ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 11 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 11 วัน

รหัสทัวร์ : ICELAND WINTER AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 8 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 259,900 บาท
2 13 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 259,900 บาท
3 5 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 259,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมถ้ำ CRYSTAL ICE CAVE ถ้ำกราเซียสุดมหัศจรรย์ (ห้ามพลาดมีเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น)
 • 2
  ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ (ห้ามพลาด)
 • 3
  ชมทะเลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
 • 4
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ำแข็ง
 • 5
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 6
  ชมน้ำตก Brúarfoss น้ำตกที่มีสีฟ้าที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์
 • 7
  ชมอุทยาน PINGVELLIR / GOLDEN CIRCLE ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 • 8
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
 • 9
  ชมซากเครื่องบิน Solheimasandur Plane Wreck
 • 10
  ชมปากปล่องภูเขาไฟเคริด Kerid Crater
 • 11
  กิจกรรมพาท่านออกล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING
 • 12
  กิจกรรมแช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 13
  กิจกรรมขับ SNOW MOBILE ตะลุยกราเซีย
 • 14
  กิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ WHALE WACHING
 • 15
  กิจกรรมขี่ม้า HORSEBACK RIDING ไอซ์แลนด์ชมทุ่งลาวา
 • 16
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 17
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ
พิเศษ ชมถ้ำน้ำแข็ง CRYTAL ICE CAVE
11 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - ชมเมือง

 • 01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมา์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
 • 07.40 น. เดินทางถึงทางอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 14.10 น. ออกเดินทางสู่ เรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI205
 • 15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลา 50 นาที) ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Hofdi Houseบ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น                            Höfði House, Reykjavik | square(tea) | Flickr
 • นำท่านถ่ายรูปกับ Solfar หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตย์ด้วย เป็นอีกหนึ่งงานประติมากรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรูปเป็นที่ระลึก                                                                                                                       Solfar sculpture, Reykjavik seafront | The Sólfar (Sun Voyag… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

เรคยาวิค - ชายฝั่งตอนใต้ SOUTH COAST - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ขับรถสโนว์โมบิล - หาดทรายดำเรย์นิสฟายาร่า - วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่อง ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทาง เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการ ระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012 นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ปะทุขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยSeljalandsfoss # winter # Iceland | Iceland travel, Seljalandsfoss waterfall, Waterfall
 • จากนั้นนำท่านชม น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 30 นาที) เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่อยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ น้ำตกอยู่ใกล้กับหมู่บ้านสโกการ์ (Skogar) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ำตก โดยน้ำตกแห่งนี้มีความกว้างมากถึง 25 เมตร และสูง 60 เมตร ถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่น่าทึ่งที่สุดของไอซ์แลนด์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านสู่ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มี ความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร  นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็งและนำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1-2 ชั่วโมง ( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน )  Iceland Snowmobile Tours on Langjokull Glacier | Arctic Adventures

** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทคืนเงิน**

 • จากนั้นนําท่านเดินทางสู่หาดทรายดำเรย์นิสฟายาร่า (Reynisfjara) หรือ Black Beach (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) คือชื่อของหาดทรายดำที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง Vik เมืองท่าขนาดไม่ใหญ่แต่เป็นเมืองที่มีความเจริญเกือบจะที่สุดทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ทรายสีดำที่ชายหาดแห่งนี้เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง บริเวณนี้เป็นบริเวณที่คลื่นพัดแรง จะพัดเอาวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าออกไป วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพัดพาออกไปได้ช้าหรือยังคงสะสมรวมตัวกันอยู่ จนกลายเป็นชายหาดที่มีทรายสีดำ
 • นำท่านชมแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเหลี่ยมรูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก นับเป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงามและน่าอัศจรรย์                                                                                            หาดทรายดำ Reynisfjara Black Sand Beach ไอซ์แลนด์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 2 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991  นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์วิก และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัยAccessible Iceland: A Winter Paradise - AccessNow

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HOTEL VIK I MYRDAL หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

** โรงแรมในเมืองมีมีจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียงแทน **

****  หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ ท่านสามารถออกมาเดินชมบริเวณที่พักได้ ***

DAY4

วัทนาโจกุล - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน - Diamond Beach - ชมถ้ำ Crystal Ice Cave - วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park)(ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลา 2.30 ชม.) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ (Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อย่างไว้ด้วยกันทั้งน้ำตก ชายหาดสีดำและธารน้ำแข็งสีขาว ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล Vatnajökull ธารน้ำแข็งหิมะที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยธารน้ำแข็งมีพื้นที่กว่า 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถ้ำน้ำแข็งที่สวยสุดๆ หาชมได้ยาก                    Iceland in Winter itinerary day 4 - Itinerary of Five Days
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน (Jokulsarlon Glacier Lake) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนจึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และ BATMAN อีกด้วย  The Ultimate Guide To Visiting Jokulsarlon Glacier Lagoon - Iceland Trippers
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง                                                                                                                                  Visiting Diamond Beach, Iceland: Everything You Need To Know - Indie88

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชมถ้ำคริสตัล (Crystal Ice Cave) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็งสวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) ในอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajokull National Park)  โดยถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถ้ำน้ำแข็ง จึงสามารถทำได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็งคือก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง                                                      cave, ice, cold, frozen, mysterious, adventure, blue, winter, glacier, water | Pxfuel

(ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในการเข้าชมถ้ำคริสตัล เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการเข้าชมของถ้ำ หรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงและหากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆไม่สามารถเข้าชมถ้ำได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ (เนื่องจากถ้ำ Crystal Ice Cave จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพอากาศเป็นสำคัญต้องเช็คกันวัน/วัน และเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการ ทางบริษัทจะเปลี่ยนให้ท่านไปเข้าชมถ้ำ ICE CAVE หรือ Blue Tunnel แทน)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HOTEL VIK I MYRDAL หรือระดับเทียบเท่า

****  หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ ท่านสามารถออกมาเดินชมบริเวณที่พักได้ ***

DAY5

วิก - แหลมดีร์โฮเลย์ - ขี่ม้าไอซ์แลนด์ - ซากเครื่องบิน Solheimasandur Plane Wreck - เซลฟอส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่าสู่แหลมดีร์โฮเลย์ (DYRHOLAEY) เป็นแหลมที่ยื่นออก มาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านวิค (Vik) เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเนินประตู (Door hill island)” คำว่าประตูมาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดผ่าน เมื่อทะเลสงบเรือขนาดใหญ่สามารถที่จะแล่นผ่านโค้งหินนี้ได้ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวดีร์โฮเลย์คือ นกพัฟฟิน (Puffins) ที่หน้าตาน่ารัก โดยจะสามารถพบได้บริเวณนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม หรืออาจเลยไปจนถึงกลางเดือนกันยายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี                      Dyrhólaey peninsula on the south coast of Iceland near Vík… | Flickr
 • จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมขี่ม้า (HORSEBACK RIDING) ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเที่ยวชมบรรยากาศชนบทของไอซ์แลนด์บนหลังม้าไอซ์แลนดิกพันธุ์แท้ โดยม้าไอซ์แลนด์นั้นได้รับการคุ้มครองจากชาวไอซ์แลนด์เป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้าม้าผมยาวเหล่านี้สืบเชื้อสายมาจากม้าของผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากรุ่นแรกๆ ในช่วงศตวรรษที่ 9 จนถึงปัจจุบันม้าไอซ์แลนดิกก็ได้รับความคุ้มครองมายาวนานมากกว่า 1,000 ปีแล้ว อิสระให้ท่านทำกิจกรรมหรือถ่ายรูปกับม้า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.Black Sand Beach Horse Riding Tour in Iceland | Arctic Adventures

** หากอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชม  Solheimasandur Plane Wreck เป็นซากเครื่องบินรบของทหารเรือสหรัฐรุ่น Douglas Super DC-3 ที่เข้ามาสำรวจภูมิประเทศแถบนี้ เมื่อประมาณ 40 ปีก่อน แล้วเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง จึงตกลงบนชายหาดทรายดำที่โซลเฮมาซานตุร์ (Solheimasandur) ทางตอนใต้สุดของไอซแลนด์ แต่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต และรัฐบาลก็ไม่ได้มีการเก็บกู้ซาก กลับปล่อยทิ้งไว้แบบนั้น จนกลายมาเป็นจุดปักหมุดอันแสนโด่งดัง ตั้งอยู่ระหว่างเมืองฮวาอลส์เวิลลุร์ (Hvolsvollur) และ เมืองวิค (Vík) ซึ่งปัจจุบันก็ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ แต่ก็กลายเป็นจุดถ่ายภาพสุดเท่ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปตามชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ ให้ท่านถ่ายรูปกับเครื่องบินนี้ตามอัธยาศัย 7 Big Mistakes To Avoid When Visiting The Iceland Plane Crash - Iceland Trippers
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส (Selfoss) เมืองประตูสู่ชายฝั่งใต้ของประเทศ (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลา 1.20 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HOTEL  SOUTH COAST SELFOSS   หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

****  หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ นำท่านออกล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช  โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน – กลางเมษายน ของทุกปี ****

DAY6

GOLDEN CIRCLE - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกบรัวส์ฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์เซอร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - ปากปล่องภูเขาไฟเคริด - เรคยาวิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลา 45 นาที) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร    Thingvellir National Park Winter
 • จากนั้นนำท่านชม น้ำตกบรัวส์ฟอสส์ (Brúarfoss) น้ำตกที่มีสีฟ้าที่สุดของไอซ์แลนด์ (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลา 45 นาที) น้ำตกบรัวส์ฟอสส์เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งสีฟ้าสดใส “Langjökull glacier”ก่อให้เกิดเป็นแม่น้ำ Brúará และไหลมาตามร่องหินจนกลายเป็น Brúarfoss ในที่สุด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                                                                                ฟรี คลังภาพถ่ายฟรี ของ bruarfoss, การท่องเที่ยว, จุดสังเกต คลังภาพถ่าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมน้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ Geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ                                                                  Iceland Geysers: Where Are They Located?
 • จากนั้นนำท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร                                                               Gullfoss waterfall – amazingiceland.is
 • นำท่านชมปากปล่องภูเขาไฟเคริด (Kerid Crater )  (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)ในสมัยโบราณเป็นร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะภูมิประเทศที่หาชมได้ยาก ปล่องภูเขาไฟ เคริด (The Crater Kerid) มีความกว้าง 270 เมตร และความลึกถึง 55 เมตร ที่นี่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี จะสังเกตเห็นได้ชัดว่าน้ำในทะเลสาบจะมีสีฟ้าชัดมากตัดกับสี ดิน สีแดง-ส้มของลาวา อิสระให้ท่านสามารถเดินชมรอบปล่อง     Kerid Volcanic Crater Lake in Iceland | Arctic Adventures
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิก (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

**** หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ นำท่านออกล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี ****

DAY7

เรคยาวิก - กรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ - ภูเขาคีร์กจูเฟล - เรคยาวิก - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. ) ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ตากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย                                                                         Grundarfjörður Village | Your Complete Guide - Iceland Travel Guide
 • นำท่านชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นั่นคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็  มีความงดงามตลอดทั้งปี  อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย    ฟรี คลังภาพถ่ายฟรี ของ กลางแจ้ง, การท่องเที่ยว, การผจญภัย คลังภาพถ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิค  (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลา 2.30 ชม. )นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986                                                                        Hallgrímskirkja Images | Free Photos, PNG Stickers, Wallpapers & Backgrounds - rawpixel
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนLaugavegur ถนนช้อปปิ้งสายหลักของกรุงเรคยาวิก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

**** หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเห็นแสงเหนือ นำท่านออกล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช  โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากช่วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี ****

DAY8

เรคยาวิก- ล่องเรือชมปลาวาฬ - เพอร์ลัน - แช่น้ำแร่บลูลากูน - เคฟลาวิค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                  

 • นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Husavik Whale Watching) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬ นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca) , Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบ กับความน่ารักของ ปลาโลมา (Dolphin) ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อ ท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงาม ทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น  Whale Watching Tours in Iceland | Adventures.com

*** ทั้งนี้การล่องเรือชมปลาวาฬนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันเป็นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก                                                                From Iceland — Perlan: A Pearl of Wonders, Stars, And The Best View In The City
 • จากนั้นนำท่านชมและแช่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง  อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                      Warm Up Your Winter With These Top 10 Hot Springs from Around the World
 • อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LAVA  RESTAURANT  ภายใน BLUE LAGOON
PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

DAY9

เรคยาวิก - โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX

 • นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก
 • 07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204
 • 12.00 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านชมเขตย่านท่าเรือ (Nyhavn Harbor) ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก                                                                                              ฟรี คลังภาพถ่ายฟรี ของ nyhavn, กลางแจ้ง, การชมทิวทัศน์ คลังภาพถ่าย
 • จากนั้นชม จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจัตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ถนนสตรอยเยท (Stroget) | Denmark

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ เมนู  SEAFOOD PLATTER
AC HOTEL BY MARRIOTT BELLA SKY COPENHAGEN  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

โคเปนเฮเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น
 • 14.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951
DAY11

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพแชร์ให้เพื่อน