ทัวร์อิตาลี เส้นทางพิเศษ อิตาลี ตอนเหนือ (อุทยานโดโลไมต์ – ทัสคานี)ทัวร์อิตาลี เส้นทางพิเศษ อิตาลี ตอนเหนือ (อุทยานโดโลไมต์ – ทัสคานี)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อิตาลี เส้นทางพิเศษ อิตาลี ตอนเหนือ (อุทยานโดโลไมต์ – ทัสคานี)

รหัสทัวร์ : INCREDIBLE ITALY 11 DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 26 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62 119,900 บาท
2 10 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 119,900 บาท
3 17 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 119,900 บาท
4 24 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 119,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  อุทยานแห่งชาติ Dolomite สวยสุดๆ และได้รับ (Unesco) สวยมากห้ามพลาด !!
 • 2
  นั่งกระเช้าสู่ Alpe di Siusi ที่ราบบนยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (Unesco)
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Val di Funes หมู่บ้านมรดกโลกสุดสวยของอุทยานโดโลไมต์
 • 4
  ชมหมู่บ้านโบราณ Civita di Bagnregio อายุเก่าแก่กว่า 2,000ปี !(Unseen)
 • 5
  ชมทะเลสาบ Lake Braies ทะเลสาบสีเขียวมรกต ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโดโลไมต์
 • 6
  ชมทะเลสาบ MISURINA LAKE หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโดโลไมต์
 • 7
  เส้นทาง Val d’ Orcia เส้นทางที่สวยที่สุดในทัสคานี (Unesco)
 • 8
  หมู่บ้าน Pienza หมู่บ้านท้องทุ่งสุดสวย (Unesco)
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Cinque Terre หมู่บ้านริมหน้าผา ที่สวยที่สุดในโลก
 • 10
  หมู่บ้าน San Gimignano หมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในทัสคานี (Unesco)
 • 11
  เมืองเก่าโบราณแห่งแคว้นทัสคานี Siena สไตล์อิตาลี ได้รับ (Unesco)
 • 12
  ชมเมือง Sirmione ริมทะเลสาบกราด้า
 • 13
  ชมเมือง Milan เมืองแห่งแฟชั่นของโลก
 • 14
  ช้อปปิ้ง The Mall Outlet Luxury

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลี
เส้นทางพิเศษ อิตาลี
อุทยานโดโลไมต์ - ทัสคานี – ชิงแกว์ เตเร่
11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
DAY2

กรุงโรม (อิตาลี) - Civita di Bagnoregio - Val d’Orcia - ปีเอนซา - เซียน่า

 • 00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม (Rome)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
 • 06.50 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน ซิวิตา ดิ แบนอริจิโอ ( Civita di Bagnoregio) (Unseen)  (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ บนเนินเขาในแคว้นลาซิโอ ใกล้ๆกรุงโรม มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ 2,500 ปี ภายในมีบ้านเรือนที่ทำจากหินอายุหลายร้อยปี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับการยอมรับว่าคือ เพชรเม็ดงามแห่งแคว้นลาซิโอ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100 คนเท่านั้น ยิ่งในฤดูหนาวจะมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 20 คน นำท่านเดินชมเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • ได้เวลานำท่านกลับลงมา ที่นัดหมายนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่แคว้นทัสคานี (Tuscany)
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางหุบเขา วาดอร์เซีย (Val D’Orcia) เส้นทางที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในแคว้นทัสคานีระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวท้องทุ่ง ที่มีบ้านชาวนา และต้นไซเปรซ ที่ยืนเด่นตามแนวท้องทุ่ง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Unesco)  ให้เป็น World Cultural Landscape  ซึ่งหลายๆทิวทัศน์แห่งนี้ถูกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ของ Hollywood ให้ท่านได้เพลิดเพลินวิวระหว่างทาง
 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ปีเอนซ่า (Pienza) หรือเพียนซา เมืองเล็กที่สวยงามยุคเรอเนสซองซ์ เป็นหมู่ที่นักท่องเที่ยวต่างหลงไหล เดิมมีชื่อเรียกว่า Corsignano และเป็นบ้านเกิดของ Pope Pius II ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาในปี ค.ศ.1458 หลังจากได้รับตำแหน่งเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและเปลี่ยนมาเป็นชื่อปีเอนซา หรือเพียนซา เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์แก่ตนเอง นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับพระราชวังองค์สันตะปาปา บ้านเรือนที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี ซึ่งเมืองปีเอนซา ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) จากนั้นให้ท่านได้ชมวิวจากตัวเมืองมองลงไปเห็นท้องทุ่งแห่งแคว้นทัสคานี และ เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • จากนั้นเดินทางผ่านหมู่บ้าน San Quirico d’Orcia ท่านจะได้พบกับวิวของทัสคานีที่ว่ากันกว่าสวยที่สุด จนกระทั่งถึงเมือง เซียน่า (SIENA) หรือเมืองซีเอนา (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา 50 นาที ) เมืองใหญ่อันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
FOURPOINT BY SHERATON SIENA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

เซียน่า - ซาน จิมิยาโน่ - ลา สเปเซีย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมเมือง เซียน่า (SIENA) หรือเมืองซีเอนา เมืองใหญ่อันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี ถือเป็นเมืองในยุคกลางที่ถือว่าเป็นเมืองคู่แข่งของเมืองฟลอเรนซ์ เมืองเซียน่ายังได้รับการยอมการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย เนื่องจากความเก่าแก่และความสวยงามและการอนุรักษ์ไว้อย่างดีของชาวเมืองเซียน่า
 • นำท่านเดินเข้าสู่จตุรัส เดล คัมโป (Piazza del Campo) เป็นจตุรัสใจกลางเมืองที่บ่งบอกประวัติศาสตร์ของเมืองเซียน่าได้เป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจตุรัสที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ จำนวนมาก
 • เข้าชมมหาวิหารเมืองเซียน่า (Duomo di Siena) มหาวิหารประจำเมืองเซียน่า ที่ถุกสร้างขึ้นในปี 1200 ด้วยสไตล์กอธิคและเรเนซองส์ ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการและสวยงามมาก โดยเฉพาะด้านในของตัววิหารที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวบกับเมืองเซียน่าไว้ได้อย่างสวยงามและเป็นโบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์ที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี อีกด้วย
 • ชมเมืองเก่าเซียน่า (SIENA OLD TOWN) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 (UNESCO) ชมความเป็นเมืองเก่าสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรอเนสซองส์ เต็มไปด้วยอาคารต่างๆ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์ และสัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตร์และร้านค้ามากมาย เซียน่าเป็นเมืองคู่แข่งของฟลอเรนซ์ในเรื่องของศิลปะและสถาปัตยกรรม
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1297 เพื่อใช้เป็นที่ทำงานของรัฐบาลเมืองเซียน่า โดยด้านข้างมีหอระฆังมานเจีย หรือ ทอร์เร เดล มานเกีย (Torre del Mangia) หอระฆังที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1338 ซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งก็สร้างสูงที่สุดในอิตาลี จากนั้นให้ท่านอิสระเดินถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาน จิมิยาโน (SAN GIMIGNANO) เมืองเล็กๆ ที่มี ทิวทัศน์งดงามที่สุดในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ เป็นเมืองแห่งสุดยอดสถาปัตยกรรมของยุคกลาง โดยเฉพาะหอคอยสูงตระหง่าน 14 หอ ที่สามารถมองเห็นได้แม้อยู่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในอิตาลี่ที่สามารถอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วนจนได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร (UNESCO)
 • ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง (SAN GIMIGNANO DUOMO) โบสถ์หลักประจำเมืองตั้งอยู่ในจัตุรัสดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก์ และมีภาพเฟรสโกตกแต่งกำแพงภายในโบสถ์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ชมภายนอกพระราชวังโปโปโล (POPOLO PALACE) อดีตเป็นที่ตั้งของศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
 • จากนั้นเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) เมืองท่าที่เป็นประตูสู่ 5 หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NH HOTEL LA SPEZIA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)

หมายเหตุ : โรงแรมในเมือง La Spezia   มีจำกัดหากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไปนอนเมืองข้างเคียง

DAY4

ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้าน ชิงเกว่ แตร์เร – ลา สเปเซีย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งรถไฟ สู่ เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO)
 • นำท่านชมหมู่บ้าน RIOMAGGIORE , VERNAZZA ,MANAROL คือ 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน 5 หมู่บ้าน (ส่วนอีก 2 หมู่บ้าน MONTEROSSO AL MARE ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพอากาศ และสภาพร่างกายของคนในคณะทัวร์)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

** หมายเหตุ : การเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร จะครบทั้ง 5 หมู่บ้านหรือไม่นั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น เวลา สภาพอากาศ จราจร การปิดหรือเปิดเส้นทางของแต่ละหมู่บาน หรือสภาพร่างกายของคณะทัวร์ เป็นสำคัญ แต่เราจะนำท่านเที่ยวหมู่บ้านที่สวยอยู่แล้วเช่น Riomaggiore , Manarola, Vernazza  **

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย
NH HOTEL LA SPEZIA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

ลา สเปเซีย - The Mall Outlet Luxury – เมสเตร้

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ THE MALL OUTLET LUXURY  เอาท์เลตจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก ถือเป็น outlet ดีอันดับต้นๆ ของยุโรป มีแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อให้ท่านได้เลือก อาทิ เช่น GUCCI , PRADA ,BOTTEGA VENETA , BURBERRY, VALENTINO, VERSACE , TOD’S  เป็นต้น

ทางบริษัทคืนท่าน 20 Eur  ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  จนได้เวลานัดหมาย จากนั้นได้เวลาเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แคว้นเวเนโต้ สู่เมืองเมสเตร้ (Mestre)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HOLIDAY INN HOTEL MESTRE  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

เมสเตร้ - อุทยานโดโลไมท์ - ทะเลสาบมิซูลิน่า - Passo di Giau - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท์ ( Dolomites ) สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักน้อยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมท์เป็นที่เลื่องลื่อซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่องค์กรยูเนสโกรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  (Unesco)
 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งทะเลสาบ มิซูลิน่า (MISURINA LAKE) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขา ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์  นำท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุดความประทับใจจากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เส้นทาง Passo di Giau เพื่อนำท่านถ่ายรูปกับ Ra Gusela  ภูเขารูปทรงพีระมิด เหนือทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)  เมืองสกีรีสอร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ (DOLOMITE) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ สกีรีสอร์ท BEST OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY เมืองนี้อยู่สูงจากน้ำทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานที่ตากอากาศตลอดปีของชนชั้นสูงและบรรดาหนุ่มสาว ที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหน้าร้อนมักนิยมท่องเที่ยวแบบ HIKING ปีนเขาชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อของที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 BOUTIQUE VILLA BLU CORTINA D’AMPEZZO หรือเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

คอร์ติน่า – ทะเลสาบเบรียส - วาลด์ เด ฟุเน่ - ออร์ติเซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส ( Lake Braies ) หรือ (Pragser Wildsee)  ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าไข่มุกแห่งโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในหุบเขาโดโลไมต์ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งใน มรดกโลก (Unseco) อีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสมาก บวกกับธรรมชาติรอบๆ ทั้งทิวต้นสนและทิวภูเขาของเทือกเขาโดโลไมต์  ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้งดงามยิ่งนัก ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ชุมชน Val di funes หรือ Villnöß ชุมชนเล็กๆทางภาคตะวันตกของอุทยานโดโลไมต์ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ 6 หมู่บ้าน โดยมีชื่อเสียงจากการมีวิวทิวทัศน์ที่สวยที่ในเขต South Tyrol อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเก็บภาพความประทับใจของหมุ่บ้าน Val di Funnes  นำท่าถ่ายรุปกับโบสถ์ San Giovanni โบสถ์เล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยต้นสนและ ยอดเขาแหลมของเทือกเขาโดโลไมต์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในโดโลไมต์ที่ถูกถ่ายภาพเป็นอันดับต้นๆ เลยที่เดียว
 • นำท่านเก็บภาพความประทับใจอีกนึงสถานที่  ณ โบสถ์ Santa Maddalena  โบสถ์ที่ถือเป็นสถานที่ไฮไลต์ทที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในอุทยานโดโลไมต์  (การเดินขึ้นไปเก็บภาพความประทับใจนี้ ท่านจะต้องเดินขึ้นเนินประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อไปเก็บภาพตรงโบสถ์ หากท่านใดต้องการเดินขึ้นไปถ่ายเหนือโบสถ์ต้องเดินต่อขึ้นไปอีกเกือบ 1 กิโลเมตร)
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei)  เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือรrะดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY8

ออร์ติเซ่ - ขึ้นเคเบิ้ล SECEDA - ขึ้นกระเช้า Alpe Di Siusi - ออร์ติเซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ Ortisei – Funes – Seceda  เพื่อขึ้นชม ยอดเขา Seceda ความสูงประมาณ 2,500 เมตร โดยความพิเศษของยอดเขาคือ มีลักษณะ ลักษณะคล้ายเปลวเพลิงที่เป็นหิน จนนักท่องเที่ยวต่างให้เรียนขานกันว่า Flame frozen in stone ให้ท่านอิสระได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจจากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง

** เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชม Seceda  ปกติจะเปิดประมาณ กลางเดือนมิถุยายน – กลางเดือน ตุลาคม ของทุกปี ** หากเคเบิ้ลคาร์ Seceda ปิดไม่สามารถขึ้นชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนพาท่านไปชมทะเลสาบ Carezza Lake แทน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในอุทยานโดโลไมต์ **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านนั่งกระเช้า ขึ้นสู่บนเนินเขาที่เราเรียกว่า “ALPE DI SIUSI” นำท่านชมวิวทิวทศน์บนทุ่งหญ้า ราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • นำท่านขึ้นกระเช้า Funivie ortisei ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่น

**กระเช้าขึ้นชม Alpe Di Siusi ปกติจะเปิดประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี หากในกรณีไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พาทุกท่านไปเที่ยวชมเมือง Brixen แทนเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแคว้น Tyrol มีเทือกเขา Dolomite เป็นฉากหลัง มีร้านค้าและร้านกาแฟ ชมจัตุรัสเมืองเก่าที่สวยงาม **

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือรrะดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY9

ออร์ติเซ่ - ซิร์มิโอเน่ - มิลาน - ดูโอโม่ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซิร์มิโอเน่ (Sirmione) เป็นเมือง Unseen  ของอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ด้า (Garda Lake)
 • นำท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน และถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นอกจากซีร์มิโอเน่ จะมีชื่อเสียงเรื่องซากปรักหักพังตั้งแต่สมัยยุคโรมัน สิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันคือน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากใต้ทะเลสาบ ถูกค้นพบโดยชาวโรมันตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมา เชื่อกันว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหูมิถึง 69 องศาเซลเซียสและอุดมไปด้วยแร่ธาตุกำมะถัน ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สำคัญในการใช้รักษาโรคของชาวโรมันใน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN)เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม
 • เดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
DOUBLE TREE BY HILTON MILAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

มิลาน - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 13.55 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน