ทัวร์แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 9 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

รหัสทัวร์ : GRAND SWITZERLAND 9 DAY (TG)
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 29 เม.ย. 65 - 7 พ.ค. 65 125,900 บาท
2 6 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 125,900 บาท
3 13 พ.ค. 65 - 21 พ.ค. 65 125,900 บาท
4 20 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 125,900 บาท
5 3 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 125,900 บาท
6 10 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 125,900 บาท
7 17 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 125,900 บาท
8 8 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 129,900 บาท
9 12 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 129,900 บาท
10 16 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 125,900 บาท
11 7 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 129,900 บาท
12 14 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 129,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE
 • 3
  ชมยอดเขา TITLIS ยอดเขาสูง 3,000 เมตร มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี
 • 4
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 5
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ !!!
 • 6
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง
 • 7
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 8
  ชมน้ำตก RHEIN FALLS น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • 9
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก
 • 10
  ชมเมือง MONTREUX / VEVEY / LAUSANNE / GENEVA เมืองริมทะเลสาบเจนีวาสุดสวย
 • 11
  ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERN / ZURICH เมืองท่องเทียวสุดสวย
 • 12
  ล่องเรือชม LAKE LUCERN หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 3 ยอดเขา METTERHORN + JUNGFRAU + TITLIS

GRAND SWITZERLAND 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง Engelberg เมืองเล็กๆ แสนสวยในหุบเขา(ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.)  ที่อยู่ต้นทางของยอดเขาทิตลิส
 • จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) โดยยอดเขามีความสูงถึง 3,238 เมตร  มีข้อดีคือยอดเขาทิตลิสนั้นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ไม่ว่าท่านจะมาช่วงฤดูกาลไหนก็ตาม ท่านจะได้สัมผัสหิมะ และยอดเขาทิตลิสยังมีจุดเด่นคือ Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา แห่งแรกของโลก ทำให้นักท่องเที่ยวชมวิวและถ่ายรูปได้เพลิดเพลินMt. Titlis gondola Switzerland | Paris tours, Holiday tours, Honeymoon tour packages
 • และบนยอดเขายังมีกิจกรรม Ice Flyer กระเช้านั่งห้อยขา ลานสกีและ Titlis Cliff สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในยุโรปให้ท่านได้ลองเล่นกันอีกด้วย อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะตามอัธยาศัยพิชิตยอดเขาทิตลิส Titlis กระเช้าหมุน360องศา สวิตเซอร์แลนด์ - Grazie Travel

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา นำท่านเดินสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์เที่ยวลูเซิร์น Lucerne สวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

ลูเซิร์น - อันเดอร์แมท – รถไฟ GLACIER EXPRESS – เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • จนได้เวลานัดหมายจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS)  รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์  New anniversary look for the Glacier Express (4) | Zermatt, Russian

หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอ็กเพรส มีวิ่งต่อวันน้อยหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกับรถไฟกราเซีย เอ็กเพรส โดยรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 
AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY4

เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท – แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท - มองเทรอซ์ - ปราสาทซิลยอง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท  Tours & Tickets - Gornergrat Railway (Gornergrat Bahn) - Book Now - Viator

** หมายเหตุ : หากเป็นช่วงที่ทะเลสาบ Riffelsee น้ำแข็งละลาย ( ช่วงระหว่าง มิ.ย. – พ.ย. ของทุกปี ) ทางบริษัทจะนำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden

 • นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้ Riffelsee 1080P, 2K, 4K, 5K HD wallpapers free download | Wallpaper Flare

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองทาสซ์
 • เพื่อนำท่านขึ้นรถโค้ชสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)  (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก  ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก Here's why the Chateau de Chillon is Switzerland's most-visited castle

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
ROYAL PLAZA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

** หมายเหตุ : โรงแรมมองเทรอ มีค่อนข้างจำกัดหากเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นอนเมืองใกล้เคียง

DAY5

เวเว่ - โลซาน - เจนีวา - กรุงเบิร์น - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เวเว่ ( Vevey) (ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทเนสต์เล่ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอาหารที่สำคัญเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่นักแสดงตลกชื่อก้องโลก “Charlie Chaplin” เคยใช้ชีวิตในช่วง 25 ปีสุดท้ายและเสียชีวิตที่นี่
 • จากนั้นนำท่านเดินสู่เมือง โลซานน์  (LAUSANNE) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) ตามเส้นทางแสนสวยที่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ภูเขา เนินเขาสลับกันสู่เมืองโลซานน์ เมืองตาก อากาศที่สำคัญของสวิส เมืองทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาไทย ณ เมืองโลซานน์ โดยเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๐๐๙ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด  ศาลาไทย ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศาลาไทย แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou) เขตอชชี่ (Ouchy) เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญในปี ๒๕๔๙ สองวาระ คือ วโรกาสที่พระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา และการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิสครบ ๗๕ ปี  Pavillon Thaïlandais - Photo de Thai Pavilion, Lausanne - Tripadvisor
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.)
 • นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชมเมืองเจนีวา เริ่มจากนำท่าน ชมน้ำพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย14 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
 • ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย Bern - Tourist Guide | Planet of Hotels
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ Pin on Switzerland

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์  
 
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2คืน)

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY6

กรินเดอวาล์ด - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express (ใหม่ล่าสุดเปิดตัวธันวาคม 2021) – ยอดเขาจุงฟราวน์ - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล์ด
 • นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) (เปิดใหม่เดือนธันวาคม 2021) พร้อมกับอาคารสถานีใหม่ กรินเดิลวาลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund Terminal) และอาคารใหม่ของ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟยุงเฟราที่จะนำผู้โดยสารสู่ยอดเขายุงเฟรายอค Eiger Express Near Grindelwald 2022 | The Swiss Holiday Company
 • จากสถานีกรินเดิลวาลด์ กรุนด์ สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที ทำให้สามารถเดินทางขึ้นถึงสถานีที่ยอดยุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที  ให้ท่านชื่นชมบรรยากาศสวยงามของขุนเขา แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร นำคณะลงรถไฟ  สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 Jungfraujoch Top of Europe Day Trip from Interlaken 2022 - Viator
 • อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่าน
 • ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • นำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที) นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป Lauterbrunnen Village, Switzerland
 • นำท่านเพื่อกลับสู่เมืองอินเทอลาเก้น (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

อินเทอร์ลาเก้น - ทะเลสาบบลูซี (Unseen) - ซูริก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้Mermaid in the blue lake (Blausee, Switzerland) | nan.li | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางกลับเมืองซูริก
 • นำท่านชม ย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ซึ่งถือเป็นถนนช้อปปิ้งที่หรูหราและมีสินค้าให้เลือกซื้อมากที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตะลุย 10 ที่เที่ยวซูริค สัมผัสเมืองยุโรปโบราณพร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ | บล็อกเอ็กซ์พีเดีย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
CROWN PLAZA HOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

ซูริก - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเดินทางสู่นำท่านชม น้ำตกไรน์  (Rhien Falls) (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที)  เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์  เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกกว้าง 150 เมตร  สูง 23 เมตร ในฤดูหนาวมีกระแสน้ำไหล 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในฤดูร้อนมีกระแสน้ำไหล 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยFrom Zurich to Rhine Falls: 3 Best Ways to Get There | PlanetWare
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY9

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน