ทัวร์เยอรมัน GRAND GERMANYรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน GRAND GERMANY

รหัสทัวร์ : GRAND GERMANY 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 30 พ.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61 99,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน Quendlingburg ชุมชนแห่งแรกของชาวเยอรมัน เป็น 1ใน 3เมืองที่สวยที่สุดในเยอรมัน
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Wernigerode 1ใน 10 หมู่บ้านครึ่งไม้ที่สวยที่สุดในเยอรมัน
 • 3
  ชมเมือง Dresden เมืองสุดสวยอันดับต้นๆของยุโรป
 • 4
  ชมกรุง Berlin เมืองหลวงของเยอรมัน
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Rothenburg / Bamburg เมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน
 • 6
  ชมปราสาท Neuschwanstein Castle ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน
 • 7
  ชมพระราชวัง Sans Souci Palace พระราชวังสุดสวยของเยอรมัน
 • 8
  พิชิตยอดเขา Zugspitze Mt. ที่สูงที่สุดในเยอรมัน
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Oberammergau หมู่บ้านสไตล์บาวาเรียสวยที่สุด
 • 10
  โบสถ์มรดกโลก Ettal โบสถ์สวยอันดับต้นๆของเยอรมัน

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เยอรมัน คริสมาสต์มาร์เก็ต
Grand Germany 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิวนิค (เยอรมัน) – การ์มิสซ์ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - โบสถ์ เอททัล – โอเบอร์อัมเมอร์เกา - ฟุสเซ่น (เส้นทางสายโรแมนติค)

 • 00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 924
 • 07.05 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี
 • นำท่านเดินสู่เมือง การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 130  กิโลเมตร  ใช้เวลา 1.45 ชม.)ซึ่งเมืองเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันบ้านเรือนตกแต่งด้วยสไตล์บาวาเรียน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบ้านเรือนและถือเป็นประตูสู่ยอดเขา Zugspitze
 • นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ที่ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางกลับลงสู่ด้านล่าง นำท่านเดินทางสู่เมืองเอททัล (Ettal) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที )
 • เข้าชมสำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล (Kloster Ettal) ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1330 ตรงกับวันนักบุญวีตาลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan)
 • นำท่านเดินแวะเที่ยวเมือง โอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau) เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงเรื่องภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนสวยงาม ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อขอที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น (Fussen) เมืองเล็กแสนสวยบนถนนสายโรแมนติค (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ :  เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองเล็กๆโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จตุรัสมาเรียน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (Neuschwanstein Castle) นำท่านขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ ให้ท่านชมห้องต่างๆซึ่งมีความวิจิตรพิศดารยิ่งนัก
 • ชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด
 • จากนั้นได้เวลานำท่านลงจากปราสาทด้วยรถมินิบัสกลับลงสู่ด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค(Munich) (ระยะทางจาก ประมาณ 130 กิโลเมตร  ใช้เวลา 2 ชม. )
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย
 • ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ
 • นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  เมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์
SHERATON ARABELLAPARK MUNICH  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

มิวนิค - โรเธนเบิร์ก – แบมเบิร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร // ใช้เวลา 3 ชม.) หรือเรียกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ที่ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมืองถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกันอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้า
 • ชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นำท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสันที่ จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทั่วโลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลานน้ำพุและตลาดเก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซื้อของฝาก และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • เดินทางสู่เมืองเก่าของ แบมเบิร์ก (BAMBERG) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร // ใช้เวลา 1 ชม.) ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน
 • เข้าชม มหาวิหารบัมแบร์กเซนต์ปีเตอร์ และ เซนต์จอร์จ มีความสำคัญเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัมแบร์กสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีที่2
 • เดินเล่นชมเมืองเก่าของแบมเบิร์ก ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างคร่อมแม่น้ำอันถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแบมเบิร์ก ให้ท่านถ่ายรูปชมเมืองหมู่บ้านสีสันสดใสหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RESIDENZSCHLOSS HOTEL BAMBERG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY5

แบมเบิร์ก – เดรสเดน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ออกเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (DRESDEN) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30 ชม.) นครหลวงแห่งแคว้น แซกโซนี่ เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่านครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เข้าชม GREEN VAULT ห้องที่จัดแสดงเครื่องอัญมนีและทรัพย์สมบัติของพระเจ้าออกุสตุสที่ 2 ที่ได้รับการยกยกให้เป็นหนึ่งใน BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLEY IN THE WORLD
 • ชมเมืองเดรสเดน นำท่านชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบบาร็อคที่ งดงามและรอดพ้นจาการทำลายของฝ่ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม
 • ชมกำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพ้นจากการถูก โจมตีทางอากาศเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเหลือเชื่อ
 • บันทึกภาพโบสถ์ แห่งเดรสเดน DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี 1994 และเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อปี 2006 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของเมืองเดรสเดน
 • มีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบันทึกภาพตัวเมืองเดรสเดน จากมุมที่สวยที่สุดริมฝั่งแม่น้ำเอลเบ้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
WESTIN BELLEVUE DRESDEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

เดรสเดน - เบอร์ลิน - พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน – ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เบอร์ลิน (BERLIN) (ระยะทาง 195 กิโลเมตร  ใช้เวลา 2.30 ชม.)นครหลวงปัจจุบันของเยอรมันหลังจากการรวมตัวของเยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรีและเยอรมันตะวันออกในฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่วม 50ปีภายหลังสงครามโลกครั้ง ที่ 2
 • ชมเมืองเบอร์ลินที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูยิ่งใหญ่ดังเดิม นำชม2ฝั่งนครเบอร์ลิน ทั้ง ตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพ กำแพงเบอร์ลิน (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการ แบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร
 • ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย บราเดนเบิร์ก ที่เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันฝั่งตะวันออก, ถนนอุนเท่อร์ลินเด้นที่เปรียบได้กับชองป์ เอลิเซ่แห่ง ปารีส
 • ผ่านชม พระราชวังชาล็อตเทนเบิร์กอันสวยงาม เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต ผ่านชมชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข้า-ออกของ 2 ฝั่งเบอร์ลินซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายาม ในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM) ซึ่งจัดแสดงผล งานทางศิลปะของอารยธรรมที่เคยเฟื่องฟูในเอเชียไมเนอร์ เช่น กรีก, เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ
 • ท่านช้อปปิ้งบนถนนชื่อดัง เดอะคัวฟวซเตนดัม“The Kurfurstendamm” ย่านธุรกิจอันดับหนึ่งของกรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับโบสถ์ ไกรเซอร์วิลแฮลม จักรพรรดิผู้เกรียงไกร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าอันทันสมัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2คืน )

DAY7

เบอร์ลิน - พอตสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – Outlet Berlin – เบอร์ลิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่เมืองพอตสดัม (POTSDAM) อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมันตะวันออก ซึ่งถูกซ่อนเก็บไว้หลัง กำแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปีชมด้านใน พระราชวังซองส์ซูซี
 • (SANS SOUCI) พระราชวังฤดูร้อนของปรัสเซีย (ชื่อเดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1660 เป็นต้นมา โดยตั้งชื่อไว้ว่า พระราชวังซองส์ซูซี(SANS SOUCI) ซึ่งเป็นภาษา ฝรั่งเศสในความหมายว่า“ไร้กังวลหรือไกลกังวล ”

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ Designer Outlet Berlin นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย เช่น Micheal Kors, Esprit, Guess,Calvin Klein Jeans, Diesel,Nike,Adidas,Skechers,Replay,Superdry และอีกหลากหลายแบรนด์ให้ท่านเลือกซื้อในราคาถูก จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเบอร์ลิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY8

เควดลินบวร์ก – แวร์นิเกโรเด– คาสเซล (เส้นทางสาย Fairy Tale)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินสู่เมือง เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) (เมืองที่ไม่ควรพลาด) เป็น 1 ใน 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน (ระยะทาง 210  กิโลเมตร  ใช้เวลา 2.40 ชม.) เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงอย่างมากเรื่องความสวยงามและความเก่าแก่ของเมือง
 • ชมเมือง เควดลินบวร์ก เมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีอาคารลักษณะกรอบไม้ซุง (Timber – Framed) ที่มีความสวยงามมากกว่า 1,300 หลัง ลวดลายของตัวอาคารที่ประดับตัวอาคารสามารถแบ่งเป็นยุคได้ถึง 5 สมัย
 • นำท่านเข้าสู่ตัวจตุรัสกลางเมืองเก่าบริเวณ Markplatz ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลาว่าการเมืองเก่า บ้านเรือนร้านค้า และใกล้ๆกันก็เป็นที่ตั้งปราสาท โบสถ์ Servatius โบสถ์ที่เป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ Heinrich I แลพระชายา และข้างๆกันยังมีโบสถ์ St.Nicholas Church

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่เมือง แวร์นิเกโรเด (Wernigerode) เป็น 1 ในหมู่บ้านไม้โบราณที่สวยที่สุดในเยอรมัน (ระยะทาง ประมาณ  30  กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในตอนเหนือของเทือกเขาฮาร์ช(Harz Mountains) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนถนนเครื่องไม้แบบโบราณของเยอรมัน
 • เข้าสู่ย่านจตุรัสเก่ากลางเมือง Markts ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่า และร้านค้าต่างๆมากมาย ทั้งยังสามารถมองเห็นปราสาทแวร์นิเกโรเด ที่ตั้งโดดเด่นเหนือเมืองแวร์นิเกโรเด
 • ถ่ายรูปกับบ้านที่เล็กที่สุดในเมือง (Wernigerode’s Smallest House) ซึ่งเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ในสไตล์บารอค โดยมีความสูงจากพื้นถถึงรังคาเพียง 4.20 เมตร มีความกว้าง 2.95 เมตร และมีประตูสูงเพียง 1.70 เมตร โดยด้านในมีเพียง 1 ห้องเท่านั้น มีพื้นที่ใช้สอยเพียง 10 ตารางเมตร เท่านั้น
 • อิสระเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
PENTA HOTEL KASSEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ :  เมืองคาสเซล เป็นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีจำนวนจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY9

คาสเซิล - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้ง -สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน (ระยะทาง 190 กิโลเมตร // ใช้เวลา 3 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำชมย่าน โรเมอร์ จตุรัสเมืองที่เก่าแก่ของแฟรงค์เฟิร์ต ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและศิลปกรรมไว้อย่างดี ให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือสินค้าแบรนด์เนม เช่น นาฬิกา กระเป๋าเดินทาง Rimowa หรือสินค้าอื่นๆ ตามอัธยาศัย
 • 20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923

 

DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน