ทัวร์นอร์เวย์ – ฟยอร์ด – เกาะโลโฟเทน – เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืนรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ – ฟยอร์ด – เกาะโลโฟเทน – เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน

รหัสทัวร์ : NORWAY - LOFOTEN - TROMSO - DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 14 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 189,000 บาท
2 3 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 189,000 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
 • 2
  ชมหมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 3
  ชมหมู่บ้าน REINE หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 5
  ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ
 • 6
  ชมเมือง NARVIK เมืองที่ รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย
 • 7
  ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 8
  ชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 9
  นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
 • 10
  ชม พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum)
 • 11
  ช้อปปิ้ง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
 • 12
  ช้อปปิ้ง กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
 • 13
  พักบนเรือสำราญ DFDS ข้ามประเทศจากออสโล – โคเปนเฮ้เก้น

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์นอร์เวย์ – ฟยอร์ด – เกาะโลโฟเทน – เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน
ล่าแสงเหนือ
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
DAY2

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก ) – ออสโล - ชมเมือง

 • 00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 950
 • 06.35 น.เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติโคเปนเฮเก้น (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 11.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1458
 • 12.55 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

** หมายเหตุไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
 • นำท่านชม สวนสาธารณะวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ผลงานของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง โดยได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ บาวท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ที่ใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เชิญชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดยผลงานชิ้นเอกสูงถึง5.5ฟุต ชื่อ Monolitten และรูปหล่อสำริด ชื่อ Angry Littleboy อันถือว่าสัญลักษณ์ของกรุงออสโล                                                       Vigeland Sculpture Park In Oslo - Why You MUST Visit The Weird & Wonderful Frogner Park
 • นำท่านชมท่าเรือ Aker Brygge เคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจุบันถูกปลุกให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย มีบ้านเรือน และร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากนี้ยังมีทั้งผับ โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสินค้า เป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมของออสโล                                              ท่าเรือเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) พิกัดท่องเที่ยวสุดชิลของกรุงฮอลโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ - ไอทีเมามันส์
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ    ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล 7 วัน 4 คืน ชมซองฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา บิน TG

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

PARK INN BY RADISSON BLU HOTEL OSLO AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

ออสโล - โบโด – เลกเนส - นัสฟยอร์ด – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – เลกเนส

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล
 • 08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองโบโด โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4104
 • 10.05 น. เดินทางถึงสนามบินโบโด (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 11.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินเลคเนส โดยสายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF808
 • 11.25 น. เดินทางถึงเลกเนส หมู่เกาะโลโฟเทน นำท่านตรวจรับสัมภาระ

** หมายเหตุไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย     Aerial of the village of Nusfjord, Lofoten, Nordland, Norway, Scandinavia, Europe stock photo
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรือไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้                                  พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งลูฟูเทอร์ ณ บอร์ก ลูฟูเท่น (Lofotr Viking Museum, Borg, Lofoten) | ที่มา ไฮไลท์กิจกรรม และคำแนะนำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 SCANDIC HOTEL LEKNES หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : ที่พักมีจำกัด หากเต็มทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมือง

DAY4

เลกเนส – Å – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง – เรนเน่ – ซาคริเซย - ฮัมนอยด์ - สโววาร์ - ล่าแสงเหนือ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม หมู่บ้าน Å  (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 15 นาที) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ปลายสุดของหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย                                                          ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล 12 วัน 9 คืน หมู่เกาะโลโฟเทน อุทยานฟรอกเนอร์ ล่องเรือไกแรนเกอร์ฟยอด์จ บิน TG
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)                                                                                       Å | Tiny fishing village at the end of Lofoten - WannaBeEverywhere
 • ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเรนเน่ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE
 • ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ                                                              Autumn Reine | Lofoten Islands, Norway | David Brown | Flickr]

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านแวะหมู่บ้าน Horn แวะถ่ายรูปกับยอดภูเขา Hammarskaftet เป็นชื่อของภูเขายอดแหลมรูปกรวยคว่ำ เป็นจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาด                                                                                                    Norway Finland ลอยน้ำแข็ง นอน igloo ดูเรนเดียร์ - 11 วัน ไม่ถึงแสน ตอนที่ 1: Lofoten, Norway - Pantip
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านซาคริเซย (Sakrisøy) หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมง น่ารักๆ มีสีเหลืองของบ้านเรือนเป็นจุดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                  Sakrisøya, Lofoten @ phoide.com
 • จากนั้นชมหมู่บ้านฮัมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย                                                                                  Red | Hamnøy, Lofoten, Norway | Hamnøy, Lofoten Archipelago,… | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองหลวงของเกาะโลโฟเทน เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง    Svolvær - Wikipedia

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 THON HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า

**นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่งรถโค้ช (ระยะเวลา 3 ชม.) ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

DAY5

สโววาร์ - เฮนนิ่งสวาร์ – คาเบลวัก - นาร์วิค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์  (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร                                                              10 Best Henningsvaer Hotels: HD Photos + Reviews of Hotels in Henningsvaer, Norway
 • นำท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสโววาร์ นำท่านชมหมู่บ้านน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์แท้ๆ
 • แวะชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                                                                                                                                                The Lofoten Cathedral - Visit Northern Norway

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) (ระยะทาง 225 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่  FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมวิวบรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วิค                                                                                                                               Fjellheisrestauranten | Visit Narvik

QUALITY HOTEL GRAND ROYAL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

นาร์วิค - บาร์ดู - สวนสัตว์ Polar Park – เกาะซอมมาเรย - ล่าแสงเหนือ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองบาร์ดู (Bardu) (ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ที่อยู่เหนือที่สุดของโลก
 • นำท่านเข้าชม สวนสัตว์ Polar Park สวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลก และยังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นักล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย Narvik Safari on Twitter: "Wolf kiss at Polar Park- experience it with Narvik Safari! http://t.co/QsxVTlciGw" / Twitter

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เกาะซอมมาเรย (Sommarøy)  หรือเกาะ Summer Island (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เกาะทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนบนเกาะนี้ คุณสามารถสัมผัสกับแสงแดดได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เห็นช่วงเวลากลางคืนเลยเป็นเวลา 69 วันเต็ม        Best Sommaroy Tours & Tickets - Book Now

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

**นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่งรถโค้ช (ระยะเวลา 3 ชม.) ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

SOMMARØY ARCTIC HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY7

เกาะซอมมาเรย - ทรอมโซ - ชมเมือง - เกาะซอมมาเรย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมเมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว
 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง                                                Tromso Photos - Featured Images of Tromso, Troms - Tripadvisor
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาคารไม้สีแดง มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์กติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย The Polar Museum, Museums & Galleries, Tromsø

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน ได้อย่างชัดเจน จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย          Best Arctic Cathedral (Tromsdalen Church) Tours & Tickets - Book Now
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

SOMMARØY ARCTIC HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY8

เกาะซอมมาเรย - ทรอมโซ - ออสโล – DFDS - โคเปนเฮเก้น

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                   

 •  นำท่านเดินทางสู่สนามบินทรอมโซ
 • 09.20 น.นำท่านเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน NORWEGIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ DY383

** หมายเหตุไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

 • 11.15 น.  เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • 15.00 น.เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) หรือ SCANDINEVIAN SEA WAY  ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ

(กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

นำคณะพักบนเรือสำราญ DFDS หรือ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW

 • DFDS Seaways | SeeCourchevel.com

รับประทานอาหารค่ำ แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

DAY9

โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ

 • 09.45 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือกรุงโคเปนเฮเก้น
 • รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมเมือง นำท่านชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงื อกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ. 1913               The Little Mermaid Sculpture in Copenhagen
 • จากนั้นไปชม น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้น มาเที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์                                                            Gefion Fountain (Gefionspringvandet). … – License image – 71320231 ❘ lookphotos
 • นำท่านชมเขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด                        Amalienborg Palace in Copenhagen, Denmark | Sygic Travel

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่                                         ถนนสตรอยเยท (Stroget) | Denmark

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพิเศษ SEA FOOD PATTER

CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

โคเปนเฮเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 951
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน