ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักซ์เซมเบิร์กทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักซ์เซมเบิร์ก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักซ์เซมเบิร์ก

รหัสทัวร์ : UNSEEN VILLAGE BENELUX 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 21 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 95,900 บาท
2 28 ก.ย. 61 - 7 ต.ค. 61 95,900 บาท
3 5 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 97,900 บาท
4 12 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 97,900 บาท
5 19 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 97,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้านสุดสวยของเนเธอร์แลนด์
 • 2
  ชมปราสาท Eltz Castle สุดสวยและเก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Monschau หนึ่งหมู่บ้านสุดสวยของเยอรมัน
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Dinant หนึ่งหมู่บ้านสุดสวยของเบลเยี่ยม
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Cochem / Bacharach สวยระดับโลก Unesco ลุ่มแม่น้ำไรน์
 • 6
  ชมหมู่บ้าน Durbuy เมืองเล็กๆสุดสวยที่เป็น The Smallest city in the World
 • 7
  ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans สุดสวย
 • 8
  ชมประเทศเล็กๆ Luxembourg สุดสวย
 • 9
  ล่องเรือ ชมวิวเมืองบรูจน์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์เยอรมัน  เนเธอร์แลนด์  เบลเยี่ยม  ลักซ์เซมเบิร์ก 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 920
DAY2

เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) - โคโลญจน์ – มอนเชาว์ (Unseen) - อาเค่น

 • 05.30 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
 • เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 (ระยะทาง 180 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน มอนเชาว์(Monschau) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.) (เมือง Unseen คนไทยไปน้อยมาก) (เราคือบริษัททัวร์ไทยบริษัทแรกที่จัดเข้าไปเที่ยว) เมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ในเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เมืองมอนเชาว์นั้นตั้งอยู่ในหุบเขาไอเฟล (Eifel mountain range) เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน15 เมืองสวยของประเทศเยอรมันอีกด้วย นำท่านเดินชมเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อาเค่น (Aachen) เมืองพรมแดนตะวันตกสุดของเยอรมัน ติดพรมแดนประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ มีชื่อเสียงจากเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL AACHEN HOTEL หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว

DAY3

อาเค่น – Roermond Outlet - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหัน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ROERMOND OUTLET (ระยะทาง 70 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
  หนึ่งใน Outlet ที่ดีและใหญ่ที่ที่สุดในยุโรป ซึ่งตั้งอยู่พรมแดน 3 ประเทศ คือ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม มีแบรนด์เนมชั้นนำมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ อาทิ เช่น PRADA , GUCCI , BALLY , TOD’S , FRED PERRY , BIRKENSTOCK , ARMANI , VERSACE , SUPERDRY , MULBURY , NIKE , SKECHERS , TOMMY HIlFIGER เป็นต้น

แจกเงินคืน 20 EURO / ท่าน  (เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 170 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)เมืองเศรษฐกิจสำคัญของ ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY4

หมู่บ้านกีธูร์น (Unseen) – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือกระจก - โรงงานเจียรไนเพชร - ดัมสแควร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) (เราคือบริษัททัวร์ไทยบริษัทแรกๆที่จัดเข้าไปเที่ยว)อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาวว่า เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด์
 • แถมฟรี นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 
 • นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม
 • นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่และอาคารบ้านเรือนในรูปแบบที่งดงามแปลกตา ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของกรุงอัมสเตอรร์ดัมอย่างแท้จริง
 • ชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควส์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว     

DAY5

อัมสเตอร์ดัม - เดลฟ์ - กรุงเฮก – ศาลโลก - บรัสเซลส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเดลฟต์ (Delft) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม. ) เมืองที่สวยที่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม, คลอง, จักรยานและเซรามิกส์สีน้ำเงินและสีขาวมีชื่อเสียงระดับโลก
 • ชมเขต เดลฟต์เก่า (De Oude เดลฟต์) ที่มีอายุ กว่า 750 ปี ที่เกิดจากการเจาะหรือขุด คลองเก่าแก่ที่สุดของเดลฟต์จนก่อเกิดเป็นชุมชนโดยรอบ ต่อมาให้กลายเป็นต้นแบบในหลายคลองของเมืองอื่น ๆ ใช้เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลียงชีวิตชาวเมือง
 • เดินทางสู่ กรุงเฮก (The Hague) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็น เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจาก กรุงอัมเตอร์ดัมส์ และเมืองท่าเรือรอตเอร์ดัมส์
 • ผ่านชมและแวะถ่ายรูปศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) อันโด่งดัง กับคนไทยในคดีเขาพระวิหาร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านข้ามพรมแดนสู่เมืองสู่เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม
 • ชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมืองเป้นที่ตั้งของโบสถ์ St Bavo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานมากครับ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย  ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเท่ห์ที่น่ารักมากมาก
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) ) (เกนต์ – บรัสเซลล์ ระยะทาง 50 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม
 • ถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959
 • ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
PULLMAN MIDI HOTEL BRUSSEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY6

บรัสเซลล์ - บรูจน์ – ล่องเรือ – บรัสเซลล์ - จตุรัสกรองด์ปลาซ – เจ้าหนูยื่นฉี่ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges/Brugge) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก) (บรัสเซลล์ – บรูจน์ ระยะทาง 100 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)
 • นำท่านเยี่ยมชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco
 • แถมฟรี นำท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์ ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนั่งเรือ ซึ่งเรือจะนำท่านลัดเลาะคลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระเดินเล่นชมเมืองบรูจน์หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมาย ตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบรัสเซลล์ ( บรูจน์ – บรัสเซลล์ ระยะทาง 100 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
 • ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์
 • ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต
 • ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิชอคโกแล๊ตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ ชิมหอยแมลงภุ่อบไวน์
PULLMAN MIDI HOTEL BRUSSELS หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

บรัสเซลส์ – ดุรบุย (Unseen) - ดินงท์ (Unseen) – ลักซ์เซมเบิร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดุรบุย (Durbuy) (เราคือบริษัททัวร์ไทยบริษัทแรกที่จัดเข้าไปเที่ยว) (Unseen) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเล็กๆทางภาคตะวันออกของประเทศเบลเยี่ยม ได้รับการขนานนามว่า The Smallest city in the World หรือเมืองที่เล็กที่สุดในโลก โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 156 ตารางกิโลเมตร
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองดินองท์ (Dinant) (เราคือบริษัททัวร์ไทยบริษัทแรกๆที่จัดเข้าไปเที่ยว) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน
 • นั่ง cable car ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี คศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่ววงสงครามฝรั่งเศส
 • นำท่านกลับลงสุ่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ประเทศ ลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg) ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็นประเทศเล็กๆ แต่ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆของ EU อีกด้วย
 • นำท่านสู่เมืองลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่น ช้อปปิ้ง สินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
DOUBLE TREE BY HILTON LUXEMBOURG CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

ลักซ์เซมเบิร์ก – เทียร์ - โคดเฮม (Unseen) - ปราสาทเอลทส์ (Unseen) - ไมนซ์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 40 กิโลเมตร  ใช้เวลา 45 นาที ) เมืองที่มีชื่อเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับประตูโรมัน พอร์ทา นีกา (Porta Nigra) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็นประตูโรมันมี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอล์ป
 • ถ่ายรูปด้านอกกับ มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สำคัญที่สุด และมีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยโรมัน ปัจจุบันถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์อีกด้วย
 • อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คอกเฮม (Cochem) (เราคือบริษัททัวร์ไทยบริษัทแรกๆที่จัดเข้าไปเที่ยว) (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) (เมืองนี้ทัวร์ไปน้อยมากแต่เมืองนี้สวยและน่ารักมาก) เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง คอกเฮม ที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน การปลูกบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา โดยจุดเด่นของเมืองคือบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทที่มีอายุเกือบ 1,000ปี
 • ให้ท่านอิสระเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) (ปราสาทนี้สวยมาก ท่านจะได้พบกับปราสาทในยุคกลางที่คงความสมบรูณ์ที่สุดในยุโรป) (ทัวร์ไทยจัดไปน้อยมาก แต่รับรองว่าสวยมาก) (เราคือบริษัททัวร์ไทยบริษัทแรกๆที่จัดเข้าไปเที่ยว) (ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  ใช้เวลา 40 นาที ) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง มีอายุเกือบ 1,000ปี โดยสร้างครั้งแรกปี คศ.1157 และไม่เคยถูกทำลายจากภัยของสงครามเลย และถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศเยอรมัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
 • นำท่านเข้าชมภายในปราสาทซึ่งมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลข้าวของเครื่องใช้ อาวุธสมัยยุคกลางไว้ได้อย่างสมบรูณ์ที่สุด

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
HILTON MINZ HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ไมนซ์ - บาคาราค (Unseen) – แฟรงก์เฟิต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เมืองนี้ทัวร์ไปน้อยมาก แต่เมืองนี้สวย) (เราคือบริษัททัวร์ไทยบริษัทแรกๆที่จัดเข้าไปเที่ยว) เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดและยังได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ำไรน์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco)
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ที่ยังคงมีโบสถ์ ปราสาท บ้านเรือน สมัยยุคกลางหลงเหลือให้ชม เช่น โบสถ์ Werner , หอคอย Markt Tower หรือปราสาท Burg Stahleck ที่อยู่บนเนินเขา ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการเป็น Youth hotel
 • ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อไวน์ของเมือง Bacharach หรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำเดินทางเข้าสู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำชมย่าน โรเมอร์ จตุรัสเมืองที่เก่าแก่ของแฟรงค์เฟิร์ต ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและศิลปกรรมไว้อย่างดี อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเมืองช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง Rimowa,Samsonite, นาฬิกาหรือ สินค้าแบรนด์เนมหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • 20.40 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน