ทัวร์ฝรั่งเศส หมู่บ้านอันซีน 12 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฝรั่งเศส หมู่บ้านอันซีน 12 วัน

รหัสทัวร์ : INCREDIBLE FRANCE 12 DAY (TG)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 149,900 บาท
2 6 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 165,900 บาท
3 27 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65 155,900 บาท
4 4 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 155,900 บาท
5 18 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 155,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมมหาวิหาร Mont Saint Michel สุดสวยสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ห้ามพลาด!!!
 • 2
  ชม Saint -Cirq – Lapopie หมู่บ้านได้ขึ้นชื่อว่าสวยเป็นอันดับ 1 ในบรรดาหมู่บ้านสวยในฝรั่งเศส
 • 3
  ชม Rocamadour หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นชื่อว่าติดอันดับ 1 ใน 10 ที่สวยที่สุดในโลก
 • 4
  ชม La Roque Gageac หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในแคว้น Dordogne
 • 5
  ชม Saint Emilion เมืองเก่าสุดสวยสมัยโรมันอายุกว่า 2,000 ปี
 • 6
  ชม Sarlat -la Caneda เมืองเก่าแก่สุดสวยสีน้ำผึ้ง
 • 7
  ชม Dinan หมู่บ้านในยุคกลางที่สวยที่สุดของแคว้นบริทานี
 • 8
  ชมหมู่บ้าน Beuvron-en-Auge หนึงในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส (Unseen)
 • 9
  ชมเมือง Honfleur เมืองท่าเก่าแก่สุดสวย (Unseen)
 • 10
  ชมปราสาท Chenonceau ปราสาทที่สวยที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • 11
  ชมปราสาท Chombord ปราสาทที่สวยที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • 12
  ชมเมือง Deauvilleเมืองตากอากาศหรู สวยมาก
 • 13
  ชมเมือง Tours เมืองศูนย์กลางอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • 14
  ชมเมือง Rennes เมืองหลวงสุดสวยแคว้นบริททานี
 • 15
  ชมเมือง Rouen เมืองเก่าแสนสวย
 • 16
  ชมเมือง Bordeaux เมืองผลิตไวน์ระดับโลก
 • 17
  ชมพิพิธภัณฑ์ ลุฟท์ Louvre พิพิธภัณฑ์ทียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส
INCREDIBLE FRANCE
เจาะลึก หมู่บ้าน Unsen ฝรั่งเศส  12 วัน 9 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

เส้นทางสุดมหัศจรรย์ หมู่บ้านเล็กๆ ในยุคกลาง ปราสาทงดงาม

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ปารีส - รูอ็อง - อ็องเฟลอร์ (Unseen) - โดวิลล์

 • 00.10 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 930
 • 06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลด์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง รูอ็อง (Rouen) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน (Seine River) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์ม็องดี (Haute-Normandie) 1 ใน 27 แคว้น (ปี2012) ในประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือวิหารนอเตรอดามแห่งรูอ็อง สร้างขึ้นในปี 1150 ต่อมาในปี 1170มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี 1240
 • นําท่านเยือนจัตุรัสโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc Square) ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีความสําคัญให้หวนรําลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญโจนออฟอาร์ค ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นนักบุญหลังท่านถูกเผากว่าร้อยปี
 • นำท่านสู่ย่านจตุรัสวีเยอ-มาร์เซ
 • นำท่านชมตัวเมือง  เช่น โบสถ์แซงต์อูน (Church of St. Ouen, Rouen) โบสถ์แซ็งมากลู (Church of Saint-Maclou) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge)
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยRouen, la capitale gotica della Normandia

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR)เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่Découvrir Honfleur autrement grâce à la réalité virtuelle
 • นำท่านชม โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน(Saint Catherine s) เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง โดวิลล์ (Deauville ) เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านค้า และเมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น “Queen of the Norman beaches” เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera1,057 Deauville Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE 
DEAUVILLE CENTRE หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY3

โดวิลล์ - Beuvron-en-Auge (unseen) - มงแซงต์ มิเชล

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Beuvron-en-Auge (ระยะทาง 25 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใน Calvados นอร์มังดี เกือบทุกบ้านที่นี่จะสร้างขึ้นในสไตล์ครึ่งไม้ที่งดงามเรียกว่า Vieux Manoir จากสมัยศตวรรษที่16 และมีชื่อเสียงในนอร์มังดี
 • ให้ท่านได้อิสระ เพลิดเพลินกับการเดินเล่นรอบเมืองดูโบสถ์เล็ก ๆ ที่น่ารักและ Chapelle de Clermont ในหมู่บ้านแห่งนี้Sea Home «Les palmiers» in Asnelles
 • นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารมงต์แซงมิเชล (Mont St. Michel)ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารมงต์แซงมิเชล ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้าง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องดรีย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ และตั้งชื่อใหม่ว่า “มงต์แซง มิเชล” ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้นนอร์มังดีเรืองอำนาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่โบราณ
 • อิสระเดินชมเมืองตัววิหารและชมหมู่บ้านรอบ ๆ  หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวแบบพาโนรามา ที่จะเห็นมงต์แซงมิเชลเป็นฉากหลัง ณ สะพาน Barrage du Mont St Michel ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยมงต์ แซงต์ มิเชล วิหารกลางทะเล งดงามราวหลุดจากเทพนิยาย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  พิเศษลองลิ้มชิมรสเมนู Moules à la Marinière หรือ หอยแมลงภู่อบสไตลฝ์รั่งเศส พร้อมเครื่องเคียง ไวน์ขาวท้องถิ่น

 MERCURE MONT SAINT MICHEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

(หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองข้างเคียง)

DAY4

มงแซงมิเชล – ดินงท์ (Unseen) – เรนส์ - ตูร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดินง (Dinan) (ระยะทาง 55 Km. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองเล็กๆ มีแม่น้ำ La Rance ไหลผ่าน อยู่ในแคว้นบริทานี เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม มีคำกล่าวที่ว่า หากต้องเลือกเที่ยวสักหนึ่งเมืองในแคว้นบริทานี ก็ให้เลือกเมืองดินง เมืองที่มีความเก่าแก่สวยงามยังคงความเป็นเมืองยุคกลาง ช่วง ศตวรรษที่ 13 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง สมารถรอดพ้นจากการถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  บ้านเรือนทั้งหมดจึงเป็นของดั้งเดิมทั้งหมด มีทั้งท่าเรือ Le Port de Dinan และเขตเมืองเก่านำท่านเดินชมเมืองบ้านเรือนและเลือกซื้อสินค้าThe best things to do in Dinan Brittany - The Good Life France
 • จากนันได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง เรนส์ (Rennes) (ระยะทาง 50 Km. ใช้เวลา 40 นาที) เมืองหลวงของแคว้น Brittany  เมืองในยุคกลางRennes – Capital of Brittany | Lifestyle | DW | 25.04.2017

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชมเมืองชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อันมีลักษณะเฉพาะตัวเดินชม Place de la Mairie ที่ตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละครของเมือง ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral) อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือช้อปปิ้ง
 • นำท่านสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง 250 ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวและยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ (Indre-et-Loire) ซึ่งเป็นจังหวัดในแคว้นซ็องทร์ (Centre) ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  ณ โรงแรมที่พัก
 
CHÂTEAU de Beauvois หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก2คืน)

DAY5

ตูร์ - ปราสาทเชอนองโซว์ - ปราสาทชองบอร์ด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มังดี ของฝรั่งเศส อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้า และป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ตัวปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปเรเนอซองส์กับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกันChâteau de Chenonceau - Wikipedia

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม ปราสาทชองบอร์ด (Chateau de Chambord) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ สร้างในสไตล์เรอเนซองส์แบบฝรั่งเศสโดยพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 หลังจากที่พระองค์ได้ครอบครองเมืองมิลานและได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อิตาลี พระองค์จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาทให้เป็นที่อิจฉาของยุโรปในสมัยนั้น พระองค์ทรงโปรดการล่าสัตว์ จึงสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นในป่าเพื่อสะดวกกับการล่าสัตว์251 Chateau Chambord Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CHÂTEAU de Beauvois หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

ตูร์ - ลิมอฌ - ซาร์ลา ลา กาเนดา(Unseen)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ซาร์ลา – ลา – กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda)
 • ระหว่างทางนำท่านแวะเที่ยวเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านกระเบื้องเคลือบมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 นำท่านชมย่านใจกลางเมือง นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแซ็งเตเตียนแห่งลีมอฌ (St Etienne Cathedral of Limoges) มหาวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในแบบโกธิค โดยเริ่มต้นสร้างขึ้นใน 1273 แล้วเสร็จในปี 1888 ประกอบไปด้วยหอระฆังแปดเหลี่ยมที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนสซอง
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัยFile:Rue de la Boucherie, Limoges.JPG - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ซาร์ลา – ลา – กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda)
 • นำท่านเดินชมเมือง Sarlat-la-Caneda หรือเรียกสั้นๆว่า เมือง Sarlat  เมืองสีน้ำผึ้ง สไตล์ Renaissance ในยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษที่14 บ้านเรือนที่ปลูกเรียงราย มีตรอก ซอก ซอย บ้านเรือนที่ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนว่าท่านได้ย้อนอดีตสู่ยุคกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยเมือง Sarlat  เป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางมาเพราะนอกจากความสวยงามของเมืองแล้ว ซึ่งที่ทำให้เมือง Sarlat มีชื่อเสียงก็คือ ตัวห่าน หรือ Foie gras เดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยSarlat Dordogne In Photos

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มลอง foie Gras ของขึ้นชื่อ

 BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4ดาว (พัก 2 คืน)

** หมายเหตุ โรงแรม ณ เมือง Sarlat มีน้อย หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง**

DAY7

รอกามาดูร์ (Unseen) – แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี(Unseen) - ซาร์ลา ลา กาเนดา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ รอกามาดูร์ (Rocamadour) เป็นเมืองในจังหวัดล็อต (Lot) ในแคว้นมีดี-ปีเรเน เป็นเมืองที่ติด 1 ใน 10 เมืองริมหน้าผาที่สวยที่สุดในโลก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารี เป็นที่ศรัทธาของเหล่านักแสวงบุญมาหลายศตวรรษ เป็นที่สุดของที่สุดที่เหล่าผู้แสวงบุญปราถนาที่จะมาครั้งหนึ่งในชีวิต โดยความอัศจรรย์ของอารามแขวนตัวแนบชิดหน้าผาถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 หน้าหมู่บ้านมีแม่น้ำ Dordogneไหลผ่าน  จากตัวหมู่บ้านด้านล่างจะเป็นทางขึ้นเนิน วิวสวย มีบันไดใหญ่ขึ้นเขามุ่งหน้าสู่อารามที่แขวนตัวอยู่บนหน้าผาด้านบนในความสูงระดับครึ่งทางจากยอดที่มี Chateau อยู่บนสุด จะมีผู้แสวงบุญไปสักการะ Black Virgin & Child ซึ่งอยู่ในวิหาร Notre Dame ของที่นี่
 • นำท่านขึ้นชมโบสถ์ Rocamadour นำท่านชมโบสถ์ต่าง และความสวยงามของโบสถ์ที่เรียงรายริมหน้าผาสวยงาม จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินชมเมืองเก่าถนนสายหลักของเมืองที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัยRocamadour - Wikipedia

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี ( Saint -Cirq- Lapopie) (เราคือบริษัททัวร์ไทยจัดเข้าไปเที่ยวทัวร์แรก ) เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน Les Plus Beaux Villange de France ( The Most Beautiful villages of France ) หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส แต่หมู่บ้าน Saint -Cirq- Lapopie มีความพิเศษตรงที่หมู่บ้านนี้ได้รับการโหวตว่าเป็น The Best of The Best beautiful villages of France  หรือ หมู่บ้านที่สวยที่สุดของบรรดาหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส หมู่บ้าน Saint -Cirq- Lapopie แห่งนี้มีอายุหลายร้อยปี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาโอบล้อม มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 250 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนหน้าผาของซอกเขา La vallée du Lot ที่มีแม่น้ำ Lot ไหลผ่าน เป็นหมู่บ้านที่สร้างตั้งแต่ยุคกลาง ดังนั้นบ้านยังคงเป็นทรงโบราณที่ทำจากดิน ปราสาท กำแพงเมืองเก่า หลักฐานแห่งประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่จึงได้ถูกอนุรักษ์ไว้ ให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม ซึ่งในแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนหมู่บ้านเล็กๆ กลางป่าเขาแห่งนี้ถึงกว่า 400,000 คนเลยทีเดียวSaint-Cirq-Lapopie: A Medieval Gem in the French Dordogne — Meandering Trail Media
 • นำท่านเดินเลินชมหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้ ท่านจะเหมือนย้อนกลับไปในยุคกลางเลยที่เดียว เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY8

ลาร๊อก กาฌัก(Unseen) – แซ็ง เตมียง – ชมโรงผลิตไวน์ - บอร์โด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน ลาร๊อก กาฌัก  หรือ ลาร๊อก เฌอชู (La Roque Gageac) หมู่บ้านอายุหลายร้อยปี เป็นหมู่บ้านนี้ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดใน Dordogne เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน Les Plus Beaux Villange de France ( The Most Beautiful villages of France ) หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส ด้วยตัวหมู่บ้านแขวนอยู่บนหน้าผา และมีแม่น้ำ Dordogne ไหลผ่านด้านหน้า ที่นี่จึงเป็นชัยภูมิเยี่ยมในการค้าขายมาตั้งแต่โบราณ ตัวหมู่บ้านสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 และบ้านหรือคฤหาสถ์บางหลังเป็นสถาปัตยกรรมวิจิตรแบบ Renaissance ให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัยLa Roque-Gageac in the Dordogne - Francecomfort Holiday parks
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง เตมียง ( Saint Emilion) ชุมชนหินโบราณ จังหวัด Gironde แคว้น Aquitaine  เมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์  เป็นชุมชนแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมือง แซ็งเตมียง เมืองศูนย์กลางแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อ โดยองุ่นพันธุ์ merlot  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 โดยนักบุญ Emilion ผู้มาบุกเบิกแสวงบุญ และก่อตั้งชุมชนในการผลิตไวน์จำหน่าย ด้วยความเก่าแก่ของบ้านเรือนที่ถูกอนุรักษ์อย่างดี บ้านเรือนสร้างเรียงรายกันตามเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยไร่องุ่น ถนนในเมืองสายแคบๆ ลัดเลาะเข้าไปในเมืองเก่า  มีทั้งโบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12  มีกำแพงเมืองโบราณ ด้วยความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและวัฒนธรรมการผลิตไวน์คุณภาพดีมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันทำให้เมือง แซ็งเตมียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) อีกด้วย  จากนั้นทำท่านเข้าชมการผลิตไวน์และลองลิ้มชิมรสไวน์ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ตามอัธยาศัยSaint-Émilion – Travel guide at Wikivoyage
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โด (Bordeaux) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที)แคว้น Aquitaine  เมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ากาโรนน์ ( Garonne) และอยู่ริมฝั่งทะเลเป็นเมืองที่มีความสําคัญด้วยเป็นเมืองท่าการค้า ตั้งแต่ก่อนยุคโรมัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 7 ของฝรั่งเศส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ (UNESCO )An expert guide to a weekend in Bordeaux | Telegraph Travel

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 Mercure Bordeaux Cite Mondiale Centre Ville หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

** กรุณาจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋า Over night bag  สำหรับค้างคืนปารีส 1 คืน  กระเป๋าใบใหญ่จะมาถึงปารีสวันรุ่งขึ้น **

DAY9

บอร์โด - นั่งรถไฟ TGV - ปารีส - ชมเมือง - ประตูชัย - ชองป์เซลิเซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านชมเมือง บอร์โด
 • ชมจัตุรัส พลาส เดอ ลา บูร์ซ ( Place de la Bourse ) ที่สวยงาม เป็นศูนย์รวมของชาวเมือง มาพักผ่อนเดินเล่น สามารถถ่ายรูปได้อย่างสวยงามกับอาคารสําคัญๆที่เรียงราย เช่น อาคารรัฐสภา ที่ทําการราชการต่างๆ ชมสะพานแสนสวย ปิแอร์(Pont de Pierre)File:Place de la bourse, Bordeaux.jpg - Wikimedia Commons
 • ชมแกรนด์เธียร์เตอร์ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบคลาสสิค สร้างในศตวรรษที่ 18
 • ชมย่านการค้า เพลิดเพลินเดินชมย่านถนนแซงท์คาเทอรีน (Rue Sainte-Catherine) ตลอดความยาว 1กม. บนถนนเส้นนี้สองฝั่งถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้านานาชนิด ร้านสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆ ร้านขายของแฟชั่น และห้างสรรพสินค้า แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อขนม อาหารพื้นเมือง หรือชิมไวน์ เลือกซื้อไวน์จากร้านไวน์ที่มีอยู่มากมายในย่านนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองบอร์โด
 • 14.04 น.  ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใช้เวลา 2.15 ชม. (รอบรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น
 • จากนั้นได้เวลานำท่านถ่ายรุปกับ ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
 • นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง
 • อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยประตูชัยฝรั่งเศส (arc de triomphe) ประวัติ | ToUrIsMe-BaRjAc-St-PrIvAt

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 
NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน )

DAY10

หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ห้างลาฟาแยต์ – ล่องเรือบาโตมูสพร้อมดินเนอร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านขึ้นชมวิวบน หอไอเฟล ชั้น 2 ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสได้อย่างสวยงาม หอไอเฟล ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบบโดย ท่าน กุสตาฟ ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส  (หมายเหตุ : หากระบบปิดการจอง ท่านจะต้องมาต่อคิวเท่านั้น ขึ้นอยู่กับหัวหน้าทัวร์ในการจัดเวลา*) 
 • จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปหอไอเฟลตามอัธยาศัยรักหอไอเฟล on Twitter: "รูปที่3 http://t.co/EpHpbw8Ef5" / Twitter
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตัวอาคารเป็นพระราชวังหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ายราชสำนักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทั่งปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง
 • นำท่านถ่า ยรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของลูฟวร์ ที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - France
 • นำท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์โด ดาวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลักหินอ่อนของกรีกที่ชื่อ Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี โบราณวัตถุของอียิปต์ กรีก และโรมันมากมาย เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

**นำคณะตรวจ PCR TEST เพื่อใช้เป็นผลยืนยันก่อนขึ้นเครื่องกลับประเทศไทย  **

 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลอลารี่ ลาฟาแยตต์ ของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมาสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น CHANEL, PRADA, LUIS VuITTON, GUCCI, LONGCHAMPARMANI,BOTEGA, แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เครื่องสำอางค์น้ำหอม
 • ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามข้อมูลเที่ยวฝรั่งเศส : ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)

 พิเศษบริการอาหารค่ำ ณ ภัคตาคาร ดินเนอร์สไตล์ ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้า แซน (Seine River)

ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำสไตล์ฝรั่งเศสที่แม่น้ำแซน ปารีส - KKday

ผ่านสถานที่สำคัญโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวาลิด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3 ฯลฯ

NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY11

ปารีส –จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) สนามบินชาร์ลเดอโกล – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปอีกด้านหนึ่งของหอไอเฟลได้อย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจก่อนกลับเมืองFile:La Tour Eiffel vue du Trocadéro - Après-midi du 14 juillet.JPG - Wikimedia Commons
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 931
DAY12

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน