ทัวร์นิวซีแลนด์ เจาะลึกเกาะใต้นิวซีแลนด์รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นิวซีแลนด์ เจาะลึกเกาะใต้นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : GRAND SOUTH NEW ZEALAND 12 DAYS (QF)
ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 24 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67 249,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ตื่นตาตื่นใจกับการนั่ง Helicopter ชมธารน้ำแข็ง สุดอลังการ และลงไปสัมผัสอย่างใกล้ชิด (UNSEEN)
 • 2
  สนุกสนานกับการนั่ง SHOTOVER JET
 • 3
  สนุกสนานกับการเล่น LUGE มานิวซีแลนด์ต้องได้เล่น
 • 4
  ชมเมือง QUEENSTOWN เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ
 • 5
  ล่องเรือ MILFORD SOUND ชมฟยอร์ดสุดสวย สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก
 • 6
  ชมหมู่บ้าน AORAKI ในอุทยานแห่งชาติ Mount Cook (UNSEEN)
 • 7
  ชมทะเลสาบ TEKAPO ทะเลสาบสีเทอควอยส์ ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ
 • 8
  ชมทะเลสาบ MATHESON หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดของประเทศ (UNSEEN)
 • 9
  ชมทะเลสาบ PUKAKI ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW
 • 10
  ชม ทะเลสาบ WANAKA หนึ่งในทะเลสาบสุดสวย มีต้น Wanaka Tree เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น
 • 11
  ชมหมู่บ้าน GLENORCHY หมู่บ้านเล็กๆสุดน่ารักริมทะเลสาบ (UNSEEN)
 • 12
  ชม HOKITIKA GORGE ช่องเขาสุดอลังการตัดกับสีน้ำเทอควอย์สีฟ้าสุดสวย (UNSEEN)
 • 13
  ชม CASTLE HILL กลุ่มก้อนหินสุดประหลาด (UNSEEN)
 • 14
  ชมหมู่บ้าน ARROWTOWN หมู่บ้านเหมืองทองเก่าสุดน่ารัก (UNSEEN)
 • 15
  ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค พร้อมรับประทานอาหารค่ำด้านบน !!
 • 16
  ชม เมืองไครสต์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
 • 17
  ชมทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบกระจก (UNSEEN)
 • 18
  ล่อง เรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw 1912
 • 19
  สนุกสนาน PUZZLING WORLD เมืองจำลองสุดมหัศจรรย์
 • 20
  ชม Kawarau Bridge สะพานกระโดดบั้นจี้จั้มแห่งแรกของโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
เจาะลึก เกาะใต้ นิวซีแลนด์ 12 วัน 10 คืน
โดยสายการบิน QANTAS AIRWAYS (QF)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)

 • 14.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 18.10 น. อออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF296 (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

**หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

DAY2

ซิดนีย์ - ไครสต์เชิร์ช (นิวซีแลนด์) - ชมเมือง

 • 06.25 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์ (SYDNEY) ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 10.35 น. ออกเดินทางสู่ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF137 
 • 15.40 น. เดินทางถึงสนามบินไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาท้องถิ่นนิวซีแลนด์เร็วกว่า 6 ชม.) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ และเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ แต่เดิมเป็นที่อยู่ของชาวมาวรี
 • นำท่านเดินเล่นบริเวณ ศาลาว่าการประจำเมือง นำท่านถ่ายรูปกับ Bridge of Remembrance หรือ สะพานแห่งความทรงจำ ที่ทางนิวซีแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชาวนิวซีแลนด์ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมถึงชาวนิวซีแลนด์ที่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกThe Bridge of Remembrance Christchurch. | The Bridge of Reme… | Flickr
 • โดยสะพานคนเดินที่ข้ามแม่น้ำเอวอน (Avon River) ที่ถือเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) ด้วยความที่มันไหลผ่านย่านกลางเมือง ตรงนั้นเลยมีพื้นที่สาธารณะให้คนในเมืองเค้าได้มาพักผ่อน และทำกิจกรรมต่างๆ โดยจัดเป็นลานพลาซ่าริมแม่น้ำเอวอนสวยๆ                              Punting on the Avon river Christchurch
 • อิสระให้ท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

ไครสต์เชิร์ช - แคสเซิล ฮิลล์ - Authur’s Pass - โฮกิติกะ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ แคสเซิล ฮิลล์ (Castle Hill) กลุ่มหินสุดแปลกตา (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้าน World Famous Sheffield Pies Store ร้านขนมพายชื่อดังของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งทางร้านมีพายกว่า 20 ใส้ให้ท่านได้ลิ้มลอง
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อพายตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ แคสเซิล ฮิลล์ ซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำหนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of The Rings Trilogy และ The Hobbit บริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีก้อนหินขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดยักษ์ เป็นพันๆ หมื่นๆ ก้อน                                                                        Download free photo of Mountains,new zealand,landscape,view,nature - from needpix.com
 • อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางบนเส้นทาง Authur’s Pass หนึ่งในเส้นทางของประเทศนิวซีแลนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ที่จะลัดเลาะไปตามทุ่งหญ้า หุบเขา สวยงามยิ่งนักHD wallpaper: new zealand, arthur's pass, natural beauty, mountains, beauty in nature | Wallpaper Flare
 • นำเดินทางสู่เมือง โฮกิติกะ (HOKITIKA) (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและคอบครัว                                                                                                  File:Hokitika.jpg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
HOKITIKA BEACHFRONT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ เมืองโฮกิติกะที่พักมีจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

DAY4

โฮกิติกะ - HOKITIKA GORGE - FRANZ JOSEF & FOX GLACIER พิเศษ นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมธารน้ำแข็ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ช่องเขาโฮกิติกะ (Hokitika Gorge) (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสุดอลังการ โดดเด่นด้วยธารน้ำสีฟ้ามรกตที่เกิดจากการหลอมละลายของธารน้ำแข็ง ก่อนจะไหลลัดเลาะไปตามช่องเขา และไหลลงสู่ทะเลในที่สุด ด้วยทัศนียภาพอันงดงามและเส้นทางที่ไม่สมบุกสมบันจนเกินไป ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆ                                                                                                            Des pancakes et du lait - Comme une envie de voyage
 • นำท่านชม สะพานแขวนความยาว 90 เมตร ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของเส้นทางจุดนี้ให้ท่านได้ชมความงามของช่องเขาโฮกิติกะแบบรอบทิศ แถมยังเป็นจุดถ่ายรูปที่งดงามมากอีกด้วย                            File:TWC Hokitika Gorge • Stewart Nimmo • MRD 17.jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.40 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมือง

 • ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) และธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ (Fox Glacier) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ จัดว่าเป็นธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เกิดขึ้นจากการทับถมกันของหิมะบนยอดเขาจนกลายเป็นก้อนนำแข็งขนาดใหญ่ และไหลลงมาเกิดเป็นธารน้ำแข็งสีฟ้าสดใส มีรูปร่างแปลกตา
 • จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมธารน้ำแข็งบนยอดเขา และนำท่านลงจอดบนลานธารน้ำแข็งให้ท่านเดินเล่น สัมผัสกับธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีFranz Josef Glacier | Glacier Helicopters

(หมายเหตุ : ราคาขึ้นเฮลิคอปเตอร์รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว หากท่านใดไม่ประสงค์จะขึ้น ทางบริษัทคืนเงินให้  หรือหากสภาอากาศไม่เอื้ออำนวย เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถขึ้นบินได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการและทำการคืนเงินแก่ทุกท่าน ท่านละ 5,000 บาท)

 • จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมือง ฟรานซ์โจเซฟ  เมืองเล็กๆน่ารักสวยงามเเห่งนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

ฟร้านซ์ โจเซฟ - ทะเลสาบแมธเทอสัน - ฮาส - วานากา - PUZZLING WORLD - WANAKA TREE

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบแมธเทอสัน (Lake Matheson) (ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงเมือง Fox Glacier คาดว่าเกิดขึ้นราว 14,000 ปี มาแล้ว มันเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะใต้ ของประเทศนิวซีแลนด์ สามารถมองเห็นเมาท์คุกสะท้อนในน้ำได้บริเวณทะเลสาบแห่งนี้  นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโดยเส้นทางจะเป็นทางเดินชมธรรมชาติเข้าป่า และมีจุดชมวิวอยู่สามจุด โดยจะเห็นทะเลสาบสะท้อนเขา Mt.Tasman และ MT.Cook ลงมาเป็นภาพที่สวยงามราวฝัน                                                                                                File:Lake Matheson With A View Of Mt Cook New Zealand (150681179).jpeg - Wikimedia Commons
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านผ่านชมความงามของวิวทิวทัศน์กันที่ Knights Point Lookout ซึ่งเราจะได้เห็นความงามของ Te Wahipounamu ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับรองให้เป็นพื้นที่มรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1990Knights Point Lookout, South Island, New Zealand. | Knights … | Flickr
 • จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเมือง ฮาส (Haast) (ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (LAKE WANAKA) (ระยะทางประมาณ 140  กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ระหว่างท่านให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทาง โดยท่านจะผ่าน Lake Hawea เป็นทะเลสาบมีความยาว 35 กิโลเมตร ทอดตัวคู่ขนานกับ Lake Wanaka ทะเลสาบทั้ง 2 นี้ เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งที่คู่ขนานกันในยุคโบราณกว่าหมื่นปีมาแล้ว ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ตากอากาศสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำ
 • ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับเมืองมหัศจรรย์ของเล่นและชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ PUZZLING WORLD เป็นโลกปริศนาของ สจ๊วต แลนด์สโบโรฟ์ เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นเวลากว่า 30 ปี                                                                                                                        File:Wanaka - The Puzzling World and Great Maze - panoramio.jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านชมทะเลสาบวานากา (Lake Wanaka) ตั้งอยู่ในเขตโอทาโก เมืองวานากา (Wanaka) ที่ระดับความสูง 278 เมตร มีพื้นที่ 192 ตร.กม. มีความลึกประมาณ 300 เมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ชื่อเดิมของทะเลสาบนี้คือ Māori Oanaka ทะเลสาบวานากา ถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยงามสุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จนได้รับสมญานามว่า “Blue Bayoo” เนื่องจากเป็นทะเลสาบมีสีน้ำน้ำเงินใสระยิบระยับตัดกับแสงแดด และภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบทำให้มีทัศนียภาพงดงาม เพราะเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนยอดเขา โดยจุดเด่นของทะเลสาบแห่งนี้อยู่ที่ Wanaka tree หรือต้น Willow ที่รูปร่างสวยงามกำลังดีนี้ขึ้นอยู่ในน้ำตื้นของทะเลสาบมานานแล้ว ว่ากันว่ามีอายุกว่าร้อยปี และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากชาวเมือง ถือเป็นทะเลสาบที่ท่านมาแล้วไม่ควรพลาดชม ที่นี่ถือเป็นสถานพักผ่อนที่สำหรับผู้ชื่นชอบการขี่จักรยานภูเขาหรือ ATV รอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินป่าที่นำไปสู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ หรือ ว่ายน้ำตกปลาขี่เรือ คายัค และเล่นสกีน้ำ ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์                                                         The lone tree of Wanaka Lake—in pursuit of the perfect picture | Times of India Travel

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SKY CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY6

วานากา - สะพานคาวารัว - เรือเจ็ทช็อตโอเวอร์ - เต อานาว

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านสู่สะพานคาวารัว (Kawarau Bridge) สถานที่การกระโดดบันจี้จัมพ์แห่งแรกของโลกKawarau Bridge - Bungee jumping | Probably Queenstown's most… | Flickr
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ตื่นเต้นได้นั่งเรือเร็ว เรือเจ็ทช็อตโอเวอร์ (SHOTOVER JET) หรือเรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้ายบาบาน่าโบ๊ทเพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ำถูกคิดค้นขึ้นโดยบิล ฮามิลตั้นกิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เส้นทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็นต้นตำรับของเรือเจ็ท มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า2 ล้านคนเป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น                              The Shotover Jet Boat. | From the moment the accelerator hit… | Flickr
 • จากนั้นให้ท่านได้แวะชม การกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่กระโดดที่แรกของโลก (The Bungy Original) ความสูงไม่มาก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะท้าทายความกล้า (หมายเหตุ : การกระโดดบันจี้จั้ม ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่
  ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไร่องุ่น GIBBSTON VALLEY WINERY (ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) ซึ่งจะนำท่านไปชมการผลิตไวน์ในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์มีห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปในผลึกหินของเทือกเขาเซ็นทรัลโอตาโกซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นห้องเก็บไวน์ตามธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบ่มไวน์ชั้นดีที่ชนะรางวัล และยังใช้เป็นสถานที่ชิมไวน์ได้อย่างดี 2023 Gibbston Valley Wines - Ride, Wine & Dine w/ Transport
 • ให้ท่านได้ชิมไวน์ Wine Tasting  และให้ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เต อานาว (Te Anau) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ริมทะเลสาบเต อานาว ในฟยอร์ดแลนด์โดยอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ (Fiordland National Park) ถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 12,000 ตารางกิโลเมตรเลยนะ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ UNESCO เค้ายกย่องอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DISTINCTION LUXMORE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

เต อานาว - Mirror Lake - มิลฟอร์ดซาวด์ - ควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ (Milford Sound(ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของ อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ทั้งหมด 12,000 ตารางกิโลเมตร ความธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชพรรณนานาชนิดทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ด้วย จนได้รับว่าการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกเลยทีเดียวโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์สุดสวยของ ถนนสายมิลฟอร์ด (Milford Road) คือเส้นทางจาก Te Anau สู่ Milford Sound ซึ่งวิวข้างทางของถนนเส้นนี้นับเป็นไฮไลท์หนึ่งของการมาเที่ยว Milford Sound เลยก็ว่าได้ เพราะเราจะได้สัมผัสกับความสวยงามอลังการตลอดเส้นทางจนได้รับ สมญานามว่า ไฮเวย์มรดกโลก
 • ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Eglinton Valley เขตที่ราบโล่งท่ามกลางเทือกเขากว้างใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขา ส่วนพื้นดินเป็นที่ราบโล่ง เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ The Lord of The RingFile:Eglinton Valley Viewpoint (31441564792).jpg - Wikimedia Commons
 • ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมทะเลสาบกระจก (Mirror Lake) ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจMother Nature's Mirror,' New Zealand, Milford Sound, Mirr… | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ นำท่านล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ท่านจะได้ชมความงดงามของหุบเขาสูงใหญ่กว่า 1,000 เมตร อย่างใกล้ชิด Visit Milford Sound / Piopiotahi | 100% Pure New Zealand
 • อิสระท่านชมความงดงามสองฝั่งเรือตามอัธยาศัย ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ชมน้ำตกหลายสายที่ไหลลงมาจากผาสูงดั่งสายฝน โดยน้ำตกชื่อดังที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ Stirling Falls และ Bowen Falls  ที่เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดใน Milford Sound                                                                          Waterfalls in Milford Sound | RealNZ
 • บริเวณรอบๆ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเหล่าแมวน้ำที่จะมานอนเล่นให้เราได้ชมกัน บางทีก็มีนกแพนกวินตัวเล็กๆ ออกมาว่ายน้ำโชว์ตัวและบางครั้งก็มีปลาโลมาออกมาให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN) เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟหรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความท้าทาย (ระยะทางประมาณ 290 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชม. 30 นาที)                                                                                          The Waterfront Apartments

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีนพิเศษ !!!เมนูกุ้งมังกร LOBSTER และเป๋าฮื้อ
COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY8

ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ควีนสทาวน์ - ชมเมือง - ยอดเขาบ็อบส์พีค - ลูจ - รับประทานอาหารค่ำ Buffet บ๊อบพีค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านขึ้นเรือที่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw 1912 ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู และยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรืออยู่เหมือนเดิม ซึ่งในอดีตเป็นเรือที่ใช้ขนถ่านหิน พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์                                                                          Travel Guide: Queenstown, New Zealand | by Travel Guide | Medium
 • นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะท่านสามารถชมโชว์การตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์                                                    HD wallpaper: new zealand, walter peak, farm, group, sheep, outdoor, grass | Wallpaper Flare

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่นชมเมือง ให้ท่านได้มีเวลาอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านควีนส์สตรีท มอลล์มีทั้งร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้า ร้านอาหารและร้านกาแฟ ผับ บาร์คาสิโน และยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่เปิดถึง 4 ทุ่มอีกด้วย หรือท่านใดสนใจทำทำกิจกรรมต่างๆ ของเมืองควีนส์ทาวน์ เช่น Shotoverjet / Bungy Jump / Paragliding / กระโดดร่ม  สามารถสอบถามกับหัวหน้าทัวร์ได้ ช่วงบ่ายอิสระให้ท่านเดินพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านไหนสนใจลองชิ้มแฮมเบอร์เกอร์ ร้านดัง Fergburger  เบอร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
 • นำท่านนั่ง Skyline Gondola ขึ้นไปยังจุดชมวิวของตัวเมืองบนยอดเขาบ๊อบพีค (Bob Peak) ด้านบนมีร้านอาหารมีร้านอาหารขนาดใหญ่ให้บริการอาหารบุฟเฟต์                                                                File:Skyline Queenstown Gondola.jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านสนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่น ลูจ (LUGE) เป็นรถเล็ก ที่ไหลเคลื่อนที่ด้วยแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว ทางสำหรับเล่นลูจจึงต้องอยู่บนยอดเขา เพื่อปล่อยให้รถไหลแล่นลงมาด้านล่าง ผู้ขับสามารถใช้แฮนด์ด้านหน้ารถ สำหรับบังคับให้รถไหลไปทางซ้าย หรือทางขวา แต่จะเร่งความเร็วไม่ได้ ทำได้เพียงแต่ดึงที่จับไปด้านหลังเพื่อชะลอความเร็ว หากจะเบรกให้ดันที่จับไปด้านหน้า นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกที่คิดเครื่องเล่นชนิดนี้ ลูจบังคับง่าย ที่สำคัญเป็นเครื่องเล่น ที่เล่นกันทุกเพศทุกวัยจริง ๆ ตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ Queenstown Skyline Gondola and Luge Adventure Combo 2023
 • อิสระให้ทุกท่านชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

พิเศษ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นมืองบนยอดเขาบ็อบส์พีค                                                     STRATOSFARE RESTAURANT & BAR, Queenstown - Updated 2023 Restaurant Reviews, Menu & Prices - Tripadvisor

COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY9

ควีนส์ทาวน์ - หมู่บ้าน เกลนนอร์ชี - แอร์โร่ทาวน์ - ครอมเวล - LINDIS PASS - อุทยานแห่งชาติ Aoraki / Mount Cook

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เกลนนอร์ชี (Glenorchy) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ปลายสุดของ Lake Wakatipu ทางด้านเหนือ Queenstown (ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) ณ จุดนี้ เป็นที่ๆ แม่น้ำ Dart River และ Rees River ไหล เข้าสู่ทะเลสาบวากาติปู จึงมีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสำหรับกิจกรรมในการท่องเที่ยวหลายๆ อย่าง เช่น canyoning, fly fishing, jet boating, horse riding, mountain biking, snowboarding และอีกมากมายหลายอย่าง แต่ที่เด่นและขึ้นชื่อสำหรับที่นี่คือการเดินป่า The Routeburn Track ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน New Zealand Great Walks โดยชื่อเมืองตั้งตาม Glen Orchy ใน Argyll, Scotland โดย เมือง Glenorchy มีประชากรเพียง 400 คน ในเมืองมีผับเล็กๆหลายแห่ง ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกด้วย นอกจากนั้น Glenorchy ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังๆ หลายเรื่อง เช่น  Lord of The Ring, Vertical Limit,The Chronicles of Narnia , And X-Men Origins: Wolverine (2009) และอีกหลายเรื่อง
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับโรงเก็บเรือเก่า จุดถ่ายรูปมหาชนที่หากใครมาเมืองGlenorchy แล้วต้องห้ามพลาด ให้ท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Glenorchy ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองแอร์โร่ทาวน์ (Arrowtown) (ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้างๆเมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มาตื่นทองกับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (BACKINGHAM STREET) ซึ่งมีสถานที่สำคัญร้านอาหารร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่งHistoric town keeps it beautiful | Otago Daily Times Online News
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง ให้ท่านได้เลือกสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ครอมเวล (CROMWELL) (ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เป็นเมืองแห่งสวนผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และ เชอร์รี่
 • นำท่านช้อปปิ้ง ร้านผลไม้ของ MRS. JONES ผลผลิตจากผลไม้ กว่า 15 ชนิดโดยมีแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรMrs Jones Fruit Orchard (Cromwell, นิวซีแลนด์) - รีวิว - Tripadvisor
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก (Mount Cook National Park) (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) โดยระหว่างทางท่านจะผ่านเส้นทาง Lindis Pass หนึ่งในเส้นทางเรื่องความสวยงามระหว่างทาง โดยเส้นทางจะวิ่งคดเคี้ยวตามหุบเขา ดูแล้วแปลกตายิ่งนัก อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติทั้งต้นไม้และสัตว์มากมายกว่า 300 ชนิด มีนกถึง 40 สายพันธุ์ ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี และธารน้ำแข็งที่จะละลายไหลลงมาเป็นทะเลสาบอันงดงาม โดยมียอดเขาสูงที่สุดคือเม้าท์คุ้ก ซึ่งสูง 3,754 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงอันดับที่ 37 ของโลกตั้งชื่อตาม กัปตันเจมส์ คุก โดยพลเรือเอก จอห์น สโตก ในปี 1846 ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยNew Zealand: Mount Cook National Park - A Quick Winter Adventure - Find Away Photography

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THE HERMITAGE HOTEL, AORAKI/MOUNT COOK หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

**หมายเหตุ : โรงแรมในอุทยานมีจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง **

DAY10

เทคาโป - ทะเลสาบพูคากิ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศในหมู่บ้าน Aoraki หมู่บ้านเล็กๆในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว หรือเลือกเดิน Hiking ระยะทางสั้นๆ

(ทางบริษัทมีเวลาให้ท่านครึ่งวัน ท่านสามารถจัดสรรเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่ ทะเลสาบพูคากิ (Pukaki Lake) (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมียอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลังLake Pukaki Lookout - Ben Ohau Attractions | localista
 • นำท่านแวะถ่ายรูป ณ จุด Peter’s  Lookout ซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปมุมมหาชน ให้ทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆได้อีกด้วย                                                                                                                        Salmon farm & Lindis Pass, New Zealand • Travelling Lens
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เทคาโป (TEKAPO) (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
PEPPERS BLUEWATER RESORT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

** หมายเหตุ : โรงแรมทะเลสาบ Tekapo มีจำกัดหากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง **

DAY11

เทคาโป - ไครสต์เชิร์ช

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอยส์ ที่มีความสวยงาม12 brilliant things to do in Lake Tekapo, New Zealand - CK Travels
 • ชม Church of The Good Shepherd โบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในภูมิภาดแม็กเคนซีและเป็นโบสถ์ที่เล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่ สร้างขึ้นเมื่อ 16 มกราคม 1935 ดยุคแห่งกลอสเตอร์ (H.R.H. Duke of Gloucester) ได้ทรงมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์นี้เป็นวันแรก เพื่อเชิดชูเกียรติยศแห่งพระเจ้า และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้บุกเบิกดินแดนแมคเคนซี (Mackenzie Country) บริเวณนี้ โดยออกแบบสร้างเป็นโบสถ์หินเรียงแบบโกธิค ด้วยแรงบันดาลใจจากรูปวาดเล็กๆรูปหนึ่งของศิลปินท้องถิ่น จนงานสร้างได้เสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันนั้นเอง ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ให้ท่านได้เก็บภาพทะเลสาบตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม Lake Tekapo footbridge ให้ท่านชมวิวมุมสูงจากบริเวณสะพานท่านจะสามารถมองเห็นทะเลสาบได้สุด                                                                                                                                 Lake Tekapo Footbridge | The bridge dates to 1880 with a sus… | Flickr
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุเสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ                                                                                            The sheepdog memorial, Lake Tekapo | In the 19th century, Sc… | Flickr
 • จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวเหนือทะเลสาบ Mt John Observatory View Point ซึ่งอยู่บนสถานีดูดาวเหนือทะเลสาบท่านสามารถชมวิวเหนือทะเลสาบได้อย่างสวยงาม และ ด้านบนยังมีร้าน ASTRO CAFE ให้ท่านได้นั่งดื่ม ชา กาแฟ หรือเค้ก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง (ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.)
 • นำท่านชม มหาวิหารไครสต์เชิร์ช​ (Christchurch Cathedral) โบสถ์แองกลิกันที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง และให้กลิ่นอายของความเป็นอังกฤษที่ชัดเจนที่สุดมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีChrist Church Cathedral | Warren & Mahoney
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

บประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY12

ไครสต์เชิร์ช - ซิดนีย์ - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินไครสต์เชิร์ช
 • 06.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ (Sydney) โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF138
 • 07.35 น. เดินทางถึง สนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

**หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

 • 09.50 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF295
 • 06.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…


แชร์ให้เพื่อน