ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (WINTER)ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (WINTER)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (WINTER)

รหัสทัวร์ : SWITZERLAND WINTER PARADISE 9 DAY (TG)
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 159,900 บาท
2 11 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65 159,900 บาท
3 18 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65 159,900 บาท
4 7 เม.ย. 65 - 15 เม.ย. 65 165,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 3
  ชมยอดเขา GLACIER 3000 ยอดเขาสุดสวย มีสะพาน SKY WALK ข้ามภูเขา
 • 4
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ
 • 5
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ !!!
 • 6
  นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS LINES รถไฟสายโรแมนติคอีกเส้นทางสวยของสวิสเซอร์แลนด์
 • 7
  หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ (unseen)
 • 8
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย (unseen)
 • 9
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง (unseen)
 • 10
  หมู่บ้าน STEIN AM RHEIN / SCHAFFHAUSEN หมู่บ้านที่บรรดาตึกถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสวยงาม (unseen)
 • 11
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 12
  ชมหมู่บ้าน GRINDELWALD หมู่บ้านกลางเทือกเขาเอลป์ สุดสวย
 • 13
  ชมน้ำตก RHEIN FALLS น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • 14
  ชมเมือง MONTREUX เมืองริมทะเลสาบเจนีวาสุดสวย
 • 15
  ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERN / ZURICH เมืองท่องเทียวสุดสวย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
SWITZERLAND WINTER PARADISE
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค – หมู่บ้าน Iseltwald (unseen)– อินเทอลาเก้น - กรินเดลวาร์ล

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ Iseltwald  (ระยะทาง 130 กม.ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมุ่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้  นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล (Grindelwald)  (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 15นาที) จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  (พัก 2คืน)

(หากโรงแรมเมืองกิลเดอร์วาลด์เต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY3

กรินเดลวาร์ด - ยอดเขาชิลธอร์น – ภัตตาคารPIZ GLORIA บนยอดเขา - หมู่บ้าน MURREN (unseen) - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน์ - ทะเลสาบ BLAUSEE LAKE – กรินเดลวาล์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG
 • เพื่อนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขา Schilthorn  ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง แม้แต่กลุ่มเมฆก็ยังลอยอยู่เบื้องล่าง
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก  จากนั้นได้เวลานำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที) นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกรินเดอร์วาล (Grindelwald)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว               

DAY4

กรินเดลวาร์ด – ยอดเขา GLACIER3000 – นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS LINE - มองเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน
 • นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)
 • นำท่านเดินข้าม” The Peak Walk by Tissot”  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนาน เช่นการนั่งรถ Snow Bus , การนั่งถาดเลื่อน Snow Sled

(หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ หรือ The Peak Walk by Tissot”  จะเล่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • นำท่านลงจากยอดเขา
 • นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวรถไฟมีทั้งแบบพาโนราม่า ท่านจะได้ชมความงดงามตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ชมวิวภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
 • เดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมากท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
 • นำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทชิลลอง (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
Grand Hotel Suisse Majestic, MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

มองเทรอซ์ - เซอร์แมท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)ระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมือง เซอร์แมท หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสุ่เมืองเซอร์แมท
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท
 • อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 AMBASSADOR HOTEL ZERMATT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
                          (หากโรงแรมเมืองเซอร์แมทเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY6

นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS – อันเดอร์แมท – ลูเซิร์น - ซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 10.18 น. นำท่านเดินทางโดยรถไฟ GLACIER EXPRESS สู่เมืองอันเดอร์แมท ระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองอันเดอร์แมท (Andermatt)

หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอ็กเพรส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกับรถไฟกราเซีย เอ็กเพรส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที.) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 CROWN PLAZA HOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY7

น้ำตกไรน์ - หมู่บ้านชาฟเฮ้าเซ่น - หมู่บ้านสไตน์ อัม ไรน์ - ซูริก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเดินทางสู่นำท่านชม น้ำตกไรน์  (Rhien Falls) (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที)  เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์  เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกกว้าง 150 เมตร  สูง 23 เมตร ในฤดูหนาวมีกระแสน้ำไหล 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในฤดูร้อนมีกระแสน้ำไหล 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • ทำท่านเดินทางสู่เมือง Schaffhausen เป็นเมืองเล็กๆ ที่คงความสวยงามของบ้านเมืองจากยุคกลาง และยังคงรักษาความสวยงามมาจนถึงปัจจุบันนำท่านเดินเล่นชมเมืองท่านจะได้พบกับบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น อย่างบ้านอัศวิน Haus zum Ritter เลขที่ 65 ถนน Vordergasse เคยเป็นบ้านของอัศวินเก่าในศตวรรษที่ 14 มาก่อน แต่สิ่งที่โดดเด่นจนทุกคนที่หันมามองก็คือภาพวาดเฟรสโก้สีฉูดฉาดที่อยู่หน้าบ้านนี่ล่ะค่ะ
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที)  มืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองชไตน์อัมไรน์ ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะเมืองที่มีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดีเมืองนี้มีประชากรเพียง 3,110 คน มีพื้นที่เพียง 6.06 ตารางกิโลเมตรเป็นมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ําไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูน เปียก fresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้รับการยอมว่าเป็นหมู่ในตึกแถวที่สวยงามที่สุดในโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับเมืองซูริกนำท่านชม ย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ซึ่งถือเป็นถนนช้อปปิ้งที่หรูหราและมีสินค้าให้เลือกซื้อมากที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
CROWN PLAZA HOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

สนามบินซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน