อันซีนหมู่บ้านสวย อังกฤษ 10 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-อันซีนหมู่บ้านสวย อังกฤษ 10 วัน

รหัสทัวร์ : UNSEEN BEAUTIFUL VILLAGES IN UK 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 20 เม.ย. 66 - 29 พ.ค. 66 195,900 บาท
2 4 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 195,900 บาท
3 2 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 195,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชม Seven Sisters Cliffs หน้าผาริมทะเลสุดสวย อลังการแปลกตา
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Bibury หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ Cotswolds
 • 3
  ชมปราสาท St.Michael’s Mount สมญานามมงแซงมิเชล แห่งอังกฤษ
 • 4
  ชมหมู่บ้าน St. Ives หมู่บ้านริมชายหาดที่ได้รับการโหวตว่าดีที่สุดในอังกฤษ
 • 5
  ชมปราสาท Tintagel Castle ต้นกำเนิดแห่ง King Arthur
 • 6
  ชม Royal Pavilion พระราชวังรูปแบบอินเดียผสมกับยุโรป
 • 7
  ชม DURDLE DOOR กลุ่มแนวหินยุค Jurassic Coast
 • 8
  ชมหมู่บ้าน Polperro Village หมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่สุดสวย
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Castle Combe หมุ่บ้านสวยในเขต Cotswolds
 • 10
  ชมหมู่บ้าน Lacock หมุ่บ้านสวยในเขต Cotswolds
 • 11
  ชม Roman Baths โรงอาบน้ำชาวโรมัน อายุ 2.000 ปี
 • 12
  ชมหมู่บ้าน Bourton On The Water หมู่บ้านสุดสวย Cotswolds
 • 13
  ชม The Minack Theatre โรงละครกลางแจ้งที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนืออ่าวพอร์ตเคอโน่
 • 14
  ชม Land’s End จุดสิ้นสุดแผ่นดินฝั่งตะวันตกของอังกฤษ
 • 15
  ชม Tower of London หอคอยแห่งลอนดอน
 • 16
  ขึ้นชิงช้าสวรรค์ London Eye ชมวิวกรุงลอนดอน
 • 17
  ชม Windsor Castle พระราชวังสุดสวย
 • 18
  ชมปราสาท Corfe Castle หนึ่งในปราสาทเก่าแก่ของอังกฤษ
 • 19
  ชม Big Ben / Westminster
 • 20
  ช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village / Oxford Street / Harrods

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์อังกฤษ
อันซีนหมู่บ้านสวย อังกฤษ
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ลอนดอน – ไบรตัน - Royal Pavilion – Seven Sisters Cliffs - พอร์ตสมัท

 • 00.55 น. เดินทางสู่กรุงลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
 • 07.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองไบรตัน (Brighton) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะอังกฤษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายเช่น ไบรตันพาเลซเพียร์ สิ่งปลูกสร้างยื่นออกไปในทะเลที่มีความสวยงามและถูกจัดเป็นสิ่งก่อสร้างภายใต้การพิทักษ์ของสหราชอาณาจักร
 • นำท่านชม Royal Pavilion พระราชวังรูปแบบอินเดียผสมกับยุโรป ริมทะเลทางใต้ของอังกฤษ พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมองไบรตันเ มืองริมทะเลทางใต้ของอังกฤษ ถูกสร้างขึ้นในปี 1787 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1823 เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าจอร์จที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร โดยทั่วไปแล้วรู้จักกันในนาม Brighton Pavilion โดยสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมอินเดียผสมกับยุโรป ได้รับการออกแบบโดย John Nash ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไบรตัน ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกว่า 400,000 คน                                          Brighton's Royal Pavilion: The Taj Mahal in Our Garden | Explore by Expedia

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ Seven Sisters Cliffs หรือ หน้าผาเจ็ดสาวน้อย มีลักษณะเป็นหน้าผาหินชอล์กจำนวนเจ็ดลูกเรียงกันติดบริเวณช่องแคบอังกฤษ โดยหน้าผาแห่งนี้ปรากฏในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ แฮร์รี พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี ปัจจุบันพื้นที่ของหน้าผาหินทั้งหมดและพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อประวัติศาสตร์และธรรมชาติ หรือ National Trust ซึ่ง Seven Sisters เป็นชื่อของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อนโดยน้ำทะเลจนกลายเป็นหน้าผาหินปูน สูงต่ำสลับกันไป ซึ่งมีอยู่ 7 หน้าผาด้วยกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ เจ็ดสาวน้อยนั่นเอง                                                                                                Seven Sisters walks and route map — Local Walks
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองพอร์ตสมัท (Portsmouth) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที)  เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของแฮมป์เชอร์เคาน์ตี ทางชายฝั่งตอนใต้ของอังกฤษ เป็นเมืองเกาะแห่งเดียวในสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่บนเกาะพอร์ตซี ในช่องแคบอังกฤษ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองโรงแรมที่พัก
PORTSMOUTH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY3

พอร์ตสมัท – จูราสิคโคสต์ - ปราสาทคอร์ฟ - เดอร์เดิลดอร์ – พลีมัธ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เขตชายฝั่ง จูราสิคโคสต์  โดยมี โอล แฮร์รี่ ร๊อค (OLD HARRY ROCK) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม ) เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นมรดกโลกของชายฝั่งจูราสสิค ที่เกิดจากการฝังตัวของซากฟอสซิลนับล้านปี มีลักษณะเป็นก้อนหินชอล์ก 3 ก้อนใหญ่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งครอบคลุมชายฝั่งของดอร์เซตและภาคตะวันออกเดวอน                                                                      Jurassic Coast Holidays | Caravan Holidays in Dorset
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Corfe villages หมู่บ้านเล็กๆ อายุกว่าพันปี ที่เมือง Dorset ตั้งอยู่ระหว่าง Wareham กับ Swanage
 • นำท่านชมปราสาท Corfe Castle ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 9-11 โดยกษัตริย์ เอ็ดวูดส์ รวมอายุของปราสาทนี้ จนถึงปัจจุบัน Corfe Castle มีอายุ ร่วมกว่า 2,000 ปี แต่ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามกลางเมือง (English Civil War) ในศตวรรษที่ 17            Corfe Castle - Dorset Attractions | West Dorset Leisure Holidays
 • จากนั้นนำท่านเดินชมหมู่บ้าน Corfe หมู่บ้านเล็กๆ เก่าแกที่มีความสวยงาม  อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย                                                                                                    Corfe Castle village – Swanage.co.uk

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เดอร์เดิลดอร์ (DURDLE DOOR) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็นซุ้มหินโค้งซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงตรงกลางแผ่นหินขนาดใหญ่ที่ยื่นลงไปในทะเล ซุ้ม หินแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกถึงความสวยงามตามธรรมชาติของหินแผ่นนี้และต้นกำเนิดของหินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลมาเป็นเวลากว่า 10,000 ปี จนทำให้เกิดเป็นโพรงหินที่มีลักษณะคล้ายประตูโค้งที่ลอดออกไปได้ ถือเป็นจุดเด่นของอ่าว Lulworth Cove บนชายฝั่ง Jurassic Coast ประเทศอังกฤษ องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้จูราสสิคโคสต์เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2001            Durdle Door Holidays - Holiday Park Near Durdle Door | WDLH
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองพลิมัท (Plymount)  (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) ตั้งอยู่ริมอ่าวทางตอนใต้เป็นเมืองบนชายฝั่งทางใต้ของเดวอนของอังกฤษเรียกกันว่าเดอะซาวด์หรือพลีมัธซาวด์ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองพลีมัธ                                                                                                          10 Best Things to Do in Plymouth - What is Plymouth Most Famous For? – Go Guides

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

CROWN PLAZA PLYMOUNT หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY4

พลีมัธ – โพเพลย์โร่ – มาราไซออน - ปราสาท St.Michael’s Mount

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโพเพลย์โร่ (Polperro Village) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโพ ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของอักฤษ ซึ่งความโดดเด่นของหมู่บ้านโพเพลย์โร่ มีการสร้างบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ในสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษที่สร้าง­จากอิฐและใช้สีขาวเป็นหลัก โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะตั้งในรูปแบบลดหลั่นกันตามเนินเขาและหั­นหน้าออกสู่ท่าเรือริมแม่น้ำ เรียกได้ว่าหากมาองจากมุมกว้างจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก ยิ่งทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศหมู่บ้านชาวประมงสไตล์อังกฤษแบบแท้จ­ริง                                        Polperro - Independent, Local Travel Info | Cornwall Guide
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาราไซออน (Marazion) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองเล็กๆอันเป็นที่ตั้งของปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT ปราสาทแบบยุคกลางที่อยู่กลางทะเล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 •  นำท่านชมปราสาท St.Michael’s Mount โดยการเดินเท้าที่ผุดขึ้นมาเวลาน้ำลง ทางเดินนี้มีสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ อันเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม (ในกรณีที่น้ำขึ้นการเดินทางสู่ปราสาทจะเปลี่ยนเป็นการนั่งเรือ หรือเดินทางโดยรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกแทน)                                  St Michaels Mount in Cornwall
 • ปราสาทแห่งนี้จะถูกโอบล้อมไปด้วยน้ำทะเลสีคราม บริเวณหน้าต่างของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเล และความงดงามของเมืองฝั่งตรงข้าม อันเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ท่านไม่ควรพลาด บริเวณปราสาทโดยรอบจะมีต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ปลูกไว้อย่างสวยงาม ร่มรื่น และมีมุมดื่มกาแฟให้ท่านได้นั่งพักผ่อนดื่มด่ำบรรยากาศ จากปราสาทกลางทะเล ภายในปราสาทท่านจะได้ชมของใช้โบราณตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 และภาพวาดเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์อีฟส์ (St. Ives) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที) เมืองตากอากาศชายทะเลที่อยู่บนเนินเขา เมืองเซนต์อีฟส์เป็นเมืองที่ได้รับการโหลวตให้เป็นเมืองริมชายหาดที่ดีที่สุดของอังกฤษ นำท่านเดินชมเมืองเล็กๆ เก่าแก่สวยงาม จนเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนต์หลายๆเรื่อง        Elevated views over rooftops of St. Ives in Cornwall, England, United Kingdom, Europe stock photo

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ST.IVES HARBOUR HOTEL & SPA  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

เซนต์อีฟส์ – พอร์ตเคอโน่ - โรงละครมิแนค - Land’s End – พอร์ตไอแซค – ปราสาททิงทาเจล - เอ็กซิเตอร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพอร์ตเคอโน่ (Porthcurno) (ระยะทาง 27กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) หมู่บ้านเล็กๆในเขตเซนต์เลแวน (St. Levan)ของมณฑลคอร์นวอลล์ หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวตั้งอยู่ในหุบเขาบน ชายฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลคอร์
 • นำท่านชม โรงละครมิแนค (The Minack Theatre) โรงละครกลางแจ้งที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนืออ่าวพอร์ตเคอโน่ เป็นโรงละครกลางแจ้งที่มีชื่อ เสียงระดับโลก และยังเป็นไฮไลท์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของมณฑลคอร์นวอลล์อีกด้วย  โรงละครมิแนค ถูกสร้างขึ้นโดย Rowena Cade เปิดการแสดงคร้งแรกในปีค.ศ.1929 เป็นฉากจากบทละครสุดคลาสสิคของวิลเลียม เชกสเปียร์ ตอน ฝัน ณ คืนกลางฤดู ร้อน( A Midsummer Night’s Dream) บทละครที่ผสมผสานระหว่างเรื่องราวความรัก เวทมนตร์ของนางฟ้า และฉากตลกขำขันนั่นเอง นอกจากนี้แล้วในปี ค.ศ.1944 โรงละครกลางแจ้งแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Love Story ซึ่งนำแสดงโดย Stewart Granger และ Margaret Lockwood ปัจจุบันโรงละครมิแนคได้มีการจัดแสดงละครเวที รวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ต และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ เป็นจำนวนมาก                                              How the Minack Theatre in Cornwall is hosting shows from all over
 • นำท่านเดินทางสู่ Land’s End (ระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที) เป็นจุดสิ้นสุดแผ่นดินฝั่งตะวันตกของอังกฤษ หลายคนคิดว่าเป็นจุดใต้สุดของอังกฤษ แต่ความเป็นจริงแล้ว จุดใต้สุดของอังกฤษคือ Lizard Point แต่ Land’s End คือจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝั่งคอร์นวอลล์ (Cornwall) บริเวณนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของแนวหน้าผา โขดหินท้องฟ้า น้ำทะเล จำนวนมาก ที่นี่เรียกได้ว่าเป็น one of Britain’s  most magnificent landmark เดินทางถึง Land’s End
 • นำท่าน ถ่ายภาพกับ The Signpost หรือป้ายบอกพิกัดว่าเราได้มาอยู่ที่ Land’s End ซึ่งจุดนี้เป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยม นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายภาพกับป้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เป็นจำนวนมาก หากท่านใดไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับป้าย Land’s End ก็จะถือว่ามาไม่ถึงคอร์นวอลล์ อิสระให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและถ่ายภาพตามอัธยาศัย                                                                                          St Just and Lands' End | Things to do | Cornwall 365 What's On

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ พอร์ตไอแซค (Port Isaac) (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางเหนือของ Cornwall ประเทศอังกฤษ หมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและอุดทสมบุรณ์ของธรรมชาติ โดนตั้งแต่ทศวรรษ 1980 หมู่บ้านดังกล่าวกลายเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครชุดทางโททัศน์ชื่อดังของเกาะอังกฤษหลายเรื่องทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร Visit Port Isaac: Best of Port Isaac, England Travel 2023 | Expedia Tourism
 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาททิงทาเจล (Tintagel Castle) (ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 นาที) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือน้ำทะเล ที่มีซากปรักหักพังของปราสาทยุคเก่า และอาณาเขตที่กว้างขวาง โดยเชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้เป็นถิ่นกำเนิดของ King Arthur ในตำนานดินแดนแห่งมังกร และพ่อมดเมอร์ลิน                                                                                                                            Tintagel among castles at risk unless England can hold back the tide | Heritage | The Guardian
 • อิสระให้ท่านชมความสวยงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีความเกี่ยวข้องกับอัศวิน และมังกรในตำนาน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซิเตอร์ (Exeter) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร โดยอยู่ในมณฑลเดวอน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามของชายฝั่งทะเล เเละชนบทที่เเสนงดงาม มีอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่งดงามอลังการเป็นอย่างมากเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนที่พวกโรมันจะเข้ามา ทำให้ร้านอาหาร และร้านค้าจะมีกลิ่นอายของ  ความย้อนยุคท่ามกลางบรรยากาศที่เก่าแก่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

MERCURE EXETER ROUGEMONT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY6

เอ็กซิเตอร์ - บาธ - โรมันบาธ - คอตสโวลส์ - คาสเซิลคอมบ์ - แล็คคอค- ไบบิวรี่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม มหาวิหารเอ็กซิเตอร์ (Exeter Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารสไตล์อังกฤษเเท้ๆ ที่งดงามอย่างมาก ราย ล้อมด้วยบ้านไม้ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างถนน รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงกันนั้นก็มี                Exeter Cathedral - Wikipedia
 • ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง (City Hall) ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 800 ปีอีกด้วย ให้ท่านได้ซึมซับบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวโบราณที่มีพื้นถนนเป็นหินที่ปูคดเคี้ยวอย่างสวยงาม เเละเเนวกำเเพงเก่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่ยืนยาวมาถึงสองพันกว่าปี
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลา 2  ชม.) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว
 • นำท่านเข้าด้านในชมโรมันบาธ (ROMAN BATHS) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศัย น้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหล ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียสปี ที่นี่จัดว่าเป็นสปาที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ด้วยอาคารโอ่อ่าและยิ่งใหญ่บวกกับสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งทั้งเสาหิน อาคาร และบ่อน้ำธรรมชาติ ทุกอย่างนี้รวมตัวกันกลายเป็นสไตล์นีโอคลาสสิคที่น่าชื่นชมตลอดกาล โรมันบาธ จะเคยถูกชาวโรมันปล่อยทิ้งร้างมานานเป็นร้อยปี แต่โรงอาบน้ำแห่งนี้ก็ได้รับความสนใจจากกษัตริย์อังกฤษในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในยุคหลัง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน การปรับปรุงดังกล่าวนี้ส่วนมากจะเป็นการแก้ไขตัวอาคาร โดยเน้นให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับการก่อสร้างแบบใหม่ที่ใช้วัสดุคงทนกว่า ย้อนเวลาให้ท่านได้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในโรมันบาธยุคเริ่มต้นจริงๆ ให้ท่านอิสระเดินเล่นเลือกตามอัธยาศัย                                                                              Roman Baths - Visit Bath

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านสู่เขต คอตสโวลส์ เขตหมู่บ้านชนบทแสนสวยของอังกฤษถึง 70 หมู่บ้าน โดยทั้งหมดถูกเรียกว่า Heart Of England  โดยครอบคลุมสี่มณฑล คือ กลอสเตอร์เชียร์, อ็อกซ์ฟอร์ดเชียร์,ซอมเมอร์เซ็ท และวูสเตอร์เชอร์ และอื่นๆ บางส่วน ประกาศเป็นพื้นที่ความงามทางธรรมชาติดีเด่น พ.ศ. 1966 คอตส์โวลด์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ในชนบทส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ และหมู่บ้านและเมืองที่สวยงาม หินคอตส์โวลส์แสดงถึงลักษณะของบ้านในเทพนิยายที่มักเรียกกันว่ากระท่อมสีน้ำผึ้ง
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ (Castle Combe) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เขต Wiltshire  หมู่บ้านเล็กๆที่ว่ากันว่าน่ารักที่สุดในคอตส์โวลด์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 มีทั้งปราสาท สวนอังกฤษสวยๆ พิพิธภัณฑ์ บ้านโบราณ โบสถ์ ร้านชาและร้านค้า และเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอีกหมู่บ้านสวยที่สุดในอังกฤษ เพราะหมู่บ้านแห่งนี้สร้างด้วยหิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของหมู่บ้านน่ารักแห่งเกาะอังกฤษ                  Things to do in Castle Combe, Cotswolds: A local's guide - Explore the Cotswolds
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านแล็คคอก (Lacock)  (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที) หมู่บ้านเก่าแก่ที่ ถูกอนรักษ์ไว้อย่างดี เป็น  สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์หลายเรื่อง ด้วยตัวหมู่บ้านเงียบสงบ ดูเหมือนหลุดเข้าไปในเทพนิยาย                                                                                                    20+ Charming Things To Do In Lacock Cotswolds 2023!
 • หมู่บ้านนี้ยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นจากเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่องแฮรี่พอตเตอร์
 • นำท่านเข้าชม Lacock Abbey โบสถ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งกว้าง โบสถ์นี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ภาค 1 และ 2 ในฉากห้องปรุงยาของศาสตราจารย์สเนป                      Lacock Abbey: Everything you need to know! - Manor Cottages
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.)  หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยเอกลักษณ์ของหมู่บ้านก็คือ เป็นกระท่อมหินต่อกันยาวเรียงรายเป็นแถว มีชื่อเรียกว่า Arlington Row ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศแสนสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน แปลงดอกไม้ ลำธารของหมู่บ้าน                            Cotswolds :: Bibury, England, UK :: How to Visit and Photograph Arlington Row — Hans Mast

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 THE SWAN HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ โรงแรมที่จำกัด หากโรงแรมเต็มขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่พัก

DAY7

ไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ - ลอนดอน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินชมหมู่บ้านไบบิวรี ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศอย่างเต็มอิ่ม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton On The Water) (ระยะทาง 18 กม. ใช้เวลา 25 นาที ) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโวลส์” เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นำท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก   Bourton on the Water, Gloucestershire Travel Information
 • จากนั้นนำท่านชม Model Village เป็นแบบจำลองของหมู่บ้าน Bourton on the Water มีขนาดหนึ่งในเก้าเมื่อเทียบกับบ้านเรือนจริงๆ มีการสร้างขึ้นในปี 1930 และเปิดให้เข้าชมในปี 1937 โดยแบบจำลองแห่งนี้แสดงตัวอย่างให้เห็นถึงบ้านเรือนสไตล์อังกฤษดั้งเดิมในสมัยปี 1936 ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวัสดุที่ใช้สร้างหมู่บ้านจำลองนั้นเป็นวัสดุของแท้ที่ใช้ในการสร้างบ้าน เช่น แผ่นหิน หรือแผ่นปูน ที่นำมาทำเป็นผนังและหลังคา โดยมีการตกแต่งหน้าต่างประตู ป้ายในหมู่บ้าน และตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างเก็บรายละเอียด          Bekonscot Model Village, Beaconsfield - Little Ankle Biters Berks

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารอาหารจีน

 • นําท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ  (Bicester Outlet Village) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลา 50 นาที) นำท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne  Fontaine , Armani , Bally, Bodum, Bose,  Burberry, Calvin Klein,  D&G,  DKNY , Diesel,  Dior , Dunhill, Ermenegildo Zegna , Fendi , Gucci,  Guess , Hugo Boss , Jaeger  Jigsaw,  Kipling , L’Occitane Levi’s , Max Mara , Missoni ,Molton Brown , Mulberry , Paul Smith  เป็นต้น เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   หยุดเชื้อ อย่าเพิ่งหยุดช้อป มาอัพเดตแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมอย่าง Bicester Outlet Village กันเถอะ!! - ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ สู่ชีวิตอิสระแห่งการเดินทาง
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงลอนดอน  (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป รวมทั้งยังเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู BURGER LOBSTAR

HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY8

ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – ลอนดอนอาย – ช้อปปิ้ง - ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเข้าชมทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง นำชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”                     Tower Of London Tickets - London | Tiqets.com
 • ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานที่มีรูปแบบของสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1886-1894 เพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์  ถือเป็นอีกหนึงสัญลักษร์ของกรุงลอนดอน                                Tower Bridge - Historic Site & House - visitlondon.com
 • จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือในแม่น้ำเทมส์ (Thames River) แม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน และยังเป็นจุดท่องเที่ยว Landmark ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ เรือจะล่องผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นไฮไลท์ของเมืองทั้ง หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben), ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (WESTMINSTER ABBEY) สถานที่ประกอบพระราชพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า                                                              River Thames Sightseeing Cruises | City Cruises by City Experiences
 • จากนั้นนำท่านถ่ายบน สะพานเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Bridge) ชมความสวยงามของแม่น้ำเทมส์ และวิวสวย ๆจากบนสะพาน ซึ่งจากตำแหน่งนี้เราสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญของลอนลอน เช่น หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) วิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) พระอารามหลวง (Royal Peculiar) และโบสถ์ในนิกายแองกลิคัน ถูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นตรงส่วนหอคอย วิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของราชวงศ์อังกฤษ เช่น พิธีราชาภิเษก อภิเษกและเป็นที่ฝังพระศพกษัตริย์อังกฤษและราชวงศ์ ล่าสุดถูกใช้ในพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าหญิงเคทซึ่งพิธีได้ถ่ายทอดสดให้ได้ชื่นชมกันทั่วโลกและ London eye ได้ตามอัธยาศัยกับ      Big ben clock tower in london england | Photo Download

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นเชิญท่านอิสระ ณ ย่านช้อปปิ้งไนท์บริดจ์ ที่มีห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด (Harrods)  อันหรูหราให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าแบรนด์จากทั่วยุโรป                                                                                      Harrods | The World's Leading Luxury Department Store
 • นำท่านช้อปปิ้งต่อ ณ  ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่ตั้งของห้างเซลฟริดเจซ (Selfridges),มาร์ค & สเปนเซอร์ (Mark & Spencer) และร้านค้าชื่อดังอีกมากมาย ตัดกับถนนนนิวบอนด์ ถนนรีเจ้นท์ ถนนคาร์นาบาย และมาเบิลอาค ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม บาร์  ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ                                                                                                            Oxford Street, London: How To Reach, Best Time & Tips

รับประทานอาหารค่ำเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น ต้นตำรับเป็ดอันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย

HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY9

ลอนดอน – พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย – พระราชวังวินด์เซอร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านถ่ายภาพด้านนอกกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม(BUCKINGHAMPALACE) เป็นพระราชวังเก่าแก่มีอายุมากกว่า 300 ปี เดิมเป็นที่ประทับของดแห่งยุคบักกิ้งแฮม  ต่อมาพระเจ้าจอร์จที่ 3 ได้ทรงขอซื้อต่อและในสมัยพระเจ้าจอร์จที่ 4 ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบูรณะให้มีความสวยงามโดดเด่นด้วยศิลปะสมัยวิคตอเรียดังเช่นปัจจุบัน  บริเวณด้านหน้าของพระราชวังมี Victoria memorial สถานที่สำคัญอีกแห่งของลอนดอนที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป                                                          Buckingham Palace in London - The Queen's Main London Residence - Go Guides
 • จากนั้นนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี            London Eye Standard Ticket 2023 - Viator

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลา 40 นาที) กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวัง ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง 
 • นำท่านชม พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก                                                                                                                    Windsor Castle In London: A Mini Guide For The Royal Castle!
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอน
 • 21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน