ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ภูมิภาคฟยอร์ด (Fjord)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ภูมิภาคฟยอร์ด (Fjord)

รหัสทัวร์ : GRAND SCANDINAVIA & FJORDS 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 125,900 บาท
2 26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 122,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่ง รถไฟสายโรแมนติค THE WORLD FAMOUS FLAM–BANEN เส้นทางรถไฟสุดสวย
 • 2
  ล่องเรือชมความงามของฟยอร์ด ได้รับการขนานมาว่า The KING OF FJORD
 • 3
  ชมหมู่บ้าน BERGEN หมู่บ้านสวยระดับโลก Unesco
 • 4
  ชม กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของเดนมาร์ก
 • 5
  ชม กรุงออสโล เมืองหลวงของนอร์เวย์
 • 6
  ชม กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์
 • 7
  ชม กรุงสต็อคโฮล์ม เมืองหลวงของสวีเดน
 • 8
  ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 • 9
  ชม พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา
 • 10
  พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS+SILJA LINE

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ภูมิภาคฟยอร์ด (Fjord)
10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 22.00 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
DAY2

กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ชมเมือง - ลิตเติลเมอร์ เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสาราญ DFDS (Overnight Cruise) -ออสโล (นอร์เวย์)

 • 01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
 • 07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น
 • นั่งรถโค้ชนำคณะไปชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น
 • ชม น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้น มาเที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด
 • ชมปราสาทโรเซนบอร์ก (ROSENBORG CASTLE) สร้างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี
 • ชมรอยัลคอลเลคชั่นที่เก็บเครื่องประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครื่องประดับที่ทำจากเพชรและอัญมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยเก็ต (STROGET) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโคเปนเฮเก้น
 • 15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) หรือ SCANDINEVIAN SEA WAY  ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) นำคณะพักบนเรือสำราญ DFDS หรือ SCANDINAVIAN SEAWAYS(Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW

รับประทานอาหารค่ำ แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ Local
นำคณะพักบนเรือสำราญ DFDS หรือ SCANDINAVIAN SEAWAYS(Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW

DAY3

กรุงออสโล (นอร์เวย์) - อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม (ภูมิภาคฟยอร์ด)

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ

 • 0930 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK) ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่ สู่ภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง
 • นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียั้งจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ออกเดินทางสู่เมืองฟลอม (FLAM) ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมืองฟลอมใกล้กับฟยอร์ดที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  ระดับ 4 ดาว

DAY4

ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติค -ไมดาล - โวส - เบอร์เก้น- ชมวิวฟลอยเอ่น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่ ไมดาล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตาที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำ แข็งปกคลุมเหนือดินภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา
 • ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านโดยรถโค้ชเดินทางสู่เบอร์เก้น (BERGEN) เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม” (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  30  ชม.) และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี
 • ชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้ แต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี
 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก
 • นำคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY5

เบอร์เก้น - โวส - กุดวาเก้น - ล่องเรือซองฟยอร์ด - ฟลอม - ไกโล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • รถโค้ชนำคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมส์บานาสู่ซองน์ฟยอร์ด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองกู๊ดวาเก้น (GUDVANGEN) เมืองแห่งต้นทางการล่องเรือชมฟยอร์ด
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟลอม (Flam) (ระยะทาง 65  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  เมืองศูนย์กลางของยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านล่องเรือชมซองฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ได้รับการขนานนามว่า THE KINF OF FJORD มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน
 • รถโค้ชรอรับเดินทางสู่ เมืองไกโล (Geilo)ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบท สู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
DR.HOLMS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY6

ไกโล - ออสโล - ช้อปปิ้ง - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ออสโล (OSLO) เมืองหลวงของนอร์เวย์ (ระยะทาง 200  กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกทถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • 21.00 น. ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน DY1198
 • 23.25 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI)  เมืองหลวงของฟินแลนด์ (** ไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **)

RADISSON BLU หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY7

เฮลซิงกิ - ชมเมือง - ล่องเรือซิลเลียไลน์ - สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติค” นำท่านชมตลาดนัดริมทะเล(Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้
 • ชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี
 • ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย
 • ชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซงึ่ เป็ นที่ตัง้ ของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ด้านในเป็นอนุสาวรีย์เซบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • 15.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE)  พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้องSauna, Spa ฯลฯ
 • 17.00 น. เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE นำท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

รับประทานอาหารค่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญLocal Buffet
นำคณะพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW

DAY8

สต็อคโฮล์ม -ชมวิว – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ                  

 • 09.30 น. เรือเทียบท่า กรุงสต็อคโฮม (STOCKHOLM)  นครหลวงของสวีเดน นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมสวยที่สุด  จากนั้นนำท่านชมเมืองสต็อคโฮมทีได้รับขนานนามว่า “เวนิส แห่งยุโรปเหนือ”
 • เข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้น มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชนิด เรือวาซาเป็นทรพัย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 • มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL STOCKHOLM หรือระดับเทียบเท่า

DAY9

สต็อคโฮม - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 961
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน