ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 11 วัน

รหัสทัวร์ : ICELAND AURORA 10 DAYS (TG + FI)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 19 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 259,900 บาท
2 17 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 249,000 บาท
3 14 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 239,900 บาท
4 16 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 239,900 บาท
5 20 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 249,000 บาท
6 20 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 249,000 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวก สัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
 • 2
  กิจกรรมพาท่านออกล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING
 • 3
  กิจกรรมขับ SNOW MOBILE ตะลุยกราเซียสุดมันส์
 • 4
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 5
  ชมถ้ำ ICE CAVE ถ้ำกราเซียสุดมหัศจรรย์
 • 6
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS, SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 7
  ชมทะเลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
 • 8
  ชมชายหาดสีดำ BLACK SAND BEACH หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 9
  ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานแห่งชาติได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 • 10
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ำแข็ง
 • 11
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
 • 12
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์
 • 13
  นั่งเรือ AMPHIBIAN BOAT TOUR ชมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน
 • 14
  ชมโบสถ์ Hallgrímskirkja โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์
 • 15
  แวะช้อปปิ้งกรุง COPENHAGEN

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS + ICELAND AIR (TG+FI)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - ชมเมือง

 • 00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
 • 06.35 น. เดินทางถึงทางอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 14.00 น. ออกเดินทางสู่ เรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI205
 • 15.20 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน                                                                                                                                                รณรงค์ วงศ์มหาดไทย : การเอาชนะ COVID-19 และคืนชีวิตให้ประชาชนของรัฐบาลไอซ์แลนด์ใน 1 ปี
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็นHöfði House, Reykjavik | square(tea) | Flickr
 • นำท่านถ่ายรูปกับ Solfar หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า“เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตย์ด้วย เป็นอีกหนึ่งงานประติมากรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรูปเป็นที่ระลึก                                                                                                  Solfar sculpture, Reykjavik seafront | The Sólfar (Sun Voyag… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

** หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ ทางไกด์จะนำท่านออกล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช การออกล่าแสงเหนือทางไกด์จะดูหน้างานว่า พยากรณ์อากาศในแต่ละวันว่าวันไหนที่มีโอกาศเห็น โดยจะใช้เมืองที่เราพักคืนนั้น เช่น เรคยาวิก / Selfoss / Keflavik (เมืองที่สามารถจัดหารถโค้ชได้ ในการออกล่าแสงเหนือ) โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี **

DAY3

เรคยาวิก - ภูเขาคีร์กจูเฟล - โบสถ์ดำ - เรคยาวิก

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แคว้น Vesturland ด้านเหนือของคาบสมุทร Snæfellsnes ทางตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์
 • นำท่านเข้าชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นั่นคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็  มีความงดงามตลอดทั้งปี (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)Mt. Kirkjufell, Grundarfjörður, Iceland | Mustang Joe | Flickr
 • อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ว่ากันว่าหากไม่ได้มาชมภูเขาคีร์กจูเฟล เหมือนกับว่ามาไม่ถึงไอซ์แลนด์)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ดำ (BUOAKIRKJA CHURCH) โบสถ์ไม้สีดำสุดโรแมนติก ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว โบสถ์โทนสีดำทั้งหลังตัดกับหน้าต่างประตูเป็นสีขาว ดูมินิมอลมาก ๆ ไม่เหมือนโบสถ์อื่นที่เคยเห็นมามีฉากหลังเป็นภูเขาและทะเลสาบ พาท่านเก็บภาพกับโบสถ์ดำแห่งนี้Black Church | Búðir, Iceland | Dellboyy Art | Flickr
 • จากนั้นได้เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

เรคยาวิก - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ไมดาลโจกุล - กิจกรรมพิเศษขับสโนว์โมบิล - วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่อง ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ
 • นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ปะทุขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ                                              File:Seljalandsfoss, Iceland 2012 - panoramio.jpg - Wikimedia Commons
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 30 นาที) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว                                                                                                              Skogafoss | While Iceland has countless amazing waterfalls, … | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านสู่ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มี ความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง                                                                        Iceland Snowmobile Tours on Langjokull Glacier | Arctic Adventures

(คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน ผู้ขับขี่ SNOW MOBILE จะต้องมีใบอนุญาติขับขี่)  

** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทคืนเงิน**

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991                                                                          Accessible Iceland: A Winter Paradise - AccessNow

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
HOTEL VIK I MYRDAL หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

** หมายเหตุ : โรงแรมต่างจังหวัดของประเทศไอซ์แลนด์มีจำกัดและมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ 3 ดาว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

DAY5

วัทนาโจกุล - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน - ล่องเรือ AMPHIBIAN BOAT - Diamond Beach - ถ้ำ Ice Cave - วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) (ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลา 2.30 ชม.) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ (Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อย่างไว้ด้วยกันทั้งน้ำตกชายหาดสีดำและธารน้ำแข็งสีขาว ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล Vatnajökull ธารน้ำแข็งหิมะที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยธารน้ำแข็งมีพื้นที่กว่า 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถ้ำน้ำแข็งที่สวยสุดๆ หาชมได้ยาก                                                      Iceland in Winter itinerary day 4 - Itinerary of Five Days
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน (Jokulsarlon Glacier Lake) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนจึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และ สีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และBATMAN อีกด้วยThe Ultimate Guide To Visiting Jokulsarlon Glacier Lagoon - Iceland Trippers
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก AMPHIBIAN BOAT TOUR ให้ท่านได้ชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด

**หมายเหตุ : เรือจะเปิดล่องให้ชมช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เท่านั้น**

 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด                                                                                                                              Visiting Diamond Beach, Iceland: Everything You Need To Know - Indie88
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชมถ้ำ Ice Cave เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็งสวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) ในอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajokull National Park)cave, ice, cold, frozen, mysterious, adventure, blue, winter, glacier, water | Pxfuel

** หมายเหตุ : หากเข้าชมถ้ำไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน **

 • นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถ 4WD เข้าไปยังทุ่งธารน้ำแข็ง นำท่านชมถ้ำน้ำแข็งซึ่งโดยถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
HOTEL VIK I MYRDAL หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ : โรงแรมต่างจังหวัดของประเทศไอซ์แลนด์มีจำกัดและมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ 3 ดาว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง**

DAY6

วิก - หาดทรายสีดํา Black Beach - วงแหวนทองคำ - ซิงเควลลีร์ - เกย์เซอร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - เซลฟอสส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นําท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก                                                          หาดทรายดำ Reynisfjara Black Sand Beach ไอซ์แลนด์
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร                                                                            Thingvellir National Park Winter
 • จากนั้นนำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ Geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศIceland Geysers: Where Are They Located?
 • จากนั้นนำท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตรGullfoss waterfall – amazingiceland.is

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
SELFOSS HOTEL SOUTH COAST หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ : โรงแรมต่างจังหวัดของประเทศไอซ์แลนด์มีจำกัด ส่วนใหญ่ 3 ดาว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง**

DAY7

เรคยาวิค - เพอร์ลัน - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - ช้อปปิ้ง - บ่อน้ำแร่บลูลากูน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก
 • นำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก                                                                                Perlan Museum: A journey through Icelandic Nature - Brad's Backpack
 • นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986                                                  Iceland ~ Reykjavik ~ Capitol of Iceland ~ Hallgrímskirkja… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย

 • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน Laugavegur ถนนช้อปปิ้งสายหลักของกรุงเรคยาวิก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                                                     Deserted Buildings on Laugavegur: Video - Iceland Monitor
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิค (Grindavik)
 • เดินทางสู่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง  อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ สีฟ้าสวยสดใส ซึ่งถือเป็น Original ที่ท่านมาไอซ์แลนด์แล้วไม่ควรพลาดที่จะได้ลองแช่สักครั้งในชีวิต อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)Warm Up Your Winter With These Top 10 Hot Springs from Around the World

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LAVA  RESTAURANT ภายใน BLUE LAGOON
PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ : โรงแรมต่างจังหวัดของประเทศไอซ์แลนด์มีจำกัด ส่วนใหญ่ 3 ดาว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง**

DAY8

เรคยาวิก - โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX

 • นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก
 • 07.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204
 • 12.55 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านชมเขตย่านท่าเรือ (Nyhavn Harbor) ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก                                                                                                       ฟรี คลังภาพถ่ายฟรี ของ nyhavn, กลางแจ้ง, การชมทิวทัศน์ คลังภาพถ่าย
 • จากนั้นชม จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจัตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ถนนสตรอยเยท (Stroget) | Denmark

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ เมนู SEAFOOD PLATTER
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL COPENHAGEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

โคเปนเฮเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น
 • 13.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951
DAY10

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน