ทัวร์หมู่เกาะแฟโร นอร์เวย์ 13 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์หมู่เกาะแฟโร นอร์เวย์ 13 วัน

รหัสทัวร์ : AMAZING FAROE ISLAND + NORWAY 13 DAYS (TG)
ระยะเวลา 13 วัน 10 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 9 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 350,000 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
 • 2
 • 3

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
หมู่เกาะแฟโร & นอร์เวย์ 13 วัน 10 คืน
พิเศษ hiking ชมหน้าผา Pulpit Rock หน้าผาสุดอันซีนประเทศนอร์เวย์
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

โคเปนเฮเก้น - เกาะแฟโร

 • 00.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
 • 06.35 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติโคเปนเฮเก้น (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 11.00 น. ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะแฟโร โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1777
 • 12.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Vágar หมู่เกาะแฟโร ดินแดนในเขตปกครองของเดนมาร์ก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านสู่ เมืองธอร์สฮาวน์ (TORSHAVN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแฟโร เมืองนี้ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งฟ้าร้องของชาวนอร์สผู้ถือค้อน ธอร์ ซึ่งมีความหมายว่าท่าเรือของธอร์ ธอร์สเฮาน์ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสเตรมอย ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 18 เกาะ ธอร์สเฮาน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • จากนั้นนำท่านชม น้ำตก Mulafossur (Mulafossur Waterfall) หนึ่งในแลนด์มาร์คชื่อดังของหมู่เกาะแฟโร อีกทั้งยังเป็นไฮไลท์ของ เกาะ Vagar Island เกาะท่องเที่ยวหลักของหมู่เกาะแห่งนี้ด้วย นอกจากจะได้ชมวิวสุดอลังของน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูง 60 เมตร สู่ท้องทะเลแล้ว ตรงริมผายังเป็นที่ตั้งของ หมู่บ้าน Gásadalur (Gásadalur Village) หมู่บ้านเล็กๆ ที่สามารถชมทิวทัศน์ของ เทือกเขา Arnafjall ได้แบบพาโนรามา ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยตัดขาดจากโลกภายนอกมาเป็นเวลานาน แต่หลังจากที่มีการสร้างอุโมงค์เมื่อปี ค.ศ. 2004 การเดินทางสู่หมู่บ้านและน้ำตก Mulafossur จึงเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นMulafossur waterfall | OLYMPUS DIGITAL CAMERA | Udri | Flickr
 • ชม หมู่บ้านไคว์วิค (Kvívík) หนึ่งในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโรปัจจุบันมีการค้นพบหลักฐานที่อยู่อาศัยของชาวไวกิ้งในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยประมาณศตวรรษที่ 18Kvívík | Kvívík | James Stringer | Flickr
 • จากนั้น นำท่านชม Bour Village หมู่บ้านที่นับว่าเก่าแก่มากที่สุดของหมู่เกาะแฟโร โดยมีประชากรผู้อยู่อาศัยประมาณ 65 คน หมู่บ้านแห่งนี้โดดเด่นด้วยบ้าน ที่มีลักษณะเป็นทรงกระท่อมหลังคาหญ้า ไม่เพียงแต่ตัวบ้านเท่านั้นที่น่าสนใจเพราะวิวที่หมู่บ้านนี้ก็สวยมากมีภูเขาเป็นฉากด้านหลัง และอีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งของที่นี่ คือ หมู่บ้านนี้เป็นจุดชมวิวโขดหินกลางทะเลอย่าง Drangarnir Gate และ Tindholmur โขดหินลักษณะรูปทรงประหลาด ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของหมู่เกาะแฟโร ต้องบอกเลยว่าหากใครที่ชอบว่าสงบอย่างเป็นธรรมชาติ                                                                                        The Village of Bour | Village of Bour at sunset on Faroe Isl… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY3

เกาะแฟโร

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ เกาะเวการ์ (Vagar Island) เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในหมู่เกาะแฟโร ซึ่งมีทั้งหมด 18 เกาะ โดยตัวเกาะอยู่ทางตะวันตก มีพื้นที่ 178 ตาราง.มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 แห่ง Miðvágur, Sandavágur  Sørvágur, Gásadalur, Bøur, and Vatnsoyrar และเป็นที่ตั้งสนามบินของหมู่เกาะแฟโรอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Sorvagur เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะมิชชิเนส (Mykines Island)
 • 11.30 น. เดินทางถึง เกาะมิชชิเนส  (Mykines Island) เกาะแห่งนกพัฟฟิน โดยเกาะนี้เป็นเกาะอยู่ทางตะวันตกสุดของ 18 หมู่เกาะแฟโร เป็นแหล่งที่อยู่ของนกพัฟฟินนับพันตัว มีทัศนียภาพที่ดงาม และธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ใจ ระหว่างทางผ่านชมเกาะ Drangarnir เกาะหน้าตาแปลกประหลาดคลังภาพถ่ายฟรีของ ทะเล, ธรรมชาติ, มหาสมุทร, มีแต่หิน, หน้าผา, หมู่เกาะแฟโร, เกาะ
 • จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม Hiking เที่ยวชมความสวยงามบนเกาะมิชชิเนส เกาะที่ท่านสามารถสัมผัสนกพัฟฟิน และนกนานาพันธุ์ได้อย่างใกล้ชิด (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

 รับประทานอาหารกลางวัน แบบ SET BOX

 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านมิชชิเนส (Mykines Village) หมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกับเกาะ โดยหมู่บ้านนี้มีบ้านมากกว่า 40 หลัง แต่มีผู้อยู่อาศัยถาวรเพียง 11 คน นอกจากนี้ ทางออกเดียวของพวกเขาคือใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นเวลา 8 เดือนต่อปี เนื่องจากบนเกาะไม่มีร้านขายของชำ ชาวเกาะจึงต้องพึ่งพาเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำเสบียงอาหารติดตัวไปตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน แต่ในช่วงฤดูร้อน 4 เดือน ก็จะกลับมามีชีวิตชีวาจากนักท่องเที่ยว                                                                                                            File:Mykines settlement 2022.jpg - Wikimedia Commons
 • จากนั้นนำท่าน เดิน Hiking สู่ อนุสรณ์สถาน (The Memorial Monument) อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 เพื่อรำลึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตใน เกาะ Mykines อนุสรณ์สถานนี้ได้เปิดตัวเมื่อ ค.ศ. 2008 และอนุสาวรีย์ยังตั้งอยู่ใกล้กับจุดชมวิว                                                                IMG_1659 | clare_and_ben | Flickr
 • นำท่านเดินไปยังจุดชมวิวเพื่อชมนกพัฟฟิน (Puffin) เป็นหนึ่งในสามสปีชีส์เล็กๆของนกทะเลชนิดหนึ่ง ในนกจำพวก Fratercula มีจงอยปากสีสดใสในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เป็นนกทะเลผิวน้ำที่หาอาหารด้วยการดำน้ำเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะอยู่บนหน้าผาชายฝั่งทะเลหรือเกาะ โดยมีการทำรังในรอยแยกในหมู่หินหรือในโพรงดิน นกพัฟฟินเป็นนกเตี้ยสั้นปีกและหางสั้นมีส่วนบนเป็นสีดำและสีขาวอันเดอร์พาร์หรือน้ำตาลเทา หัวมีสีดำใบหน้าเป็นสีขาวสะส่วนใหญ่และเท้าเป็นสีส้มสีแดงชนิดของนกพัฟฟิน Atlantic Puffin, Horned Puffin Tufted Puffin ที่หมู่เกาะแฟโรจะเป็นพันธุ์ Atlantic Puffin            Færøyenes geografi – Store norske leksikon
 • 17.05 น. นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่กลับสู่ ท่าเรือ Sørvágur นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY4

เกาะแฟโร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชูนูวิค (Tjornuvik) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะ Streymoy ในหมู่เกาะแฟโร โดย Tjornuvik ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกริมมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีจำนวนบ้านไม่เกิน 55 หลังคาเรือน มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามและอากาศที่บริสุทธิ์ และมีลำธารสายเล็กไหลลงมาจากภูเขา หากใครได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ ไม่เคยผิดหวัง                                          Tjørnuvík village on Streymoy on Faroe … – License image – 71360862 ❘ Image Professionals
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเอสทรอย (Eysturoy Island) นำท่านถ่ายรูปกับ Risin Og Keelingin (The Giant And The Witch) หนึ่งในแท่นหินที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางเหนือของเกาะ Eysturoy แห่งหมู่เกาะแฟโรชื่อ Risin Og Kellingin มาจากตำนานยักษ์และแม่มด หินฝั่งซ้ายสูงประมาณ 73 เมตรคือยักษ์ ส่วนหินที่ติดบริเวณชายฝั่งสูงประมาณ 68 เมตร คือแม่มด โดยตำนานมีอยู่ว่าเจ้ายักษ์แห่งไอซ์แลนด์ต้องการเกาะแฟโรมาเป็นของตน จึงร่วมกับแม่มดที่เป็นภรรยา พยายามที่จะเอาเกาะไปให้ได้ พยายามอยู่จนถึง รุ่งเช้าแต่ก็ไม่สำเร็จ ไม่ระวังตัวจนลืมว่าหากเจอแสงแดด ยักษ์กับแม่มดก็ได้กลายร่างเป็นหินจนตราบเท่าทุกวันนี้                                                      Risin og Kellingin | Risin og Kellingin (Risin and Kellingin… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม น้ำตกฟอสซา (Fossa Waterfall) น้ำตกที่สูงที่สุดในหมู่เกาะแฟโรFossa Waterfall, Faroe Islands, faroe, waterfall, nature, island, HD wallpaper | Peakpx
 • จากนั้นชม Gjógv เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะ Eysturoy มีความสวยงามเป็นลำดับต้นๆ ของหมู่เกาะแห่งนี้ แต่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ โตรกธารยาว 200 เมตรที่มีน้ำทะเลไหลเซาะอยู่ ทำให้เกิดเป็นท่าเรือ อีกทั้งที่นี่ยังได้รับการเสนอชื่อโดย The Nordic Council for the Nature & Environmental ในปี 2014 ว่าเป็นหมู่บ้านที่ สวยงาม เงียบสงบและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก                                                                                                        File:Gjógv 1 2022.jpg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY5

เกาะแฟโร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Saksun (Saksun Village) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกมากที่สุดของหมู่เกาะแห่งนี้ โดดเด่นด้วยหลังคาที่ปกคลุมด้วยผืนหญ้า โดยเฉพาะ โบสถ์สีขาวปกคลุมด้วยหลังคาหญ้าสีเขียว ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ เพียงแค่ยืนอยู่ตรงริมผา ชมวิวสวยๆ ของลากูน ทะเลสาบน้ำเค็มสีฟ้าสดใสที่โอบล้อมด้วยหุบเขาทั้งสองด้านก็รู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังชีวิตแล้วSaksun Village | Saksun is a village near the northwest coas… | Flickr
 • จากนั้นท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของเกาะแฟโร เป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโบสถ์หินโบราณแมกนาส (Magnus Cathedral) จากศตวรรษที่ 13 ย้อนไปตั้งแต่สมับยุคไวกิ้ง และมีบ้านไม้ที่อายุเก่าแก่ที่สุดซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 นำท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์หินโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งดื่มด่ำกับทัศนียภาพของบ้านไม้โบราณที่นิยมปลูกหญ้าบนหลังคา เลียบฝั่งมหาสมุทร นับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามแห่งเกาะแฟโร อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัยFile:Kirkjubøur,Streymoy.1.jpg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองธอร์สฮาวน์ (TORSHAVN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแฟโร นำท่านชมทัศนียภาพของหมู่เกาะแฟโรโดยการขี่ม้า (Horse Riding) ชมความสวยงามและให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามทางธรรมชาติบนเกาะ ระหว่างทางอิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย (***กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปและนำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม**)                                                                                                            Excellent 1.5 Hour Horse Riding Tour in the Faroe Islands | Guide to Faroe Islands : Guide to Faroe Islands
 • นำท่านเดินทางสู่ ทินเกนส์ (TINGANES) “Ting” แปลว่า “รัฐสภา” เป็นศูนย์กลางของอำนาจในหมู่เกาะแฟโรตั้งแต่ยุคไวกิ้ง ประมาณปี ค.ศ. 900 แหลมหินนี้ เคยใช้เป็นสถานที่สำหรับการประชุมรัฐสภาประจำปี เป็นบริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ให้ท่านเดินเที่ยวชมบ้านไม้สีแดงและมีหลังคาหญ้าปกคลุม ซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-17 นอกจากนี้ยังมีสำนักนายกรัฐมนตรี และสถานที่ราชการอื่นๆ ของเกาะแฟโรอยู่ที่นี่ อิสระท่านตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY6

ธอร์สฮาวน์ - ออสโล - เกโล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเวการ์
 • 13.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล โดยสายการบิน ATLANTIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ RC 434

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 • 15.50 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

*** ไม่รวมอาหารกลางวัน คืนเงินให้ท่านละ 40 ยูโร***

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเกโล (Geilo) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อม สรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
VESTLIA RESORT หรือระดับเทียบเท่า

**หมายเหตุ : โรงแรมมีจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองข้างเคียง**

DAY7

เกโล - ฟลอม - FLAMBANEN - ไมดาล - Stegastein View Point

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำเดินทางสู่เมืองฟลอม (Flam) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1ชม. 30 นาที) ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มีความสำ คัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิว ทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมืองฟลอมใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ถือเป็นหนึ่งนในหมู่บ้านสวยของประเทศนอร์เวย์
 • นำคณะนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMBANEN) สู่ ไมดาล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำ แข็งปกคลุมเหนือดินภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ Flåmsbana and Bergen Line World's Top 25 Trains - The Norwegian American

***หมายเหตุ รอบรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฟลอม อิสระให้ท่านชมเมืองฟลอม ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินสู่จุดชมวิว Stegastein View Point  (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม. ) จุดชมวิวที่สร้างทางยื่นออกมาจากริมผา ให้มุมมองที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะดูเหมือนทางเดินไม่สิ้นสุดไหลลงไปในหุบเหวโดยมีความสูง 609 เมตร ฐานของแผ่นไม้สร้างขี้นจากคอนกรีตและโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงเหนือฟยอร์ด Aurland อันสวยงาม                                                                                      Stegastein Viewpoint - Fjord Norway

***หมายเหตุ การเดินทางสู่จุดชมวิวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ***

 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
FRETHEIM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 3 – 4 ดาว

**หมายเหตุ : โรงแรมเมืองฟลอมมีจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองข้างเคียง และโรงแรมในเขตภูมิภาคฟยอดส่วนมากมีโรงแรม 3 ดาว**

DAY8

ฟลอม - SOGNE FJORD - กูดวาเก้น - เบอร์เก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 08.30 น.นำท่าน ล่องเรือชมซองฟยอร์ด (SOGNE FJORD) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ได้รับการขนานนามว่า THE KINF OF FJORDมีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) สู่เมืองกูดวาเก้น (GUDVANGEN) เมืองแห่งต้นทางการล่องเรือชมฟยอร์ด เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น ซองน์ฟยอร์ด ที่มีความยาวถึง 204 กิโลเมตร จากทะเลเข้ามาในFjord cruise to Sognefjord, Fjærland and Bøyabreen Glacier | Fjord & Coastal Cruise | Bergen | Norway

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง 75  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด นำท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองโวสเมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907Complete Guide to Voss in Norway
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เบอร์เก้น (BERGEN)  (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

เบอร์เก้น - นั่งรถราง Floibanen - ชมเมือง - สตาแวงเกอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำคณะนั่งรถราง Floibanen ขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาดFløyen in Bergen - Natural Gem Close to the City Centre at Bergen's Famous Viewpoint - Go Guides
 • นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้ง แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)                                                                                                                                    Bergen,norway,city,europe,scandinavia - free image from needpix.com
 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสตาแวงเกอร์ (Stavanger) ซึ่งตั้งอยู่บนแหลมสตาแวนเกอร์ (Stavanger Peninsula) ตัวเมืองตั้งอยู่ในเขตรูกาลันด์ (Rogaland County) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ปัจจุบันเป็น ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของนอร์เวย์ รวมไปถึงการแหล่งผลิตปลากระป๋องและการต่อเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ชมอนุสาวรีย์สามดาบ (Three Swords Monumentหรือ Swords in Rock) ซึ่งมีลักษณะเป็นดาบ3 เล่ม ที่มีความสูงประมาณ 10 เมตร ปักอยู่บนหินบริเวณเนินเขาเล็กๆ ใกล้กับฟยอร์ด สร้างโดย Fritz Red ประติมากรชาวนอร์เวย์เพื่อระลึกถึงการต่อสู้ของกษัตริย์ฮารัลด์ แฟร์แฮร์(Harald Fairhair) ที่รวบรวมนอร์เวย์เข้าไว้ด้วยกันในสมรภูมิฮาฟร์สฟยอร์ด(Hafrsfjord) ในปี ค.ศ. 872

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RRADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY10

สตาแวงเกอร์ - หน้าผาพริเคอร์สโตเลน - HIKING - สตาแวงเกอร์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หน้าผาพริเคอร์สโตเลน (Preikestolen) หรือ พับพิท ร็อค (Pulpit Rock) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตเมืองฟูชันด์ (Forsand) ในเขต Rogaland ประเทศนอร์เวย์ Preikestolen เป็นหน้าผาสูงชันยื่นออกจากแนวภูเขา ที่อยู่สูงกว่าทะเลสาบทางด้านล่างถึง 600 เมตร การจะขึ้นไปชมความสวยงามบนหน้าผาต้องจอดรถไว้ที่ลานจอดรถและเดินขึ้นไปเท่านั้น จนกระทั่งได้เวลาพอสมควรDad on Pulpit | Preikestolen - Pulpit Rock. 600 m above Lyse… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวันแบบ SET BOX

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองสตาแวงเกอร์ (Stavanger) นำท่าน ชมย่านเมืองเก่า (Old Stavanger) ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนสายเก่าที่คดเคี้ยวไปมา ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของ อาคารไม้เก่าจากศตวรรษที่ 18-19 ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีStavanger, Norway | Domenico Convertini | Flickr
 • ถ่ายภาพกับวิหารของเมือง (Stavanger Cathedral) วิหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1,100. และแล้วเสร็จประมาณปีค.ศ. 1150 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY11

สตาแวงเกอร์ - โคเปนเฮเก้น - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินสตาแวงเกอร์
 • 09.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1875
 • 11.00 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น นำท่านตรวจรับสัมภาระ

** หมายเหตุ ไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชมเขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ฃ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CLARION HOTEL COPENHAGEN AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

DAY12

โคเปนเฮเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 951
DAY13

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน