หมู่บ้านสวย อังกฤษ 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-หมู่บ้านสวย อังกฤษ 10 วัน

รหัสทัวร์ : BEAUTIFUL VILLAGES IN ENGLAND 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 8 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 209,900 บาท
2 25 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67 209,900 บาท
3 16 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 209,900 บาท
4 13 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 209,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน Castle Combe หนึ่งในหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในเขต Cotswolds (Unseen)
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Bibury หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ Cotswolds (Unseen)
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Shaftesbury หมู่บ้าน unseen บนเนินเขา (Unseen)
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Bourton On The Water หมู่บ้านสวยของ Cotswolds
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Whitby หมู่บ้านริมทะเลสุดสวยทางตอนเหนือ (Unseen)
 • 6
  ชมหมู่บ้าน Robin Hood’s Bay หมู่บ้านริมสุดสวยทะเลทางตอนเหนือ (Unseen)
 • 7
  ชมหมู่บ้าน Lower Slaughter หนึ่งในหมู่บ้านสวยของ Cotswolds (Unseen)
 • 8
  ชมหมู่บ้าน Broadway & Broadway Tower หนึ่งในหมู่บ้านสวยของ Cotswolds (Unseen)
 • 9
  ชมเมือง Stratford - upon - Avon บ้านเกิดของกวีชื่อดัง William Shakespere
 • 10
  ชม Stonehenge กลุ่มก้อนหินสุดประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • 11
  ชม Roman Baths โรงอาบน้ำชาวโรมัน อายุ 2,000 ปี
 • 12
  ชมเมือง Oxford เมืองมหาวิทยาลับเก่าแก่ของโลก
 • 13
  ชมเมือง York เมืองสวยทางตอนเหนือของอังกฤษ
 • 14
  ชม Tower of London หอคอยแห่งลอนดอน
 • 15
  ขึ้นชิงช้าสวรรค์ London Eye ชมวิวกรุงลอนดอน
 • 16
  ชม Big Ben / Westminster
 • 17
  ช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village / Oxford Street / Harrods

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์อังกฤษ
BEAUTIFUL VILLAGES IN ENGLAND
หมู่บ้านสวย อังกฤษ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - ชาฟต์สบิวรี่ - บาธ

 • 00.55 น. เดินทางสู่กรุงลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
 • 07.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลา 1 .30 ชม.) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษกลุ่มนี้ นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บรี (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน                                          File:Stonehenge (213671879).jpeg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Shaftesbury หมู่บ้านเล็กๆแสนสวยอยู่ในเขต Dorset (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลา 30 นาที) มีความเก่าแก่ไปถึงยุค sexon หมู่บ้านแห่งนี้มีความสวยงามตามสไตล์ cottage ที่เรียงรายอยู่ตามทิวเขา ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความสวยงามอย่างยิ่ง
 • จากนั้นนำท่านเดินชมย่าน Gold Hill ในเมือง Shaftesbury เป็นถนนที่ปูด้วยหินสูงชันที่งดงาม ถนนสายนี้โด่งดังจากโฆษณาขนมปังโฮวิสโดยมีเด็กส่งขนมปังเข็นจักรยานขึ้นไปบนเนินหินสูงชัน ตั้งแต่นั้นมาภาพของโกลด์ฮิลล์ก็ปรากฏบนหน้าปกหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับดอร์เซ็ตและชนบทของอังกฤษรวมทั้งบนกล่องช็อกโกแลตและปฏิทินจำนวนนับไม่ถ้วน                                                              HD wallpaper: england, uk, britain, landscape, travel, gold hill, shaftesbury | Wallpaper Flare
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว โดยเมืองบาธ (Bath) เป็นเมืองสวยที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Avon (River Avon) เดิมทีเป็นเมืองสปาที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ในสมัยยุคโรมันบริเตน (Roman Britain) เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่สำคัญ ก่อนจะกลายมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตผ้าวูล (Wool)
 • จากนั้นนำท่านเข้าด้านในชม โรงอาบน้ำโรมันบาธ (ROMAN BATHS) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศัย น้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหล ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียสปี ที่นี่จัดว่าเป็นสปาที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ด้วยอาคารโอ่อ่าและยิ่งใหญ่บวกกับสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งทั้งเสาหิน อาคาร และบ่อน้ำธรรมชาติ ทุกอย่างนี้รวมตัวกันกลายเป็นสไตล์นีโอคลาสสิคที่น่าชื่นชมตลอดกาลFile:Baños Romanos, Bath, Inglaterra, 2014-08-12, DD 39-41 HDR.JPG - Wikipedia
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารบาธ (Bath Abbey) ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี โดยตัวมหาวิหารนั้นถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 757 และถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นมหาวิหารมากถึง 2 แห่งที่ถูกสร้างขึ้นและพังลง โดยมหาวิหารบาธ (Bath Abbey) อันปัจจุบันนั้นคือมหาวิหารแห่งที่ 3 ที่อยู่มาจนถึงตอนนี้                                                                                                              Bath Abbey, Bath, England | Entrance to the Roman Baths to t… | Flickr
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นถนนเซาท์เกท (SouthGate) เป็นถนนคนเดินมีร้านรวงให้ทุกท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
DOUBLE TREE BY HILTON BATH หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY3

โรงอาบน้ำโรมันบาธ - คอตสโวลส์ - คาสเซิลคอมบ์ - ไบบิวรี - ออกซ์ฟอร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านชม สะพานพัลต์นีย์ ที่ Pulteney Bridge สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1774 ที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำ Avon เชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ด้านหน้าสะพานมีฝายกั้นน้ำเป็นขั้นบันไดเตี้ยๆ คล้ายน้ำตกเล็กๆ ส่วนบนสะพานก็มีร้านค้าตั้งอยู่ริม 2 ฝั่งของสะพานFile:Pulteney Bridge at Bath.jpg - Wikimedia Commons
 • จากนั้นนำท่านสู่เขต คอตสโวลส์ เขตหมู่บ้านชนบทแสนสวยของอังกฤษถึง 70 หมู่บ้าน โดยทั้งหมดถูกเรียกว่า Heart Of England โดยครอบคลุมสี่มณฑล คือ กลอสเตอร์เชียร์, อ็อกซ์ฟอร์ดเชียร์,ซอมเมอร์เซ็ท และวูสเตอร์เชอร์ และอื่นๆ บางส่วน ประกาศเป็นพื้นที่ความงามทางธรรมชาติดีเด่น พ.ศ. 1966 คอตส์โวลด์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ในชนบทส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ และหมู่บ้านและเมืองที่สวยงาม หินคอตส์โวลส์แสดงถึงลักษณะของบ้านในเทพนิยายที่มักเรียกกันว่ากระท่อมสีน้ำผึ้ง
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ (Castle Combe) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เขต Wiltshire หมู่บ้านเล็กๆที่ว่ากันว่าน่ารักที่สุดในคอตส์โวลด์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 มีทั้งปราสาท สวนอังกฤษสวยๆ พิพิธภัณฑ์ บ้านโบราณ โบสถ์ ร้านชาและร้านค้า และเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอีกหมู่บ้านสวยที่สุดในอังกฤษ เพราะหมู่บ้านแห่งนี้สร้างด้วยหิน                                                                                                                          Castle Combe 25-09-2013 | Castle Combe has been called 'The … | Flickr
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของหมู่บ้านน่ารักแห่งเกาะอังกฤษ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอังกฤษ เขต Glouces tershireโดยเอกลักษณ์ของหมู่บ้านก็คือ เป็นกระท่อมหินต่อกันยาวเรียงรายเป็นแถว มีชื่อเรียกว่า Arlington Row                                      File:Arlington Row Bibury.jpg - Wikimedia Commons
 • ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศแสนสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน แปลงดอกไม้ ลำธารของหมู่บ้าน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (OXFORD) (ระยะทาง 45 กิโลเมตรใช้เวลา 50 นาที) เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเเห่งมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินชมเมือง ออกซ์ฟอร์ด (Oxford) เป็นเมืองแห่งการศึกษาและเป็นที่ตั้งของ University of Oxford มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในสถานที่ๆ ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter
 • นำท่านถ่ายรูป St. Martin’s Church สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 และสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในปีค.ศ. 1818 จากนั้นในปี ค.ศ. 1896 เมืองมีความเจริญ จำเป็นต้องมีการสร้างถนนในการสัญจร St. Martin’s Church จึงถูกทำลายลงเหลือเพียง St Martin’s Tower ต่อมาเรียกว่า Carfax Tower
 • นำท่านชมวิหาร Radcliffe Camera วิหารสไตล์ neo-classical เริ่มก่อสร้างวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1737 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1748 และเปิดเป็นทางการในวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1749Oxford's Radcliffe Square | I spend the day galavanting arou… | Flickr
 • นำท่านชม University Church of St Mary the Virgin เป็นโบสถ์แห่งแรกที่ปรับเป็นอาคารเรียนของ Oxford University ได้รับการออกแบบโดย Nicholas Stone เป็นโบสถ์เก่าแก่ โดยมีอายุกว่าพันปี ในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มพัฒนานักวิชาการและอาจารย์ รวมถึงการเรียนการสอน โดยใช้โบสถ์เป็นสถานที่ในการบรรยายและสอนหนังสือ จนกลายเป็นโบสถ์มหาวิทยาลัย ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1420 พื้นที่ของโบสถ์ในขณะนั้นมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับทำกิจกรรมทั้งหมด จึงทำให้มหาวิทยาลัยย้ายไปยังอาคารอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง แต่ความสำคัญของโบสถ์ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมือง Oxford และคริสจักรแห่งชาติ                        History and Heritage | University Church of St Mary the Virgin
 • นำท่านถ่ายรูปกับสะพาน Hertford Bridge ที่เชื่อมระหว่าง Hertford College ตึกเก่า และ ตึกใหม่ เพื่อให้เดินข้ามถึงกันได้ แต่คนชอบเรียกสะพานนี้ว่า Bridge of Sighs
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ Bodleian Library & Divinity School เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นที่รวบรวมหนังสือหายาก หนังสือต้นฉบับ เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ แผนที่นำท่านถ่ายรูปกับรูปหล่อของ Sir Thomas Bodley ยืนหันหน้าไปทาง Tower of the Five Orders ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bodleian Library Bodleian Library ก่อตั้งโดย Sir Thomas Bodley เปิดใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1602 เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 บนเกาะอังกฤษ (อันดับหนึ่งคือ British Library) ว่ากันว่าหนังสือภายในห้องสมุดนี้มีมากถึง 12 ล้านเล่ม และหากนำมาเรียงต่อกันจะมีความยาวถึง 117 ไมล์กันเลย ภายใน Bodleian Library                                                                                                      HD wallpaper: bodleian library, duty copy library, university, oxford, england | Wallpaper Flare
 • นำท่านเข้าชม Divinity School เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1423 แล้วเสร็จในปี 1488 เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิก ความโดดเด่นของห้องนี้คือ เพดานโค้งหินแกะสลัก วิจิตรมากๆ ว่ากันว่าหินแกะสลักแต่ละชุดยกขึ้นไปประดับเพดานเป็นส่วนๆ และบนเพดานจะมีสัญลักษณ์อักษรย่อรายชื่อผู้บริจากเงินในการสร้างห้องนี้ ทั้งหมด 455 หมุด Divinity School เป็นห้องเรียนทางเทววิทยา และห้องสอบ ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง  และห้องนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ถึง 2 ฉาก : ห้องพยาบาล (Hogwarts Infirmary) ตอน The Philosopher’s Stone และ ห้องเรียนเต้นรำ ตอนThe Goblet of FireFile:Divinity School Interior 2, Bodleian Library, Oxford, UK - Diliff (cropped).jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านเดินเล่นชมตลาด Covered Market ตลาดกลางใจเมือง Oxford อิสระให้ท่านเดินชมหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
LEONARDO ROYAL HOTEL OXFORD หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY4

ออกซ์ฟอร์ด - Lower Slaughter - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - บอร์ดเวย์ - หอคอยบอร์ดเวย์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Lower Slaughter ในเขต Cotswold แห่งแคว้น Gloucestershire (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) โดยหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Eye แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเขต Cotswold โดยโดดเด่นจากสิ่งก่อสร้างด้วยหินที่สามารถพบเห็นได้แทบทุกส่วนในเขตหมู่บ้านดังกล่าวมีกังหันน้ำที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 เพื่อนำมาทำเป็นพลังงานไอน้ำในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมทั้งบ้านเรือนหินโบราณมากมายซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของประเทศจากทางการอังกฤษอีกด้วย                                                                      11 Lovely Things to Do in Lower Slaughter & Upper Slaughter in The Cotswolds - The Intrepid Guide
 • จากนั้นให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton On The Water) (ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที) เขต Gloucestershire หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโวลส์” เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์                                  Bourton-on-the-Water | Bourton-on-the-Water had human activi… | Flickr
 • นำท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่ง
 • จากนั้นนำท่านชม Model Village เป็นแบบจำลองของหมู่บ้าน Bourton on the Water มีขนาดหนึ่งในเก้าเมื่อเทียบกับบ้านเรือนจริงๆ มีการสร้างขึ้นในปี 1930 และเปิดให้เข้าชมในปี 1937 โดยแบบจำลองแห่งนี้แสดงตัวอย่างให้เห็นถึงบ้านเรือนสไตล์อังกฤษดั้งเดิมในสมัยปี 1936 ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวัสดุที่ใช้สร้างหมู่บ้านจำลองนั้นเป็นวัสดุของแท้ที่ใช้ในการสร้างบ้าน เช่น แผ่นหิน หรือแผ่นปูน ที่นำมาทำเป็นผนังและหลังคา โดยมีการตกแต่งหน้าต่างประตู ป้ายในหมู่บ้าน และตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างเก็บรายละเอียดThe Model Village at Bourton-on-the-Water 23-09-2013 | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Broadway เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และได้ชื่อว่า “Jewel of the Cotswolds” (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) ถนนที่นี่ค่อนข้างกว้างซึ่งเป็นเพราะในสมัยที่ยังค้าขายขนสัตว์ รถม้าขนส่งต่างๆระหส่าง Worcester – London จะผ่านที่ Broadway ซึ่งเป็นจุดพักขนาดใหญ่ ยุคที่เฟื่องฟูในช่วงศตวรรษที่ 17-19 มี Public House (โรงเตี้ยม) มากถึง 33 แห่งจนกระทั้งมีการเดินรถไฟ จึงลดบทบาทการเป็นเส้นทางการค้า แต่กลับเป็นแหล่งที่ผู้มีอันจะกินทั้งหลาย รวมถึงนักเขียนและศิลปินมาใช้ชีวิตสงบๆในชนบทในช่วงศตวรรษที่ 19-20 จนกลายเป็นแหล่ง Art & Crafts movement ปัจจุปัน Broadway เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ Cotswold ซึ่งมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าน่ารักเต็มเมือง
 • นำท่านเดินเล่นถนนหลักของเมือง ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่าชม Broadway Tower ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1794 สำหรับ Lady Coventry ซึ่งเป็นภรรยา Earl of Coventry เป็นหอส่งสัญญานไฟถึงคฤหาสน์ใน Worcester ซึ่งอยู่ห่างจากเนินเขานี้ 35กิโลเมตร  ภายหลังหอคอยนี้ถูกนำมาใช้เป็นสำนักพิมพ์อยู่หลายสิบปี ปัจจุปันสามารถเข้าเยี่ยมชมได้(เข้าชมด้านในไม่รวมในค่าทัวร์)                                                                                                            File:Broadway tower.jpg - Wikimedia Commons
 • อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์รอบๆ หอคอย ท่านจะได้เห็นท้องทุ่ง ฝูงแกะ แบบคอตสโวลส์ แท้ๆ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford – upon – Avon) (ระยะทาง 25 ไมล์ ใช้เวลา 30 นาที) เมืองนี้มีความสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวอยู่ที่เป็นเมืองที่อนุรักษ์สภาพบ้านเรือนในยุคทิวดอร์ (Tudor) ไว้เยอะพอสมควร และที่สำคัญยังเป็นบ้านเกินดของกวีเอกของอังกฤษเจ้าของวรรณกรรมก้องโลกอย่างโรมิโอและจูเลียต นั้นก็คือ William ShakespereHIGH STREET STRATFORD UPON AVON | Tudor frontage along Strat… | Flickr
 • นำท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
 • นำท่านเดินเล่นถนน Henley St. พร้อมถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของบ้านเกิดของ SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก ผลงานที่โด่งดัง อย่างโรมิโอกับจูเลียส – เวนิสวานิช
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CROWN PLAZA HOTEL STRATFORD – UPON – AVON หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ยอร์ค (York) (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) นครที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบที่ตั้งอยู่ในนอร์ธยอร์คเชอร์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีที่ก่อตั้งมา ท่านจะได้ชมเมืองหลวงของแคว้นยอร์คเชียร์ ซึ่งมีป้อมปราการ ที่ชาวโรมันได้เคยสร้างไว้เมื่อ ค.ศ. 71 แต่ถูกชาวไวกิ้งเข้ายึดเมืองแห่งนี้ได้ในปี 866 ค.ศ. อีกทั้ง “ยอร์ค” ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักร และยังเป็นเมืองแห่งงานเทศกาลต่าง ๆ ยอร์กจึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น นิทรรศกาลต่างๆ งานเกี่ยวกับชาวไวกิ้งและชาวโรมัน งานคริสต์มาส ดนตรี งานของเก่า การแสดงตลก งานหนังสือ อาหารและเครื่องดื่ม หรือแม้กระทั้งการการแข่งม้า “ยอร์ค” ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสนามแข่งม้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ สหราชอาณาจักร นอกจากนั้นยอร์กยังเป็นสถานที่จัดเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกๆปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเข้าชมมหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์ (York minster cathedral) ถือเป็นอาสนวิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ โดยประวัติศาสตร์เริ่มต้นจากการสร้างขึ้นด้วยไม้เพื่อทำพิธีศีลล้างบาปให้กับกษัตริย์แห่งนอร์ทธัมเบรีย (ยุคกลาง) ในปี ค.ศ. 627 และวนด้วยการสร้างใหม่ ถูกเผา ถูกทำลายเรื่อยมา จนเมื่อปี ค.ศ. 1100 ได้ถูกบูรณะอีกครั้งโดยชาวนอร์มัน (Normans) และในปี ค.ศ. 1225 -1255 ที่นี่ถูกตั้งใจให้เปลี่ยนเป็นวิหารสไตล์กอธิคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ โดยเปรียบเทียบรูปแบบมาจาก อาสนวิหารแคนเทอร์เบอรี (Canterbury Cathedral) นับว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าต่างกลม ROSE WINDOW ซึ่งเป็นที่มา ของสัญลักษณ์ของดอกกุหลาบในสงครามแย่งชิงราชสมบัติ WAR OF ROESES ในสมัยราชวงศ์ยอร์คปกครองประเทศ                                     Yorkminster,york,england,yorkshire,architecture - free image from needpix.com
 • นำท่านเดินเล่นถนน The Shambles เป็นตรอกที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลาง ช่วงศตวรรษที่ 13 เต็มไปด้วยตึกอาคารและร้านรวงของคนขายเนื้อสัตว์ โดย The Shambles ตรอกที่เป็นแรงบันดาลใจให้ เจ. เค. โรว์ลิง (J. K. Rowling) เจ้าของบทประพันธ์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) สร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ขึ้นมานั่นเอง จนตรอกแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักจาก แฮร์รี่ พอตเตอร์ ผู้คนก็เลยพากันมาเปิดร้านขายของที่ระลึกในจักรวาลแฮร์รี่ฯ เต็มไปหมด                                                          The Shambles, York, North Riding of Yorkshire, England | Flickr
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL HOTEL YORK  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

ยอร์ค - หมู่บ้านโรบินฮูดส์เบย์ - วิตบี - ยอร์ค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่าน หมู่บ้านโรบินฮูดส์เบย์ (Robin Hood’s Bay) ที่นี่เป็นเเหล่งในการค้าของเถื่อนในสมัยศตวรรษที่ 18 ที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยทีเดียว เพราะมันตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมชายฝั่งที่มีหน้าผาขนาบทั้งสองด้าน ในเขตอุทยานแห่งชาติ North York Moors National Park ของเเคว้นนอร์ ยอร์กเชียร์ ในปัจจุบัน ซึ่งหมู่บ้านชาวประมงเเห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เเละมีบ้านเรือนที่เป็นไม้ ในสไตล์อังกฤษขนาดเเท้ พร้อมกับเส้นทางเดินเล็กๆ มากมายในหมู่บ้านที่ในอดีตเป็นเส้นทางในการขนสินค้าเถื่อนจากฝรั่งเศสเเละเนเธอร์แลนด์เข้ามาขายในอังกฤษ ทำให้หมู่บ้านเเห่งนี้เป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของอังกฤษ จนในปัจจุบันมันก็กลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมากอีกแห่งThere's Plenty to See and Do in Staithes and Robin Hood's Bay | Cottage Escapes
 • นำท่านเดินเล่นชม จากนั้นให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง วิตบี (Whitby) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของ North Yorkshire เมืองริมชายฝั่งซึ่งเป็นเมืองหลักในเขตชายฝั่ง Cleveland Heritage Coast แห่งแคว้น North Yorkshire เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ Esk แห่งนี้มีบทบาทสำคัญในแง่การเดินเรือมาตั้งแต่ยุคกลาง รวมทั้งยังเป็นเมืองที่กัปตัน James Cook เริ่มต้นหัดเรียนการออกเดินเรืออีกด้วย โดยเมือง Whitby สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ฝั่งหลัก ๆ ได้คือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยฝั่งตะวันออกจะเป็นเขตเมืองเก่าที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ส่วนในฝั่งตะวันตกจะเป็นฝั่งเมืองใหม่ที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัย ร้านค้า และร้านอาหารต่างๆ                                                                                    16 Best Hotels in Whitby. Hotel Deals from £59/night - KAYAK

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านเริ่มชมเมืองฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าก่อน เพราะจุดนี้ถือ่าเป็นจุดที่ Highlight ของเมือง Whitby
 • จากนั้นนำท่านเดินขึ้นบันไดไปจำนวน 199 ขั้น เพื่อชม Church of St. Mary และ Whitby Abbey
 • นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ Church of St. Mary ก่อน ซึ่งโบสถ์นี้เป็นหนึ่งฉากในนิยายชื่อดังเรื่อง Dracula’ ของ Bram Stoker ด้วย จะสังเกตุได้ว่าข้าง ๆ โบสถ์จะมีหลุดศพตั้งอยู่มากมายจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมสถานที่แห่งนี้จึงถูกนำไปเป็นแรงบันดาลใจของผู้เขียนเรื่อง Dracula โดยเป็นโบสถ์เก่าแก่ทั้งก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1110 ส่วนภายในได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในช่วงปลายปี ค.ศ. 1700 ตัวโบสถ์นั้นจะตั้งอยู่บนหน้าผา
 • จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ Whitby Abbey สำนักนักบวชในศาสนาคริสต์ที่ก่อตั้งในสมัยศตวรรษที่ 7 ในค.ศ. 657 โดยกษัตริย์แห่ง Northumbria และแต่งตั้งให้ Lady Hilda เป็นอธิการิณีของสำนักนักบวชคนแรก ซึ่งในสมัยนั้นไม่ได้แยกว่าผู้ที่จะมาเป็นอธิการสำนักต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้น โดยในสำนักนักบวชหรืออารามนี้มีทั้งนักบวชและคนทั่วไปที่มาช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงและพืชผักที่ปลูกเอาไว้เป็นอาหารของนักบวชด้วย ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ถูกพวกไวกิ้งทำลายในช่วง ค.ศ. 867 ภายหลังคณะนักบวชนิกาย Benedictine ก็ได้บูรณะอารามแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ในช่วง ค.ศ. 1220 และถูกทำลายอีกครั้งในสมัยทิวดอร์ โดยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ในช่วง Dissolution of Monasteries ซึ่งเกิดขึ้นทั่วอังกฤษ เพื่อเปลี่ยนไปเป็นศาสนาคริสต์นิกาย Church of England จนเหลือเป็นซากสถาปัตยกรรมอยู่อย่างที่เห็นRuins of Whitby Abbey (Illustration) - World History Encyclopedia
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า และท่าเรือ
 • จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่จุดชมวิวด้านบนของฝั่งตะวันออก นำท่านถ่ายรูปปั้นของ Captain Cook นักเดินเรือชาวอังกฤษและรูปปั้น Whalebone Arch
 • โดยจุดนี้เราจะพบกับวิวที่สามารถมองเห็น Whitby จากมุมสูงได้อีกมุมหนึ่ง และยังสามารถมองเห็น Whitby Abbey ที่อยู่ฝั่งตะวันตกได้อีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองยอร์ค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
NOVOTEL HOTEL YORK  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

ยอร์ค - Bicester Outlet - ลอนดอน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village) (ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30  ชม)
 • นำท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne  Fontaine Armani Bally  Bodum Bose Burberry Calvin Klein D&G DKNY Diesel Dior Dunhill Ermenegildo Zegna  Fendi Gucci Guess Hugo Boss Jaeger Jigsaw Kipling L’Occitane Levi’s Max Mara Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นต้น เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหยุดเชื้อ อย่าเพิ่งหยุดช้อป มาอัพเดตแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมอย่าง Bicester Outlet Village กันเถอะ!! - ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ สู่ชีวิตอิสระแห่งการเดินทาง

อิสระอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้ปปิ้ง (บริษัทคืนเงินท่านละ 40 ปอนด์)

 • ช่วงเย็น นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป รวมทั้งยังเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลา 1.30 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON เมนู ต้นตำรับเป็ดอันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย
HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY8

ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - เวสต์มินสเตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าลอนดอนอาย - ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด - ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเข้าชมทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง นำชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”Tower of London — Museum Review | Condé Nast Traveler
 • ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานที่มีรูปแบบของสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1886-1894 เพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์  ถือเป็นอีกหนึงสัญลักษร์ของกรุง                                                  Tower Bridge - Wikipedia
 • จากนั้นนำท่านถ่ายบน สะพานเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Bridge) ชมความสวยงามของแม่น้ำเทมส์ และวิวสวย ๆ จากบนสะพาน ซึ่งจากตำแหน่งนี้เราสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญของลอนลอน เช่น หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) วิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) พระอารามหลวง (Royal Peculiar) และโบสถ์ในนิกายแองกลิคัน ถูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นตรงส่วนหอคอย วิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของราชวงศ์อังกฤษ เช่น พิธีราชาภิเษก อภิเษกและเป็นที่ฝังพระศพกษัตริย์อังกฤษและราชวงศ์ ล่าสุดถูกใช้ในพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าหญิงเคทซึ่งพิธีได้ถ่ายทอดสดให้ได้ชื่นชมกันทั่วโลกและ London eye ได้ตามอัธยาศัย                                                                                                       Big Ben, London | Pedro Szekely | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปีLondon eye,london,city,england,architecture - free image from needpix.com
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระ ณ ย่านช้อปปิ้งไนท์บริดจ์ ที่มีห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด (Harrods) อันหรูหราให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าแบรนด์จากทั่วยุโรป
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งชื่อดังของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่ตั้งของห้างเซลฟริดเจซ (Selfridges), มาร์ค & สเปนเซอร์ (Mark & Spencer) และร้านค้าชื่อดังอีกมากมาย ตัดกับถนนนนิวบอนด์ ถนนรีเจ้นท์ ถนนคาร์นาบาย และมาเบิลอาค ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม บาร์ ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร                                                                                    Oxford Street, London: How To Reach, Best Time & Tips

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร BURGER & LOBSTER
HILTON LONDON KENSINGTON  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY9

ลอนดอน - พิพิธภัณฑ์อังกฤษ - พระราชวังวินด์เซอร์ - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ (BRITISH MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ มีความเก่าแก่ถึง 257 ปี มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ มนุษย์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1753 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดงานศิลปะ ภาพวาด และ โบราณวัตถุต่างๆ จากทวีปทั่วทุกมุมโลก อาทิ เปอร์เชีย, อียิปต์, กรีก, อินเดีย, จีน ด้วยวัตถุโบราณล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีมากกว่า 7 ล้านชิ้น                                                                                  File:British Museum Dome.jpg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วินด์เซอร์ (WINDSOR) เพื่อนำท่านเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (WINDSOR CASTLE) ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษโบราณ หนึ่งในที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของราชวงศ์อังกฤษ (อีกแห่งคือที่ สก๊อตแลนด์) นำชมภายในของพระราชวังวินด์เซอร์ที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมอย่างสวยงามหลังการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อน ในพระราชวังท่านจะได้ชมเครื่องใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สวยงามมากๆ                                                                                  10 Best Things to Do in Windsor - What is Windsor Most Famous For? – Go Guides
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอน
 • 21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน