ทัวร์แอฟริกาใต้ & ซาฟารี 9 วัน (LUXURY)


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์แอฟริกาใต้ & ซาฟารี 9 วัน (LUXURY)

รหัสทัวร์ : LUXURY SOUTH AFRICA & SAFARI 9 DAYS
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 3 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 174,900 บาท
2 10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 176,900 บาท
3 18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 179,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สนุกสนานทำกิจกรรมส่องสัตว์ (GAME DRIVE) ตามล่าหา BIG 5
 • 2
  ชมเมือง CAPE TOWN เมืองสวยที่สุดของแอฟริกาใต้
 • 3
  นั่งกระเช้าขึ้น TABLE MOUNTAIN หนึ่งในภูเขาที่สวยที่สุดโลก
 • 4
  พักโรงแรม The Palace หนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดในแอฟริกาใต้
 • 5
  พักโรงแรม IVORY TREE GAME LODGE โรงแรมสุดหรูในอุทยาน Pilanesburg
 • 6
  ชมแพนกวิน กับ แมวน้ำ ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
 • 7
  ชม Bo - Kaap บ้านเรือนสีลูกวาดใน cape town
 • 8
  ชม Franschoek Motor Museum พิพิธภัณฑ์รถคลาสสิค
 • 9
  ชมแหลม Cape of Good Hope อันเลื่องชื่อ
 • 10
  ชมแหล่งผลิตไวน์ Wine Tasting หนึ่งแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้
LUXURY SOUTH AFRICA
ลักชัวรี่ แอฟริกาใต้ & ซาฟารี 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร - สิงคโปร์

 • 17.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน SINGAPORE AIRLINES พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวก
 • 20.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ713
 • 23.30 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
DAY2

สิงคโปร์ - โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - พีลันเนสเบิร์ก - GAME DRIVE - พิเศษ พักโรงแรม IVORY TREE GAME LODGE ในอุทยาน

 • 01.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ478
 • 06.10 น. เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) โดยตั้งชื่อเมืองตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ ปัจจุบันมีความสำคัญเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานที่สำคัญมากมาย
 • นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (Church Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์
 • ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพื้นเมือง อีกทั้งวิถีแห่งชาวบัวร์ชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่นี่
 • ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นอดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้ารับตำแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็นประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้                                                                                      Union Buildings, Pretoria | South African History Online
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่าน ทำกิจกรรมส่องสัตว์ (GAME DRIVE)
 • นำท่านสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความมันส์ และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกาใต้ นั้นก็คือ สิงโต,เสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางป่าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้African Safari articles - A step by step guide to your first safari in South Africa
 • ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
IVORY TREE GAME LODGE หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว                                Ivory Tree Game Lodge near Pilanesberg National Park

DAY3

พีลันเนสเบิร์ก - GAME DRIVE - ซันซิตี้

 • 05.00-08.00น. นำท่านนั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE)
 • นำท่าน ชมภาพชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกันที่หาชมได้ยากในยามเช้า อาทิเช่น แอนเทโลป เสือ สิงโต ม้าลาย ช้าง แรด ยีราฟ ฯลฯ สนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้ (ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว)                                              Kruger National Park Safaris & Vacations | Safari in Kruger
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซันซิตี้ (Sun City) เมืองที่ถูกสร้างตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้มั่งคั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ เดินทางถึง นครลับแล THE SUN CITY          Sun City Resort Africa

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ที่พัก เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน ที่พักสุดหรูเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของการท่องเที่ยวมายังแอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้จากนั้นนำท่าน ชมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขา และต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงามรวมไปถึงคลื่นยักษ์เทียมที่คอยโถมกระหน่ำสร้างความตื่นเต้นให้กับท่านได้ไม่รู้เบื่อ    Sun City's Valley of Waves open with 50% capacity - Luxury Xclusives
 • ใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา The Bridge of time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำจึงสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น และทุกๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหวโรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล คู่มือท่องเที่ยวล่าสุดสำหรับ Bridge of time ประจำเดือนพฤษภาคม (อัปเดตปี 2023), รีวิว Bridge of time, ที่อยู่และเวลาเปิดทำการของ Bridge of time, สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โรงแรม และร้านอาหารใกล้ Bridge of time - Trip.com

*** ท่านสามารถกลับสู่ที่พักได้โดยรถรับ-ส่งภายในเมืองลับแลที่มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในซันซิตี้ คอมเพล็กซ์***

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THE PALACE OF THE LOST CITY หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 

DAY4

ซันซิตี้ – พริทอเรีย – Mall of Africa - โจฮันเนสเบิร์ก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ Lesedi Cultural Village (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นหมู่บ้านจำลองที่รวบรวมวัฒนธรรมของชนเผ่าท้องถื่นในประเทศแอฟริกาใต้ไว้ ตั้งแต่ความเป็นมาดั้งเดิมของแต่ละชนเผ่าทั้ง Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho และ Ndebele พร้อมกับการเดินเยี่ยมชมหมู่บ้านที่จำลองอาคารบ้านเรือนและรูปแบบการใช้ชีวิตจริงๆของเหล่าชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่ประเพณีการเดินทางเข้าบ้าน การขอพร การสู้รบและอาหารการกินโดยนักแสดงที่เป็นคนในชนเผ่านั้นๆจริงๆ ปิดท้ายด้วยโชว์การแสดงเต้นรำแบบมันส์สุดเหวี่ยง สำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์ของประเทศแอฟริกาใต้แล้ว Lesedi Cultural Village

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าติดอันดับของประเทศแอฟริกา มีสินค้ามากมายให้ท่าน เลือกซื้อ ทั้งสินค้าแบร์ดเนม สินค้าพื้นเมืองและร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                        Mall of Africa | Shopping Malls | Johannesburg
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
PEERMONT D’OREALE GRANDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

DAY5

โจฮันเนสเบิร์ก - เคป ทาวน์ - Table Mountain - ย่าน Bo - Kaap

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก
 • 10.25 น. ออกเดินทางสู่ เคป ทาวน์ โดยสายการบิน SAFAIR เที่ยวบินที่ FA294
 • 12.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคป ทาวน์ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ Table Mountain ภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินทรายตัดตรงสูง 1,086 เมตร ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยตัวเมืองที่กว้างไกล  เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ที่เรียกกันว่า ภูเขาโต๊ะ เพราะข้างบนนี้เป็นพื้นที่ราบเรียบจนดูเหมือนโต๊ะนั่นเอง ภูเขานี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกและการกัดกร่อนโดยลมฝนเป็นเวลานาน                                Tickets for Table Mountain [Latest Prices]
 • นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากยอดเขาด้วยกระเช้าทันสมัยหมุนรอบตัวเอง 360 องศาใช้เวลาเพียง 6 นาที (ถ้าอากาศอำนวย) (ทั้งนี้การนั่งกระเช้าต้องขึ้นกับสภาพอากาศอีกด้วย หากมีการปิดทำการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
 • ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลก ตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก ด้านหน้าหันเข้าหามหาสมุทรทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลัง                                                    Bike & Safari South Africa's Garden Route to Cape Town - South Africa | Tripsite
 • จากนั้นนำท่านเดินชมย่าน Bo – Kaap หมู่บ้านหลากสีสันที่เกิด จากการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมแบบเคปดัทช์และจอร์เจียน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชุมชนมลายูที่อพยพมาอยู่ในเมืองเคปทาวน์   8 great cultural experiences in Cape Town | ComeToCapeTown

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
TABLE BAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY6

เคป ทาวน์ - ล่องเรือ - เกาะซีล - ไซม่อนทาวน์ - ชายหาด Muizenberg Beach แหลมกู๊ดโฮป

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ                                                                                                                Seals on a Hout Bay seal island in Cape Town, South Africa Stock-Foto | Adobe Stock
 • จากนั้นนำท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ที่มีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขา                                                                                                        Visiting the Penguins at Boulders Beach - South Africa | A Little Off Track
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังชายหาด Muizenberg Beach เพื่อให้ท่านได้ชมวิวหาดทรายขาว และ ถ่ายรูปกับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าสีสันสดใสตลอดทางยาว                                                            Muizenberg Beach (Cape Town Central) - All You Need to Know BEFORE You Go

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู Lobster

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสำคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ ผ่านเส้นทางนี้ไปได้นั้นช่างยากเย็น ทำให้มีตำนานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดินเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่อดีตทั้งการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย                                                            File:Cape of Good Hope South Africa HDR.jpg - Wikimedia Commons
 • จากนั้นนำเดินทางกลับสู่เคปทาวน์
 • ให้ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค่ำ อันงดงามรอให้ท่านได้สัมผัส ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนตร์                                                                        Victoria & Alfred Waterfront - Cape Town City Guide - Cape Town Hotels
 • บริเวณท่าเรือนั้น อีกมุมมองที่ต่างและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
TABLE BAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

DAY7

เคป ทาวน์ - ฟรานโชค - Wine Tasting - สเตลเลนบอช - เคป ทาวน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฟรานโชค (Franschhoek) เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง Wine อีกเมืองหนึ่งของเคปทาวน์และ Franschhoek ยังเป็นหนึ่งใน Cape Winelands อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์รถฟรานโชค (Franschoek Motor Musuem) พิพิธภัณฑ์รถยนต์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของ John Robert ผู้ร่ารวยอันดับสองในแอฟริกาใต้ ที่รวบรวมรถเป็น เพียงงานส่วนตัวด้านหลังสามารถมองเห็นเทือกเขาเกรตดาเคนสน์ให้บรรยากาศที่สวยงาม          Franschhoek Motor Museum, Western Cape, South Africa — Detour
 • จากนั้นนำท่านนั่งรถรางชม The Beyerskloof Wine Estate
 • นำท่านไปชมห้องเก็บไวน์และถังไวน์ อีกทั้งให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติไวน์อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นเดินทางสู่ The Huguenot Chocolate Factory เพื่อไปชมวิธีการทำช็อคโกแลต และได้ลิ้มลองช็อคโกแลตสุดแสนกลมกล่อม ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝาก                                                            Romantic Weekend in Franschhoek - Sleeping-OUT News and EventsSleeping-OUT News and Events
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองสเตลเลนบอช (Stellenbosch) นำ ท่านเที่ยวชมเมือง Stellenbosch เมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้รองจากเคปทาวน์ แต่มีเสน่ห์สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบเคปดัชต์อันงามสง่างดงาม เหมือนย้อนเวลากลับไปเดินอยู่ในยุโรปสมัยคลาสสิค                          le midi Livre Perdu visit stellenbosch south africa faire semblant Socialiste Régler
 • ให้ท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์
 • นำท่านเดินเล่น ณ กรีนมาร์เก็ต สแควร์ (Green Market Square) ให้คุณได้ช้อปอย่างเพลิดเพลิน ข้าวของที่วางขายมีทั้งแบบเกลื่อนกลาด เก๋ไก๋ มีสไตล์ และแบบที่หาได้ทั่วทวีปแอฟริกา ทั้งภาพเขียน งานไม้แกะสลัก หน้ากากโบราณ กระเป๋าผ้า สร้อยลูกปัดหลากสี กระบุงตระกร้า เครื่องประดับ ไปยันพวกยีราฟไม้อิสระช้อปปิ้งหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                          Greenmarket Square Cape Town, South Africa - Market Review | Condé Nast Traveler

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
TABLE BAY HOTEL  หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

DAY8

สนามบินเคปทาวน์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์
 • 10.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ749
DAY9

สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 06.10 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 07.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ706
 • 08.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **แชร์ให้เพื่อน