ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี – ฝรั่งเศส (หมู่บ้านเล็ก)


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี – ฝรั่งเศส (หมู่บ้านเล็ก)

รหัสทัวร์ : CHARMING SWITZERLAND & ITALY & FRANCE 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 199,900 บาท
2 13 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 66 199,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้าสูงสุดในโลก Aiguille Du Midi ชมวิวยอดเขา Mont Blance ยอดเขาสูงที่สุดในยุโรป
 • 2
  นั่งรถไฟสาย Bernina Express เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก !!!
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Cinque Terre หมู่บ้านชาวประมงหน้าผาบ้านริมทะเลอิตาลี
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Bellagio และ Varenna หมู่บ้านสวยในทะเลสาบ Como Lake ทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลี
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)
 • 6
  ชมหมู่บ้านแห่งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์
 • 7
  ชมเมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy หนึ่งในเมืองคูคลองที่สวยติดอันดับโลก (Unseen)
 • 8
  ชมหมู่บ้าน Apenzell หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักของสวิตเซอร์แลนด์
 • 9
  ชมเมือง St.Moritz เมืองสกีรีสอร์ทสุดหรู ของสวิตเซอร์แลนด์
 • 10
  ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet
 • 11
  ชมเมือง Milan เมืองแห่งแฟชั่นของโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส
เน้นหมู่บ้านเล็กๆ สวยๆ อันซีน
11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - อัพเพนเซล - เซนต์ มอริทช์

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อัพเพนเซล (APPENZELL) (หากอยากชื่นชมมวิวทิวทัศน์หรือสัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แบบแท้ๆต้องห้ามพลาดเมืองนี้) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งใกล้กับประเทศ ลิคเค่นสไตน์ (Liechtenstein) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของที่นี่                                                                                                                      Colorful Houses At Appenzell Village In Switzerland Stock Photo - Download Image Now - iStock
 • นำท่านเดินเล่นชมตัวเมืองอัพเพนเซล ให้ท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง และย่านตึกเก่าของเมือง และให้ท่านอิสระถ่ายวิวทิวทัศน์รอบเมืองอัพเพนเซลตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ มอริทช์ (ST.MORITZ) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย นำท่านชมความงดงามของทะเลสาบเซนต์ มอริทซ์ (Lake St. Moritz) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด                            285 Saint Moritz Lake Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 LAUDINELLA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เซนต์ มอริทซ์ เป็นเมืองเล็กๆ มีโรงแรมจำกัด หากโรงแรมในเมืองเซนต์ มอริทซ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟ BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - โคโม่ (อิตาลี)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำเดินทางโดยรถไฟสายท่องเที่ยว BERNINA EXPRESS (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก และเป็นรถไฟสายยูเนสโก้ (Unesco) จากเมืองเซนต์มอริทซ์ สู่เมืองทิราโน่ (Tirano) ของประเทศอิตาลี (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) รถไฟสาย BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เปิดวิ่งตลอดทั้ง ถือว่าเป็นเส้นสายรถไฟที่วิวทิวทัศน์สวยที่สุดในโลก และว่ากันว่าหากใครได้มานั่งรถไฟสายนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งรถไฟท่องเที่ยวสายอื่นๆ ในโลกเลย จนถึงเมืองทิราโน่                                  File:RhB ABe 4-4 III mit Bernina-Express am Lago Bianco.jpg - Wikimedia Commons

หมายเหตุ :  รถไฟเบอร์นินา เอ็กเพรส บางวันไม่มีวิ่ง หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาส (FIRST CLASS) ซึ่งมีราคาแพงกว่าเบอร์นิน่าแทน (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) เมืองที่มีชื่อเดียวกับทะเลสาบ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของอิตาลี แต่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งรอบๆทะเลสาบจะมีเมืองตากอากาศกระจายตัวอยู่หลายๆเมืองที่เป็นที่นิยมทั้งกับชาวอิตาลีและชาวต่างชาติ ทะเลสาบโคโม่แห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดีย ที่นอกจากจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลีแล้วยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีอีกด้วย โดยมีความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตรBellagio, Como Lake, Italy | Shark Attacks | Flickr
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองโคโม่ นำท่านชม Como Cathedral วิหารทรงโกธิค (Gothic) ผสานไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ (Renaissance) เนื่องจากสร้างในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะ จากยุคโกธิคมาสู่ยุคเรเนซองส์ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองโคโม่แสนสวยแห่งนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BARCHETTA EXCELSIOR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : หากโรงแรมที่โคโม่เต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY4

โคโม่ - เบลลาจิโอ - วาเรนน่า - มิลาน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านนั่งเรือสู่เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เบลลาโจตั้งอยู่ปลายบนของคาบสมุทร โดยถูกแบ่งออกโดยแขนสองข้างทิศใต้ของทะเลสาบ เมืองสามารถเห็นเทือกเขาแอลป์ ทางทิศเหนือได้อีกด้วย                                                                                                    lake como - bellagio - 01 | Gian Luca Ponti | Flickr
 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ ให้ท่านได้เดินเล่น เลือกซื้อของที่ระลึกของฝากตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวาเรนน่า (Varenna) เป็นจุดหมายปลายทางที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ผู้ที่มาเที่ยวพักผ่อนที่นี่มาเพื่อผ่อนคลายริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าพันปี เป็นหมู่บ้านชาวประมงโบราณ เมืองนี้นักท่องเที่ยวชอบมากันเป็นเมืองที่สวยทีสุดในทะเลสาบโคโม่ บ้านเรือนเรียงรายสีสันสวยงาม เป็นย่านที่มีร้านอาหาร ร้านช้อปปิ้ง และคนมักนิยมมาดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่ เมืองวาเรนน่า ได้รับการขนานนามว่าเป็นทางเดินแห่งรัก เพราะทุกทางที่เดินสุดโรแมนติกทุกมุม                                Varenna, Lake Como | Jocelyn Erskine-Kellie | Flickr
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองราเวนน่าตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลกษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MILAN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - Serravalle Designer Outlet - เจนัว

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลกษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด                      Duomo di Milano Tickets: Museum & Archaeological Area
 • อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เต็มไปด้วยร้านค้าใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 ร้าน สินค้าแฟชั่นแบรนด์อิตาลีและแบรนด์เนมระดับโลกอื่นๆ เช่น Gucci, Burberry, Prada,Benetton, Armani, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein เป็นต้น อีกทั้งยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่หลากหลายให้เลือกใช้บริการอีกด้วย      Serravalle Designer Outlet – Easy Milano
 • จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) หนึ่งในเมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยังเป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ที่ลิกูเรีย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลีที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเดินเรือนี่เอง จึงส่งผลให้เมืองเจนัวกลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี

อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง  
 
NH HOTEL GENOA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ :หากโรงแรมที่เจนัวเต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY6

เจนัว - หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร - ลา สเปเซีย - เจนัว

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองท่าที่เป็นประตูสู่ 5 หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่หมู่บ้าน ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO) เรานำท่านชมหมู่บ้านเพียง 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุด เช่น หมู่บ้าน RIOMAGGIORE หมู่บ้าน VERNAZZA
 • หมู่บ้าน RIOMAGGIORE                                                                                                                Riomaggiore: what to see, what to do, where to sleep

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • หมู่บ้าน MANAROLA                                                                                                                    Manarola in Manarola: 38 reviews and 129 photos

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NH HOTEL GENOA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

เจนัว - ตูริน - ชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ตูริน (Turin) หรือ ตริโน่ (Torino) (ระยะทาง 170  กิโลเมตรใช้เวลา 2 ชม.) อดีตเมืองหลวงเก่าแกของประเทศอิตาลี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดีตเคยที่ประทับกษัตริย์แห่งแคว้นซาวอย (Savoy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1574 และเมืองตูรินยังได้เป็นเกีรยติในการเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิคฤดูหนาวหลายครั้งอีกด้วย นำท่านสู่จตุรัส คาสเตลโล ศูนย์กลางของเมืองตูริน The Ultimate Expat Guide to Turin's Top 7 Neighbourhoods

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองตูริน ถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ หรือมหาวิหารประจำเมืองตูรินจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมายปลายทาง นำท่านเดินเล่นชมเมืองชาโมนิกซ์ตามอัธยาศัย                                                          The BEST things to do in Chamonix | A 2022 Travel Guide

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
LE REFUGE DES AIGLONS HOTEL CHAMONIX หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ :โรงแรมที่เมืองชาโมนิกซ์ มีจำกัดและมีขนาดเล็ก

DAY8

ชาโมนิกซ์ - เคเบิ้ลไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI ชมวิวมองบลังค์ - อานซี่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi) ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นเมือปี ค.ศ. 1955 ใช้เวลาประมาณ 45 นาที      Aiguille du Midi - YouTube
 • จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอด เขา ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร                                                                                        Aiguille du Midi Ski Area & Lifts, Chamonix Centre | SeeChamonix.com
 • อิสระให้ท่านชมวิวหรือทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างเมืองชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกซ์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก
 • จากนั้นนำท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) (ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใช้เวล1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร จากนนั้นนำท่านชมเมืองเก่า                                                                                                  Lake Annecy, France : Make waves: 10 of the best lakes to visit
 • นำท่านถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12 แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคุก แล้วมาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นที่ทำการของรัฐในศตวรรษที่ 15 แล้ว กลับมาเป็นคุกใหม่อีกครั้งในช่วงปฏิวัตฝรั่งเศส จนถึงปี 1986 ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะใหม่ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ของเมืองอ้านซี และซาวัว และปัจจุบันมุมของอาคารแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นสัญญาลักษณ์ ของเมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ถูกถ่ายไว้มากที่สุดในฝรั่งเศส                                    คู่มือท่องเที่ยวล่าสุดสำหรับ Palais de l'Ile ประจำเดือนสิงหาคม (อัปเดตปี 2023), รีวิว Palais de l'Ile, ที่อยู่และเวลาเปิดทำการของ Palais de l'Ile, สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โรงแรม และร้านอาหารใกล้ Palais de l'Ile - Trip.com
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL ANNECY CENTRE ATRIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

อานซี - อีวัวร์ - เจนีวา - เบิร์น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18 ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่า จะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้และได้รับรางวัล International Trophy for Landscape และพืชสวน และยังได้รับเป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” (Les Plus Beaux Village de France)                                                                                      File:Castle of Yvoire 19.jpg - Wikimedia Commons
 • อิสระนำท่านเดินชมหมู่บ้านให้ท่านเก็บภาพความประทับใจหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO) จากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวา
 • เริ่มจากนำท่าน ชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้  Geneva travel - Lonely Planet | Switzerland, Europe
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SWISSÔTEL KURSAAL BERNE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

เบิร์น - ซูริค - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


แชร์ให้เพื่อน