ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY TROMSO LOFOTEN SVALBARD AURORA HUNTINGรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY TROMSO LOFOTEN SVALBARD AURORA HUNTING

รหัสทัวร์ : NORWAY TROMSO – LOFOTEN - SVALBARD – AURORA HUNTING 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 6 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 299,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่เกาะ SVALBARD หมู่เกาะใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุด ได้ชื่อว่าดินแดนแห่งหมีขาว
 • 2
  ชมหมู่เกาะ LOFOTEN ธรรมชาติสุดมหัศจรรย์
 • 3
  ชมเมือง LONGYEARBYEN เมืองใหญ่สุดของเกาะสวาลบาร์ด
 • 4
  หมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 5
  หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 6
  ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ
 • 7
  นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
 • 8
  สัมผัสประสบการณ์นั่งสุนัขลากเลื่อน Dog Sled
 • 9
  ชมเมือง NARVIK เมืองที่รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส
 • 10
  ชมถ้ำน้ำแข็ง ICE CAVE บนเกาะสวาลบาร์ด
 • 11
  ชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง ที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 12
  ช้อปปิ้งกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
NORWAY  TROMSO – LOFOTEN – SVALBARD – AURORA HUNTING
ทัวร์นอร์เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ด 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

สต๊อคโฮล์ม - ออสโล - ชมเมือง

 • 01.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสต็อกโฮล์มออลันดา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
 • 06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์มออลันดา (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 08.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK847
 • 09.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน ประเทศนอร์เวย์ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

***หมายเหตุ ไฟล์ทอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648
 • แล้วไปชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK) ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่ สู่ภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้ว กลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง
 • นำท่านชมท่าเรือ Aker Brygge เคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจุบันถูกปลุกให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย มีบ้านเรือน และร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากนี้ยังมีทั้งผับ โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสินค้า เป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมของออสโล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU AIRPORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

DAY3

ออสโล - สวาลบาร์ด - ลองเยียร์เบียน - สุนัขลากเลื่อน

รับประทานอาหารเช้าแบบ SET BOX

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล
 • 09.35 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสวาลบาร์ด (SVALBARD) สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4414

***หมายเหตุ ไฟล์ทอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 • 14.00 น. เดินทางถึงสนามบินลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด นำท่านตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • หมู่เกาะสวาลบาร์ด (SVALBARD) เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ เหนือเส้นอาร์คติค (Arctic Circle) อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี สวาลบาร์ด (Svalbard) เป็นภาษาของชาว นอร์ธโบราณ (ชื่อเรียกของชาวไวกิ้งโบราณ) ซึ่งแปลว่า พื้นที่ชายฝั่งที่หนาวเย็นโดยเรื่องเล่าการค้นพบทวีปมีแหล่งอ้างอิงจากจดหมายเหตุต่างๆมาเกือบ 1,000 ปี และเนื่องจากบริเวณรอบๆเกาะมีพวกวาฬอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเกาะนี้จึงเคยถูกใช้เป็นฐานสำหรับชาวประมงที่ออกมาล่าวาฬของชาวนอร์เวย์ ซึ่งปัจจุบันท่านจะพบเห็นแต่เพียงอาคารที่เคยใช้เป็นฐานสำหรับนักล่าวาฬเท่านั้น ปัจจุบันเกาะสวาลบาร์ดมีประชากรประมาณ 2,600 คนเท่านั้น                                                                              Norway Polar Regiens - Ayathai
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN) ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดและศูนย์กลางการบริหารของสวาลบาร์ดเมืองนี้ตั้งอยู่ใน หุบเขาลองเยียร์ดาเลน (Longyeardalen) และเป็นที่ตั้งของสภาชุมชนลองเยียร์เบียน สถานที่ราชการ ท่าเรือ มหาวิทยาลัย สนามบิน โรงเรียน และโบสถ์คริสต์ศาสนา                                                                                                                               
 • จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (Dog Sledding) โดยฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด                                                        Dog sledding | Day trips | Longyearbyen | Svalbard

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือ
RADISSON BLU POLAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

ลองเยียร์เบียน - ICE CAVE TOUR - SVALBARD BREWERY ล่าแสงเหนือ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางโดย SNOWCAT สู่ถ้ำน้ำแข็ง (ICE CAVE) ที่มีอายุกว่าพันปี โดยถ้ำน้ำแข็งจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปเฉพาะในแต่ละปี                                                                                            Best time for Ice Caving in Svalbard 2023 - Best Season - Rove.me

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมโบสถ์สวาลบาร์ด (Svalbard Church) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกของลองเยียร์เบียนและเป็นโบสถ์ที่อยู่เหนือสุดของโลก สร้างเมื่อปีค.ศ.1921                                                                              The World's Northernmost Church - beatravelling
 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด (Svalbard Museum) ที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่การค้นพบเกาะแห่งนี้, อุตสาหกรรมการล่าวาฬและสัตว์พื้นถิ่น, อุตสาหกรรมเหมืองแร่, การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อทดแทนการทำเหมือง, ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตทั้งชาวนอร์เวย์และชาวรัสเซียที่ตั้งรกรากที่เกาะแห่งนี้ และการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อรักษาความยั่งยืนของสภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของสวาลบาร์ด              LPO Arkitekter | Svalbard Museum
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม SVALBARD BREWERY ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และได้ทำการผลิตเบียร์ครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี 2015 หกปีของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่ปี 1928 ซึ่งห้ามการผลิตแอลกอฮอล์ในสวาลบาร์ด ให้ท่านได้ชิมเบียร์ที่ผลิตในเมืองแห่งนี้Visit the brewery – Svalbard Brewery

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

**นำท่านล่าแสงเหนือ (ระยะเวลา 3 ชม.) ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**                                                                                                                         

DAY5

ลองเยียร์เบียน - ทรอมโซ่ - นั่งกระเช้า - ยอดเขาสโตรสไตเนิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน

***เพื่อความสะดวก อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย คืนเงิน 40 ยูโร***

 • 13.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ่ (TROMSO) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4425

***หมายเหตุ ไฟล์ทอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 • 14.45 น. เดินทางถึงสนามบินทรอมโซ่ นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง                                                                    How to Spend Three Days in Tromsø in the Winter

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
CLARION HOTEL THE EDGE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

ทรอมโซ่ - ชมเมือง - โมน - Snowmobile - นาร์วิค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาคารไม้สีแดง มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์กติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้อย่างชัดเจน เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย                                                                                                            In Pictures: The Arctic Cathedral of Tromsø - Life in Norway

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โมน (Moen) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • นำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (Snowmobile) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการขับขี่สโนว์โมบิล (Snowmobile) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล (Snowmobile) ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง                                                                          Snowmobile | Snowscooter | Moen | Norway
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่ FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมวิวบรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วิค                                                                                       The Mountain Restaurant | Visit Narvik

SCANDIC HOTEL NARVIK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

นาร์วิค - เฮนนิ่งสวาร์ - เลกเนส - สโว

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม. 45 นาที) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง Henningsvaer หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) เมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (Rorbuer) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยHenningsvær, part 1 – Stay & Roam
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (Leknes) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ Lofoten นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจFrom Leknes port: Special Summer Guided Tour of Lofoten 2023
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Lofotr Viking Museum) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งLofotr Viking Museum

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
THON HOTEL SVOLVAER หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

**นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่งรถโค้ช (ระยะเวลา 3 ชม.) ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

DAY8

สโววาร์ - หมู่บ้าน Å - รีนน์ - แฮมนอยด์ - นัสฟยอร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก            

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ปลายสุดของหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว                                                                                                รูปสถานที่ท่องเที่ยวนอร์เวย์บ้านสีหมู่บ้านชาวประมง Lofoten Islands, HD ภาพถ่ายอาร์กติก, นอกบ้าน, ฤดูหนาว ดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (Norwegian Fishing Village  Museum) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY)ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

(หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 • ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง                                                                                                                                      Reine, Norway: The Popular Lofoten Destination - Life in Norway
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านซาคริเซย (Sakrisøy) หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมง น่ารักๆ มีสีเหลืองของบ้านเรือนเป็นจุดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                      The iconic yellow houses @ Sakrisøy. | The iconic yellow cab… | Flickr
 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้าน แฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเทน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม                                                                                                                                Experience Stunning Hamnoy, Lofoten Islands, Norway • The MAN
 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วยPanorama of Nusfjord authentic fishing village with yellow rorbu houses in Norwegian fjord in winter. Lofoten islands, Norway photo – Pier Image on Unsplash

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

THON HOTEL SVOLVAER หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

นาร์วิค - อีฟเนส - ออสโล - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอีฟเนส  (ระยะทาง 164 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที)
 • 11.05 น. ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY365

***หมายเหตุ ไฟล์ทอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 • 12.50 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 •  นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆโปรแกรมทัวร์ยุโรปแบบส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัวออสโล

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU AIRPORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

ออสโล - สนามบิน - สต็อกโฮล์ม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 09.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสต็อกโฮล์มออลันดา โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK847

***หมายเหตุ ไฟล์ทอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 • 10.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์มออลันดา (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 961 
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 05.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 แชร์ให้เพื่อน