ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางเจาะลึก + อันซีนรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางเจาะลึก + อันซีน

รหัสทัวร์ : GRAND UNSEEN SWITZERLAND
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 20 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 127,900 บาท
2 4 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 127,900 บาท
3 11 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 129,900 บาท
4 18 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 129,900 บาท
5 25 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 127,900 บาท
6 1 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 125,900 บาท
7 15 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 125,900 บาท
8 6 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 125,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE
 • 3
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 4
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 5
  นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
 • 6
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค
 • 7
  หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • 8
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง
 • 9
  หมู่บ้าน YVOIRE (FRANCE) หมู่บ้านดอกไม้ริมทะเลสาบเจนีวาที่ได้รับรางวัลมากมาย
 • 10
  หมู่บ้าน STEIN AM RHEIN หมู่บ้านที่บรรดาตึกถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสวยงาม ติดอันดับโลก
 • 11
  หมู่บ้าน BELLINZONA หมู่บ้านสวิสอิตาลี ได้ขึ้นชื่อว่า โรมันแห่งสวิตเซอร์แลนด์
 • 12
  หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 13
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก
 • 14
  เมือง ST.MORITZ เมืองสกีรีสอร์ทสุดหรู
 • 15
  น้ำตก RHEIN FALLS น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • 16
  ชมทะเลสาบ LUGANO ทะเลสาบสุดสวย
 • 17
  ชม ปราสาทซิลยอง อายุกว่า 800 ปี
 • 18
  ชมเมืองท่องเที่ยวสุดสวย INTERLAKEN / LUCERN

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
GRAND UNSEEN SWITZERLAND เจาะลึก + อันซีน สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ (Unseen) - น้ำตกไรน์ - แถมฟรี ล่องเรือชมน้ำตกไรน์ - อัพเพนเซล (Unseen) - เซนต์ มอริทช์

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) เมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองชไตน์อัมไรน์ ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะเมืองที่มีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น นำท่านชม น้ำตกไรน์ (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที)
 • แถมฟรี นำท่านล่องเรือสัมผัสน้ำตกไรน์ อย่างใกล้ชิด ( หากอากาศหรือกระแสน้ำเอื้ออำนวย)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อัพเพนเซล (APPENZELL) (หากอยากชื่นชมมวิวทิวทัศน์หรือสัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แบบแท้ๆต้องห้ามพลาดเมืองนี้) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งใกล้กับประเทศ ลิคเค่นสไตน์ (Liechtenstein ) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ มอริทช์ (MORITZ) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
LAUDINELLA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : เซนต์ มอริทซ์ เป็นเมืองเล็กๆ มีโรงแรมจำกัด หากโรงแรมในเมืองเซนต์ มอริทซ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

เซนต์ มอริทซ์ - รถไฟ BERNINA EXPRESS (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก) - ทิราโน่ (อิตาลี) - ลูกาโน่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำเดินทางโดยรถไฟสายท่องเที่ยว BERNINA EXPRESS (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก)จากเมืองเซนต์มอริทซ์ สู่เมืองทิราโน่ (Tirano) ของประเทศอิตาลี รถไฟสาย BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เปิดวิ่งตลอดทั้ง ถือว่าเป็นเส้นสายรถไฟที่วิวทิวทัศน์สวยที่สุดในโลก
 • จากนั้นเดินทางถึงเมืองทิราโน่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทิราโน่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่เมือง ลูกาโน่ (LUGANO) เมืองริมทะลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นนำท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ลูกาโน่ หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DE  LA PAIX  HOTEL  LUGANO หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY4

ลูกาโน่ - เบลลินโซน่า (Unseen) - อันเดอร์แมท - รถไฟ GLACIER EXPRESS - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เบลลินโซน่า ( BELLINZONA) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑล ทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์
 • เดินชมเมือง เบลลินโซน่า ซึ่งท่านจะพบกับเมืองในยุคกลางที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสำคัญก็คือปราสาท เพราะเมืองนี้มีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน คือ Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro
 • นำท่านขึ้นชมปราสาท Castelgrande หรือปราสาทหลวง ของเมือง  อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส(GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

นั่งกระเช้าขึ้นแมทเทอร์ฮอร์น (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) - มองเทรอซ์ - เข้าชมปราสาทซิลยอง - โลซานน์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้าให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมากท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
 • ท่านเข้าชมด้านในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก
 • เดินสู่เมือง โลซานน์ (LAUSANNE) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) ตามเส้นทางแสนสวยที่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ภูเขา เนินเขาสลับกันสู่เมืองโลซานน์ เมืองตาก อากาศที่สำคัญของสวิส เมืองทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์ ขอเชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนสวยริม ทะเลสาบเลอมังค์ ระหว่างทางผ่านเมืองเวเว่ เมืองที่ ชาลี แชปปลิ้น อดีตตลกเอกของโลก รักและหลงใหลบั้นในปลายของชีวิตรวม 25 ปี เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MOVENPICK  HOTEL  LAUSANNE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

ศาลาไทย - อีวัวร์ (Unseen) – เจนีวา - เบิร์น - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาไทย ณ เมืองโลซานน์ โดยเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๐๐๙ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด ศาลาไทย ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศาลาไทย แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou) เขตอชชี่ (Ouchy) เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญในปี ๒๕๔๙
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกำแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18 ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO)
 • นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
 • เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์  

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

อินเทอร์ลาเก้น - ทะเลสาบบลูซี (Unseen) - ยอดเขาชิลธอร์น - หมู่บ้านเมอเรน (Unseen) - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout
 • นำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG เพื่อนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขา Schilthorn ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขา Piz Gloria

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที)
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
 • นำท่านเพื่อกลับสู่เมืองอินเทอลาเก้น (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที)
 • อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวน์ ( TOP OF EUROPE) - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะออกเดินทางสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร นำคณะลงรถไฟ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์
 • ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่าง นำท่านเดินสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระทุกท่านชมเมืองหรือเลือกสินค้าของที่ระลึกต่างๆ หรืออิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล – สนามบินซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน