ทัวร์เยอรมัน(บาวาเรีย) ออสเตรีย(ทิโรล) เส้นทางอันซีน 10 วัน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน(บาวาเรีย) ออสเตรีย(ทิโรล) เส้นทางอันซีน 10 วัน

รหัสทัวร์ : UNSEEN BAVARIA - TIROL 10DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 20 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 115,900 บาท
2 10 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 115,900 บาท
3 8 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 119,900 บาท
4 12 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 119,900 บาท
5 16 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 115,900 บาท
6 7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 115,900 บาท
7 14 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 115,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สนุกสนานกับหิมะ ZUGSPITZE Mt. ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน (TOP OF GERMANY)
 • 2
  จุดชมวิว 5 FINGERS จุดชมวิวสุดสวย (Unseen)
 • 3
  นั่งเคเบิ้ล NORDKETTE CABLE CAR ขึ้นชมวิวเหนือเมือง อินน์สบรูค
 • 4
  สนุกสนานกับกิจกรรม SALT MINE เหมืองเกลือโบราณ !!!
 • 5
  ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE LAKE ทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป !!
 • 6
  ชมหมู่บ้าน RAMSAU หมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยมาก (Unseen)
 • 7
  ชมหมู่บ้าน MITTENWALD หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุดสวย (Unseen)
 • 8
  ชมหมู่บ้าน MARIA ALM หมู่บ้านสวยน่ารัก (Unseen)
 • 9
  ชมทะเลสาบ GOSAUSEE หลบซ่อนตัวในหุบเขา (Unseen)
 • 10
  ชมหมู่บ้าน ZELL AM SEE หนึ่งในหมู่บ้านริมทะเลสาบสุดสวยของออสเตรีย(Unseen)
 • 11
  ชมหมู่บ้าน HALLSTATT หมู่บ้านริมทะลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • 12
  ชมปราสาท HERRENCHIMSEE PALACE ปราสาทที่สวยที่สุดของพระเจ้าลุดวิคที่ 2
 • 13
  ชมปราสาท LINDERHOF CASTLE ปราสาทแสนสวยที่สมบูรณ์ที่สุดของพระเจ้าลุดวิคที่ 2
 • 14
  เข้าชมพระราชวัง RESIDENT MUNICH PALACE พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุด (Unseen)
 • 15
  สนุกสนานกับกิจกรรม SALT MINE เหมืองเกลือโบราณ !!! (Unseen)
 • 16
  ชมเมือง KITZBUHEL เมืองแห่งสกีรีสอร์ตโด่งดังระดับโลก (Unseen)
 • 17
  ชมโบสถ์ ETTAL โบสถ์ใหญ่ในเมืองแอทเทิล (Unseen)
 • 18
  ชมทะเลสาบ EIBSEE ทะเลสาบแสนสวย (Unseen)
 • 19
  ชมเมือง GARMISCH หนึ่งในหมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย
 • 20

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
UNSEEN BAVARIA –  TIROL
ทัวร์เยอรมัน(บาวาเรีย) ออสเตรีย(ทิโรล)
โดยสายการบินไทย (TG)

เส้นทางเจาะลึกหมู่บ้านเล็กๆ สวยๆ UNSEEN เดินทางไม่ไกล

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิวนิค (เยอรมัน) – ปรีน – ทะเลสาบคิมเซ - พระราชวังแฮริมคีมเซ –เซนต์วูล์ฟกัง

 • 00.50 น.ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 924
 • 07.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน
 • นำท่านเดินสู่หมู่บ้านปรีน (ระยะทาง  80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาล์สบวร์ก
 • นำท่านล่องเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบอันเป็นที่ตั้งของ พระราชวังแฮเรนคีมเซ ( Herrenchiemsee Palace ) พระราชวังที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให้สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหราอลังการกว่าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั้น นำท่านเที่ยวชมห้องภายในพระราชวังแฮเรนคีมเซ่, ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงานห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที่ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายที่ปราสาทแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ด้วยพระเจ้าลุควิกที่ 2 สิ้นพระชมน์ไปก่อน ซึ่งพระเจ้าลุดวิกที่2 ได้ใช้เงินในการก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้มากกว่าพระราชวังลินเดอร์ฮอฟและปราสาทนอยชวานสไตน์ จนเป็นที่มาทำให้พระองค์ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
 • อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปจนได้เวลานัดหมาย จากนั้นได้เวลานำท่านนั่งเรือกลับสู่แผ่นดินใหญ่Exploring Herrenchiemsee Palace: The Grandest Palace In Germany - Hand Luggage Only - Travel, Food & Photography Blog

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง เมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพ้ฮอลสตัท มีบ้านเรือนสวยงาม      Private Lake District, St. Wolfgang and St. Gilgen Tour

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก2คืน)

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วูฟกัง มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY3

เซนต์วูลฟ์กัง – 5 Fingers – ฮอลสตัท - ทะเลสาบโกเซา - เซนต์วูลฟ์กัง

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ Dachstein Salzkammergut Cable Car Station เมืองโอเบอร์เทราน์ (Obertraun) (ระยะทาง 45  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) ติดกับทะเลสาบเมืองฮอลสตัท
 • นำท่านขึ้นเคเบิ้ลชมวิว ณ จุดชมวิว ไฟว์ฟิงเกอร์ (5Fingers) ที่มีลักษณะเป็นฝ่ามือ 5 นิ้ว ยื่นออกไปเหนือหน้าผาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินออกไปด้วยความหวาดเสียว และได้ชมความสวยงามของหุบเขาและทะเลสาบด้านล่าง ซึ่งถือเป็นอีกสถานที่ๆ คนไทยเดินทางเที่ยวน้อยมาก5 Fingers e Krippenstein Dachstein – mondi paralleli – 旅行世界

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้สามารถขึ้นเคเบิ้ลคาร์ เพื่อไปยังจุดชมวิว 5Fingers ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ)

 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลกับลงสู่ด้านล่างเดินทางกลับฮอลสตัท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

 • นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงามฮัลล์สตัทท์ เมืองมรดกโลก เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโกเซา (Gosausee) (ระยะทาง 20  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในเทือกเขาเอล์ป เป็นหนึงในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์และสีของน้ำทะเลสาบมีสีเทอคอยซ์ ยิ่งทำให้ทะเลสาบแห่งนี้สวยงามมาก อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย Austria - Jan Miřacký Photography
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที.)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง เมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพ้ฮอลสตัท มีบ้านเรือนสวยงามเยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ - A Double Plus Service

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วูฟกัง มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY4

เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี - รามเซา - เหมืองเกลือ - เบิร์ชเทสกาเด้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น ศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่
 • นำท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
 • นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือThe Wonders of Berchtesgaden - Ecobnb

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออำนวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ลูกทัวร์ท่านละ 10 ยูโร)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เราเป็นบริษัททัวร์แรกที่จัดเข้าไปเที่ยว หมู่บ้านเล็กๆ Unseen ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดนออสเตรียที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน (St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดข้ามแม่น้ำ Arche ที่ไหลตัดผ่านหมู่บ้าน โดยมีฉากหลังของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลัง
 • นำท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือสามารถเข้าชมด้านในโบสถ์ได้ฟรี
 • จากนั้นอิสระเดินถายรูปตามอัธยาศัย The 10 Most Amazing Things to Do in Ramsau, Germany - Places To See In Your Lifetime
 • นำท่านเข้าชม เหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว นำท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ ** เป็นกิจกรรมที่สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ***Bavarian Mountains and Salt-Mines Tour from Salzburg 2022
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 40  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of ได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
Alpenhotel Fischer HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาวที่พัก

DAY5

มาเรีย อาล์ม - เซลล์ อัม ซี - คิตท์บูเอล - SWAROVSKI KRISTALLWELTEN – อินน์บรูค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมาเรีย อาล์ม (Maria Alm) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.) เป็นชุมชนในเขตการปกครองเซลล์ อัม ซี แห่งรัฐซาล์สบวร์กทางตอนกลางของประเทศออสเตรีย ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูง 802 เมตร
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ Wallfahrtskirche ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านแห่งนี Maria Alm in the Summer - ChaletsPlus - Your chalet expert in Austria
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลล์ อัม ซี (Zell am See) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองที่สวยงามดั่งภาพวาดที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ ซี (Zeller See) และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe Tauern) จากเมืองที่ก่อตั้งโดยพระในสมัยศตวรรษที่ 18 วันนี้เซลล์ อัม ซีเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย และมีความร่มรื่นตลอดทั้งปี The BEST Zell am See Water Sports 2022 - FREE Cancellation | GetYourGuide
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามชายฝั่งทะเลสาบอันงดงาม ดื่มด่ำภาพบรรยากาศน้ำสีครามสดใสในทะเลสาบเซลล์  ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ พร้อมทั้งเก็บภาพประทับใจในเมืองน่ารักแห่งนี้ตามอัธยาศัยกระทั่งได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คิตท์บูเฮล (Kitzbuhel) (ระยะทาง 50  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1ชม.) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทของยุโรปมีชื่อเสียงอย่างมาก ตั้งอยู่ในแคว้นทิโรลที่มีทัศนียภาพสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ป มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในฤดูร้อน และฤดูหนาว และตัวเมืองเก่าของคิตท์บูเฮลยังสวยงามอีกด้วย ด้วยบ้านเรือนสไตล์บาวาเรีย ที่มีสีสันสดใสสวยงาม เหมาะแก่การเดินเลานชมเมืองยิ่งนัก นำทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย  Summer in the Alps - Kitzbühel - Alpine Property intelligence
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วัตเทน (Wattens) (ระยะทาง 70  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นที่ตั้งของบริษัทคริสตัลสวารอฟสกี้ (Swarovski Crystal Glass Company) โรงงานผลิตคริสตัลที่มีชื่อเสียงระดับโลก หรือที่รู้จกกันในชื่อ สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ (Swarovski Crystal World) แห่งแรกของโลก ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองไปแล้ว สวารอฟสกี้ เป็นกลุ่มบริษัทครอบครัวผู้ผลิตคริสตัลชั้นนำของโลก ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นกว่า100 ปี ณ เมืองวัตเทน แคว้นทีโรล ประเทศออสเตรีย โดยมีผู้ก่อตั้งคือ แดเนียล สวารอฟสกี้ ซึ่งเดินทางจากโบฮีเมียมาตั้งรกรากอยู่ที่แคว้นทีโรล ประเทศออสเตรีย ในปี ค.ศ.1995ได้มีการเปิดสวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์ เป็นพิพิธภัณฑ์คริสตัลเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมงานคริสตัลเครื่องแก้วคริสตัล “สวารอฟสกี้” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และนำเสนอคริสตัลในแนวศิลปะด้วยแสง สี เสียง รวมทั้งยังสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบตามต้องการ
 • ให้ท่านชม Swarovski Kristallwelten Store ที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด ตั้งแต่อัญมณีและเครื่องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTI  อิสระให้ท่านเลือกซื้อหรือชมตามอัธยาศัยSwarovski Kristallwelten
 • นําท่านเดินทางสู่เมือง อินน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 15  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

อินน์บรูค - Nordkette Cable Car - ชมเมือง - มิดเท็นวาลด์ - การ์มิสช์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสบรรยากาศ Nordkette Cable Car ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1928 แต่ได้ผ่านการปรับปรุงมาหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงการแปลงโฉมครั้งล่าสุดให้ดูทันสมัยขึ้น รถกระเช้าและสถานีสองแห่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีรางวัลเป็นประกันอย่างซาฮา ฮาดิด แม้แต่ตัวอาคารเองซึ่งมีรูปร่างโค้งมนคล้ายเมฆก็ยังเป็นจุดที่น่าถ่ายภาพแม้ไม่มีทิวทัศน์ภูเขาโดยรอบก็ตาม
 • นำท่านเดินทางสู่สถานี Congress เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสู่สถานี Hungerburg จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งกระเช้า เดินทางสู่สถานี Seegrube ที่ความสูง 1,905 เมตรในวันที่อากาศสดใส คุณจะเห็นไปไกลถึงชายแดนอิตาลีซึ่งมีหุบเขาและหุบเหวอยู่ตรงกลางจากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นไปถึงสถานีสุดท้ายคือ Hafelekar ซึ่งอยู่ที่ความสูง 2,255 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างหุบเขาแห่ง Innsbruck ทางฝั่งหนึ่งกับธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของเทือกเขาแอลป์อีกฝั่งหนึ่ง ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างInnsbrucker Nordkettenbahnen Cable Car Round Trip from Innsbruck to Hafelekar tours, activities, fun things to do in Innsbruck(Austria)|VELTRA

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองนําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus)ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย
 • อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย15 Best Innsbruck Tours - The Crazy Tourist
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง มิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) พรมแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย หมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น1 ใน 10 หมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมัน  ถือเป็นสถานที่ UNSEEN ของเยอรมันด้วย นำท่านชมเมืองสูดอากาศอันบริสุทธิ์ เดินเล่นนั่งจิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์หรือเลือกสินค้าที่ระลึกGermany with Kids, Fun Things to do in Bavaria | Mittenwald germany, Germany travel, Germany
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี ซึ่งเมืองเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันบ้านเรือนตกแต่งด้วยสไตล์บาวาเรียน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบ้านเรือนและถือเป็นประตูสู่ยอดเขา Zugspitze ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมันนี และเป็นเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่า เล่นสกี หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง
 • นำท่านเดินเล่นเก็บบรยากาศอันแสนโรแมนติคของเมืองเมืองการ์มิช ตามอัธยาศัยGASTHOF ZUM RASSEN B&B (Garmisch-Partenkirchen, Germania): Prezzi 2022 e recensioni

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY7

ทะเลสาบ EIBSEE - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ( TOP OF GERMANY) - โบสถ์เอเทล - ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ - มิวนิค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับทะเลสาบ EIBSEE  ทะเลสาบสีเทอคอซ์ย ที่ซ่อนตัวอยุ่ในหุบเขา เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามอันดับต้นๆของประเทศเยอรมัน เนื่องจากสีของน้ำสวยแล้วยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย  Eibsee - Guide to the most beautiful lake in Bavaria
 • นำท่านนั่ง Cable Car ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ให้ท่านเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ที่ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธารน้ำแข็งสายเดียวของเยอรมนีที่ยามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดับ อิสระท่านตามอัธยาศัยLandkreis Garmisch-Partenkirchen Mountains

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขา

 • นำท่านลงจากยอดเขา
 • นำท่านแวะชม สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1330 ตรงกับวันนักบุญวีตาลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดย จักรพรรดิลุดวิกที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือลุดวิกชาวบาวาเรียน (Ludwig the Bavarian) ที่หุบเขากราสแวง (Graswang valley) ตามที่พระองค์ได้ให้คำปฏิญาณไว้หลังจากกลับมาจากประเทศอิตาลี ตรงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการค้าขายระหว่างประเทศอิตาลีและเมืองเอาก์สบูร์ก ประเทศเยอรมนี ตามตำนานกล่าวว่าม้าของจักรพรรดิลุดวิกผงกหัวสามครั้งตรงที่ที่ต่อมาเป็นที่สร้างอารามเดิม ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งรูปปั้นพระแม่มารีย์ ที่เรียกกันว่า “Frau Stifterin” หรือ “Ettal Madonna” (เอททัลมาดอนนา) เป็นศิลปะตระกูลปีซาโน (Pisano) ซึ่งเป็นของขวัญที่จักรพรรดิลุดวิกทรงมอบให้แก่อาราม รูปปั้นนี้กลายมาเป็นเรลิกที่ผู้แสวงบุญนิยมกันมาสักการะ อารามนี้อุทิศให้แก่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ Interior of the Ettal Abbey a Benedictine monastery – Stock Editorial Photo © Cornfield #113938162

หมายเหตุ :  การเข้าชมด้านในโบสถ์บางวันหากมีพิธีสำคัญจะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ให้ชมได้แค่เพียงภายนอกเท่านั้น

 • นำท่านเข้าชม ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof) (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่พระเจ้าลุควิคที่ 2 ได้สร้างขึ้นมานับเป็นปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความประทับใจในพระราชวังแวร์ซายน์ จุดประสงค์เพื่อใช้ล่าสัตว์และถือว่าเป็นปราสาทที่เล็กที่สุดใน 3 ปราสาทที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น โดยใช้เวลาสร้างถึง 4 ปี แบบศิลปะร็อกโคโคแบบฝรั่งเศส  นำท่านเข้าชมห้องภายในปราสาท ซึ่งเปิดให้ท่านชมเพียง 9 ห้องเท่านั้น เช่น บัลลังก์เปลือกหอย,ห้องบรรทมห้องเสวย,ห้องแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งถูกตกแต่งได้อย่างวิจิตรอลังการมาก ถือว่าเป็นปราสาทเล็กๆ แต่อัดแน่นไปด้วยสถาปัตกรรมและความสวยงามจริงๆ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปพอสมควร      ปราสาท Linderhof ระบบปิด - ภาพฟรีบน Pixabay
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองการ์มิช นำท่านเดินเล่นชมเมืองการ์มิช หนึ่งในเมืองสวยของเยอรมัน ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

มิวนิค - พระราชวังเรสซิเดนส์ - จัตุรัสมาเรียน - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย
 • นำท่านเข้าชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz Munich) หรือ Residenz München สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1385 ที่นี่ถูกยกให้เป็นพระราชวังใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศเยอรมัน เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี! และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนั้นๆ อีกหลายยุคสมัยด้วย ซึ่งภายหลังเกิดการปฏิวัติทำให้บ้านเรือนและชุมชนพังเสียหายมากมาย รวมทั้งพระราชวังเรสซิเดนซ์ด้วย ในปี ค.ศ. 1918 เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบลง พระราชวังและรัฐสภาแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การออกแบบภายใน ใช้เป็นที่เก็บสะสมงานทางศิลปะและเป็นคลังเก็บสมบัติของกษัตริย์ รวมถึงมีอนุสาวรีย์หินสลักภาพภาพของผู้อุปถัมภ์ผู้ปกครองจาก House of Wittelsbach ผู้ปกครองบาวาเรียตั้งแต่ ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นไป และเปิดให้ประชาชนเข้าชมตอนปี ค. ศ. 1920 แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามสิ้นสุดลงพระราชวังเรสซิเดนซ์จึงถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค. ศ. 1945 พร้อมทั้งมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ของกรมบาวาเรียพาเลซ และสถาบันทางวัฒนธรรมอื่นๆ และที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในบาวาเรียคอมเพล็กซ์ด้วยMunich Residenz - Palace in Munich - Thousand Wonders

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชว์ระบำตุ๊กตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น.
 • จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจัตุรัสมาเรียน ตามอัธยาศัย   เที่ยวจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ Marienplatz, Munich เยอรมัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  ขาหมูเยอรมัน + เบียร์
 
SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

มิวนิค – พระราชวังนึมเฟ่นบรว์ก - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังฤดูร้อนนึมเฟ่นบรว์ก (Nymphenburg Palace) เป็นพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ยังคงงดงามด้วยสไตล์เรียบหรู บนพื้นที่พระราชวังและอุทยานที่มีการจัดภูมิทัศน์อย่างลงตัว จุดโดดเด่นอยู่ที่การตกแต่งภายในที่ยังคงมีความวิจิตรข้ามสมัย ทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปชมให้เห็นกับตาจุดเริ่มต้นของพระราชวังแห่งนี้ เป็นดำริของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide ในการสร้างพระราชวังฤดูร้อนให้แก่พระราชโอรส Maximilian II Emanuel ในปีค.ศ.1664 และมีการขยาย ตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมแนวบาร็อค และปรับเปลี่ยนอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 18 ปลายๆ จนได้เป็นพระราชวังงดงามเช่นปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติของพระเจ้าลุควิคที่ 2 อีกด้วยพระราชวังนิมเฟนบูร์ก ( Nymphenburg Castle ) - 10 สถานที่ต้องไปในเยอรมัน
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 14.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 925
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน