ทัวร์สเปน เจาะลึกรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สเปน เจาะลึก

รหัสทัวร์ : GRAND SPAIN 10 DAYS (EK)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 145,900 บาท
2 18 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 145,900 บาท
3 2 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 145,900 บาท
4 28 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 149,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมกรุง MADRID เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวสำคัญของสเปน
 • 2
  ชมเมือง BARCELONA เมืองท่องเที่ยวสำคัญของสเปน
 • 3
  ชมเมือง TOLEDO อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนสุดสวย (UNESCO)
 • 4
  ชมพระราชวัง La Alhambra de Granada พระราชวังสีชมพู แห่งเมืองกรานาด้า (UNESCO)
 • 5
  ชมป้อมปราการ ALCAZAR แห่งเมือง SEVILLE ท่องเที่ยวสำคัญของแคว้น Andalucia (UNESCO)
 • 6
  ชมเมือง RONDA เมืองริมหน้าผาสุดสวย (UNSEEN)
 • 7
  ชม สะพานส่งน้ำโรมัน แห่งเมือง SEGOVIA (UNESCO)
 • 8
  ชม ALCAZAR OF SEVILLE ป้อมปราการสุดสวยแห่งเมืองเซวีลญ่า (UNESCO)
 • 9
  ชม MEZQUITA OF CORDOBA สุเหร่าสุดสวยแห่งเมืองคอร์โดบา (UNESCO)
 • 10
  ชมมหาวิหาร SAGRADA FAMILIA มหาวิหารสุดอลังการ ผลงานของศิลปินเกาดี้
 • 11
  ชมหุบเขา Montserrat Mountain มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ในหุบเขา
 • 12
  ชม GUELL PARK ผลงานศิลปินเกาดี้
 • 13
  เข้าชม ROYAL PALACE พระราชวังหลวงสุดสวย
 • 14
  ช้อปปิ้ง OUTLET

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เจาะลึก สเปน GRAND SPAIN
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
 • 21.25 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 373
DAY2

ดูไบ – บาร์เซโลนา - มหาวิหารมอนต์เซอร์รัต - บาร์เซโลนา - มองต์จูอิค

 • 00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 03.25 น.ออกเดินทางสู่กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 255
 • 08.35 น. เดินทางถึงกรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน นำท่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านเดินทางไปชม มหาวิหารซานตามาเรีย มอนต์เซอร์รัต (Santa Maria de Montserrat) อีกหนึ่งมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,236 เมตรที่ตั้งอยู่ในหุบเขามอนต์เซอร์รัต (Montserrat Mountain) ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต ได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากภายในมหาวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นพระแม่มารีดำ (Black Madonna หรือ black virgin) และยังมีความเชื่อว่า ในบริเวณมหาวิหารหรือในหุบเขาแห่งนี้ อาจเป็นที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานความเชื่อในศาสนาคริสต์อีกด้วย นำท่านชมภายในวิหาร จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ                                              Santa Maria de Montserrat Tour from Barcelona with Train Ride 2022

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้น คาตาโลเนีย และเป็นท่าเรือสำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าเพื่อ ชมทิวทัศน์บนเนินเขา มองต์จูอิคMont Juic ) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาร์เซโลน่า เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนนั้นเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง ซึ่งในปัจจุบันที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ได้แก่ Palau Nacional ที่มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาโรก ซึ่งแต่เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการต่าง ๆ และปัจจุบันมันได้กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของบาร์เซโลน่าที่ทุกคนจะต้องแวะมาแชะภาพคู่กับมันด้วย และด้านหน้ายังมีน้ำพุ Font Magica de Montjuic ที่นักท่องเที่ยวต่างถ่ายรูป นอกจากนี้ Montjuïc ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 1992 ด้วยอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ                                                                              Telefèric de Montjuïc - Barcelona Cable Car | City Sightseeing©

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
HILTON BARCELONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2คืน)

DAY3

บาร์เซโลนา – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม  กรุงบาร์เซโลนา (Barcelona) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ชมผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ตนูโว ที่แสดงความงดงามอย่างมีชีวิตชีวา โดยฝีมือของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นาม อันโตนีโอ เกาดี้ (Antonio Gaudi) ผู้ที่ทำให้เมืองบาร์เซโลนา ได้รับฉายาว่า “City of Gaudi
 • นำท่านเข้าชม สวนสาธารณะ กูเอล” (Guell Park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อันเป็นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ “เกาดี้” ซึ่งใช้เวลาออกแบบตกแต่ง และเนรมิตร ความยิ่งใหญ่ของจินตนาการ ที่นำมาประยุกต์กับธรรมชาติ อย่างยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน ระเบียงนั่งเล่น (Serpentine Bench) ที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วยกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น สวนลอยฟ้าที่มี “เสาโดริก” รองรับอย่างสวยงาม                                                                                                            Visiting Park Güell: The Roadmap | Bookmundi
 • ชมประติมากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic Dragon ไต่คลานบนบันไดน้ำพุ เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมกับเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กับศาสนจักร ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้าง และ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน ปี คศ. 2026 อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ยังไม่แล้วเสร็จแห่งนี้                                                                   The Sagrada Familia celebrates its anniversary as a basilica

หมายเหตุ : หากตรงกับพิธีหรืองานสำคัญ ทางวิหารจะให้ถ่ายรูปเฉพาะด้านนอกวิหารเท่านั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Place de Catalunya ซึ่งเป็นจุดนัดพบของบาร์เซโลน่าที่เชื่อมเมืองเก่ากับเมืองใหม่ไว้ด้วยกัน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Casa Milà ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของอันตอนี เกาดี
 • นำท่านสู่ถนน Passeig de Gracia  ถนนสายช้อปปิ้งที่สำคัญและดีที่สุดในเมืองบาเซโลน่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วย shop สินค้าทั้งแบรนด์ไฮเอน และแบรนด์ท้องถิ่น เช่น Chanel , Louis Vuitton, Gucci ,Burberry, Zara , H&M  เป็นต้น และถนนนี้ยังเชื่อมต่อกับ ถนนลารัมบลา (La Rambla)  ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                  A house in the middle of Passeig de Gràcia

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  HILTON BARCELONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว                

DAY4

บาร์เซโลน่า – บินภายใน - กรานาด้า - พระราชวังอัล ฮัมบรา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 •  นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา 
 • …. น. จากนั้นนำออกเดินทางสู่เมือง กรานาด้า (Granada ) โดยสายการบิน Vueling Airline เที่ยวบินที่ VY2012

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

 • ….น. เดินทางถึงเมืองกรานาด้า หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรานาด้า (GRANADA)  อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวมุสลิม ก่อนที่จะโดนยึดคืนจากพระนางอิซาเบลที่ 2 ในปี 1492  เตั้งอยู่ตีนเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบริเวณที่แม่น้ำดาร์โร (Darro) และแม่น้ำเฮนิล (Genil) มาบรรจบกัน ส่วนตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 738 เมตร จากระดับน้ำทะเล จังหวัดกรานาดาอยู่ในแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซียของประเทศสเปน นอกจากนี้แล้ว เมืองกรานาด้ายังเป็นที่รู้จักกันดีในสเปนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกรานาดาอันทรงเกียรติ รวมทั้งชีวิตกลางคืน ซึ่งจริง ๆ แล้วกล่าวกันว่าเมืองนี้เป็นหนึ่งในสามเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเหล่านักศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเข้าชม พระราชวังอัล ฮัมบราหรือเรียกว่า พระราชวังสีชมพู (La Alhambra de Granada)  ป้อมปราการที่แข็งแกร่งของแขกมัวร์ นำท่านชมภายในห้องท้องพระโรง ฮาเร็ม และเขตพระราชฐาน ที่ประดับประดาและตกแต่ง ด้วยศิลปะแบบมัวร์ที่งดงามที่สุดในทวีปยุโรป และถือเป็นพระราชวังสุดท้ายของแขกมัวร์ด้วย ก่อนที่จะถูกขับไล่ออกไปจากประเทสสเปน                                  All Your Alhambra Tickets & Tour Options 2022
 • นำท่าน ชมสวนลอยฟ้าที่สุลต่านใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน (GENERALIFE) นอกจากนั้นพระราชวังอัล ฮัมบรา (AL ALHAMBRA) ได้รับการยกย่องว่าให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกแห่งยุคกลางด้วย อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย                                              Visit and discover The Alhambra and The Generalife - Granada

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 MELIA GRANADA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

กรานาด้า - รอนดา - เซวิลญ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง รอนดา (Ronda) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 2.15 ชม.) เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดมาลากา แคว้นอันดาลูเซีย ทางตอนใต้ของประเทศสเปน คือหนึ่งในสถานที่ที่ซ่อนเสน่ห์และเอกลักษณ์เอาไว้ ทั้งความงดงามของธรรมชาติและกลิ่นอายวัฒนธรรมโบราณที่หลอมรวมกัน จนกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในสเปน และอาคารบ้านเรือนแทบทั้งเมืองเป็นสีขาว จึงได้ชื่อว่า El Pueblo Blanco                                                                                                                                        Serrania de Ronda 2022 Top Things to Do - Serrania de Ronda Travel Guides - Top Recommended Serrania de Ronda Attraction Tickets, Hotels, Places to Visit, Dining, and Restaurants - Trip.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซวิลญ่า (Seville) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 1.45 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซีย เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีพื้นที่โล่งสวนสาธารณะและสวนดอกไม้ งานเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองเซบีญ่าได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้นอัลดาลูซีย เมืองนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก ระหว่างให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง                                                                                                                                            11 Best Things To Do In Seville, Spain - Hand Luggage Only - Travel, Food & Photography Blog
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่แลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่ง Plaza De Espana  จตุรัสอันใหญ่โตและงดงามประจำเมืองและติดอันดับจตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นในปี 1928 ปัจจุบันเป็นที่นับพบปะของชาวเมือง เดินเล่น ช้อปปิ้ง และจตุรัสแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง Starwars อีกด้วย  อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ระบำฟลามิงโก FRAMINGO อันเลื่องชื่อ

MELIA HOTEL SEVILLE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY6

เซวิลญ่า -มหาวิหารเซวิลญ่า - หอคอยกิร์ลด้า - ป้อมอัลคาซาร์ - คอร์โดบา – มัสยิดเมซกีต้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองเซวิลญ่า (Seville Catherdral) ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้ำค่า มีทั้งภาพเขียน เครื่องใช้ในศาสนพิธี ที่ทำมาจากทองคำและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็นที่ตั้งของสุสาน คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ                                                                        Seville Cathedral, Seville, Spain - SpottingHistory.com
 • นำท่านถ่ายรูปกับ หอคอย กิร์ลด้า (Giralda Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นโดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุ เพื่อใช้ในพิธีชำระร่างกายของชาวมุสลิม  ( ท่านไหนมีความประสงค์จะขึ้นหอคอยชมวิว กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุ)                                                                                                    The Giralda Tower is the symbol of Seville - Seville Traveller
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม ป้อมอัลคาซาร์ (Alcazar) หรือพระราชวังที่ประทับของสุลต่านที่มีการตกแต่งด้วย สถาปัตยกรรมแบบมัวริช ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ได้อย่างวิจิตรบรรจงสวยงามยิ่งนัก ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของราชวงศ์แห่งสเปน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คอร์โดบา (Cordoba) (ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลา 1.45 ชม.) ครั้งหนึ่งเคยถูก ครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกัวดัลกีเบีย เป็นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้เป็นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม สุเหร่าเมซกีต้า (Mezquita)ที่มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวิจิตร ด้วยการใช้เสาหินจำนวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวริช ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทั่วทั้งอาคาร ด้านในสุดของมัสยิดจะสร้าง “มีหรับ” อันเป็นครื่องหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อชาวคริสต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นบริเวณกึ่งกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร ขึ้นในบริเวณสวนส้มและลานน้ำพุ                                                                                                    Places of Worship: La Mezquita-Catedral de Cordoba | Review of Religions
 •  แวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันโบราณ Puento romano อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ                      Puente Romano in Cordoba print by Moritz Wolf | Posterlounge

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

NH HOTEL CORDOBA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

คอร์โดบา – โทเลโด - มาดริด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 340 กม. ใช้เวลา 4 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก ให้ท่านชื่นชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเที่ยวชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง
 • นำท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านประตูเมือง ปูเอร์ตาเดบิซากรา 1 ในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุด นำท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค และเรอเนสซองส์
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะและเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน หมายเหตุ : หากทางโบสถ์มีพิธีสำคัญ จะงดให้เข้าชมภายในจะให้ชมเพียงด้านนอกเท่านั้น                                                                                                                                Main Facade Of Toledo Cathedral Spain Stock Photo - Download Image Now - Toledo - Spain, Cathedral, People - iStock
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจำลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา  1 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศสเปนเป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

NH HOTEL MADRID หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

โทเลโด - กรุงมาดริด - พราะราชวังหลวง - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ                                                                                                                            Royal Palace Of Madrid: Visiting The Spanish Royal Residence

หมายเหตุ : หากพระราชวังหลวงปิด ซึ่งทางพระราชวังจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะจัดให้ท่านได้เข้าชม พระราชวัง ฤดูร้อน อรานคูเอซ (Placio Real De Aranjuez) แทน ซึ่งพระราชวังดังกล่าว เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์สเปน สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าฟิลลิปที่ 2 แทน

 • นำท่านชม อุทยานหลวง ที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านผ่านชมน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆกันคือที่ทำการไปรษณีย์
 • ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 นำท่านเข้าสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ซึ่งเป็น จัตุรัสใจกลางเมือง จุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมือง ที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย                                                                                                                                  Plaza Mayor-Madrid Updated 2022 Room Price-Reviews & Deals | Trip.com
 • แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน SOL ซึ่งถือเป็นย่านที่มีร้านค้าหลากหลายทั้งแบรนด์ และสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

NH HOTEL MADRID หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

กรุงมาดริด - เซโกเวีย - มาดริด - ช้อปปิ้ง LAS ROZAS OUTLET – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเดินทางสูเมือง เซอโกเบีย (Segovia) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลา  1.15 ชม.) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน และยังได้รับการขึ้นทะเบียน (UNESCO) ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985
 • ชมรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหิน แต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้ รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำาคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำาประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของราง ส่งน้ำตั้งแต่นอกเมือง แล้วลําเลียงส่งน้าเข้ามาในเมือง รางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง                                                                Todo sobre el Acueducto de Segovia
 • นําท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูหมูหัน

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลา  1.15 ชม. )
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ LAS  ROZAS OUTLET เป็น OUTLET ขนาดใหญ่มีสินค้าราคาพิเศษให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ Burberry, Hugo , Kenzo , Versace ,TAG Heuer  เป็นต้น  อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย                                                                                                                Hola Madrid EP.12 - พาเที่ยว Outlet และคลองถมเวอร์ชั่นสเปน - japaikin.com

** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อมีเวลาให้ท่านทำ Tax Refund
 • 22.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK144
DAY10

ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 09.40 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 372
 • 19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน