท สู่สถานีเมือง Fiesch
 • จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่สถานี EGGISHORN VIEW POINT (สูง 2,927 เมตร) 1 ใน 3 ของจุดชมวิวธารน้ำแข็ง Aletsch Arena ธารน้ำแข็งที่มีความยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22.6 กิโลเมตร และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปีค.ศ.2001 โดยธารน้ำแข็งแห่งนี้ สามารถขึ้นได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)                                                                               Tubby Thinks Out Loud] เมื่อธารน้ำแข็งมาบรรจบกับฟ้า ที่ Aletsch Arena
 • อิสระให้ท่านท่านชมความงดงามของกลาเซียตามอัธยาศัย

** หมายเหตุ หากกระเช้า ปิดไม่ว่าด้วยเหตุการ์ณใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายขึ้นชมกระเช้าอื่นแทน หรืองดให้บริการ**

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ด้านล่าง
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลุคเคอร์แบด (Leukerbad) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองน้ำแร่เล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในหุบเขาระดับความสูง 2,000 เมตร ทางตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นชื่อเป็นเมืองแห่งสปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ซึ่งประกอบด้วยบ่อน้ำแร่กว่า 30 แห่งซึ่งถูกเติมเต็มด้วยน้ำแร่ธรรมชาติอุณหภูมิ 51 องศาดีกรีเซลเซียสกว่า 3.9 ล้านลิตรต่อวัน นักท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางมาเมื่อแห่งนี้เพราะชื่อเสียงขอน้ำแร่แล้วยังมีชื่อเสียงเรื่องวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองอีกด้วย เปรียบดั่งเมืองลุคเคอร์แบด คือ Blue lagoon แห่งของสวิตเซอร์แลนด์  เช่นเดียวกับ Blue lagoon ของประเทศไอซ์แลนด์                                                          Walliser Alpentherme & SPA Leukerbad • Schwimmen • Wellness
 • อิสระให้ท่านแช่อาบแร่ตามอัธยาศัย (ค่าเข้าอาบน้ำแร่บ่อสาธารณะ ไม่รวมในค่าทัวร์)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

DE FRANCE BY THERMALHOTELS LEUKERBAD หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

เซอร์แมท - กอร์เนอร์แกท - ทะเลสาบ Riffelsee - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง TASCH เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น
 • อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท (GORNERGRATT BAHN)
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนักFile:GGB Bhe 4-8 Rotenboden - Gornergrat.jpg
 • จากนั้นนำท่านกลับลงสู่เมืองเซอร์แมท นำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden
 • ถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้                                                                                                  Switzerland Autumn: Zermatt, Riffelsee - Classic Travelling
 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทหรือเลือกพักผ่อนเดินตามอัธยาศัย
 • ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

AMBASSADOR ZERMATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY5

เซอร์แมท - นั่งรถไฟ - อินเทอลาเก้น - หุบเขา อาเร่ จอร์จ - กรินเดอร์วาลด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี Visp เพื่อเปลี่ยนนั่งรถไฟ เดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชม.) ให้ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงาม 2 ข้างทาง
 • จากนั้นนำท่านเดินท่องเที่ยวชมเมือง อินเทอร์ลาเก้น ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศ อันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ สไตล์สวิสชาเล่ต์How to get the most out of Interlaken, Switzerland
 • อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ ROLEX, PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต เป็นต้น หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านออกเดินทางสู่ อาเร่ จอร์จ (Aare Gorge) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) ตั้งอยู่ในเขต Meiringen เป็นทางผ่านของแม่น้ำ Aare ตามบริเวณซอกของหุบเหว โดยมีน้ำแข็งที่ละลายจากยอดเขา Faulhorn ไหลตกลงมาสมทบ ซึ่งทางการเบิร์นได้สร้างสะพานไม้เพื่อให้เป็นทางเดิน ปี 1888 ซึ่งสามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ Aareschlucht West และ Ost. West
 • นำท่านชมสายน้ำมรกตที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งจากเทือกเขาเอลป์ ไหลลัดเลาะตามหมู่บ้าน ในที่สุดจะกลายเป็นแม่น้ำอาเร่ ไหลลงสู่ทะเลสาบที่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เป็นหุบเหวที่โดดเด่นในเรื่องของโตรกหินผาที่ทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้ำ โดยหุบ เหวนั้นมีความสูงชันขึ้นไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร) (เปิดให้ชมตั้งแต่ เม.ย. – ปลาย ต.ค.เท่านั้น)                                                                        Aare Gorge - Switzerland | Switzerland, Gorges, Places to see
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาร์ล (Grindelwald) (ระยะทาง 50 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชัววโมง) เมืองเล็กๆน่ารัก ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา มีบ้านเรือนสไตล์ชาเล่ต์สวิสตั้งเรียงรายลดหลั่นตามไหล่เขา สวยงามอย่างมากและ จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                                      A part of Grindelwald | A part of the village of Grindelwald… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 3 คืน)

(หากโรงแรมเมืองกรินเดลวาร์ลเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY6

กรินเดอร์วาลด์ - ทะเลสาบเบลาซี - KANDERSTEG - ทะเลสาบออชิเน่น (Unesco) - กรินเดอร์วาลด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย                                                        Blausee / Blue Lake - Bernese Oberland, Switzerland - YouTube
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • จากนั้นท่านเดินทางสู่ KANDERSTEG
 • นำท่านขึ้นกระเช้า Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG สู่ทะเลสาบออชิเน่น (Oeschinensee)                                                                                                                       Lake Oeschinen with Blumlisalp mountain range, Kandersteg (Photos Puzzles,...) #19936257
 • จากนั้นนำท่านเดินเท้าเข้าสู่ทะเลสาบออชิเน่น ระยะทางไป-กลับ ประมาณ  2 กิโลเมตร

(หมายเหตุ : หากมีบริการรถไฟฟ้า (Electic bus) ไปยังทะเลสาบ ทางคณะจะพาท่านนั่งรถไฟฟ้าไป-กลับ)

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ริมทะเลสาบ

 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบสีเขียมรกตที่มีฉากหลังเป็นภูเขา ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1,580 ม. ซึ่งน้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะ และจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมา เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวเมือง Kandersteg และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลก (Unesco)
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินเท้ากลับมายังสถานีเคเบิ้ลคาร์เพื่อลงสู่ด้านล่าง อิสระให้ท่านแวะเล่นเครื่องเล่น Mountain Coaster หรือรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้สนุกสนาน และปลอดภัยอีกด้วย สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ หากท่านสนใจสามารถสอบถามกับทางหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวมในค่าทัวร์)    MySwissAlps on Twitter: "Plan a trip to the toboggan run in #Kandersteg if you like the combination of speed and good views. #Oeschinensee https://t.co/nl9I9UnFWD https://t.co/FE76xbl3r9" / Twitter
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

(หากโรงแรมเมืองกรินเดลวาร์ลเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY7

กรินเดลวาลด์ - อิเซล์ทวาลด์ - ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้Crash Landing On You Landing Bridge in Iseltwald | Filming locations, Scenery, Scenic views
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน) และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนเทือกเขากรุงเบิร์น-แอลป์ (Bernese – Alps) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First) (สถานที่ถ่ายทำละคร ลิขิตรัก) พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น                                                          First Cliff Walk by Tissot - summit attraction with thrills

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร
 • หรือท่านสามารถเดินไปชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเล็กๆ สุดสวยบนยอดเขา ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชม. (ทะเลสาบจะเปิดให้ชมตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. –  ต.ค.เท่านั้น หากท่านไหนไม่สะดวกจะเดินไปสามารถเดินเล่นชมวิวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัย)                                      Astonishing morning view of Bachalp lake (Bachalpsee), Switzerland. Impressive autumn sunrise in Swiss Alps, Grindelwald, Bernese Oberland, Europe. Beauty of nature concept background. Stock Photo | Adobe Stock
 • จากนั้นนำท่านเดินกลับมา (First Cliff Walk by Tissot) จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
 • ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer หรือกิจกรรม Trotti Bikes (ไม่รวมในค่าทัวร์)
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองกรินเดลวาลด์ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบน

 SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY8

รถไฟหัวจักรไอน้ำ BRIENZ ROTHORN BAHN - ซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเบรียนซ์ (Brienz)
 • นำท่านสู่สถานี Brienz-Rothorn-Bahn หรือ BRB ท่านจะได้ชมเส้นทางรถไฟหัวจักรไอน้ำแบบพาโนรามา ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 1892 ด้วยขบวนรถไฟเล็กหัวจักรไอน้ำ โดยรถไฟจะพาเราขึ้นเขาสูงเพื่อชมทัศนียภาพของทะเลสาบ Brienz อันแสนงดงาม จนถึงจุดชมวิวยอดเขาโรธอน ระดับสูง 2,346 เมตร จุดชมวิวนี้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดนในเขตเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สุดสายตา วิวทะเลสาบเบรียนซ์สีเขียวอมฟ้าเบื้องล่าง โดยมียอดเขายุงเฟรา ไอเกอร์ และโฮซ์เกน เป็นฉากหลัง  (เปิดบริการ 8 มิ.ย. – 20 ต.ค.2567)                      Brienz Rothorn Bahn (เบรียนทซ์ , สวิตเซอร์แลนด์) - รีวิว - Tripadvisor

(หมายเหตุ บางวันรถไฟจะขึ้นไปถึงแค่สถานี Planalp เท่านั้น)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 103 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา                                                                                   Things to do in Zurich | Tourism - Cathay Pacific
 • จากนั้นนำท่านชมวิวเมืองซูริก จากจุดชมวิวเมือง Linderhof Hill ซึ่งเป็นสวนสาธารณะกลางซูริค ที่ท่านสามารถชื่นชมได้จากจุดนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากสถานที่ถ่ายทำ ซี่รี่ย์ดัง Cash landing on you อีกด้วย
 • นำท่านชม ย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ Limmat
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MOVENPICK HOTEL ZURICH AIRPORT  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ซูริค - สนามบิน - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน