ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 11 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 11 วัน

รหัสทัวร์ : GEMS OF ICELAND NORTHERN LIGHT HUNTING 11 DAYS (AY)
ระยะเวลา 11 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 5 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 239,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ (ห้ามพลาด)
 • 2
  กิจกรรมขับ SNOW MOBILE ตะลุยกราเซีย
 • 3
  กิจกรรม WHALE WATCHING ล่องเรือชมปลาวาฬ
 • 4
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 5
  ชมถ้ำ KATLA ICE CAVE ถ้ำกราเซียสุดมหัศจรรย์
 • 6
  กิจกรรม ขี่ม้าพื้นเมืองไอซ์แลนด์ ที่มีที่เดียวในโลก
 • 7
  ชมภูเขา VESTRAHORN หนึ่งในภูเขาสวยของไอซ์แลนด์
 • 8
  ชม Solheimasandur Plane Wreck ซากเครื่องบินรบ
 • 9
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 10
  ชมทะเลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
 • 11
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 12
  ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานแห่งชาติได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 • 13
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ำแข็ง
 • 14
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
 • 15
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์
 • 16
  นั่งเรือ AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน
 • 17
  แวะช้อปปิ้งกรุง HELSINKI เมืองหลวงฟินแลนด์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
GEMS OF ICELAND NORTHERN LIGHT HUNTING  11 วัน
โดยสายการบินFINAIR (AY)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

 • 04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินฟินน์แอร์ (AY)  เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 07.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
 • 15.35 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • จากนั้นนำท่านชม อาสนวิหารอุสเพนสเก้ (Uspenski Cathedral) เป็นโบสถ์ออร์ธอดอกซ์รัสเซียที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตประวัติศาสตร์กาตายานอกกา (Katajanokka) ของเฮลซิงกิ สถาปัตยกรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ งดงามแปลกตานี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของรัสเซียที่มีต่อเฮลซิงกิ และสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของจักรวรรดิรัสเซียที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่นานกว่า 100 ปี                                        Can you visit Helsinki, Finland in a day? - SV Guiding Light

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 SCANDIC HELSINKI AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2

เฮลซิงกิ – เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) – ภูเขาคีร์กจูเฟล – น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - เบอร์กาเนส

05.00 น. BREAKFAST SET BOX

 • 07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก  ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 991

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม***

 • 08.35 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านสู่เมือง เรคยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน                                                          รณรงค์ วงศ์มหาดไทย : การเอาชนะ COVID-19 และคืนชีวิตให้ประชาชนของรัฐบาลไอซ์แลนด์ใน 1 ปี
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสไตคิซอมอร์ (STYKKISHÓLMUR) (ระยะทาง 215 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในแคว้น Vesturland ด้านเหนือของคาบสมุทร Snæfellsnes ทางตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นั่นคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็  มีความงดงามตลอดทั้งปี                                Kirkjufell, Iceland by Dietermeyrl
 • อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ (Hraunfossar) (ระยะทาง 126 กม. ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที)) เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านเรย์คอลท์ (Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ และอยู่ถัดจากบ่อน้ำพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมือนน้ำตกแห่งอื่นๆ แต่เป็นน้ำตกที่ประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆ ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ำผิวดิน รวมกับน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็ง ไหลผ่านชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ชื่อ Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น้ำควิทอา (Hvítá) ตามสายธารของแม่น้ำ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Lava waterfalls หรือน้ำตกลาวา โดยน้ำที่มีปริมาณมากของน้ำตกแห่งนี้ส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง Langjokull ซึ่งเป็นต้นน้ำด้วย      Hraunfossar - European waterfalls
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาเนส (Borgarnes) เมืองเล็กๆ ริมชายฝั่งของประเทศไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 B59 HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ : โรงแรมต่างจังหวัดของประเทศไอซ์แลนด์มีจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง**

DAY3

เบอร์กาเนส – Golden Circle - ซิงเควลลีร์ -เกย์เซอร์ – น้ำตกกูลล์ฟอสส์ – ปล่องภูเขาไฟ Kerid Creater - เซลฟอสส์

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ
 • ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร  Thingvellir National Park Winter
 • จากนั้นนำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ Geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ                                                                            Iceland Geysers: Where Are They Located?

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร                                                    Gullfoss waterfall – amazingiceland.is
 • นำท่านเดินทางสู่ ปากปล่องภูเขาไฟ Kerid Creater ตั้งอยู่ในพื้นที่ Grímsnes ทางใต้ของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในปล่องภูเขาไฟที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุด และเป็นจุดแวะพักประจำสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางการเที่ยวชม Golden Circle ปล่องภูเขาไฟนั้นเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว และเป็นหนึ่งในปล่องภูเขาไฟหลายแห่งในพื้นที่ ซึ่งรู้จักกันในชื่อเขตภูเขาไฟทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ ซึ่งรวมถึงคาบสมุทร Reykjanes และธารน้ำแข็งLangjökull แต่ Kerio Crater นั้นเป็นที่จดจำได้มากที่สุด เนื่องจาก Caldera ยังคงสภาพเหมือนเดิม เพราะมันมีอายุน้อยที่สุดคือเพียงครึ่งเดียวของภูเขาไฟโดยรอบเท่านั้น                                                                          Kerid Volcanic Crater Lake in Iceland | Arctic Adventures
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์  เมืองประตูสู่ South Shore หรือตอนใต้ของประเทศประเทศไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HOTEL SOUTH COAST  หรือระดับเทียบเท่า 

****  แถมฟรี หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ ****

 • นำท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี ****                                        See the northern lights or aurora borealis: Follow this easy guide | New Scientist     
DAY4

เซลฟอสส์ - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ไมดาลโจกุล - กิจกรรมพิเศษขับสโนว์โมบิล - วิก - หาดทรายดำ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่อง ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทาง เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการ ระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012
 • นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ปะทุขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ                                                  Seljalandsfoss # winter # Iceland | Iceland travel, Seljalandsfoss waterfall, Waterfall
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 30 นาที) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว                                                                                                            Premium Photo | Winter landscape in skogafoss waterfall, iceland, northern europe.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านสู่ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มี ความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร  นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง                                                                        Iceland Snowmobile Tours on Langjokull Glacier | Arctic Adventures

( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน )  ** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหาก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทคืนเงิน**

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991  นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์วิก และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย                                Accessible Iceland: A Winter Paradise - AccessNow
 • จากนั้นนําท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจาก  การเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก                                            หาดทรายดำ Reynisfjara Black Sand Beach ไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 KATLA BY KEAHOTELS หรือระดับเทียบเท่า 

** หมายเหตุ : โรงแรมต่างจังหวัดของประเทศไอซ์แลนด์มีจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง**

DAY5

วิก - ภูเขา เวสตราฮอร์น - วัทนาโจกุล – ธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน - ล่องเรือAMPHIBIAN BOAT TOUR - Diamond Beach - วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เวสตราฮอร์น (Vestrahorn) (ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที)  เป็นภูเขาที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ มียอดเขาที่มีลักษณะเป็นยอดแหลมสองยอด อยู่ใกล้กับโจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งและฟยอร์ดทางด้านตะวันออก ตั้งอยู่ที่คาบสมุทร Stokksnes ใกล้กับเมือง Höfn แต่เวสตราฮอร์น ไม่ได้เหมือนกับภูเขาลูกอื่นๆ ในประเทศไอซ์แลนด์ ที่ทำมาจากเหล็กและธาตุแม็กนีเซียมจากหินแกบโบร จึงทำให้ภูเขาหินสองลูกนี้มีสีดำและมีลักษณะเป็นหยักๆ เขาหินสีดำนี้แยกออกจากภูเขาที่ใกล้ๆ กับอุทยานแห่งชาติวัตนาโจคุล (Vatnajökull National Park) หุบเขาเวสตราฮอร์นมีความสูงถึง 454 เมตร หันหน้าเข้าหาทะเลซึ่งอยู่ทางทิศใต้และล้อมรอบด้วยชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยหาดทรายซึ่งเป็นบ้านของแมวน้ำ เหมือนๆ กับชายหาดในประเทศไอซ์แลนด์ แต่ทว่าชายหาดที่นี่นั้นมีสีดำเนื่องจากเป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ                                            Iceland Day 6: Hofn, Vestrahorn, Hallormsstadur

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ (Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อย่างไว้ด้วยกันทั้งน้ำตก ชายหาดสีดำและธารน้ำแข็งสีขาว ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล Vatnajökull ธารน้ำแข็งหิมะที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยธารน้ำแข็งมีพื้นที่กว่า 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถ้ำน้ำแข็งที่สวยสุดๆ หาชมได้ยาก                                                                 Iceland in Winter itinerary day 4 - Itinerary of Five Days
 • นำท่านชมทะเลสาบธารน้ำแข็ง โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón Glacier Lagoon) ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธาร น้ำแข็งที่มากขึ้นๆ ในทุกๆ ปีปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ ลึกของน้ําในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับ ไอซ์เบิร์ก หรือภูเขาน้ําแข็งก้อน โตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ําในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก                               The Ultimate Guide To Visiting Jokulsarlon Glacier Lagoon - Iceland Trippers
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก AMPHIBIAN BOAT TOUR  ให้ท่านได้ชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด                                                                                                                                          Amphibian Boat Tour on Jökulsárlón Lagoon

หมายเหตุ : เรือจะเปิดล่องให้ชมช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เท่านั้น **

 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง      Visiting Diamond Beach, Iceland: Everything You Need To Know - Indie88
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 KATLA BY KEAHOTELS หรือระดับเทียบเท่า 

** หมายเหตุ : โรงแรมต่างจังหวัดของประเทศไอซ์แลนด์มีจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง**

DAY6

วิก - ถ้ำ KATLA ICE CAVE - ขี่ม้าพื้นเมือง – แหลมดีร์โฮเลย์ - เฮลล่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง KATLA ICE CAVE ซึ่งท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับน้ำแข็งหลากหลายชั้นในสีสันที่แตกต่างกันจนแทบจะเป็นลายทางเลยทีเดียว คุณจะได้พบกับธารน้ำแข็ง Kötlujökull ด้านนอก ซึ่งมีโดมน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟคาทลาและเป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ด้วยรู้ขนาดใหญ่บนหลังคาที่ทำให้แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาด้านในได้ จนเกิดเป็นบรรยากาศที่งดงามเกินบรรยาย       Katla Volcano Ice Cave Tour from Reykjavik 2023

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชม  Solheimasandur Plane Wreck เป็นซากเครื่องบินรบของทหารเรือสหรัฐรุ่น Douglas Super DC-3 ที่เข้ามาสำรวจภูมิประเทศแถบนี้ เมื่อประมาณ 40 ปีก่อน แล้วเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง จึงตกลงบนชายหาดทรายดำที่โซลเฮมาซานตุร์ (Solheimasandur) ทางตอนใต้สุดของไอซแลนด์ แต่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต และรัฐบาลก็ไม่ได้มีการเก็บกู้ซาก กลับปล่อยทิ้งไว้แบบนั้น จนกลายมาเป็นจุดปักหมุดอันแสนโด่งดัง ตั้งอยู่ระหว่างเมืองฮวาอลส์เวิลลุร์ (Hvolsvollur) และ เมืองวิค (Vík) ซึ่งปัจจุบันก็ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ แต่ก็กลายเป็นจุดถ่ายภาพสุดเท่ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปตามชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ ให้ท่านถ่ายรูปกับเครื่องบินนี้ตามอัธยาศัย      7 Big Mistakes To Avoid When Visiting The Iceland Plane Crash - Iceland Trippers
 • จากนั้นนำท่าสู่แหลมดีร์โฮเลย์ (DYRHOLAEY) เป็นแหลมที่ยื่นออก มาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านวิค (Vik) เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเนินประตู (Door hill island)” คำว่าประตูมาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดผ่าน เมื่อทะเลสงบเรือขนาดใหญ่สามารถที่จะแล่นผ่านโค้งหินนี้ได้ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวดีร์โฮเลย์คือ นกพัฟฟิน (Puffins) ที่หน้าตาน่ารัก โดยจะสามารถพบได้บริเวณนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม หรืออาจเลยไปจนถึงกลางเดือนกันยายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี                                  Natural,Arch,Of,Dyrholaey,Peninsula,In,South,Iceland - All About Taiwan เที่ยวไต้หวันง่ายมาก
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พัก เมือง Hella  

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

STRACTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

** หมายเหตุ : โรงแรมต่างจังหวัดของประเทศไอซ์แลนด์มีจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง**

DAY7

เฮลล่า - ขี่ม้าไอซ์แลนด์ - เรคยาวิก - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านผจญภัยด้วยการขี่ม้าในชนบทของไอซ์แลนด์ (HORSEBACK RIDING TOUR) ท่านจะได้สัมผัสกับความสง่างามของม้าไอซ์แลนด์ และได้ชื่นชมธรรมชาติอันงดงามในฤดูร้อนคุณสามารถเพลิดเพลินกับวันที่สดใสและหญ้าสีเขียว และในฤดูหนาว คุณสามารถชื่นชมหิมะสีขาวที่ปกคลุมภูมิทัศน์ที่สวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)                                                                                                    Black Sand Beach Horse Riding Tour in Iceland | Arctic Adventures
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับม้าพันธุ์พื้นเมืองของไอซ์แลนด์  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลา 2 .45ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก                                                                              From Iceland — Perlan: A Pearl of Wonders, Stars, And The Best View In The City
 • นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986                                                File:Hallgrímskirkja.jpeg - Wikimedia Commons
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนLaugavegur ถนนช้อปปิ้งสายหลักของกรุงเรคยาวิก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                                                        Deserted Buildings on Laugavegur: Video - Iceland Monitor

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

GRAND HOTRL HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 

****  หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ นำท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี ****

DAY8

เรคยาวิค - Whale Watching - ชมเมือง - บลูลากูน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Whale Watching) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่ง ท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬ นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca) , Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบ กับความน่ารักของ ปลาโลมา (Dolphin) ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อ ท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงาม ทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น            Whale Watching Tours in Iceland | Adventures.com

*** ทั้งนี้การล่องเรือชมปลาวาฬนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันเป็นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง                                                                                  Höfði, Reykjavíkurborg | The Höfði house is famous for hosti… | Flickr
 • นำท่านถ่ายรูปกับ Solfar หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตย์ด้วย เป็นอีกหนึ่งงานประติมากรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรูปเป็นที่ระลึก                                                                                                        Solfar Sun Voyager, Reykjavik, Iceland Photograph by Kieran Metcalfe | Fine Art America
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิค (Grindavik) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
 • เดินทางสู่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง  อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ สีฟ้าสวยสดใส ซึ่งถือเป็น Original ที่ท่านมาไอซ์แลนด์แล้วไม่ควรพลาดที่จะได้ลองแช่สักครั้งในชีวิต อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย                     Warm Up Your Winter With These Top 10 Hot Springs from Around the World

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LAVA  RESTAURANT  ภายใน BLUE LAGOON

PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

DAY9

เคฟลาวิก– เฮลซิงกิ – ช้อปปิ้ง

05.00 น. BREAKFAST SET BOX

 • 07.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินIcelandair เที่ยวบินที่ FI342
 • 14.40 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

**หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน Aleksanterinkatu ถนนช้อปปิ้งที่มีความยาวที่สุดของเมือง อยู่ใกล้ทำเนียบประธานาธิบดี และสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง ในสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของแบรนด์ดังต่างๆมากมาย ร้านอาหารหลากหลาย และไม่ไกลกันนี้ยังมีห้างดังๆที่นักท่องเที่ยวนิยม อาทิ Stockman อิระท่านตามอัธยาศัย                                                                                    Viikonloppu Helsingissä - 5 koettavaa asiaa! | Strawberry

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU HOTEL AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY10

เฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 13.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 16.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน