สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (อัลซาส+ปารีส) 10 วัน (TG)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (อัลซาส+ปารีส) 10 วัน (TG)

รหัสทัวร์ : SWITZERLAND – ALSACE – PARIS 10 DAYS(TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 159,900 บาท
2 7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 159,900 บาท
3 19 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 159,900 บาท
4 11 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 159,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 2
  ชมเมือง COLMAR / STRASBOURG / RIQUEWIHR / EGUISHEIM แคว้นอัลซาสสวยระดับโลก
 • 3
  หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ (unseen)
 • 4
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย (unseen)
 • 5
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง (unseen)
 • 6
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 7
  ชมหมู่บ้าน GRINDELWALD หมู่บ้านกลางเทือกเขาเอลป์สุดสวย (พัก 2 คืน)
 • 8
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยของสวิสเซอร์แลนด์
 • 9
  ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERN เมืองท่องเทียวสุดสวยของสวิสเซอร์แลนด์
 • 10
  ชมนคร PARIS แบบเต็มอิ่ม พัก 3 คืนในเมือง สบายๆ
 • 11
  ขึ้นชมวิวชั้น 2 EIFFEL TOWER และ พิเศษท่านถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตต่างๆ ตามรอย Blogger
 • 12
  เข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • 13
  เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ พิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • 14
  ชมย่าน มงมาร์ต และ มหาวิหารซาเครเกอร์
 • 15
  พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมกรุงปารีสในยามค่ำคืน
 • 16
  ชมประตูชัย และ ช้อปปิ้งถนนชองเซลิเซ่
 • 17
  เดินเล่นย่าน Île de la Cité ชมกรุงปารีสสุดโรแมติค
 • 18
  นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV ใหม่ความเร็ว 500 กม./ชม.

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวรยุโรป
สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (อัลซาส – ปารีส)
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค – ลูเซิร์น - หมู่บ้าน Iseltwald (unseen) – กรินเดอวาลด์ (พัก 2 คืน)

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)                                                                                                     Lucerne guide: Where to eat, drink, shop and stay in Switzerland's City of Light | The Independent | The Independent
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792              อนุสาวรีย์สิงโตหินแห่งลูเซิร์น สลักไว้ในความทรงจำ - souvenircraft ของที่ระลึก magnet แม็กเน็ต แม่เหล็กติดตู้เย็น ราคาไม่แพง : Inspired by LnwShop.com
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์ นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
 • 15 Best Lucerne Tours - The Crazy Tourist

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ Iseltwald  (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมุ่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้                                                                                                                        Autumn Interlaken Switzerland Alps Mountains Background — Free Stock Photo © sinenkiy #213220710
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล (Grindelwald)  (ระยะทาง  30 กิโลเมตร ใช้เวลา 35 นาที)เมืองเล็กๆน่ารัก ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา มีบ้านเรือนสไตล์ชาเล่ต์สวิสตั้งเรียงรายลดหลั่นตามไหล่เขา สวยงามอย่างมากและ จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่  เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                                  Premium Photo | Picturesque autumn landscape in grindelwald village

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ROMANTIK  SCHWEIZERHOF / SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  (พัก 2คืน)

(หากโรงแรมเมืองกิลเดอร์วาลด์เต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY3

ยอดเขาชิลธอร์น - หมู่บ้านเมอเรน – เลาเทอร์บรุนเน่น์ – อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลล์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG เพื่อนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขา Schilthorn  ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน
 • นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก                        Murren a car-free resort in the Bernese Oberland | Switzerland Tour
 • นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง แม้แต่กลุ่มเมฆก็ยังลอยอยู่เบื้องล่าง                                        Schilthorn - Piz Gloria Ticket | Murren, Switzerland
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป  อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย                                                                              Path in the autumn landscape of Lauterbrunnen village towards Trummelbach Falls, Bern canton, Bernese Oberland, Switzerland,
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา30 นาที) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูนโดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทุ่งหญ้าทะเลสาบและสวนผลไม้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                            How to get the most out of Interlaken, Switzerland

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • หลังอาหารค่ำทำท่านเดินทางกลับสุ่โรงแรมที่พัก

 ROMANTIK  SCHWEIZERHOF / SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY4

กรินเดอร์วาลด์ – ทะลสาบเบลาซี - กรุงเบิร์น - เอกิซไฮม์ (ฝรั่งเศส)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้                                                      Colorful lake Blausee in Autumn | Blausee lake, Switzerland | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม                                              Beautiful view of bern old town and aare river from nydeggbrücke • wall stickers water, high-coloured, view | myloview.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ หอนาฬกิาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย                                    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โมโนสวิส พิเศษ ทานอาหารพื้นเมืองฟองดูว์ 7 วัน 4 คืน สายการบิน เอมิเรตส์
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมู่บ้าน เอกิซไฮม์ (Equisheim) แคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 160กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ) Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ บ้านเรือนเป็นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรือนตามอัธยาศัย                                                                                      Amazon.com: Small village of Eguisheim (World Landscape) Wine Route master of puzzle Aim - France (japan import) by Epoch : Toys & Games
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอัลซาส  และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ                                    Colmar France Stock Photo - Download Image Now - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
 
MERCURE COLMAR CENTER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

หมายเหตุ : หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองข้างเคียง

DAY5

กอลมาร์ - ริคเวีย - สตราสบูร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง กอลมาร์ (COLMAR) เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง  ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่  นำท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่มตั้งแต่ย่าน La Petite Venise และเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง
 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย                    50 Beautiful Photos Of Spring in Alsace To Cheer You Up! - French Moments
 • จากนั้นได้เวลานำท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส                                                1,622 Riquewihr Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก นำท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจ  Top Things To Do And See In Riquewihr, France
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม La Petite France (ปารีสน้อย)                                                                                                                  Paris Gare de l'Est to Strasbourg by Train from € 16 | TGV Tickets & Times | Trainline
 • นำท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des Moulins 15 Best Things to Do in Strasbourg (France) - The Crazy Tourist
 • นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย                                                Visit of Strasbourg Cathedral - My weekend in Alsace

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY6

สตาร์สบรูก – นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV (รุ่นใหม่ ความเร็ว 500 กม. /ชม.) – ชมกรุงปารีส - ช้อปปิ้งห้าง LA SAMARITAINE

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองสตาร์สบรูก
 • 08.52 น.ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV รุ่นใหม่ ความเร็วสูงสุด 500 กม./ชม.  (ใช้เวลา 1.50 ชม.)

หมายเหตุ : รอบเวลา / สถานี การนั่งรถไฟ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

 • 10.38 น. เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น
 • จากนั้นมีรถโค้ชท้องถิ่น มารับทำท่านท่องเที่ยว กรุงปารีสตลอดทั้งวัน                                    Do You Know These 50 Fun Facts About Paris France?

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่นเครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า Brand  Name จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ !!
 • จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเปิดใหม่  La Samaritaine ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ห้างที่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมีสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมแทบจะทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น HERMES , PRADA,LUIS VuITTON, GUCCI, LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA,  แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เครื่องสำอางค์น้ำหอม                                  LVMH ชุบชีวิต La Samaritaine หนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ของกรุงปารีสให้กลับมาเปิดอีกครั้ง – THE STANDARD
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ด / หอยเอสคาร์โก้ / สเต็ก / ไอศรีม / ไวน์

 MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 3 คืน สบายๆ ไม่ต้องย้ายโรงแรม) 

โรงแรมในกรุงปารีส เราเน้นพักโรงแรมใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวสบายๆ หากพักโรงแรมนอกเมืองท่านจะเสียเวลามากเพราะกรุงปารีสรถติดมาก  โรงแรมที่พักใจกลางกรุงปารีสท่านสามารถออกมาเดินชมกรุงปารีสในยามค่ำคืนได้ ซึ่งสวยมากๆ  ราคาจึงแพงกว่ากว่าโรงแรมด้านนอกกรุงปารีส ประมาณ 3 เท่า

DAY7

ปารีส - ขึ้นชมวิวหอไอเฟล - มงมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ – ชองป์เซลิเซ่ - ประตูชัย - ล่องเรือแม่น้ำแซนชมกรุงปารีส

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านขึ้นชมวิวบน หอไอเฟล ชั้น 2 ( EIFFEL TOWER ) ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสได้อย่างสวยงาม หอไอเฟล ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบบโดย ท่านกุสตาฟ ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส      เที่ยวหอไอเฟลฉบับโปร - คู่มือปี 2020 | จองตั๋ว, ทางเข้า, และเคล็ดลับเด็ดมากมาย

(หมายเหตุ : การขึ้นชมหอไอเฟลจะต้องต่อคิวซื้อตั๋วเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาเห็นว่าคิวยาวต้องรอเวลานาน จนเป็นเหตุให้กระทบการเที่ยวในโปรแกรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและทำการคืนเงินให้ทุกท่านท่านละ 10 EUR*)     

 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอันดับหนึ่งในการถ่ายภาพหอไอเฟล เนื่องจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะชองส์เดอมาร์ส และด้วยขนาดอันกว้างใหญ่ของสวน บวกกับสนามหญ้าสีเขียวขจี และต้นไม้หลากหลายชนิดในบริเวณรอบๆ ทำให้ทุกคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลได้อย่างไม่ยาก                                      62,797 Champ De Mars Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • จากนั้นนำท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 Rue de l’Université ซึ่งจากจุดถนน 2 ฝั่งซ้ายขวาของหอไอเฟล จากจุดนี้เราจะได้ภาพของอาคารเก่าแก่ของปารีสทั้งสองฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี                                                                                                                            Avenue de Suffren - 3 Bedrooms - Furnished

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ ย่านมองมาร์ต(Montmarte) นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่เนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง
 • ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบสไตล์โรมัน – ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต
 • นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์และ เนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรคจ์ากที่นี่เป็นจำนวนมาก                                        Top 10 fun facts about the Sacre-Coeur - Discover Walks Paris
 • อิสระให้ทุกท่านได้พลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียงอิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
 • นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                                              ประตูชัยแห่งฝรั่งเศส และถนนช็องเซลีเซ่ เมืองปารีส
 • จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซึ่งเป็นถนนที่มีร้านค้าแบรนด์เนม และสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ได้ซึ่งมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปเล่น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่นล่องเรือไปตามแม่น้ำ แซน (Seine River) ผ่านสถานที่สำคัญโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวาลิด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ                                                                                                                                        Book the Best Seine River Cruise Tickets & Tours 2022

 MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (3คืน) 

DAY8

พระราชวังแวร์ซายน์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟธ์ - ชมเกาะ อีลเดอลาซิติ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน) (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง  ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้        พระราชวังแวร์ชายส์ -ด้านใน - เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวรอบโลก
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตัวอาคารเป็นพระราชวังหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ายราชสำนักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทั่งปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง สำหรับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วประกอบด้วยอาคาร 3 หลังด้วยกัน แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไว้อย่างชัดเจน โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แห่งนี้ได้จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าระดับโลกไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสำคัญมีถึง 6,000 ชิ้น
 • นำท่านถ่ายรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของลูฟวร์ ที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • นำท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์โด ดาวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลักหินอ่อนของกรีกที่ชื่อ Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี โบราณวัตถุของอียิปต์ กรีก และโรมันมากมาย เป็นต้น                                    ข้อมูลเที่ยวประเทศฝรั่งเศส : พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ Louvre Museum
 • จากนั้นนำท่านเดินอีลเดอลาซิติ( Île de la Cité) เป็นหนึ่งในสองเกาะตามธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่ของแม่น้ำแซน ใจกลางกรุงปารีส ติดกับเกาะอีลแซ็ง-ลูย (Île Saint-Louis) เป็นที่ตั้งของโบสถ์ชื่อดังที่สุดของฝรังเศสนั่นก็คือ นอเทรอดาม(Notredame Cathedral) และยังเป็นจุดกำเนิดยุคสมัยกลางของกรุงปารีสอีกด้วย หลายๆคนจะรู้จักเกาะอีลเดอลาซิติในนามที่ว่า ลูเทเชีย และถูกยกย่องให้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีส รวมถึงสถานที่สำคัญมากมาย                                                            A Paris Guide: Ile de la Cité
 • นำท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับมหาวิหาร Notre Dame เป็นมหาวิหารที่เรียกได้ว่าเป็นที่โด่งดังที่สุดในโลก แต่เกิดไฟไม้ในปี 2019  และ La Conciergerie ที่เป็นคุกเก่าในช่วงเปลี่ยนการปฎิวัติของฝรั่งเศส  จากนั้นไปดูสถาปัตกรรมเก่าแก่อย่าง Pont Neuf สะพานเก่าแก่ที่สุดที่คงเหลือในกรุงปารีส และยังมีสะพานที่แคบที่สุดอย่าง Pont de l’Archevêché รวมทั้งสวน Square du Vert Galant ของเกาะนี้ก็เหมาะสำหรับการปิกนิกริมแม่น้ำในช่วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนด้วยเช่นกัน
 • นำท่านเดินเล่นกับบรรยากศโรแมนติค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (3คืน) 

DAY9

ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - สนามบิน ชาร์ลเดอโกลด์ – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปอีกด้านหนึ่งของหอไอเฟลได้อย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจก่อนกลับเมือง 999 Cloudy View Of Eiffel Tower Paris France Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ  TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน