แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน

รหัสทัวร์ : GRAND SWITZERLAND 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 5 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 239,900 บาท
2 4 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 239,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา MATTERHORN อันดับ 1 สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE (UNESCO)
 • 3
  ชมยอดเขา RIGI KULM ยอดเขาสุดสวย สมญานาม QUEEN OF THE MOUNTAINS (ราชินีแห่งขุนเขา)
 • 4
  ชมยอดเขา GLACIER 3000 ยอดเขาสุดสวย มีสะพาน Peak Walk ข้ามระหว่าง 2 ยอดเขา
 • 5
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 6
  นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก (UNESCO)
 • 7
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติคมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ !!!
 • 8
  นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS 1 ใน 3 รถไฟเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • 9
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง
 • 10
  หมู่บ้าน ISELWALD หมู่บ้านริมทะเลสาบสุดสวย สถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ชื่อดัง Crash Landing on You
 • 11
  หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 12
  หมู่บ้าน STEIN AM RHEIN หมู่บ้านที่บรรดาตึกถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสวยงาม ติดอันดับโลก
 • 13
  หมู่บ้าน BELLINZONA หมู่บ้านสวิสอิตาลี ได้ขึ้นชื่อว่า โรมันแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (UNESCO)
 • 14
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก (UNESCO)
 • 15
  ชมเมือง ST.MORITZ เมืองสกีรีสอร์ทสุดหรู
 • 16
  น้ำตก RHEIN FALLS น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • 17
  ชมทะเลสาบ LUGANO ทะเลสาบสุดสวย
 • 18
  ชมเมือง MONTREUX เมืองสวยริมทะเลสาบเจนีวา
 • 19
  ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERNE / ZURICH
 • 20
  ชม ปราสาทซิลยอง อายุกว่า 800 ปี

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน
พิชิต 4 ยอดเขาที่สุดของสวิส
METTERHORN + JUNGFRAUJOCH + GLACIER 3000 + RIGI KULM
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ - น้ำตกไรน์ - ล่องเรือชมน้ำตกไรน์ - เซนต์ มอริทช์

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) เมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองชไตน์อัมไรน์ ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะเมืองที่มีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ําไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูน เปียก fresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้รับการยอมว่าเป็นหมู่ในตึกแถวที่สวยงามที่สุดในโลก                                                               667 Stein Am Rhein Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น
 • นำท่านชม น้ำตกไรน์ (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที)
 • แถมฟรี!!  นำท่านล่องเรือสัมผัสน้ำตกไรน์ อย่างใกล้ชิด                                                              น้ำตกไรน์ Rheinfall สวิตเซอร์แลนด์ ใหญ่ที่สุดในยุโรป - Grazie Travel

(หมายเหตุ หากอากาศหรือกระแสน้ำเอื้ออำนวย หรือทางเรืองดให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ มอริทช์ (ST.MORITZ) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย
 • นำท่านชมความงดงามของทะเลสาบเซนต์ มอริทซ์ (Lake St. Moritz) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด285 Saint Moritz Lake Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 LAUDINELLA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : เซนต์ มอริทซ์ เป็นเมืองเล็กๆ มีโรงแรมจำกัด หากโรงแรมในเมืองเซนต์ มอริทซ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

เซนต์ มอริทซ์ - รถไฟ BERNINA EXPRESS (UNSECO) - ทิราโน่ (อิตาลี) - ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำเดินทางโดยรถไฟสายท่องเที่ยว BERNINA EXPRESS (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก และเป็นรถไฟสายยูเนสโก้ (Unesco) จากเมืองเซนต์มอริทซ์ สู่เมืองทิราโน่ (Tirano) ของประเทศอิตาลี (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) รถไฟสาย BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เปิดวิ่งตลอดทั้ง ถือว่าเป็นเส้นสายรถไฟที่วิวทิวทัศน์สวยที่สุดในโลก และว่ากันว่าหากใครได้มานั่งรถไฟสายนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งรถไฟท่องเที่ยวสายอื่นๆ ในโลกเลย                                                                Bernina and Glacier Express Winter Romance | Switzerland Travel Centre

หมายเหตุ : รถไฟเบอร์นินา เอ็กเพรส บางวันไม่มีวิ่ง หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาส (FIRST CLASS) ซึ่งมีราคาแพงกว่าเบอร์นิน่าแทน (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลูกาโน่ (LUGANO) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) เมืองริมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ลูกาโน่ หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์                                                                                                                                      Best things to do at Lake Lugano in Switzerland - MagicalChaos.com
 • อิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
DE LA PAIX HOTEL LUGANO หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : หากโรงแรมที่ลูกาโน่เต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY4

ลูกาโน่ - เบลลินโซน่า (Unseen) - อันเดอร์แมท - รถไฟ GLACIER EXPRESS - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเบลลินโซน่า (BELLINZONA) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑล ทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์
 • นำท่านเดินชมเมือง เบลลินโซน่า ซึ่งท่านจะพบกับเมืองในยุคกลางที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสำคัญก็คือปราสาท เพราะเมืองนี้มีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน คือ Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกโลกด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับปราสาท Castelgrande หรือปราสาทหลวง ของเมือง
 • อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                            Castello di Montebello, Bellinzona - Cosa fare in Ticino
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงาม                                                  Glacier Express in frischem Jubiläumslook (4) | Zermatt, Schweiz

หมายเหตุ : รถไฟกราเซีย เอ็กเพลส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือ มีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาส (FIRST CLASS) ซึ่งมีราคาแพงกว่าเบอร์นิน่าแทน (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)

 • จนถึงเมือง เซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น
 • อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์                                                            white and purple petaled flower photo – Free Zermatt Image on Unsplash

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
AMBASSADOR ZERMATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

นั่งกระเช้าขึ้นแมทเทอร์ฮอร์น (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) - เซอร์แมท - มองเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า (การนั่งกระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ถือเป็นจุดชมวิวที่ใกล้ที่สุดท่านจะเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแบบใหญ่อลังการมาก) ให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก                                                                                                                    Matterhorn HD wallpapers free download | Wallpaperbetter

หมายเหตุ : หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิด ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะเปลี่ยนไปนั่งรถไฟขึ้นยอดเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นไม่มีกระเช้าหรือรถไฟขึ้นถึง ต้องขึ้นยอดเขาใกล้ๆ เช่น ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น หรือยอดเขากอร์นเนอร์แกท)

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองเซอร์แมท ให้ท่านเลือกสินค้าตามอัธยาศัย                                                    10 Days in Switzerland Part 2 : Zermatt - Matterhorn | README.ME
 • นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองทาซ (Tasch) เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโค้ชสู่เมืองมองเทรอซ์ (MONTREUX)  (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MOVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : มองเทรอซ์ มีโรงแรมจำกัด หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY6

นั่งรถไฟสาย Golden Pass - ยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวรถไฟมีทั้งแบบพาโนราม่า ท่านจะได้ชมความงดงามตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ชมวิวภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร                                                                                                                            GoldenPass Line (มงโทรซ์, สวิตเซอร์แลนด์) - รีวิว - Tripadvisor
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน
 • นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินข้าม ” The Peak Walk by Tissot” สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา
  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนาน เช่นการนั่งรถ Snow Bus , การนั่งถาดเลื่อน Snow Sled

(หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ หรือ The Peak Walk by Tissot จะเล่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

 • ให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนยอดเขา จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ                                                                                                        11,381 Interlaken Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos from Dreamstime

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY7

อินเทอลาเก้น - BLAUSEE LAKE - เบิร์น - เลาเทอร์บรุนน์ - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้                                                              Hotel & Spa Blausee, Blausee – Updated 2022 Prices
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  Experience in Bern, Switzerland by Géraldine | Erasmus experience Bern
 • จากนั้นอิสระให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าหรือชมเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง (LAUTERBRUNNEN) (ระยะทาง 65 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรปStaubbach Falls, Lauterbrunnen, Switzerland | The Staubbach … | Flickr
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)
 • อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX, PATEXPHILIPPE, PANERIA, OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต เป็นต้น หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - กรินเดอร์วาล์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น - ชมมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 10 กม.ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอควอยส์ Lake Brienz  หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซีรี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน) และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์How Do I Get From Interlaken to Iseltwald? | Touring Switzerland
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล์ด
 • นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) (เปิดใหม่เดือนธันวาคม 2021) พร้อมกับอาคารสถานีใหม่ กรินเดิลวาลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund Terminal) และอาคารใหม่ของสถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟยุงเฟราที่จะนำผู้โดยสารสู่ยอดเขายุงเฟรายอค จากสถานีกรินเดลวาลด์กรุนด์ สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที ทำให้สามารถเดินทางขึ้นถึงสถานีที่ยอดยุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที                              Eiger Express Brings You to Jungfraujoch in Shorter Time - LUXUO Thailand
 • ให้ท่านชื่นชมบรรยากาศสวยงามของขุนเขา แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร
 • นำคณะเปลี่ยนเป็นรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวตลอดทั้งปี
 • อิสระให้ท่านได้ออกมาสัมผัสหิมะ ณ ด้านนอกของยอดเขา ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย Jungfraujoch Top of Europe Day Trip from Interlaken 2022 - Viator
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์
 • นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย10 ที่พักลูแซร์น - ส่วนลดพิเศษปี 2022

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ลูเซิร์น - ล่องทะเลสาบลูเซิร์น - ยอดเขา ริกิ - ซูริค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งเรือโบราณ (สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า) เรือล่องทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐ จุดกำเนิดของสมาพันธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ก่อให้เกิดตำนานของวีรบุรุษ วิลเลียมเทล Thun Holidays 2022 | Lakes & Mountains | Swiss Holiday Company
 •  จากนั้นนั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร  Rigi – queen of the mountains | SBB
 • นำท่านชม ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug                                                                    How to Visit Mt. Rigi | Holidays to Switzerland
 • อิสระทุกท่านถ่ายรูปชมวิวตามอัธยาศัย หรือนั่งจิบชากาแฟตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นได้เวลานำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2 ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา                                                                                                      Things to do in Zurich | Tourism - Cathay Pacific
 • นำท่านชม ย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ Limma
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
MOVENPICK AIRPORT ZURICH หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

ซูริค - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


แชร์ให้เพื่อน