ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ (Christmas)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ (Christmas)

รหัสทัวร์ : MAGIC CHRISTMAS MARKET 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 30 พ.ย. 66 - 10 ธ.ค. 66 189,900 บาท
2 10 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 189,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้าน Unseen สุดสวยของเนเธอร์แลนด์
 • 2
  ชมเมือง Strasbourg สถานที่จัดตลาดคริสมาสที่สวยเป็นอันดับ 2 ของยุโรป เก่าแก่ที่สุดมรฝรั่งเศส
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Colmar สถานที่จัดตลาดคริสต์มาสที่สวยเป็นอันดับ 3 ของยุโรป
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Riquewihr / Equisheim หมู่บ้านสวย สถานที่จัดตลาดคริสต์มาสสวยระดับโลก
 • 5
  ชมเมืองสวยระดับโลก Bruges / Ghent เมืองที่มีการจัดตลาดคริสต์มาสสวยระดับโลก
 • 6
  ชมเมือง Dinant หนึ่งในเมืองเล็กๆที่สวยอันดับต้นๆของเบลเยี่ยม
 • 7
  ชมกรุง Brussels เป็น 1 ใน 10 สถานที่จัดตลาดคริสมาสที่สวยที่สุดในโลก
 • 8
  ชมเมือง Cologne สถานที่จัดตลาดคริสมาสที่สวยอันดับต้นๆของยุโรป
 • 9
  ชมเมือง Metz หนึ่งในเมืองจัดตลาดคริสต์มาสสวยอันดับต้นๆของฝรั่งเศส
 • 10
  ชมเมือง Heidelberg หนึ่งในเมืองที่โรแมนติคของยุโรป
 • 11
  ชมเมือง Amsterdam เมืองแห่งลำคลองสุดโรแมนติค
 • 12
  ชมเมือง Frankfurt หนึ่งในเมืองที่จัตลาดคริสต์มาส อันดับต้นๆของเยอรมัน
 • 13
  ล่องเรือชมงาน Amsterdam Light Festival Cruise ชมแสงสีคูคลองกรุงอัมสเตอร์ดัม ยามค่ำคืน

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
เส้นทางท่องเที่ยวชมตลาดคริสต์มาส 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.40 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
DAY2

แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก - สตราสบูร์ก

 • 05.55 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน 
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.10 นาที) ตั้งอยู่ในรัฐ baden-Wurttemburg ทางใต้ของแฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามริมฝั่งแม่น้ำเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่บนเชิงเขา
 • จากนั้นเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งตั้งอยู่บนเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเริ่มก่อสร้างจากยุคโกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารูเพรชท์ที่ 3 ปราสาทได้รับความาเสียหายในปี 1622 ซึ่งอยู่ในช่วงสงคราม30ปีและมาถูกเผาทำลายถึง 2ครึ่งในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรั่งเศส จึงเหลือตาซากปรักหักพัง และได้การยอมรับว่านี้คือซากปรักหักพังของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก
 • นำท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตัวปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม                Your Guide to the Heidelberg Christmas Markets | Tall Girl Big World
 • นำท่านชมเก็บ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความจุราว 222,000 ลิตร
 • นำท่านลงสู่ตัวเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก

 • นำท่านชมสะพานเก่าอัลเทอบรุคเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหันกลับมาท่านจะเห็ปราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก นำท่านชมรูปปั้นลิง บนตัวสะพานที่มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรูปปั้นลิงนี้จะได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่จตุรัสมาร์คพลัทซ์  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์เค่อ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นศิลปะแบบโกธิค

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 21 พ.ย. – 1 ม.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 40 นาที) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม La Petite France (ปารีสน้อย)                                                                                                                        Strasbourg in December: The Festive Christmas Travel Guide
 • นำท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des Moulins
 • นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย                                                  มหาวิหารสทราซบูร์ : Strasbourg Cathedral – สำรวจโลก

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 25 พ.ย. – 25 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู หอยเอสคาโก้
MERCURE STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2คืน)

DAY3

สตราสบูร์ก - เอกิซไฮม์ - กอลมาร์ - ริคเวีย - สตราสบูร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส                                                        Christmas in Riquewihr, Alsace. Editorial Photography - Image of halftimbered, alsatian: 129745392
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง
 • อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจจนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 26 พ.ย. – 20 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ) Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ บ้านเรือนเป็นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรือนตามอัธยาศัย 10 Best Things To Do in Eguisheim, France - Journey To France

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)  เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอัลซาส  และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง  ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่ 2021 Colmar Christmas Market Guide and Itinerary Including Alsatian Villages -

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 24 พ.ย. – 29 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

 • นำท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่มตั้งแต่ย่าน La Petite Venise และเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง                      The Best 10 Things to Do in Colmar, France in Winter - The Yogi Wanderer
 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • อิสระให้ท่านเดินชมตลาดคริสต์มาสตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY4

สตราสบูร์ก - เมสซ์ - เทียร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเมสซ์ (Metz) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)  อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส มีอายุกว่า 3,000 ปี ชม Porte des Allemands สะพานยุคกลางที่เป็นป้อมประตูเข้าสู่เขตเมืองเก่า                                                                                                                                              Christmas in Strasbourg (& Metz) | Prêt à Voyager
 • จากนั้นชม Saint-Stephen Cathedral หรือ Metz Cathedral วิหารสไตล์โกธิคที่ประดับด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมือง ที่จัตุรัส Place d’Armes บางครั้งอาจจะถูกเรียกว่าโบสถ์ Saint Stephen รูปแบบของโบสถ์ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมโกธิคในยุคกลาง และได้รับการขนานนามให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมในปี 1930

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 18 พ.ย. – 30 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 127 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันด้วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็นโรมที่สองอีกด้วย และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย                                        Trierer Weihnachtsmarkt: Presse
 • นำท่านถ่ายรูปกับประตูโรมัน พอร์ทา นีกา (Porta Nigra)  ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็นประตูโรมันมี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอล์ป จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านอกกับ มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สำคัญที่สุด และมีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน  ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยโรมัน ปัจจุบันถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์อีกด้วย จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 18 พ.ย.  – 22 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

เทียร์ - ดินองท์ - บรัสเซลส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที ) เมือง เล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน จากนั้นนำท่านนั่ง CABLE CAR ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821                                                                                                                            The Citadel of Dinant, the Pearl of the Meuse Valley | Dinant, Belgium, Explore france
 • จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์

** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือว่า cable car ปิดไม่ให้บริการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ**

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม จากนั้น ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต                                                                                  Belgians Not Happy Trump Called Brussels a 'Hellhole' | Time
 • ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์
 • อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิชอคโกแล๊ตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

** เมือง บรัสเซลส์ ติด 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสต์มาส** 

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 25 พ.ย.  – 1 ม.ค.ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป  

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BRUSSELS MARRIOTT HOTEL GRAND PLACE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY6

บรัสเซลส์ - เกนต์ - บรูจน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม
 • นำท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมืองเป้นที่ตั้งของโบสถ์  St Bavo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานมากครับ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย                    1 Day in Ghent, Belgium - Road Unraveled
 • อิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเท่ห์ที่น่ารักมากมามาย

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 8 – 31 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
 • นำท่านเยี่ยมชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน                      Bruges Christmas Market via P&Js Chocolate Factory 17th December - Theatre Trips Kent - London Shows

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 25 พ.ย.  – 8 ม.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาพื้นเมือง
ARAGON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

บรูจน์ – แอนต์เวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 15 นาที) เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงบรัสเซลส์ มีประชากรกว่าครึ่งล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่ เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก                                                  Why Antwerp is the perfect place for a flight-free city break | The Independent | The Independent
 • นำท่านชม Cathedral of Our Lady เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยี่ยม เป็นที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ์ ซุ้มประตู รูปปั้น ทางเดิน เรียกได้ว่าทุกอย่างงดงามไร้ที่ติ ด้านในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของ Peter Paul Rubens ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดัง ชาวแอนต์เวิร์ป เปิดให้ผู้คนที่หลงไหลในงานศิลปะ สามารถเข้าไปชมกันได้
 • นำท่านถ่ายรูปกับศาลากลางเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟลมิชเข้ากับอิตาเลียนได้อย่างลงตัว เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์                                                                  Amsterdam Christmas Market 2023 - Dates, locations & deals
 • นำท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควร์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY8

อัมสเตอร์ดัม - ซานส์ สคันส์ – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย                                                                                                                          Zaanse Schans Windmills Half Day Tour from Amsterdam tours, activities, fun things to do in Amsterdam(Netherlands)|VELTRA
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือบางครั้งมักถูกเรียกว่า “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่ สีสันสวยงามน่ารัก เต็มไปด้วยร้านรวงน่ารักๆ และเรือ สวยๆที่จอดเทียบท่า
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือเดินตามอัธยาศัย                                                                                  Guided walk or bike ride in Katwoude-Volendam | musement

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์นำ
 • จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน Hooftstraat  เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงอัมสเตอร์ดัม มีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิ เช่น Chanel ,Gucci , Dior ,Zara, เป็นต้น

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือ - โคโลญจน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ทัวร์ไทยไปน้อยมาก) (ระยะทาง 120 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาวว่า เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด์                                                                                                                                      เยอรมนี – ออสเตรีย – ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล
 • พิเศษ นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย   นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ ด้วยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ทำให้มหาวิหารโคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1996
 • จากนั้นอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก                                                                                        The Best Christmas Markets in Cologne

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 21 พ.ย.  – 23 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส ที่สวยงามของเมืองโคโลญจน์ แม้ว่าจะจบงานเทศกาลตลาดคริสต์มาสแล้ว ท่านก็ยังจะสามารถเห็นความสวยงามของการประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนได้อยู่ในช่วงเวลานี้ 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
PULLMAN COLOGNE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

โคโลญจน์ - แฟรงค์เฟิร์ต

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน ( ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนำท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง                                                151 Sweets At Christmas Market Frankfurt Germany Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 21 พ.ย. – 22 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 •  20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน