ทัวร์ฝรั่งเศส เจาะลึกหมู่บ้าน UNSEEN เส้นทางไวน์ฝรั่งเศสรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฝรั่งเศส เจาะลึกหมู่บ้าน UNSEEN เส้นทางไวน์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : UNSEEN CHARMING VILLAGE IN FRANCE 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 3 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 115,900 บาท
2 26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 115,900 บาท
3 3 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 115,900 บาท
4 17 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 115,900 บาท
5 7 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 115,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  หมู่บ้าน SAINT – CIRQ – LAPOPIE หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของบรรดาหมู่บ้านในฝรั่งเศส (Unseen)
 • 2
  หมู่บ้าน SAMUR – EN – AUXOISE หมู่บ้านแห่งปราสาทสุดสวย ของแคว้นเบอร์กันดี (Unseen)
 • 3
  หมู่บ้าน ROCAMADOUR หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นชื่อว่าติดอันดับ 1 ใน 10 ที่สวยที่สุดในโลก (Unseen)
 • 4
  หมู่บ้าน LA ROQUE GAGEAC หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดใน Dordogne (Unseen)
 • 5
  ชมเมือง SAINT EMILION เมืองเก่าสุดสวยสมัยโรมันอายุกว่า 2,000 ปี (Unseen) (Unesco)
 • 6
  ชมเมือง SARLAT – LA – CANEDA เมืองเก่าแก่สุดสวยสีน้ำผึ้ง (Unseen)
 • 7
  ชมเมือง BEAUNE เมืองศุนย์กลางแห่งการผลิตไวน์เบอร์กันดี
 • 8
  ชมเมือง BORDEAUX เมืองศุนย์กลางแห่งการผลิตไวน์บอร์โด
 • 9
  ชมเมือง LYON เมืองสุดสวยประตูสู่เอลป์ของฝรั่งเศส
 • 10
  ชมกรุง PARIS
 • 11
  ชิมไวน์ ณ โรงผลิตไวน์ชื่อดังของโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส
UNSEEN CHARMING VILLAGE IN FRANCE 10 DAY (TG)
(Burgundy– Midi Pyrenees – Dordogne – Bordeaux)
เจาะลึกหมู่บ้าน UNSEEN เส้นทางไวน์ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ปารีส (ฝรั่งเศส) - เซมูร์ ออง น๊อกซัวซ์ - โบน - ชมเมืองโบน – ชมโรงผลิตไวน์

 • 00.10 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 930
 • 06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลด์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านในยุคกลาง เซมูร์ ออง น๊อกซัวร์ (Semur – en – Auxoise) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.)  (เราคือบริษัททัวร์ไทยจัดเข้าไปเที่ยวทัวร์แรก ) หมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีป้อมปราการ ในศตวรรษที่13 บ้านเรือนสไตน์ยุคกลางโบราณมีแนวกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Armancon

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางบนเส้นทางสายไวน์ สู่เมือง โบน (Beaune) เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี(ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นหนึ่งในศุนย์กลางค้าไวน์ที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส ได้ชื่อว่าเป็น Capital of Burgundy wines และถือเป็นเมืองเก่าแก่ และสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งเขต Cote d’Or ในท่านชื่นชมธรรมชาติระหว่างทางท่านจะผ่านไร่องุ่นที่ถูกปลูกไว้ 2 ข้างทาง
 • นำท่านเข้าสู่เมืองเก่าของเมืองโบน นำท่านเข้าชมโฮสปิคส์ เดอ โบน (Hospices de Beaune ) หรือ โอเต็ล ดิเญอ เดอ โบน (Hotel- Dieu de Beaune) สมัยก่อนคือโรงพยาบาลสำหรับคนจน ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่14 โดยนิโคลัส โรแลงค์ นายกรัฐมนตรีแห่งเบอร์กันดี ถือว่าเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่สวยงามในศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์และยังเป็นที่ประมูลไวน์ซึ่งมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยในช่วงเดือน พ.ย. ของทุกปีจะมีการประมูลไวน์
 • นำท่านเล่นชมเมืองโบน ให้ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ Collegiale Basilique Notre Dame โบสถ์ประจำเมืองเก่าแก่
 • ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์ ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีและชิมไวน์ที่มีชื่อเสียง และให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE  HOTEL BEAUNE CENTRE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

โบน - ลียง - แกลร์มง แฟร็อง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลียง (Lyon) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศฝรั่งเศสรองจากปารีส อยู่ทางตะวันออกตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโรน และเมืองหลวงของแคว้นโรนาลป์ (Rhône-Alpes)
 • นำท่านนั่ง Funiculaire (cable railway) ขึ้นสู่เนินเขา Fourvière Hill ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอโฟร์วีเยร์ (Basilique Notre Dame de Fourvière) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เปรียบเสมือนเป้าหมายของนักเดินทางที่มาเยือนเมืองลียง วิหารแห่งนี้มีคนเข้าไปชมไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนต่อปี
 • นำท่านเข้าชมด้านในมหาวิหาร ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารกล้าของฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามปรัสเซีย ด้านในวิหารประดับตกแต่งด้วยโมเสค หินอ่อนและทองคำ มีความสวยงามตามแบบคริสตจักรคาทอลิก
 • จากนั้นนำท่านกลับสู่ด้านล่าง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นจีน

 • นำท่านเข้าสู่ จัตุรัส Bellecour (Place Bellecour) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และเป็นที่นัดพบยอดฮิตของผู้คนในลียง พื้นที่รอบๆ ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิก ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำโรห์น (Rhone River) และแม่น้ำโซน (Saone River) และสิ่งที่สะดุดสายตาและมีชื่อเสียงมากที่สุดของจัตุรัสแห่งนี้ได้แก่อนุสาวรีย์บรอนซ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ในอริยาบทนั่งสง่าอยู่บนหลังม้า
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แกลร์มง แฟร๊อง (Clermont Ferrand) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)   เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยอีกเมืองของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERURE CLERMONT FERRND CENTRE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY4

แกลร์มง แฟร็อง - ซาร์ลา ลา กาเนดา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ซาร์ลา – ลา – กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.40 ชม.) จังหวัด Dordogne แคว้น Aquitaine ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทสฝรั่งเศส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินชมเมือง Sarlat-la-Caneda หรือเรียกสั้นๆว่า เมือง Sarlat  เมืองสีน้ำผึ้ง สไตล์ Renaissance ในยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษที่14 บ้านเรือนที่ปลูกเรียงราย มีตรอก ซอก ซอย บ้านเรือนที่ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนว่าท่านได้ย้อนอดีตสู่ยุคกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยเมือง Sarlat  เป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางมาเพราะนอกจากความสวยงามของเมืองแล้ว ซึ่งที่ทำให้เมือง Sarlat มีชื่อเสียงก็คือ ตัวห่าน หรือ Foie gras เดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลอง foie Gras ของขึ้นชื่อ
BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4ดาว (พัก 2 คืน)

DAY5

รอกามาดูร์ – แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี - ซาร์ลา ลา กาเนดา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ รอกามาดูร์ (Rocamadour) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) เป็นเมืองในจังหวัดล็อต (Lot) ในแคว้นมีดี-ปีเรเน เป็นเมืองที่ติด 1 ใน 10 เมืองริมหน้าผาที่สวยที่สุดในโลก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารี เป็นที่ศรัทธาของเหล่านักแสวงบุญมาหลายศตวรรษ เป็นที่สุดของที่สุดที่เหล่าผู้แสวงบุญปราถนาที่จะมาครั้งหนึ่งในชีวิต
 • นำท่านขึ้นชมโบสถ์ Rocamadour นำท่านชมโบสถ์ต่าง และความสวยงามของโบสถ์ที่เรียงรายริมหน้าผาสวยงาม จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินชมเมืองเก่าถนนสายหลักของเมืองที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี ( Saint -Cirq- Lapopie) (เราคือบริษัททัวร์ไทยจัดเข้าไปเที่ยวทัวร์แรก ) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน Les Plus Beaux Villange de France ( The Most Beautiful villages of France ) หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส แต่หมู่บ้าน Saint -Cirq- Lapopie มีความพิเศษตรงที่หมู่บ้านนี้ได้รับการโหวตว่าเป็น The Best of The Best beautiful villages of France หรือ หมู่บ้านที่สวยที่สุดของบรรดาหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY6

ลาร๊อก กาฌัก – แซ็ง เตมียง – ชมโรงผลิตไวน์ - บอร์โด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน ลาร๊อก กาฌัก หรือ ลาร๊อก เฌอชู (La Roque Gageac) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที)   หมู่บ้านอายุหลายร้อยปี เป็นหมู่บ้านนี้ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดใน Dordogne เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน Les Plus Beaux Villange de France ( The Most Beautiful villages of France ) หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส ด้วยตัวหมู่บ้านแขวนอยู่บนหน้าผา และมีแม่น้ำ Dordogne ไหลผ่านด้านหน้า ที่นี่จึงเป็นชัยภูมิเยี่ยมในการค้าขายมาตั้งแต่โบราณ
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง เตมียง ( Saint Emilion) ชุมชนหินโบราณ จังหวัด Gironde แคว้น Aquitaine  เมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์  เป็นชุมชนแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อ (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมือง แซ็งเตมียง เมืองศูนย์กลางแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อ โดยองุ่นพันธุ์ merlot ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 โดยนักบุญ Emilion ผู้มาบุกเบิกแสวงบุญ และก่อตั้งชุมชนในการผลิตไวน์จำหน่าย ด้วยความเก่าแก่ของบ้านเรือนที่ถูกอนุรักษ์อย่างดี บ้านเรือนสร้างเรียงรายกันตามเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยไร่องุ่น ถนนในเมืองสายแคบๆ ลัดเลาะเข้าไปในเมืองเก่า มีทั้งโบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 มีกำแพงเมืองโบราณ ด้วยความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและวัฒนธรรมการผลิตไวน์คุณภาพดีมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันทำให้เมือง แซ็งเตมียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) อีกด้วย จากนั้นทำท่านเข้าชมการผลิตไวน์และลองลิ้มชิมรสไวน์ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โด (Bordeaux) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที)แคว้น Aquitaine เมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ากาโรนน์ ( Garonne) และอยู่ริมฝั่งทะเลเป็นเมืองที่มีความสําคัญด้วยเป็นเมืองท่าการค้า ตั้งแต่ก่อนยุคโรมัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 7 ของฝรั่งเศส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ (UNESCO )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

Mercure Bordeaux Cite Mondiale Centre Ville หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

** กรุณาจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋า Over night bag  สำหรับค้างคืนปารีส 1 คืน  กระเป๋าใบใหญ่จะมาถึงปารีสวันรุ่งขึ้น **

DAY7

บอร์โด - นั่งรถไฟ TGV - ปารีส - ล่องเรือ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านชมเมือง บอร์โด ชมจัตุรัส พลาส เดอ ลา บูร์ซ ( Place de la Bourse ) ที่สวยงาม เป็นศูนย์รวมของชาวเมือง มาพักผ่อนเดินเล่น สามารถถ่ายรูปได้อย่างสวยงามกับอาคารสําคัญๆที่เรียงราย เช่น อาคารรัฐสภา ที่ทําการราชการต่างๆ ชมสะพานแสนสวย ปิแอร์(Pont de Pierre) ชมแกรนด์เธียร์เตอร์ที่สวยงาม ด้วยศิลปะแบบคลาสสิค สร้างในศตวรรษที่ 18 ชมย่านการค้า เพลิดเพลินเดินชมย่านถนนแซงท์คาเทอรีน (Rue Sainte-Catherine) ตลอดความยาว 1กม. บนถนนเส้นนี้สองฝั่งถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้านานาชนิด ร้านสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆ ร้านขายของแฟชั่น และห้างสรรพสินค้า แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อขนม อาหารพื้นเมือง หรือชิมไวน์ เลือกซื้อไวน์จากร้านไวน์ที่มีอยู่มากมายในย่านนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • 14.04 น. ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใช้เวลา 2.15 ชม. (รอบรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 16.13 น. เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น
 • เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลกงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2คืน)

DAY8

โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ช้อปปิ้ง – ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม(Notre Dame Cathedral) แห่งเป็นหนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลก ที่จารึกในประวัติศาสตร์ชั้นเอกของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงามทั้งภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า BRAND NAME จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลอลารี่ ลาฟาแยตต์ ของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมาสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น CHANEL, PRADA, LUIS VUITTON, GUCCI, LONGCHAMPARMANI,BOTEGA, แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เครื่องสำอางค์น้ำหอม ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงาม นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ด / หอยเอสคาร์โก้ / สเต็ก / ไอศรีม / ไวน์
CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY9

ปารีส - หอไอเฟล - สนามบินชาร์ลเดอโกลด์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายภาพกับ หอไอเฟล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หอไอเฟล ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบโดย ท่าน กุสตาฟ ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส
 • ได้ด้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน