ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ โดยรถไฟรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ โดยรถไฟ

รหัสทัวร์ : EASY SWITZERLAND BY TRAIN 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 28 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65 129,900 บาท
2 12 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 129,900 บาท
3 2 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 129,900 บาท
4 16 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 129,900 บาท
5 7 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 129,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100% 2 คืน
 • 2
  นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
 • 3
  เรือล่องทะเลสาบลูเซิร์น ชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์
 • 4
  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนยอดเขา
 • 5
  ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ เมืองซูริค
 • 6
  ชมเมือง Interlaken

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
Easy Switzerland
สวิตเซอร์แลนด์ โดยรถไฟ

10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

เส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เดินทางโดยรถไฟ

สะดวกสบายๆ มีบริการส่งกระเป๋าถึงที่พัก มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - ยอดเขาริกิ - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งที่โรงแรมเมืองลูเซิร์น )

 • นำท่านเดินทางจากซูริกโดยรถไฟ สู่สถานีรถไฟ (ZURICH AIRPORT – ZUG – Art Goldau  ) ( 1.12 ชม.) 
 • จากนั้นนั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug  อิสระทุกท่านถ่ายรูป ชมวิวตามอัธยาศัย Switzerland: Day Trip at Mount Rigi, Queen of the Mountains

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านนั่งเรือโบราณ (สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า) เรือล่องทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐ จุดกำเนิดของสมาพันธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ก่อให้เกิดตำนานของวีรบุรุษ วิลเลียมเทล 5 ทะเลสาบ ล่องเรือสุดโรแมนติกแห่งสวิตเซอร์แลนด์ - Grazie Travel
 • ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
AMERON HOTEL  FLORA หรือระดับเทียบเท่า  (พัก 2 คืน)

DAY3

ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่เมือง Engelberg เมืองเล็กๆ แสนสวยในหุบเขา ที่อยู่ต้นทางของยอดเขาทิตลิส
 • จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) โดยยอดเขามีความสูงถึง 3,238 เมตร  มีข้อดีคือยอดเขาทิตลิสนั้นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ไม่ว่าท่านจะมาช่วงฤดูกาลไหนก็ตาม ท่านจะได้สัมผัสหิมะ และยอดเขาทิตลิสยังมีจุดเด่นคือ Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา แห่งแรกของโลก ทำให้นักท่องเที่ยวชมวิวและถ่ายรูปได้เพลิดเพลินและบนยอดเขายังมีกิจกรรม Ice Flyer กระเช้านั่งห้อยขา ลานสกีและ Titlis Cliff สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในยุโรปให้ท่านได้ลองเล่นกันอีกด้วย อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะตามอัธยาศัย
  ทัวร์ภูเขาทิตลิส (Mt. Titlis) และเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แบบเต็มวันจากซูริค (Zurich) - Klook ประเทศไทย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • นำท่านนั่งรถไฟเดินทางกลับสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN)  อิสระให้ทุกท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์ ข้อมูลเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ : อนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument
 • นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย Kapellbrücke in Lucerne, Switzerland — Citizens Co.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

AMERON HOTEL  FLORA หรือระดับเทียบเท่า 

DAY4

ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - อิสระให้ท่านตามอัธยาสัย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งที่โรงแรมเมืองอินเทอลาเก้น)

 • นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองอินเทอลาเค่น โดยรถไฟสาย LUZERN – INTERLAKEN EXPRESS โดยรถไฟจะเป็นกระจกบานใหญ่ให้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทาง ( 1.50 ชม.)
 • เดินทางถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์      Interlaken, Switzerland - Oct 26, 2016: Main Shopping Road of Interlaken Editorial Stock Photo - Image of architecture, road: 92691153
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมือง อินเทอลาเก้นตามอัธยาศัย
  • ขึ้นชมจากยอดเขาจุงเฟรา (Joungfraujoch)  ( ลดราคาค่ารถไฟขึ้น -ลง 50%)
  • ขึ้นชม Harder kulm  ( ลดราคาค่า -ลง 50%)
  • ขึ้นยอดเขา Grinderwald First ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
  • ขึ้นยอดเขา Grinderwald First ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
  • ขึ้นยอดเขา Schilthorn  ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
  • ล่องเรือ ทะเลสาบ Thun  หรือ Briez ฟรี
  • หรือนั่งรถไฟไปเที่ยวเมืองรอบได้ฟรี เช่น Grinderwald / Lauterbrunnen /

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติต่อสอบถามทางหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
 
THE HEY HOTEL INTERLAKEN  หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

DAY5

อินเทอร์ลาเก้น - อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

   • ขึ้นชมจากยอดเขาจุงเฟรา (Joungfraujoch)  ( ลดราคาค่ารถไฟขึ้น -ลง 50%)
   • ขึ้นชม Harder kulm  ( ลดราคาค่า -ลง 50%)
   • ขึ้นยอดเขา Grinderwald First ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
   • ขึ้นยอดเขา Grinderwald First ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
   • ขึ้นยอดเขา Schilthorn  ( ลดราคาค่าขึ้น -ลง 50%)
   • ล่องเรือ ทะเลสาบ Thun  หรือ Briez ฟรี
   • หรือนั่งรถไฟไปเที่ยวเมืองรอบได้ฟรี เช่น Grinderwald / Lauterbrunnen /

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติต่อสอบถามทางหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

THE HEY HOTEL INTERLAKEN

DAY6

อินเทอลาเก้น – เซอร์แมท - ชมเมือง - อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งที่โรงแรมเมืองเซอร์แมท )

 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท  ( INTERLAKEN -SPIEZ – VISP – ZERMATT )   ( 2.16 ชม.) 
 • ถึงเมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ รีวิวพาเที่ยวเมืองเซอร์มัทท์ (Zermatt)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

DAY7

เซอร์แมท - อิสระทุกท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระเที่ยวชมเมืองเซอร์แมทตามอัธยาศัย
 • ท่านสามารถเลือกชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ได้ตามอิสระทุกท่าน
  • ขึ้นชมจากยอดเขากรอเนอร์แกรต (Gornergrat )  ( ลดราคาค่ารถไฟขึ้น -ลง 50%)
  • ขึ้นชม MATTERHORN GLACIER PARADISE  ( ลดราคาค่ากระเช้าขึ้น -ลง 50%)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติต่อสอบถามทางหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

 AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY8

เซอร์แมท – เบิร์น - ซูริค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งที่โรงแรมเมืองซูริค)

 • นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองเบิร์น (Zermatt – VISP – Spiez – Bern )  (2.22ชม.)
 • เดินทางถึง กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม          Cheap Flights to Bern (BRN) | BudgetAir.com® India

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • ท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เที่ยวหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ด้วยตัวเอง เมื่อไหร่ดี - When OR Where
 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งรถไฟสู่ที่พัก เมืองซูริค (Zurich) ( 1 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

CENTRAL PLAZA ZURICH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  (พัก 2 คืน)

DAY9

ซูริค - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมเมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ Limmat
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย  Is Zurich About to Become the Next Berlin? | Vogue

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

CENTRAL PLAZA ZURICH HOTEL

DAY10

สนามบินซูริค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน