ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน พิชิต 3 ยอดเขา


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน พิชิต 3 ยอดเขา

รหัสทัวร์ : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 10 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 229,900 บาท
2 16 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 229,900 บาท
3 6 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 229,900 บาท
4 4 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 229,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 3
  ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST ยอดเขา ฉายา TOP OF ADVENTURE
 • 4
  ชมวิวบนยอดเขา HARDER KULM ชมวิวสุดสวยของเมืองอินเทอลาเก้น
 • 5
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ (พัก 2 คืน)
 • 6
  ชมหมู่บ้าน GRINDELWALD หมู่บ้านกลางเทือกเขาเอลป์ สุดสวย (พัก 2 คืน)
 • 7
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ !!!
 • 8
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย
 • 9
  ล่องเรือทะเลสาบ THUN LAKE หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดของสวิสฯ
 • 10
  ชมหมู่บ้าน SPIEZ / THUN หมู่บ้านเล็กแสนสวยริมทะเลสาบทูน
 • 11
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 12
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงมรดกโลกของสวิสฯ
 • 13
  ชมเมือง INTERLAKEN เมืองริมทะเลสาบเจนีวาสุดสวย (พัก 2คืน)
 • 14
  ชมเมือง LUCERN /ZURICH เมืองท่องเที่ยวสุดสวย
 • 15
  ชม น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
พิชิต 3 ยอดเขา MATTERHORN+SCHILTHORN+GRINDELWALD FIRST
โดยสายการบินการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY
DAY2

ซูริค - น้ำตกไรน์ - ซูริก - กรินเดลวาลด์ (พัก 2 คืน)

 • 01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 12 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเดินทาง
 • จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่เมืองนอยเฮาเซินอัม ไรน์ฟอล (Neuhausen am Rheinfall) ใกล้ชายแดนเยอรมัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสวิตเซอร์แลนด์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปี น้ำตกเกิดจากแม่น้ำไรน์ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาแอลป์ผ่านสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ โดยมีความสูง 23 เมตรและกว้าง 150 เมตร จึงทำให้น้ำตกไรน์เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป                                                      Rhine Falls | A DTZ trainset is crossing the Rhine Falls bri… | Flickr

แถมฟรี  นำท่านล่องเรือสัมผัสน้ำตกไรน์ อย่างใกล้ชิด (หมายเหตุ หากอากาศหรือกระแสน้ำเอื้ออำนวย หรือทางเรืองดให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ)

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองทีมีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรปอีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำLimmat
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) (ระยะทาง 135 กม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองเล็กๆน่ารัก ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา มีบ้านเรือนสไตล์ชาเล่ต์สวิสตั้งเรียงรายลดหลั่นตามไหล่เขา สวยงามอย่างมากและ จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์Grindelwald | First cable car | annintofu | Flickr
 • ให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

(หากโรงแรมเมืองกรินเดลวาลด์เต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY3

กรินเดลวาลด์ - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - ยอดเขาเฟียร์ส - กรินเดลวาลด์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซีรี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้                                                                                                            Autumn Interlaken Switzerland Alps Mountains Background — Free Stock Photo © sinenkiy #213220710
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน) และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
 • จากนั้นกลับสู่เมืองกรินเดลวาลด์ นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบน สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First) ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้น สู่ยอดเขา
 • หลังจากขึ้นกระเช้ามาด้านบนท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า                                                                      Cliff Walk by Tissot, First,Grindelwald,Switzerland | Flickr
 • โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร
 • อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer / First Glider / Snow Sledge (ไม่รวมในค่าทัวร์)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) ให้ท่านเดินชมเมืองกรินเดอวาล์ดตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

ยอดเขาชิลธอร์น - หมู่บ้านมูเรน - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น - ยอดเขา HARDER KULM - อินเทอลาเก้น (พัก 2 คืน)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านมูเรน                                                                                                        รีวิวที่เที่ยวมือเริน - ตั๋วมือเริน - ส่วนลดมือเริน - วิธีเดินทางแถวมือเริน, สถานที่ตั้ง, เวลาเปิดทำการ - ที่เที่ยว, โรงแรม และที่กินใกล้มือเริน - Trip.com

หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก

 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ต่อสู่ยอดเขา Schilthorn ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์                                                                                              Schilthorn Piz Gloria | Schilthorn Cableway Ltd
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา

 • จากนั้นนำกลับลงสู่ด้านล่างท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) (ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรปLauterbrunnen หมู่บ้านกลางหุบเขาในสวิตเซอร์แลนด์ วิวหลักล้าน
 • อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์ และทูนโดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมือง แห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทุ่งหญ้าทะเลสาบ และสวนผลไม้เป็นเมืองทีได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์
 • นำท่านสู่สถานีรถรางเพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม (Harder Kulm) มีจุดชมวิวมุมสูงที่ระดับ 1,321 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นวิวตัวเมืองอินเทอร์ลาเคนได้แบบพาโนรามา โดยด้านซ้ายเป็นวิวทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz) ส่วนด้านขวาเป็นทะเลสาบทูน (Thun) ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างไอเกอร์ (Eiger) เมินช์ (Mönch) และภูเขาจุงเฟรา (Jungfrau)                                                                                                                                  Harder Kulm, Switzerland

** หมายเหตุ : ยอดเขา Harder Kulm เปิดให้บริการเดือน เม.ย. – พ.ย. เท่านั้น หากช่วงที่ปิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านเดินเมืองอินเทอลาเก้นแทน **

 • อิสระให้ท่านได้ชื่นชมวิวอันสวยงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

** หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้นมีโรงแรมจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองข้างเคียง **      

DAY5

ทะเลสาบเบลาเซ - สปีซ - ล่องเรือทะเลสาบทูน - ทูน - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue TroutBlausee / Blue Lake - Bernese Oberland, Switzerland - YouTube
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสปีซ (Spiez) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 นาที) หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ริมทะเลสาบทูน (Thun) หนึ่งในทะเลสาบสวยของสวิตเซอร์แลนด์ โดยหมู่บ้านสปีซนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองทูนและอินเทอลาเก้น
 • นำท่านเดินชมหมู่บ้านสปีซ ที่รายล้อมด้วยขุนเขาเบื้องหน้าเป็นทะเลสาบทูน                                          The castle of Spiez | The castle of Spiez and some parts of … | Flickr
 • นำท่านเดินชมบริเวณท่าเรือสปีซที่มีปราสาท Spiez Castle เป็นจุดไฮไลท์สำคัญของเมือง โดยมี Mount Niesen เขาทรงปิระมิดเป็นฉากหลังของเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบทูน (THUN LAKE) สู่เมืองทูนให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพของ 2 ฝั่งทะเลสาบทูน อันสวยงามที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ และ ผ่านปราสาทเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งเรียงราย 2 ฝั่งทะเลสาบจนกระทั่งถึงเมืองทูน                                                                                            Lake Thun & Lake Brienz | Claire & George | Accessible...
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทูน (Thun) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีชื่อเดียวกัน ตัวเมืองมีแม่น้ำที่ชื่อว่า Aare ไหลผ่าน ตัวเมืองทูนนั้นสงบเรียบง่ายมากๆ มีจุดเด่นอยู่ที่ปราสาทใจกลางเมืองที่มองเห็นได้แต่ไกลเลย เมืองทูนนั้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบก็เลยอุดมสมบูรณ์ มีคนเข้ามาอยู่อาศัยนับย้อนไปได้ตั้งแต่ยุค Bronze Age พอถึงยุคที่โรมันรุ่งเรือง เมืองทูนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันไปด้วย ในปัจจุบันนี้เมืองทูนเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ                                                    Thun, Switzerland | The town of Thun in Switzerland | Kyle Wagaman | Flickr
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทูน
 • จากนั้นนำท่านแวะชมสวน Schadau Park เป็นที่ตั้งของปราสาท Schloss Schadau ให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองอินเทอลาเก้นตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต เป็นต้น หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

อินเทอลาเก้น - กรุงเบิร์น - มองเทรอซ์ - ทาซ - เซอร์แมท (พัก 2 คืน)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม โดยกรุงเบิร์นตั้งอยู่ทางโค้งของริมแม่น้ำอาเรอ Aare River เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง3 ด้าน เป็นชัยภูมิที่เหมาะในการป้องกันการรุกรานจากศัตรูได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองเบิร์น เริ่มก่อสร้างเมื่อ ค.ศ.1191 เมื่อยุคแบร์ชโทลด์ที่5 แห่งราชวงศ์แซริงเงิน เข้ามามีอำนาจในการปกครองเมือง มีการสร้างปราสาทขึ้นบริเวรปลายแหลมริมฝั่งแม่น้ำ ชื่อว่า “เบิร์น” มากจากคำว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสัตว์ในยุตแบร์ชโทลด์นำมาตั้งชื่อเมือง เป็นการที่ทรงดำริว่าจะตั้งชื่อเมืองตามสัตว์ที่เจอเป็นตัวแรก หมีจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้Bern Travel Guide | Switzerland Travel Guide | Rough Guides
 • จากนั้นนำท่านแวะชมบ่อหมี (Barengraben) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเบิร์นแห่งนี้คือเมืองหมี ต้นกำเนิดมาจากหมีสีน้ำตาล 4-5 ตัว อาศัยอยู่ภายในริมบ่อฝั่งแม่น้ำอาเรอในอดีตBärenPark — Stadt Bern
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะในอดีตเคยเป็นที่ตั้งตลาดเมือง ปัจจุบันสองข้างทางเป็นตึกแถวและอาคารร้านค้าที่คึกคักให้เดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน้ำพุโบราญตั้งอยู่หลายแห่ง น่าสนใจตรงที่มีรูปปั้นประดับเหนือน้ำพุที่สวยงามน่าเดินไล่ดูให้ครบทุกแห่ง กลางถนนเห็นเป็นหอนาฬิกายักษ์ใหญ่ (Zytglogge) หอนาฬิกานี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น มีนาฬิกาโบราญตั้งอยู่ 2 ด้าน ด้านตะวันตกเป็นนาฬิกาเข็ม อีกฝั่งเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราญสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 นาทีก่อนนาฬิกาตีบอกชั่งโมง จะมีตุ๊กตากล มีทั้งรูปหมี สิงโต ไก่ อัศวินตลกๆออกมาเคลื่อนไหวทำท่าต่างๆ ประกอบเสียงแปลกๆเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดดูในทุกชั่วโมง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย7 Interesting Facts About Switzerland's Capital

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย

 • จากนั้นเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง                                                            Montreux Switzerland 1080P, 2K, 4K, 5K HD wallpapers free download | Wallpaper Flare
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมองเทรอซ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก                                      Rheinstein Castle - Rhineland-Palatinate, Germany. Built in 1316. By 1344, the castle was in decline. By the 17th century the castle was very dilapidated. During the romantic period in the 19th century,
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟทาสซ์ (TASCH) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถ แบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น
 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองเซอร์แมทสวยๆน่ารัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย
AMBASSADOR HOTEL ZERMATT หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

หมายเหตุ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง

DAY7

นั่งรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท - ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า
 • นําท่านสู่ลานชมวิวให้ท่านชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
 • อิสระให้ทุกท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวก บริษัทคืนเงินท่านละ 30 CHF.

 • หากเป็นช่วงที่ทะเลสาบ Riffelsee น้ำแข็งละลาย (ช่วงระหว่าง มิ.ย. – พ.ย. ของทุกปี) ทางบริษัทจะนำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden
 • นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้                                                                                                Gornergrat - Riffelsee Hike in Zermatt - My Faulty Compass
 • ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมืองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
AMBASSADOR HOTEL ZERMATT หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง

DAY8

เซอร์แมท - นั่งรถไฟ GLACIER EXPRESS - อันเดอร์แมท - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • 08.52 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) จากเมืองเซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส เป็นรถไฟทีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ โดยถือเป็นรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลกอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง16.08.2014, Glacier Express, Lax - Grengiols | Miroslav Volek | Flickr
 • 11.46 น. เดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองชุมสายรถไฟที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเอลป์

** หมายเหตุ : รอบและเวลารถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอ็กเพรส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ) โดยรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกับรถไฟกราเซีย เอ็กเพรส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 70 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792File:Löwendenkmal Luzern.jpg - Wikimedia Commons
 • ท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์
 • นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัยสะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น | HappyLongWay

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ สวิสฟองดูว์
RADISSON BLU HOTEL LUCERN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ลูเซิร์น - ซูริค - สนามบิน - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • 13.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน