ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 11 วัน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 11 วัน

รหัสทัวร์ : ICELAND AURORA HUNTING 11Day (TG+FI)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 219,900 บาท
2 9 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 219,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมถ้ำ CRYSTAL ICE CAVE ถ้ำกราเซียสุดมหัศจรรย์ (ห้ามพลาดมีเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น)
 • 2
  ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ (ห้ามพลาด)
 • 3
  กิจกรรมพาท่านออกล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING
 • 4
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 5
  กิจกรรมขับ SNOW MOBILE ตะลุยกราเซีย
 • 6
  สนุกสนานกับกิจกรรมขี่ม้า HORSEBACK RIDING ไอซ์แลนด์ชมทุ่งลาวา
 • 7
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 8
  ชมทะเลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
 • 9
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 10
  ชมอุทยาน PINGVELLIR / GOLDEN CIRCLE ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 • 11
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ำแข็ง
 • 12
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
 • 13
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
ICELAND AURORA HUNTING 11 วัน
โดยสายการบินไทย + ไอซ์แลนด์แอร์ (TG+FI)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 20.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.40 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920
DAY2

แฟรงค์เฟิร์ต - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - ชมเมือง

 • 05.55 น. เดินทางถึงทางสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 13.05 น. ออกเดินทางสู่ เรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI521
 • 15.45 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลา 50 นาที) ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน                                                                            รณรงค์ วงศ์มหาดไทย : การเอาชนะ COVID-19 และคืนชีวิตให้ประชาชนของรัฐบาลไอซ์แลนด์ใน 1 ปี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY3

เรคยาวิก –ภูเขาคีร์กจูเฟล - น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - เรคยาวิก

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. ) ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ตากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย
 • นำท่านเข้าชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นั่นคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็  มีความงดงามตลอดทั้งปี                                Kirkjufell, Iceland by Dietermeyrl

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ (Hraunfossar) (ระยะทาง 166 กม. ใช้เวลา) เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านเรย์คอลท์ (Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ และอยู่ถัดจากบ่อน้ำพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมือนน้ำตกแห่งอื่นๆ แต่เป็นน้ำตกที่ประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆ ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ำผิวดิน รวมกับน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็ง ไหลผ่านชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ชื่อ Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น้ำควิทอา (Hvítá) ตามสายธารของแม่น้ำ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Lava waterfalls หรือน้ำตกลาวา โดยน้ำที่มีปริมาณมากของน้ำตกแห่งนี้ส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง Langjokull ซึ่งเป็นต้นน้ำด้วย                                                                                                                                Hraunfossar - European waterfalls
 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 

****  แถมฟรี หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือโดยรถโค้ช ****

 • นำท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี ****                                        See the northern lights or aurora borealis: Follow this easy guide | New Scientist     
DAY4

GOLDEN CIRCLE - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์เซอร์ - เซลฟอสส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ
 • ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร                                                                                                        Thingvellir National Park Winter
 • จากนั้นนำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ Geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ                                                                            Iceland Geysers: Where Are They Located?

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร                                                    Gullfoss waterfall – amazingiceland.is
 • นำท่านชม เคริด (Kerid Crater ) ปากปล่องภูเขาไฟ (ระยะทาง 60  กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)ในสมัยโบราณเป็นร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะภูมิประเทศที่หาชมได้ยาก ปล่องภูเขาไฟ เคริด (The Crater Kerid) มีความกว้าง 270 เมตร และความลึกถึง 55 เมตร ที่นี่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี จะสังเกตเห็นได้ชัดว่าน้ำในทะเลสาบจะมีสีฟ้าชัดมากตัดกับสี ดิน สีแดง-ส้มของลาวา                                                    Kerid Volcanic Crater Lake in Iceland | Arctic Adventures
 • อิสระให้ท่านสามารถเดินชมรอบปล่อง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส (SELFOSS) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

HOTEL  SOUTH COAST SELFOSS   หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

SOUTH COAST - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ไมดาลโจกุล – กิจกรรมพิเศษขับสโนว์โมบิล - คีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่อง ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทาง เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการ ระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012
 • นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ปะทุขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ                                                  Seljalandsfoss # winter # Iceland | Iceland travel, Seljalandsfoss waterfall, Waterfall
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 30 นาที) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว                                                                                                            Premium Photo | Winter landscape in skogafoss waterfall, iceland, northern europe.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านสู่ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มี ความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร  นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง                                                                        Iceland Snowmobile Tours on Langjokull Glacier | Arctic Adventures

( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน )  ** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหาก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทคืนเงิน**

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองทางตอนใต้ คีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์(Kirkjubæjarklaustur )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

FOSSHOTEL NUPAR  หรือระดับเทียบเท่า  3 -4 ดาว

** โรงแรมในเมืองมีมีจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียงแทน **

DAY6

วัทนาโจกุล - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน - ICE BEACH - ถ้ำ Crystal Ice Cave

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลา 1.30 ชม.) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ (Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อย่างไว้ด้วยกันทั้งน้ำตก ชายหาดสีดำและธารน้ำแข็งสีขาว ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล Vatnajökull ธารน้ำแข็งหิมะที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยธารน้ำแข็งมีพื้นที่กว่า 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถ้ำน้ำแข็งที่สวยสุดๆ หาชมได้ยาก                                                         Iceland in Winter itinerary day 4 - Itinerary of Five Days
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน (Jokulsarlon Glacier Lake) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนจึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และBATMAN อีกด้วย                                                                                                                The Ultimate Guide To Visiting Jokulsarlon Glacier Lagoon - Iceland Trippers
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง    Diamond Beach; What's best? Summer or Winter. - Iceland Discover

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชมถ้ำคริสตัล (Crystal Ice Cave) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็งสวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) ในอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajokull National Park)  โดยถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถ้ำน้ำแข็ง จึงสามารถทำได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็งคือก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง                                                                                    717 Ice Cave Iceland Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

(ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในการเข้าชมถ้ำคริสตัล เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการเข้าชมของถ้ำ หรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงและหากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆไม่สามารถเข้าชมถ้ำได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ (เนื่องจากถ้ำ Crystal Ice Cave จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพอากาศเป็นสำคัญต้องเช็คกันวัน/วัน และเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการ ทางบริษัทจะเปลี่ยนให้ท่านไปเข้าชมถ้ำ ICE CAVE หรือ Blue Tunnel ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กัน แทน)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

FOSSHOTEL NUPAR  หรือระดับเทียบเท่า  3 -4 ดาว

DAY7

วิค - หาดทรายดำ – ขี่ม้าชมทุ่งลาวา - เรคยาวิก - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ แบบกล่อง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991  นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์วิก และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย                                Accessible Iceland: A Winter Paradise - AccessNow
 • จากนั้นนําท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจาก  การเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก                                            หาดทรายดำ Reynisfjara Black Sand Beach ไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมขี่ม้า (HORSEBACK RIDING) ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเที่ยวชมบรรยากาศชนบทของไอซ์แลนด์บนหลังม้าไอซ์แลนดิกพันธุ์แท้ โดยม้าไอซ์แลนด์นั้นได้รับการคุ้มครองจากชาวไอซ์แลนด์เป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้าม้าผมยาวเหล่านี้สืบเชื้อสายมาจากม้าของผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากรุ่นแรกๆ ในช่วงศตวรรษที่ 9 จนถึงปัจจุบันม้าไอซ์แลนดิกก็ได้รับความคุ้มครองมายาวนานมากกว่า 1,000 ปีแล้ว
 • อิสระให้ท่านทำกิจกรรมหรือถ่ายรูปกับม้า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)                                                        Black Sand Beach Horse Riding Tour in Iceland | Arctic Adventures

** หากอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ **       

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
 • นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986                                  Hallgrímskirkja - a church inspired by Icelandic nature
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนLaugavegur ถนนช้อปปิ้งสายหลักของกรุงเรคยาวิก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                                                        Deserted Buildings on Laugavegur: Video - Iceland Monitor

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

****  หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ นำท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี ****

DAY8

เพอร์ลัน - SOUTH COAST - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ไมดาลโจกุล – กิจกรรมพิเศษขับสโนว์โมบิล - คีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง                                                                                  Höfði, Reykjavíkurborg | The Höfði house is famous for hosti… | Flickr
 • นำท่านถ่ายรูปกับ Solfar หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตย์ด้วย เป็นอีกหนึ่งงานประติมากรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรูปเป็นที่ระลึก                                                                                                        Solfar Sun Voyager, Reykjavik, Iceland Photograph by Kieran Metcalfe | Fine Art America
 • นำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก                                                                              From Iceland — Perlan: A Pearl of Wonders, Stars, And The Best View In The City

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านชมและแช่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง                                                            Warm Up Your Winter With These Top 10 Hot Springs from Around the World
 • อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LAVA  RESTAURANT  ภายใน BLUE LAGOON

PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK HOTEL     หรือระดับเทียบเท่า 

DAY9

เรคยาวิก – แฟรงค์เฟิร์ต - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก
 • 07.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไอส์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI520
 • 12.05 น. เดินทางถึงทางสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนำท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรมที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                           One Day in Frankfurt, Germany - Hole in the Donut Cultural Travel

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนู  SEAFOOD PLATTER

HILTON CITY HOTEL FRANKFURT HOTEL     หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

แฟรงค์เฟิร์ต - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • อิสระท่านตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 13.45 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 921
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.25น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน