ทัวร์ตุรกี เจาะลึก ตุรกีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ตุรกี เจาะลึก ตุรกี

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE TURKEY 10 DAY (TK)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 24 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 65,900 บาท
2 10 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 65,900 บาท
3 31 พ.ค. 62 - 9 มิ.ย. 62 65,900 บาท
4 7 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 65,900 บาท
5 14 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 65,900 บาท
6 21 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 65,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเมือง CAPPADOCIA เมืองมรดกโลกสุดมหัศจรรย์
 • 2
  ชม ปราสาทปุยฝ้าย COTTON CASTLE เมือง PAMUKKALE มรดกโลก
 • 3
  ชมเมืองโบราณ EPHESUS อดีตมหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • 4
  ชมเมือง ISTANBUL อดีตเมืองหลวงสุดสวยของตุรกี
 • 5
  ชม HAGIA SOPHIA สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • 6
  ชม BLUE MOSQUE สุเหร่าสีน้ำเงินสถานที่ศักดิ์ของชาวตุรกี
 • 7
  ชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary)
 • 8
  ชมเมือง ANTALYA เมืองสวยริมทะเล ริเวียร่าแห่งตุรกี
 • 9
  ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 • 10
  ชม พระราชวังทอปกาปึ
 • 11
  ชม พระราชวังโดลมาบาเช่
 • 12
  ชม อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ตุรกี เจาะลึกตุรกี 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน TURKIS AIRLINES (TK)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (ตุรกี)

 • 18.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9  เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 22.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)  (มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า )

( ** บางคณะอาจบินด้วย TK69  เวลา 23.45-06.35 +1 โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)         

DAY2

อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอเฟซุส - คูซาดาสึ

 • 05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่เมืองอิชเมียร์ (Izmir)
 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองอิชเมียร์ (Izmir) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส เที่ยวบิน TK2312 มีบริการอาหารว่างบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 ชม.)
 • 09.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์
 • นำท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนั้นได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่ง พระสันตะปาปา เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ำสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน อิสระให้ท่านเดินชมหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน
 • ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์นี้เป็นของจำลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นำกลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา
 • แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้
 • ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนำ โดยที่มีแบรนด์ดังๆระดับโลก อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนด์ดังอื่นๆ อีกมากมายมักจะส่งมาให้โรงงานในตุรกีผลิต ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อหรือชมเสื้อหนังคุณภาพดี พร้อมแบบดีไซน์ที่ทันสมัย แต่ราคาถูกกว่าห้างสรรพสินค้า  ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศตุรกี
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เมืองต่างอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศตุรกี ในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปีชาวตุรกีและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาพักและทำกิจกรรมในเมืองอย่างมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RAMADA HOTEL & RESORT KUSADASI หรือระดับเทียบเท่า  4 – 5 ดาว

DAY3

คูซาดาซึ - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ปามุคคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นน้ำตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ
 • นำท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน้ำที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในปามุคคาเล สถานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DOGA THERMAL SPA & HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 – 5 ดาว

** โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ  ท่านที่ต้องการใช้บริการสระว่ายน้ำให้เตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำไปด้วย **

DAY4

ปามุคคาเล่ – อันทาเลีย - ล่องเรือ - น้ำตกดูเดน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันทาเลีย (Antalya) อันทาเลีย เป็นเมือง ท่องเที่ยวทางชายทะเลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นอีก เมืองในประวัติศาสตร์ที่สามารถย้อนไปได้ถึง 150 ปีก่อนคริสตกาล นอกจากจะมีเป็นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้ว ยังมีชายฝั่งทอดตัวยาว ล้อมรอบด้วยภูเขามีทัศนียภาพที่สวยงาม จนนักท่องเที่ยวได้การยกย่อง ว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” เป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาตุรกี (ติด 1 ใน 5 เมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศตุรกี)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นําทุกท่านชม ประตูเฮเดรียน ประตูชัยที่สร้างขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิ โรมันเฮเดรียน ในศตวรรษที่ 2 ประตูมี 3 ซุ้มโค้งที่สวยงามและสมบูรณ์ ที่สุด จากนั้นนําทุกท่านสู่ Republic Square จัตุรัสกลางเมืองอันทาเลีย ชม หอนาฬิกาอายุเก่าแก่กว่า 100 ปีจากนั้นให้ทุกท่านได้เขตเมืองเก่า ให้ ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนที่สร้างตั้งแต่สมัยยุคออตโตมันยังรุ่งเรือง
 • นำทุกท่านล่องเรือชมเมืองและ ชมน้ำตกดูเดน (Duden Waterfall) ที่ไหลลงสู่ทะเล  น้ำตกดูเดนอันมีชื่อของ เมืองอันทาเลีย น้ำตกเกิดจากแม่น้ำดูเดน (Duden River) 1 ในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศตุรกี ลุ่มน้ำตกดูเดนอยู่ห่างจากเมืองอันตาเลียประมาณ 12 กิโลเมตร น้ำตกมีหลายชั้น  บางช่วงเป็นเหมือนกับลำธารเล็กๆ  ไหลเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่หน้าผาหินริมทะเล และไหลเป็นน้ำตกลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสวยงามแปลกตา
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 BEST WESTERN KHAN PLUS HOTEL ANTALYA หรือระดับเทียบเท่า  4 – 5 ดาว

DAY5

อันทาเลีย - คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คาราวานสไลน์ - คัปปาโดเกีย - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางถึงเมืองคอนย่า
 • นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือสำนักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1231โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทำสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของเมฟลานา
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)
 • ระหว่างทางแวะ “คาราวานสไลน์”
 • นำท่านเข้าชมที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 BEST WESTERN PREMIER HOTEL CAPPADOCIA หรือระดับเทียบเท่า 4 – 5 ดาว  (พัก 2 คืน)

  ** หมายเหตุ     บริษัทเราเลือกใช้โรงแรมสไตล์ถ้ำ (ไม่ใช่โรงแรมถ้ำ) เพราะโรงแรมสไตล์ถ้ำเป็นโรงแรมใหม่ แต่ตกแต่งให้เหมือนถ้ำ ห้องนอนใหม่กว่าสะอาดกว่า สะดวกสบายกว่า ไม่เหม็นอับหรือชื้น เหมือนโรงแรมถ้ำที่ค่อนข้างอับ และเก่า  

** หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ***

DAY6

( OPTIONAL บอลลูน) คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - นครใต้ดิน - ชมระบำ Belly Dace

ท่านใดสนใจขึ้นบอลลูน กรุณามาเจอกัน ณ Lobby  โรงแรมประมาณ 04.30 น. โดยท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ ( ไม่รวมในค่าทัวร์ ) สนนราคาประมาณ 230 USD / ท่าน  

สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทยไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่านเอง

** หมายเหตุ : บอลลูนจะขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ **

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme) ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ในดินแดนคัปปาโดเกีย ผู้คนแถบนี้นับถือเทพเจ้ากรีก-โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล” เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ ทำให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมัน ด้วยการเจาะถ้ำขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์ เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมา และได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทำเป็นโบสถ์ถ้ำจำนวนมากกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์ สำหรับโบสถ์ถ้ำในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน (สร้างตามจำนวนวันใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • นำท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่งสาเหตุแท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจุบันยังสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลับถ่ายเทเย็นสบาย เนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

** หลังอาหารค่ำนำท่านชมการแสดงระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อ Belly Dance **

 BEST WESTERN PREMIER HOTEL CAPPADOCIA หรือระดับเทียบเท่า 4 – 5 ดาว

DAY7

( OPTIONAL บอลลูน) คัปปาโดเกีย – ชมเมือง - อิสตันบลู

** เช้าวันนี้เราจัดให้ท่านได้มีโอกาสเลือกขึ้นบอลลูนอีก 1 วัน หากในกรณีวันแรกที่ไม่สามารถขึ้นบอลลูนได้ ในกรณีเกี่ยวกับสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นบอลลูน  ซึ่งปกติทัวร์ทั่วๆ จะมีโอกาสให้ท่านขึ้นแค่วันเดียวเท่านั้น **

ท่านใดสนใจขึ้นบอลลูน กรุณามาเจอกัน ณ Lobby  โรงแรมประมาณ 04.30 น. โดยท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ ( ไม่รวมในค่าทัวร์ ) สนนราคาประมาณ 230 USD / ท่าน  

สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทยไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่านเอง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมเมืองต่างๆในเขตคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ให้ท่านถ่ายรูปเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไคเซรี่ (ASR)
 • 15.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2013
 • 17.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล

หมายเหตุ : ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
HILTON  ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 – 5 ดาว  (พัก 2คืน)                    

DAY8

อิสตันบลู - ฮิปโปโดม - สุเหล่าสีน้ำเงิน – ฮาเกียโซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก              

 • นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีน้ำเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์
 • นำท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน  (Blue Mosque)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปี
 • นำท่านเข้าชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
 • นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ำได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ำเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตำหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย
 • นำท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ของที่ระลึก, เสื้อผ้า ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 HILTON  ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4-5 ดาว 

DAY9

อิสตันบลู – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ - สนามมบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผู้คลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม การดำรงชีวิต ตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่
 • นำท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 • 20.10 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง)  สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน