ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ภูมิภาคฟยอร์ด (Fjord)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ภูมิภาคฟยอร์ด (Fjord)

รหัสทัวร์ : SCANDINAVIA & FJORDS 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 25 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67 199,900 บาท
2 16 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 199,900 บาท
3 30 พ.ค. 67 - 8 มิ.ย. 67 199,900 บาท
4 13 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 199,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่ง รถไฟสายโรแมนติค THE WORLD FAMOUS FLAM–BANEN เส้นทางรถไฟสุดสวย
 • 2
  ล่องเรือชมความงามของฟยอร์ด ได้รับการขนานมาว่า The KING OF FJORD
 • 3
  ชมหมู่บ้าน BERGEN หมู่บ้านสวยระดับโลก Unesco
 • 4
  ชมเมือง Porvoo เมืองเล็กๆ น่ารัก unseen ฟินแลนด์
 • 5
  นำท่านขึ้นชมวิวยอดเขา Floyen ชมเมืองเบอร์เก้น
 • 6
  ชม กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของเดนมาร์ก
 • 7
  ชม กรุงออสโล เมืองหลวงของนอร์เวย์
 • 8
  ชม กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์
 • 9
  ชม กรุงสต็อคโฮล์ม เมืองหลวงของสวีเดน
 • 10
  ชม พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา
 • 11
  พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS+SILJA LINE
 • 12
  บินไฟลท์ภายในจากเฮลซิงกิ สู่ เบอร์เก้น

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ภูมิภาคฟยอร์ด (Fjord)
10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
DAY2

สต๊อกโฮล์ม - ชมเมือง - SILJA LINE

 • 01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
 • 07.00 น. ถึงสนามบินสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร จากนั้นนำท่านชมความงดงามของกรุงสต๊อกโฮล์ม นครหลวงของสวีเดน ที่ได้รับขนานนามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” 
 • นำท่าน เข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีจัดเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คนFile:Stockholm Sweden Stadshuset-02.jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้น มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชนิด เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงเรือลำนี้ ในกรุงสต๊อกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซาซึ่ง คุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวียVasa | The Vasa is a battleship that was built in Stockholm … | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม แกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่าหรือมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                ศูนย์ประวัติศาสตร์, สตอกโฮล์ม, สวีเดน
 • 15.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE)  พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้องSauna, Spa ฯลฯ
 • 17.00 น. เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด

รับประทานอาหารค่ำ แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ Local Buffet
นำคณะพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW

DAY3

เฮลซิงกิ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ

 • นำท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ
 • จากนั้นนำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติค”
 • เข้าชม Temppeliaukio Church หรือ Rock Church โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น ผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน  Helsinki’s Most Popular Tourist Attractions  อีกด้วย                                                                                          Temppeliaukio Church | Temppeliaukio Church (Temppeliaukion … | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์
 • จากนั้นพาชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ด้านในเป็นอนุสาวรีย์เซบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย                                                                                                              Senate square | Senate square, Helsinki | LHOON | Flickr
 • นำท่านช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (ESPLANADI) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
SCANDIC HELSINKI HUB HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY4

เฮลซิงกิ - ปอร์วู - เบอร์เก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์วู (Porvoo) (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์
 • นำท่าน ชมเมืองบริเวณเขตเมืองเก่า (The Old Town) ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสำคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ๆ ร้านขนมพื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้ อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างน่าประทับใจWooden houses,old town,river,finnish,porvoo - free image from needpix.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินสู่สนามบินเฮลซิงกิ
 • 17.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบิน AY941
 • 18.40 น. ถึงสนามบินเบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SCANDIC ORNEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY5

เบอร์เก้น - ชมวิวฟลอยเอ่น - วอส - ฟลอม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด
 • นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด
 • ชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้ง แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก                                                                                              Bergen – Visiting the Hanseatic Trading Town on the West Coast of Norway - World History Encyclopedia

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อของนอร์เวย์ ที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และลายเซ็นต์ของผู้ตามเสด็จในครั้งนั้นใส่กรอบจัดแสดงไว้ในเมืองอีกด้วย
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฟลอม (FLAM) ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมืองฟลอมใกล้กับฟยอร์ดที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา (ระยะทาง 65  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)File:Flam, view from Brekkefossen waterfall - Flam, Norway - panoramio.jpg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

***หมายเหตุ ที่พักมีจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไปพักเมืองใกล้เคียง ในกรณีที่ โรงแรมเต็ม***

DAY6

ฟลอม - รถไฟเส้นทางสายโรแมนติก - ไมดาล - ฟลอม - ล่องเรือชมซองฟยอร์ด กุดวาเก้น - เกโล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMBANEN) สู่ ไมดาล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำ แข็งปกคลุมเหนือดินภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฟลอม อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • 15.00 น. จากนั้นนำท่านล่องเรือชมซองฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ได้รับการขนานนามว่า THE KING OF FJORD มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปี ก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง)Les plus beaux fjords du monde | Vanity Fair
 • 17.00 น. นำท่านเดินทางถึงเมืองกุดวาเก้น (Gudvangen) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ติดอันดับต้นๆของโลก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก เมืองเกโล (Geilo) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อม สรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ (ระยะทาง 132  กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

FYRI RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY7

เกโล - ออสโล - ชมเมือง - DFDS

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของนอร์เวย์ (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
 • นำท่านชม สวนสาธารณะวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ผลงานของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง โดยได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ บาวท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ที่ใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เชิญชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดยผลงานชิ้นเอกสูงถึง5.5 ฟุต ชื่อ Monolitten และรูปหล่อสำริด ชื่อ Angry Little Boy อันถือว่าสัญลักษณ์ของกรุงออสโล                    File:Vigelansparken.JPG - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และเป็นแหล่งนัดพบปะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางเมืองออสโล มีร้านค้าจำนวนมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็น ร้านของฝาก ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก หรือจะเป็นร้านสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น ในบริเวณเดียวกัน                                                                                              Karl Johans gate - Oslo (Norway) | Karl Johans gate 01/03/20… | Flickr
 • 16.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) หรือ SCANDINEVIAN SEA WAY ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

รับประทานอาหารค่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
พักบนเรือสำราญ DFDS หรือ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW                                                                                                                                 DFDS Seaways - Wikipedia

DAY8

โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ

 • นำท่านเดินทางเทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น จากนั้นนำท่านชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ. 1913 ชม น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นThe little mermaid Copenhagen 20130420_018 | Den lille havfr… | Flickr
 • นำท่านชมเขตท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก                                                                                              Nyhavn, Denmark · Free Stock Photo

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
AC HOTEL BY MARRIOTT BERLLA SKY COPENHAGEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

โคเปนเฮเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951
DAY10

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน