ทัวร์นอร์เวย์ ทรอมโซ่ เซนญ่า หมู่เกาะโลโฟเทน เดนมาร์กทัวร์นอร์เวย์ ทรอมโซ่ เซนญ่า หมู่เกาะโลโฟเทน เดนมาร์ก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ ทรอมโซ่ เซนญ่า หมู่เกาะโลโฟเทน เดนมาร์ก

รหัสทัวร์ : NORWAY LOFOTEN TROMSO SENJA DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 8 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66 239,900 บาท
2 15 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 239,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สนุกสนานกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน HUSKY SAFARI
 • 2
  สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
 • 3
  ชมหมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 4
  ชมหมู่บ้าน REINE หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 6
  ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ
 • 7
  ชมหมู่เกาะ SENJA เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลโฟเทน
 • 8
  ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 9
  ชม โบสถ์วาแกน VAGAN CHURCH โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 10
  นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
 • 11
  ชม พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum)
 • 12
  ช้อปปิ้ง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์นอร์เวย์
นอร์เวย์ ทรอมโซ่ เซนญ่า หมู่เกาะโลโฟเทน เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินฟินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก ) – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - นั่งเรือสำราญ DFDS (SEA VIEW) ออสโล ( นอร์เวย์)

 • 00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950ฃ
 • 07.40 น.  เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติโคเปนเฮเก้น จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ. 1913                                                                       All About The Little Mermaid: Copenhagen's Iconic Landmark
 • นำท่านชมเขตท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก                                                                                          Nyhavn - Copenhagen, Denmark | Nyhavn is a 17th century wate… | Flickr
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่                            ทัวร์นอร์เวย์ – ฟยอร์ด – เกาะโลโฟเทน – เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน - HappyLongWay

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • 15.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) หรือ SCANDINEVIAN SEA WAY  ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ                     DFDS Seaways | Hadler DMC Scandinavia

(กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

นำคณะพักบนเรือสำราญ DFDS หรือ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW

  รับประทานอาหารค่ำ แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

DAY3

ออสโล – ชมเมือง - ทรอมโซ

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 09.00 น.  เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
 • นำท่านชม สวนสาธารณะวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ผลงานของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง โดยได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ บาวท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ที่ใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เชิญชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดยผลงานชิ้นเอกสูงถึง5.5ฟุต ชื่อ Monolitten และรูปหล่อสำริด ชื่อ Angry Littleboy อันถือว่าสัญลักษณ์ของกรุงออสโล                                                        Vigeland Sculpture Park In Oslo - Why You MUST Visit The Weird & Wonderful Frogner Park

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • …….. น.นำท่านบินสู่เมืองทรอมโซ (TROMSO)  โดยสายการบินนอร์วีเจียน เที่ยวบินที่ DY…..
 • …….. น.  เดินทางถึงเมืองทรอมโซ

** หมายเหตุไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

 • นำท่านตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

หมายเหตุ : โรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไปพักเมืองข้างเคียง

DAY4

ทรอมโซ่ – นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ล่าแสงเหนือไฟฟ้าชมแสงเหนือ

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการนั่งเลื่อนลากโดยกวางเรนเดียร์ ( TROMSO ARCTIC REINDEER) ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร                                                                                  Tromsø Arctic Reindeer | Tromsø | Sami culture in Tromsø
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทรอมโซ่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว                                            Erasmus Experience in Tromsø, Norway by Léa | Erasmus experience Tromsø
 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน ได้อย่างชัดเจน จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย          Tromso Arctic Cathedral Images – Browse 749 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง                                                                  Tromso Itinerary: Perfect 3-Day Weekend Break in Winter

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 RADISSONBLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไปพักเมืองข้างเคียง

พิเศษ   หลังอาหารค่ำ  นำท่านร่วมกิจกรรมสุดพิเศษล่องเรือชมแสงเหนือ (Aurora Cruising) ด้วยเรือพลังงานไฟฟ้าแบบ hybrid-electric เรือจะน าท่านออกจากฝั่งไปยังบริเวณที่สามารถมองเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน(ที่ห่างไกลจากแสงไฟของตัวเมือง) ภายในเรือจะมีเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้คอยบริการทุกท่าน    

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม**

โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี ****

        Visit Norway changing travel & borders - Safe tours with Wandering Owl

DAY5

ทรอมโซ่ – ขับสโนว์โมบิล - นั่งสุนัขลากเลื่อน – เซนญ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง Nordkjosbotn
 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOW MOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า Bessemer businesses worried about snowmobile trail closure

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ Camp Tamok ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน                                                                                                                   Norway Winter Wonderland Tour - 14 Days | kimkim
 • นำท่านเดินทางสู่เกาะเซนญ่า (Senja Island) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) ซึ่งเป็นเกาะทีมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 HAMN I SENJA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

**ท่านสามารถชมแสงเหนือบริเวณโรงแรมในย่านเมืองนี้เนื่องจากยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านจึงสามารถชมปรากฎการณ์แสงเหนือได้ **

DAY6

เกาะเซนญ่า –เมดฟยอร์ดโบทน์ – ตุงเกอเนสเซท – เบิร์กโบทน์ - ฮาร์สตัด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านไปยังจุดชมวิวเมดฟยอร์ดโบทน์ (Medfjordbotn) ของเส้นทางธรรมชาติอันรายล้อมไปด้วย ขุนเขากับฟยอร์ด
 • นำเดินทางต่อไป ตุงเกอเนสเซท (Tungeneset) อีกหนึ่งจุดชมวิวที่เป็นทางเดินเรียบชายทะเลพร้อมวิวของเทือกเขาโอคชอร์นัน (Okshornan)
 • นำท่านสู่ เบิร์กโบทน์ (Bergsbotn) จุดชมวิวที่เป็นสะพานไม้ยาว 44 เมตร รายล้อมด้วยขุนเขาและสามารถชมวิวของเบิร์กฟยอร์ด (Bergsfjord) ที่อยู่เบืองล่าง แบบพาโนรามา                                        Senja, Norway: Huskies, Northern Lights & Everything Winter - Heart My Backpack

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาร์สตัด (Harstad) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเทศมณฑลทรุมส์ โดยมีใจกลางเมืองทีเล็กกะทัดรัดทีหันหน้าออกไปรับกับทะเลนอร์เวย์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

THON HOTEL HARSTAD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

ฮาร์สตัด – หมู่เกาะโลโฟเทน - สโววาร์ - เลกเนส - เฮนนิ่งสวาร์ - คาเบลวัก - สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง                                                                                                             Svolvaer Stock Photos, Royalty Free Svolvaer Images | Depositphotos

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะโลโฟเทน Reine and Å | The most beautiful villages in the Lofoten, Norway
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรือไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้  Enter the World of the Vikings in Lofoten - Visit Northern Norway
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์  (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน  มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย   Aerial view of Henningsvær, Norway
 • นำท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสโววาร์ นำท่านชมหมู่บ้านน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์แท้ๆ
 • แวะชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน                        Norway Finland ลอยน้ำแข็ง นอน igloo ดูเรนเดียร์ - 11 วัน ไม่ถึงแสน ตอนที่ 1: Lofoten, Norway - Pantip
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองสโววาร์ 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

SCANDIC HOTEL SVOLVAER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

**นำท่านเดินทางโดยการนั่งรถโค้ช เพื่อล่าแสงเหนือ ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

            Lofoten Photo Tour | Chase the Northern Lights over Magnificent Fjords

DAY8

หมู่เกาะโลโฟเทน - สโววาร์ - หมู่บ้าน Å – รีนน์ –ฮอร์น - แฮมนอยด์ - ซาคริเซย - นัสฟยอร์ด - สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม หมู่บ้าน Å (ระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 20 นาที)  เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว                                                                                                      Off-Season Highlights of the Lofoten Islands | kimkim
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM)  ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ                 Å | Tiny fishing village at the end of LofotenPage 1 of 0 | WannaBeEverywhere

(หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 • ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ                                                                              Reine Red Huts | Lofoten Islands, Norway. A winter wonderlan… | Paul O'Brien | Flickr
 • จากนั้นนำท่านแวะหมู่บ้าน Horn แวะถ่ายรูปกับยอดภูเขา Hammarskaftet เป็นชื่อของภูเขายอดแหลมรูปกรวยคว่ำ เป็นจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาด                                                                                      Norway & Lofoten : My Heaven on Earth - Pantip
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านซาคริเซย (Sakrisøy) หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมง น่ารักๆ มีสีเหลืองของบ้านเรือนเป็นจุดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                    23 Reasons you need to visit Lofoten in winter (with photo proof) – Fjords & Beaches
 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที)  หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเทน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย    Experience Stunning Hamnoy, Lofoten Islands, Norway • The MAN
 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 10 นาที)      Premium Photo | Nusfjord fishing village in norway

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

SCANDIC HOTEL SVOLVAER หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

สโววาร์ - นาร์วิค - อีฟเนส - ออสโล

 รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอีฟเนส  (ระยะทาง 164 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที)
 • …… น.ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียน เที่ยวบินที่ DY…..
 • …… น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

** หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ      ทัวร์นอร์เวย์ | HappyLongWay

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง SEAFOOD PLATTER

RADISSON BLU HOTEL OSLO AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

ออสโล - โคเปนเฮเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • …….. น.  ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินนอร์วีเจียน เที่ยวบินที่ DY…..

 ** หมายเหตุไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

 • …….. น.  เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น
 • 13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 951
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน