ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 10 วัน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 10 วัน

รหัสทัวร์ : ICELAND NORTHERN LIGHT HUNTING 10Day (TG+FI)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 15 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 199,900 บาท
2 20 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 199,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  กิจกรรมขับ SNOW MOBILE ตะลุยกราเซีย
 • 2
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 3
  แช่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ MYVATN บ่อน้ำแร่ unseen ชมวิวธรรมชาติ
 • 4
  ชมถ้ำ KATLA ICE CAVE ถ้ำกราเซียสุดมหัศจรรย์
 • 5
  ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
 • 6
  ชมภูเขา VESTRAHORN หนึ่งในภูเขาสวยของไอซ์แลนด์
 • 7
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 8
  ชมทะเลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
 • 9
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 10
  ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานแห่งชาติได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 • 11
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ำแข็ง
 • 12
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
 • 13
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์
 • 14
  นั่งเรือ AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
ICELAND NORTHERN LIGHT HUNTING 10 วัน
โดยสายการบินไทย + ไอซ์แลนด์แอร์ (TG+FI)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

โคเปนเฮเก้น - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - ชมเมือง

 • 01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
 • 07.40 น. เดินทางถึงทางอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 14.10 น.  ออกเดินทางสู่ เรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอส์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI205
 • 15.25 น.  ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลา 50 นาที) ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน
 • นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง                                                                           Höfði House - Reykjavík City Guide
 • นำท่านถ่ายรูปกับ Solfar หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตย์ด้วย เป็นอีกหนึ่งงานประติมากรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรูปเป็นที่ระลึก                                                                                                  Solfar Suncraft Sculpture by Jon Gunnar Arnason | THE SUN VO… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY3

เรคยาวิก –ภูเขาคีร์กจูเฟล - น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - เรคยาวิก

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. ) ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ตากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย
 • นำท่านเข้าชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นั่นคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็  มีความงดงามตลอดทั้งปี                                Kirkjufell, Iceland by Dietermeyrl

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ (Hraunfossar) (ระยะทาง 166 กม. ใช้เวลา) เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านเรย์คอลท์ (Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ และอยู่ถัดจากบ่อน้ำพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมือนน้ำตกแห่งอื่นๆ แต่เป็นน้ำตกที่ประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆ ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ำผิวดิน รวมกับน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็ง ไหลผ่านชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ชื่อ Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น้ำควิทอา (Hvítá) ตามสายธารของแม่น้ำ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Lava waterfalls หรือน้ำตกลาวา โดยน้ำที่มีปริมาณมากของน้ำตกแห่งนี้ส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง Langjokull ซึ่งเป็นต้นน้ำด้วย                                                                                                                                Guide to Hraunfossar Waterfalls in West Iceland
 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิค นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986                                                                                                                                Hallgrimskirkja: Planning Your Visit
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนLaugavegur ถนนช้อปปิ้งสายหลักของกรุงเรคยาวิก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                                    Deserted Buildings on Laugavegur: Video - Iceland Monitor

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 

****  แถมฟรี หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ ****

 • นำท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี ****                                        See the northern lights or aurora borealis: Follow this easy guide | New Scientist     
DAY4

เพอร์ลัน - SOUTH COAST - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ไมดาลโจกุล – กิจกรรมพิเศษขับสโนว์โมบิล - คีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก                                                                    Perlan, Iceland, reykjavik - Klook United States
 • นำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่อง ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทาง เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการ ระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012
 • นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ปะทุขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                Scenic view of Seljalandsfoss waterfall from hill (Photos Puzzles, Framed,...) #19392995
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 30 นาที) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว                                                                                                        Skógarfoss in Iceland | Skógafoss is not only one of the big… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มี ความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็งและนำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง                                                                                              Snowmobile tour on Myrdalsjokull glacier in South Iceland.

( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน  ผู้ขับขี่ SNOW MOBILE จะต้องมีใบอนุญาติขับขี่)

 ** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหาก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทคืนเงิน**

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองทางตอนใต้ คีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ (Kirkjubæjarklaustur )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

FOSSHOTEL NUPAR  หรือระดับเทียบเท่า 3 – 4 ดาว  (พัก 2 คืน)

** AURORA HUNTING INSIDE HOTEL  **

*ภายในบริเวณโรงแรมในย่านเมืองนี้ ยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านจึงสามารถชมปรากฎการณ์แสงเหนือได้จากภายในโรงแรมของท่าน **

DAY5

เวสตราฮอร์น - วัทนาโจกุล – ICE BEACH - AMPHIBIAN BOAT TOUR

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่  เวสตราฮอร์น (Vestrahorn) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)  เป็นภูเขาที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ มียอดเขาที่มีลักษณะเป็นยอดแหลมสองยอด อยู่ใกล้กับโจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งและฟยอร์ดทางด้านตะวันออก ตั้งอยู่ที่คาบสมุทร Stokksnes ใกล้กับเมือง Höfn แต่เวสตราฮอร์น ไม่ได้เหมือนกับภูเขาลูกอื่นๆ ในประเทศไอซ์แลนด์ ที่ทำมาจากเหล็กและธาตุแม็กนีเซียมจากหินแกบโบร จึงทำให้ภูเขาหินสองลูกนี้มีสีดำและมีลักษณะเป็นหยักๆ เขาหินสีดำนี้แยกออกจากภูเขาที่ใกล้ๆ กับอุทยานแห่งชาติวัตนาโจคุล (Vatnajökull National Park) หุบเขาเวสตราฮอร์นมีความสูงถึง 454 เมตร หันหน้าเข้าหาทะเลซึ่งอยู่ทางทิศใต้และล้อมรอบด้วยชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยหาดทรายซึ่งเป็นบ้านของแมวน้ำ เหมือนๆ กับชายหาดในประเทศไอซ์แลนด์ แต่ทว่าชายหาดที่นี่นั้นมีสีดำเนื่องจากเป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ                                     Sunset at Vestrahorn Mountain and Stokksnes Beach in Iceland - Alexios Ntounas Photography
 • นำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง                                                                                                                                        Diamond Beach Iceland: Your Ultimate Guide 2022

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่าน ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน (Jokulsarlon Glacier Lake) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนจึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และBATMAN อีกด้วย                                                         Amphibian Boat Tour - Play Iceland

** หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหาก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย**

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

FOSSHOTEL NUPAR  หรือระดับเทียบเท่า  3 -4 ดาว

DAY6

เวสตราฮอร์น - ถ้ำน้ำแข็ง KATLA ICE CAVE - วิค - หาดทรายดำ -แหลมดีร์โฮเลย์ - เซลฟอสส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง KATLA ICE CAVE ซึ่งท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับน้ำแข็งหลากหลายชั้นในสีสันที่แตกต่างกันจนแทบจะเป็นลายทางเลยทีเดียว คุณจะได้พบกับธารน้ำแข็ง Kötlujökull ด้านนอก ซึ่งมีโดมน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟคาทลาและเป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ด้วยรู้ขนาดใหญ่บนหลังคาที่ทำให้แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาด้านในได้ จนเกิดเป็นบรรยากาศที่งดงามเกินบรรยาย                                                                                                                                Dragon Glass Ice Cave by Katla Volcano | Super Jeep from Vik

 

** หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหาก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทคืนเงิน**

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.30 นาที) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991 POPULAR ATTRACTIONS TO SEE IN VÍK - Visit Vik Iceland

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นําท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจาก  การเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก                                                  Best Black Sand Beaches in Iceland | Original Travel Blog - Original Travel
 • นำท่านชม แหลมดีร์โฮเลย์ (Dyrholaey) ดีร์โฮเลย์เป็นแหลมที่ยื่นออกมาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านวิค (Vik) เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะเนินประตู (Door hill island)คำว่าประตูมาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดผ่าน เมื่อทะเลสงบเรือขนาดใหญ่สามารถที่จะแล่นผ่านโค้งหินนี้ได้                                                              Interview with Mads Peter Iversen | Iceland Photo Tours
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

HOTEL  SOUTH COAST หรือระดับเทียบเท่า

 ****  แถมฟรี หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ ****

 • นำท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี ****                                      Wallpaper Lofoten Islands, Norway, beautiful night, northern lights, stars, mountains 1920x1200 HD Picture, Image
DAY7

เซลฟอสส์ ––ซิงเควลลีร์- วงแหวนทองคำ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์เซอร์ - อาบน้ำแร่ BLUE LAGOON

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ แบบกล่อง

 • นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา 50 นาที) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร            Thingvellir National Park, South Iceland | Arctic Adventures
 • นำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ Geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ                                                                            9,066 Geysir Iceland Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 102 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.30 นาที) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความม+หัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร                                                  Gullfoss - Wikipedia
 • นำท่านชมและแช่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง  อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                    Iceland's Blue Lagoon: The Ultimate Travel Guide | Guide ...

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LAVA  RESTAURANT ภายใน BLUE LAGOON

PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK HOTEL     หรือระดับเทียบเท่า 

DAY8

เรคยาวิก – โคเปนเฮเก้น - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก
 • 07.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไอส์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204
 • 12.43 น.เดินทางถึงทางอากาศโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
 • นำท่านตรวจรับสัมภาระ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่                ถนนสตรอยเยท (Stroget) | Denmark

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนู  SEAFOOD PLATTER

CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWER HOTEL     หรือระดับเทียบเท่า 

DAY9

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (Little Mermaid) ที่นั่งอยู่บนก้อนหินบริเวณท่าเรือโคเปนเฮเก้น สร้างขึ้นเมื่อปี 1913 ตามความต้องการของ Carl Jacobson ผู้ผลิตเบียร์ชาวเดนนิช ซึ่งเกิดความประทับใจขณะชมการแสดงละครที่สร้างจากนิทานเรื่อง “The Little Mermaid” ผลงานของกวีและนักแต่งนิยายชื่อดังของเดนมาร์ก Hans Christian Anderson จึงได้ว่าจ้าง Edvard Eriksen ศิลปินท้องถิ่นให้สร้างงานประติมากรรมสำฤทธิ์ชิ้นนี้ขึ้น จนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของประเทศเดนมาร์ก                                                                                                Why is Copenhagen's Little Mermaid a Target for Vandals?
 • ชม น้ำพุ Gefioin เป็นชื่อเทพเจ้าในตำนานของชาวสแกนดิเนเวียน ตามตำนานเล่าว่ากษัตริย์ Gylfi ผู้ปกครองดินแดนที่ในปัจจุบันคือ สวีเดนได้กล่าวกับกลุ่มสตรีที่รักสนุกว่า หากอยากมีงานรื่นเริงต่อไปให้ทำการขุดไถแผ่นดินในอาณาจักรให้ได้มากที่สุด โดยให้ใช้วัว 4 ตัว ขณะนั้นมีสตรีชื่อ Gefion อาสาทำ โดยเสกให้ลูกชายที่เกิดกับยักษ์ให้กลายเป็นวัว 4 ตัว และขุดไถเอาดินแดนลากมาทิ้งไว้ที่ทะเลทางด้านตะวันตก จนกระทั่งถูกพัดพามาอยู่ทางใต้ของสวีเดน ที่มีชื่อว่า Zealand ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงโคเปนเฮเกนในปัจจุบัน รูปปั้นดังกล่าวจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์การเกิดเมืองแห่งนี้ นำท่านชมเขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก                           น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) · เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) · World Tour Center เที่ยวส่วนตัว เที่ยวกับทัวร์ ครบทุกเส้นทาง
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด Amalienborg Palace attraction reviews - Amalienborg Palace tickets - Amalienborg Palace discounts - Amalienborg Palace transportation, address, opening hours - attractions, hotels, and food near Amalienborg Palace - Trip.com
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palaceหรือพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์กแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนเวรทหารที่เลื่องชื่อ เป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับราชวงศ์ที่จัดแสดงเรื่องราวและข้าวของสำคัญต่างๆ จากในอดีตกว่า 150 ปีอีกด้วย จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (Rococo Architecture) เดิมทีพระราชวังเเห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของราชวงศ์เท่านั้น แต่ต่อมาในปีค.ศ. 1794 พระราชวังหลักแห่งเดิมได้เกิดเหตุไฟไหม้ เหล่าราชวงศ์เดนมาร์กมาจึงได้ย้ายมาใช้พระราชวังอมาเลียนบอร์กเป็นที่ประทับมาจนถึงปัจจุบัน โดยพระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 (Queen Margrethe II) แห่งเดนมาร์กเป็นเวลานานกว่า 40 ปี จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น
 • 14.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.00น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน