ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY TROMSO SVALBARDรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY TROMSO SVALBARD

รหัสทัวร์ : NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12D (TG)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 1 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 199,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่เกาะ SVALBARD หมู่เกาะใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุด ได้ชื่อว่าดินแดนแห่งหมีขาว
 • 2
  ชมหมู่เกาะ LOFOTEN ธรรมชาติสุดมหัศจรรย์
 • 3
  ชมเมือง LONGYEARBYEN เมืองใหญ่สุดของเกาะสวาลบาร์ด
 • 4
  ล่องเรือ ชมฟยอร์ด ISFJORD สุดสวยของเกาะสวาลบาร์ด
 • 5
  หมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 6
  หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 7
  ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ
 • 8
  นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
 • 9
  สัมผัสประสบการณ์นั่งสุนัขลากเลื่อน Dog Sled
 • 10
  ชมเมือง NARVIK เมืองที่รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส
 • 11
  ชมถ้ำน้ำแข็ง ICE CAVE บนเกาะสวาลบาร์ด
 • 12
  กิจกรรมจับปู Brown Crab Safari พร้อมอิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น
 • 13
  ช้อปปิ้งกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทรอมโซ่ – หมู่เกาะโลโฟเทน – หมู่เกาะสวาลบาร์ด
NORWAY  TROMSO – LOFOTEN – SVALBARD 12 วัน 9 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
DAY2

ออสโล – ชมเมือง - สวาลบาร์ด - ลองเยียร์เบียน

 • 00.20 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
 • 06.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไป
 • ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK) ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่ สู่ภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง
 • นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียั้งจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล
 • 15.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสวาลบาร์ด (SVALBARD) สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4496
 • 18.25 น. เดินทางถึงสนามบินลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด (SVALBARD) เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ เหนือเส้นอาร์คติค (Arctic Circle) อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี สวาลบาร์ด (Svalbard) เป็นภาษาของชาวนอร์ธโบราณ(ชื่อเรียกของชาวไวกิ้งโบราณ) ซึ่งแปลว่า พื้นที่ชายฝั่งที่หนาวเย็นโดยเรื่องเล่าการค้นพบทวีปมีแหล่งอ้างอิงจากจดหมายเหตุต่างๆมาเกือบ 1,000 ปี และเนื่องจากบริเวณรอบๆเกาะมีพวกวาฬอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเกาะนี้จึงเคยถูกใช้เป็นฐานสำหรับชาวประมงที่ออกมาล่าวาฬของชาวนอร์เวย์ ซึ่งปัจจุบันท่านจะพบเห็นแต่เพียงอาคารที่เคยใช้เป็นฐานสำหรับนักล่าวาฬเท่านั้น ปัจจุบันเกาะสวาลบาร์ดมีประชากรประมาณ 2,600 คนเท่านั้น
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN) ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดและศูนย์กลางการบริหารของสวาลบาร์ดเมืองนี้ตั้งอยู่ใน หุบเขาลองเยียร์ดาเลน (Longyeardalen) และเป็นที่ตั้งของสภาชุมชนลองเยียร์เบียน สถานที่ราชการ ท่าเรือ มหาวิทยาลัย สนามบิน โรงเรียน และโบสถ์คริสต์ศาสนา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

ลองเยียร์เบียน – ICE CAVE TOUR – BOAT TOUR

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านออกเดินทางโดย SNOWCAT สู่ถ้ำน้ำแข็ง (ICE CAVE) ที่มีอายุกว่าพันปี โดยถ้ำน้ำแข็งจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปเฉพาะในแต่ละปี
 • นำท่านชม ลองเยียร์กลาเซียร์ (LONGYEAR GLACIER)  ซึ่งมีพื้นที่กว่า 60% ของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ให้ท่านได้ชมความงดงามของธารน้ำแข็งท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลนไปทั่วพื้นที่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านล่องเรือชมความงดงามธรรมชาติของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ชมความงดงามของ ISFJORD ซึ่งในระหว่างล่องเรือท่านมีโอกาสที่จะได้เห็นสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนี้ อาทิเช่น หมีขาว (POLAR BEAR), สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก (ARCTIC FOX), นกพัฟฟิน (PUFFIN), วอลรัส, แมวน้ำ และวาฬหลายสายพันธุ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ขณะเดินทาง (ใช้เวลาประมาณ 4 – 5 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

ลองเยียร์เบียน - สุนัขลากเลื่อน - SVALBARD BREWERY

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (Dog Sledding) โดยฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเหมืองถ่านหินที่เลิกกิจการแล้ว ( The Old Coal Mine) นำท่านเดินลัดเลาะไปในช่องที่เจาะในภูเขาสัมผัสประสบการณ์ของการทำเหมืองถ่านหินในอดีต การทำเหมืองถ่านหินเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของสวาลบาร์ด มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 และยังคงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสวาลบาร์ด
 • นำท่านเข้าชม SVALBARD BREWERY ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และได้ทำการผลิตเบียร์ครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี 2015 หกปีของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่ปี 1928 ซึ่งห้ามการผลิตแอลกอฮอล์ในสวาลบาร์ด ให้ท่านได้ชิมเบียร์ที่ผลิตในเมืองแห่งนี้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

ลองเยียร์เบียน - ทรอมโซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมโบสถ์สวาลบาร์ด (Svalbard Church) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกของลองเยียร์เบียนและเป็นโบสถ์ที่อยู่เหนือสุดของโลก สร้างเมื่อปีค.ศ.1921
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด(Svalbard Museum) ที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่การค้นพบเกาะแห่งนี้,อุตสาหกรรมการล่าวาฬและสัตว์พื้นถิ่น, อุตสาหกรรมเหมืองแร่, การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อทดแทนการทำเหมือง, ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตทั้งชาวนอร์เวย์และชาวรัสเซียที่ตั้งรกรากที่เกาะแห่งนี้ และการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อรักษาความยั่งยืนของสภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของสวาลบาร์ด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน
 • 14.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ่ (TROMSO) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4425
 • 16.20 น. เดินทางถึงสนามบินทรอมโซ่ นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 SCANDIC ISHAVNSHOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

ทรอมโซ่ - ชมเมือง - นั่งกระเช้า - ยอดเขาสโตรสไตเนิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาคารไม้สีแดง มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์กติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้อย่างชัดเจน เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 SCANDIC ISHAVNSHOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

ทรอมโซ่ – บาร์ดู - สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองบาร์ดู (Bardu) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ที่อยู่เหนือที่สุดของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม สวนสัตว์ Polar Park สวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลก และยังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นักล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 THON HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

สโววาร์ - หมู่บ้าน Å – รีนน์ - แฮมนอยด์ - นัสฟยอร์ด – เลกเนส - สตัมซุนด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่อยู่ปลายสุดของหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY)ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง
 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้าน แฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเทน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองสตัมซุนด์ (STAMSUND) เป็นเมืองหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆน่ารักบนเกาะโลโฟเทน

LIVE HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า

DAY9

สตัมซุนด์ - BROWN CRAB SAFARI - นาร์วิค – CABLE CAR

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่กับ กิจกรรมการนั่งเรืออกไปจับปู (BROWN CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปู ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูและปรุงอาหาร

พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปู แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่มเป็นอาหารกลางวัน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่ FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมวิวบรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วิค

SCANDIC HOTEL NARVIK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

นาร์วิค - อีฟเนส - ออสโล - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอีฟเนส
 • 10.40 น.  ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4083
 • 12.20 น.  เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
 • นำท่านชมท่าเรือ Aker Brygge เคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจุบันถูกปลุกให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย มีบ้านเรือน และร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากนี้ยังมีทั้งผับ โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสินค้า เป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมของออสโล จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL OSLO หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY11

ออสโล - สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 955
DAY12

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน