ทัวร์อเมริกา เจาะลึกอเมริกาตะวันตก 15 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อเมริกา เจาะลึกอเมริกาตะวันตก 15 วัน

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE GRAND WEST AMERICA 15DAY (BR)
ระยะเวลา 15 วัน 12 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 259,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พิเศษนั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมวิวอุทยานแห่งชาติ GRAND CANYON (South Rim) ฝั่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด
 • 2
  ชมอุทยานแห่งชาติ YELLOWSTONE อุทยานที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอเมริกา
 • 3
  ชมหุบเขาสุดมหัศจรรย์ ANTELOPE CANYON หนึ่งในสถานที่สุด Unseen ที่ท่านต้องห้ามพลาด
 • 4
  ชมอุทยานแห่งชาติ GRAND CANYON ( South Rim ) ฝั่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด
 • 5
  ชมหุบเขา MONUMENT VALLEY หุบเขาหินรูปปราสาทสุดอลังการ
 • 6
  ชม HORSE SHOE BEN POINT โค้งแม่น้ำโคโรลาโดรูปเกือกม้า
 • 7
  ชมอนุสรณ์สถาน Mt. RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL หน้าผาหินแกะสลักรูปหน้าประธานาธิบดีอเมริกา
 • 8
  ชมอุทยานแห่งชาติ ARCHES NATIONAL PARK อุทยานหินโค้งสุดมหัศจรรย์ กว่า 200 อัน
 • 9
  ชมอุทยาน COLORADO NATIONAL MONUMENT CANYON แกรนด์แคนยอนแห่งโคโลราโด
 • 10
  ชมอุทยานแห่งชาติ ZION NATIONAL PARK 1 ใน 5 อุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในอเมริกา
 • 11
  ชมอุทยานแห่งชาติ MESA VERDE NATIONAL PARK หนึ่งในอุทยานแห่งชาติสุดสวยขออเมริกา
 • 12
  ชมอุทยานแห่งชาติ WHITE RIVER NATIONAL FOREST อุทยานที่ขึ้นชื่อเรื่องวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
 • 13
  ชมแท่นหินสุดประหลาด DEVILS TOWER NATIONAL MONUMENT สมญานาม แท่นหินปีศาจ
 • 14
  ชมเมือง LAS VEGAS เมืองแห่งสวรรค์ของนักเสี่ยงโชค
 • 15
  ชมเมืองสะพาน GOLDEN GATE สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก แห่งเมือง SAN FRANCISCO
 • 16
  ชมมหานคร LOS ANGELES หนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุด
 • 17
  สนุกสนานกับโรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวู๊ด UNIVERSAL STUDIO
 • 18
  ช้อปปิ้งสุดมันส์ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์นอร์เวย์
Exclusive Grand West America
The Great National Park 15 วัน 12 คืน
โดยสายการบินอีวีเอแอร์ (BR)

DAY1

กรุงเทพฯ - ไทเป – ซาน ฟรานซิสโก

 • 08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ (BR) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 11.40 น.  ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR 062
 • 16.30 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป (แวะเปลี่ยนเครื่อง )
 • 19.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองซาน ฟรานซิสโก โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR 018

************** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

 • 16.00 น. เดินทางถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco)
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก
 • นำท่าน นั่งรถรางสุดคลาสสิค ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก! มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟสั้นๆ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 แต่เดิมมีทั้งหมด 23 สาย ปัจจุบันเหลือให้บริการแค่ 3 สาย ซึ่งถือเป็นรถรางที่ควบคุมด้วยมือแห่งสุดท้ายของโลก จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

GRAND HYATT SAN FRANCISCO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY2

ซานฟรานซิสโก - ล่องเรือ - ช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของPIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต
 • นำท่านชม สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างเมืองมาริน เคาน์ตี้ (Marin County) รัฐแคริฟอร์เนีย และอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Bay) โดยสะพานนี้ เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1933 โดยมีความยาวถึง 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร มีเลนรถยนต์ 6 เลน รถบรรทุก 3 เลน และรถไฟอีก 2 ทางค่ะ มีการออกแบบให้ทนต่อกระแสน้ำและแรงลม รวมถึงทนต่อการเกิดแผ่นดินไหว จึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในโลก และยังเคยถูกจัดอันดับให้เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ Union Square แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin Megastore, Gump, สินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashfordเป็นต้น อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

GRAND HYATT SAN FRANCISCO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

ซานฟรานซิสโก - ลาสเวกัส - ช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก
 • 10.53 น.ออกเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส โดยสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UA358

** หมายเหตุ รอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

 • 12.41 น. เดินทางถึงสนามบินลาสเวกัส  นำท่านตรวจรับสัมภาระ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ FASHION OUTLETS OF LAS VEGAS เป็นแหล่งช้อปปิ้ง OUTLETS ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในเมืองลาสเวกัส ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมครบครัน ราคาถูก ดีไซน์ใหม่ทันสมัย ให้เลือกมากมาย เช่น ALDO , ADIDAS , COACH , BURBERRY , LACOSTE , DIESEL , MISS SIXTY, CALVIN KLEIN , DKNY , LEVI’S เป็นต้น
 • นำท่านชมเมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” ( SIN CITY ) เพราะเมืองทั้ง เมืองเจริญเติบโตขึ้น มาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
TREASURE ISLAND HOTEL AND CASINO หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

จากนั้น เชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกท่องราตรีเมืองลาสเวกัส ชมกิจกรรมยามค่ำคืน ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE,ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส หรือ สัมผัสประสบการณ์ชมวิวมุมสูง 550 ฟุต จากชิงช้าสวรรค์ (HIGH ROLLER) ของลาสเวกัส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย

DAY4

ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติไซออน – ฮอสชูเบน - เพจ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไซออน (ZION NATIONAL PARK) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของรัฐยูทาห์ (Utah) เป็นอุทยานแห่งชาติทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยแต่เดิมนั้นอุทยานมีชื่อว่า MUKUNTUWEAP NATIONAL MONUMENT และได้มีการเปลี่ยนเป็นอุทยานแห่งชาติไซออนในปี 1918 อุทยานแห่งชาติไซออน พื้นที่ 593 ตารางกิโลเมตร สำหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติไซออน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่คุณจะต้องไม่พลาดไปเยือน คือ หุบเขาไซออน หรือ ไซออน แคนยอน (ZION CANYON) แคนยอนที่มีความยาว ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึก ประมาณ 800 เมตร ตื่นตาไปกับความงดงามของทัศนียภาพหน้าผาหินทรายที่ตั้งสูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขาลึก
 • นำท่านชมไซออน แคนยอน วิลเลจ (ZION CANYON VILLAGE) ทางเข้าสู่อุทยานอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม  บังลังก์ขาว (GREAT WHITE THRONE) ภูเขาหินทรายสีขาวในอุทยานแห่งชาติไซออน มีความสูง 2,400 ฟุต ซึ่งตั้งอยู่ในเขตวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกา
 • นำท่านชม ฮอสชูเบน (HORSE SHOE BEN POINT)จุดชมโค้งแม่น้ำโคโรลาโดรูปเกือกม้าบนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต นับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงาม โค้งน้ำสีเขียวมรกตตัดกับ หินทรายแดงของแคนยอนแห่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ (PAGE) ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐแอริโซนา (ARIZONA) เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองต้นน้ำของแกรนด์แคนยอน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY5

เพจ - แอนเทอโลป แคนยอน - เซ้าท์ ริม แกรนด์แคนยอน – นั่งเฮลิคอปเตอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ แอนเทอโลป แคนยอน (ANTELOPE CANYON)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ของชนเผ่านาวาโฮ หุบเขาที่สวยงามนี้ เกิดจากการทำลายและกัดเซาะทางธรรมชาติคือ กระแสน้ำ และลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม กระแสน้ำได้ไหลด้วยความเร็วในขณะที่ไหลผ่านก็ได้กัดเซาะหินทรายออกไป ทำให้เกิดความลึก เรียบ และรอยเส้นในลักษณะริ้วไหลที่ผิวของหิน โดยในแต่ละฤดูกาลภูเขาหินทราย จะมีสีสันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน แอนเทอโลปแคนยอน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (UPPER ANTELOPE CANYON) และช่วงล่าง โลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (LOWER ANTELOPE CANYON)
 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (GRAND CANYON) ฝั่ง SOUTH RIM  แกรนด์แคนยอนฝั่งที่ได้ขึ้นชื่อสวยที่สุด อลังการที่สุด ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนยอนถูกค้นพบเมื่อปี  ค.ศ.1776 ปีซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ที่ถูกกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเก็บภาพความสวยงามของ MATHER POINT AMPHITHEATER ซึ่งเป็นจุดชมวิวคล้ายกับโรงละครยุคโบราณ และ MATHER POINT OVERLOOK จุดชมวิวที่มีเนื้อที่ยื่นเข้าไปด้านในของแคนยอน
 • นำชม POWELL POINT จุดชมวิวแห่งนี้ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอห์นเวสลีย์พาวเวลล์ (JOHN WESLEY POWELL) ผู้ค้นพบแกรนด์แคนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการล่องเรือสำรวจกับคณะทั้งหมด จุดชมวิวนี้เป็นหน้าผาที่ยื่นเข้าไป สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา
 • นำชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโคโลราโด จากนั้น
 • นำท่านสู่ จุดชมวิวริมถนน (DESSERT VIEW DRIVE) เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สำคัญทางทิศใต้  ทำหน้าที่ เป็นพื้นที่ของอุทยานเพราะมีทางเข้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสถานีเรนเจอร์

พิเศษ!!! นำท่านนั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมแกรนด์ แคนยอน ชมความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY6

เซ้าท์ ริม - Monument valley - อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์หุบเขา (Monument valley) ตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอริโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหุบเขามีที่มาจากแท่งหินค้ำขนาดมหึมา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบไม้พุ่มอันแห้งแล้ง ภูมิภาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซากหินที่หลงเหลือจากการสึกกร่อน นักธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่า “โมนูเมนต์” เป็นอีกท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจที่นักเดินทางไม่ควรพลาด
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์และสวยงามของหุบเขาโมนูเมนต์ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด (Mesa Verde National Park) เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ภายในอุทยานจะเป็นหน้าผา ซึ่งคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1978 อิสระท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY7

อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส - โคโลราโด แคนยอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาร์เชส (Arches National Park)  หรือ อุทยานแห่งชาติหินโค้ง ซึ่งมีเนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร มีสะพานหินโค้งมากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโค้ง แลนด์สเคปยาวกว่า 89 เมตร เป็นสะพานหินโค้งที่ยาวที่สุดในโลก แม้จะเป็นอุทยานเล็กๆ มีเนื้อที่ไม่มาก  แต่ที่นี่เป็นบันทึกหน้าสำคัญทางธรณีวิทยา  เป็นที่ชุมนุมของหินโค้งหรือทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าอาร์ช (arch) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถึงกว่า 2000 พันชิ้น  มีขนาดน้อยใหญ่  รูปร่างแตกต่างกัน  และมีสะพานหินโค้งเดลิเคต ซึ่งสะพานแห่งนี้สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหินขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตึก 7 ชั้น เป็นจุดเด่นของ อุทยานแห่งนี้
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของอุทยานหินโค้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ โคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon) ซึ่งได้รับการจัดอันดับและขึ้นทะเบียนเป็นแกรนด์แลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริกาตะวันตก
 • นำท่านชมจุดชมวิวและถ่ายรูปโคโลราโดแคนยอนได้สวยที่สุด
 • นำท่านชมผาหินแดง (Red Rock Canyon) อิสระ ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของผาแดงแห่งโคโลราโดได้ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY8

โคโลราโด แคนยอน - ป่าแห่งแม่น้ำสีขาว – เดนเวอร์ -ราพิดซิตี้

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านเดินทางสู่ป่าไวท์ริเวอร์ หรือ ป่าแห่งแม่น้ำสีขาว (White River National Forest) อันเป็นที่ตั้งของ Maroon Bells อันงดงาม ซึ่งเป็นยอดเขายาวต่อกันที่โผล่ขึ้นมาเหนือทะเลสาบน้ำใส ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความสวยงามของเทือกเขายอดสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะ สะท้อนกับผืนน้ำใส เรียกได้ว่าเป็นฉากหลังที่สวยงามไม่แพ้ เทือกเขาร๊อกกี้ จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเดนเวอร์ (Dever) เป็นเมืองหลวงของรัฐโคโลราโด้ ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศอเมริกาโคลโลราโด้ได้รับฉายานามว่าเป็นรัฐที่มีแสงอาทิตย์ 300 วันต่อปี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดนเวอร์
 • 17.16 น. ออกเดินทางสู่เมืองราพิดซิตี้ โดยสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UA5237

** หมายเหตุ รอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

 • 18.38 น. เดินทางถึงสนามบินราพิดซิตี้ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY9

ราพิดซิตี้ – อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ – หอคอยปิศาจ - เชอริแดน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ (Mt. Rushmore National Memorial) เป็นประติมากรรมแกะสลักบนหน้าผาของภูเขาหินแกรนิต (ชื่อในภาษาลาโกต้า ซู แปลว่า : ปู่หกคน ) เป็นใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสูง 60 ฟุต (18 เมตร) 4 ท่าน ได้แก่ จอร์จ วอชิงตัน (1732-1799), โทมัส เจฟเฟอร์สัน (1743-1826) ทีโอดอร์ รูสเวล (1858-1919) และ อับราฮัม ลินคอล์น (1809-1865) อนุสรณ์สถาน ทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 1,278.45 เอเคอร์และอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 5,725 ฟุต (1,745 เมตร) การก่อสร้างอนุสรณ์เริ่มต้นขึ้นในปี 1927 โดยแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ในแต่ละด้านของประเทศ
 • นำท่านเดินทางสู่ หอคอยปิศาจ (Devils Tower National Monument)อนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่แปลกประหลาด เป็นแท่งหินลาวาที่ผุดขึ้นมาเหนือพื้นพิภพเมื่อ 60 ล้านปีที่แล้ว มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็นลักษณะการก่อตัวของกองหินเป็นเนินร่องชัน ซึ่งเป็นที่ที่สูงที่สุดของธรรมชาติลักษณะเดียวกันในสหรัฐฯ ชนอินเดียนแดงหลายเผ่ายึดถือหอคอยนี้เป็นสถานที่สักการะ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เชอริแดน (Sheridan) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ ตัดไม้ ถ่านหิน กาเกสรและโรงงานขนาดเล็กๆ เป็นส่วนใหญ่

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ เชอริแดนเป็นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY10

เชอริแดน - โคดี้ - อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตนฝั่งตะวันตก - บ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคดี้ (Cody) เมืองที่วีรชนของภาคตะวันตกผู้หนึ่ง คือ พันเอกบัฟฟาโล่ บิลล์ โคดี้ ได้ก่อตั้งขึ้น ชมอนุสาวรีย์ตัวเขาที่กำลังขี่ม้าถือปืนอยู่ เขาเคยเป็นทั้งคนขี่ม้าด่วน เป็นทหาร และนักล่าควายป่าไบซัน เล่ากันว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซันถึง 5,000 ตัวภายในปีครึ่งเท่านั้น เขามีเพื่อนเป็นผู้นำอินเดียนมากมายและฮอลลีวู้ดยังได้ทำภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติชีวิตอันโลดโผนของเขาด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตนฝั่งตะวันตก (West Yellowstone National Park) อีกด้านหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสมาติคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • นำท่านชม บ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อน้ำร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันในปี ค.. 1871 เป็นบ่อน้ำร้อนรายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของแบคทีเรียและพืชเซลล์เดียว

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY11

อุทยานแห่งชาติ เยลโล่สโตน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ่ เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มีน้ำพุร้อน ซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมาทุกชั่วโมง มีความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) ,กวาง Pronghorn, หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์กริซลี่ย์ (Grizzly Bear) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด
 • นำท่านชม แมมมอธ ฮอตสปริง ( Mammoth Hot Springs) บ่อน้ำพุอันสลับซับซ้อนที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีมานานนับพันปีเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอุทยาน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 •  นำท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ (Old Faithful Geyser) น้ำพุร้อนที่สามารถพุ่งสูงได้กว่า 100 – 200 เมตร และจะพุ่งออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที
 • นำท่านเข้าชม บ่อโคลนเดือด หรือ (Mud Volcano) ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส
 • ชมความงามของบริเวณที่เรียกว่า Artist Point ซึ่งเป็นจุดที่หน้าผามีสีสันสวยงาม และมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่งคือ น้ำตกอัพเพอร์ฟอลส์ และน้ำตกโลเวอร์ฟอลส์
 • นำท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน (Grand Canyon of Yellowstone) หุบเหวที่เกิดจากการแยกตัวของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของน้ำแข็ง ในยุคที่น้ำแข็งละลาย จึงทำให้ปัจจุบันนี้แม่น้ำเยลโล่ว์สโตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว
 • นำท่านชมความงดงามของ แม่น้ำเยลโลว์สโตน (Yellowstone River) เป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ำมิสซูรี่ มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผิวน้ำบริเวณน้ำตกนั้นจะถูกเคลือบด้วยน้ำแข็ง สลับไปด้วยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน้ำตาลที่เต็มไปด้วยสีขาวของหิมะที่ค้างอยู่ตามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบดำของป่าสน
 • นำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อน Porcelian และบ่อน้ำพุร้อน Back ที่อยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้น

 HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY12

โบซแมน - ลอสแองเจลิส - เบเวอร์ลี ฮิลส์ - เดอะ โกรฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน โบซแมน (Bozeman Yellowstone International Airport)
 • 13.35 น. ออกเดินทางสู่ลอสแองเจลลิส โดยสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UA5429

** หมายเหตุ รอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

 • 15.23 น. เดินทางถึงสนามบินลอสแองเจลิส นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านชม นครลอสแองเจลิส (Los Angeles)  หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.)เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวงการบันเทิง ชื่อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า “เมืองแห่งเทพ” เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านเบเวอร์ลี ฮิลส์ (Beverly Hills) เป็นเมืองทางด้านตะวันตกของเขตการปกครองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นย่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในนครลอสแองเจลิส และได้รับการขนานนามว่าเป็นย่านของคนรวยและไฮโซมากมาย เพราะบรรยากาศของเมืองนี้ช่างดูสะอาด เรียบหรู บ้านแต่ละหลังมีขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยไลฟ์สไตล์แบบสังคมชั้นสูง ทั้งถนน ตึก ร้านค้าต่างๆ สภาพแวดล้อมของเมืองก็ดูดี หรูหรา เพอร์เฟคสุดๆ และที่สำคัญเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เหล่าคนดังฮอลลีวูดมักจะมาเป็นประจำ เรียกได้ว่าแทบจะเดินกระทบไหล่กันได้เลยทีเดียว
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เดอะ โกรฟ (THE GROVE) แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที่ ๆ มีชื่อแห่งหนึ่งของแอลเอ ถูกสร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกที่ของแอลเอ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

INTERCONTINENTAL LOS ANGELES DOWNTOWN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY13

ลอสแองเจลิส - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – THE HOLLYWOOD WALK OF FAME - ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ 10 ประการ หรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินเล่นบน ถนน THE HOLLYWOOD WALK OF FAME เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของ ถนน Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ
 • ชมด้านหน้าโรงละครไชนีสเธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ดที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (Dolby Theatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ (Citadel Outlet) ซึ่งสถานที่ช้อปปิ้งมีสถานที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจิลลิ มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง เชิญท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย คืนเงินให้ท่านละ 30 USD

 • 20.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลิส
DAY14

ลองแองเจลิส -ไทเป

 • 00.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR 015

********** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***********

DAY15

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินไทเป (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR 075
 • 11.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


แชร์ให้เพื่อน