ทัวร์อิตาลี อุทยานโดโลไมต์ – ทิโรล 10 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อิตาลี อุทยานโดโลไมต์ – ทิโรล 10 วัน

รหัสทัวร์ : UNSEEN DOLOMITES - TIROL 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 6 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 159,900 บาท
2 13 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 159,900 บาท
3 20 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 159,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  อุทยานแห่งชาติ Dolomites สวยสุดๆ และได้รับ (Unesco)
 • 2
  เปิดประสบการณ์ Hiking ยอดเขา Tre Cime di Lavaredo ยอดเขา 3 ยอด สัญลักษณ์ของอุทยานโดโลไมต์
 • 3
  นั่งกระเช้าสู่ Alpe di Siusi ที่ราบบนยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (Unesco)
 • 4
  นั่งกระเช้าสู่ Seceda ยอดเขาที่สูงที่สุดในโดโลไมต์
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Val di Funes หมู่บ้านมรดกโลกสุดสวยของอุทยานโดโลไมต์
 • 6
  ชมทะเลสาบ Lake Braies ทะเลสาบสีเขียวมรกต ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโดโลไมต์ (Unesco)
 • 7
  ชมทะเลสาบ Misurina Lake หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโดโลไมต์
 • 8
  ชมทะเลสาบ Antono หนึ่งในทะเลสาบสุดสวยของโดโลไมต์
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Mittenwald / Garmisch หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุดสวย (Unseen)
 • 10
  ชมเมือง Brixen / Bolzno / CORTINA D’AMPEZZO เมืองสวยในอุทย่นโดโลไมต์
 • 11
  ชมเมือง Innsbruck หนึ่งในเมืองสวยทที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • 12
  ชมโบสถ์ Ettal หนึ่งในโบสถ์สวยของเยอรมัน (Unseen)
 • 13
  ชมเมือง Munich เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลี เส้นทางพิเศษเจาะลึก อุทยานโดโลไมต์ – ทิโรล

10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิวนิค (เยอรมัน) – โบสถ์เอททัล - การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น - อุทยานแห่งชาติโดโลไมต์ (อิตาลี) - อคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

 • 00.50 น.  ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
 • 07.05 น.เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1330 ตรงกับวันนักบุญวีตาลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดย จักรพรรดิลุดวิกที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือลุดวิกชาวบาวาเรียน (Ludwig the Bavarian) ที่หุบเขากราสแวง (Graswang valley)                                                                                  File:Kloster Ettal Kircheninnenraum.JPG - Wikimedia Commons

หมายเหตุ :  การเข้าชมด้านในโบสถ์บางวันหากมีพิธีสำคัญจะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ให้ชมได้แค่เพียงภายนอกเท่านั้น

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี เป็นเมืองเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันบ้านเรือนตกแต่งด้วยสไตล์บาวาเรียน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบ้านเรือนและถือเป็นประตูสู่ยอดเขา Zugspitze ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมันนี                                                                                                   The Beautiful Alpine Town of Garmisch-Partenkirchen, Germany | Amusing Planet

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท์ (Dolomites) เขตทิโรลของประเทศอิตาลี สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักน้อยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมท์เป็นที่เลื่องลื่อซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่องค์กรยูเนสโกรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (Unesco)
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO) (ระยะทาง 165 กม.ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที ) เมืองสกีรีสอร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมต์ (DOLOMITE) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ สกีรีสอร์ท BEST OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY Cortina Dampezzo Itaiy Stock Photo - Download Image Now - iStock
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อของที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA CORTINA D’AMPEZZO หรือเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2คืน)

หมายเหตุ : โรงแรม มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ - HIKING ยอดเขา Tre Cime di Lavaredo - ยอดเขา Ra Gusela - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดิน Hiking  ระยะทางไป – กลับประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเพื่อนำท่านเดินไปชมยอดเขา Tre Cime di Lavaredo (The Three Peaks of Lavaredo) คือสามยอดเขาที่เป็น Iconic ของอุทยานโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเเห่งชาติ Tre Cime Naturel Park                        Tre Cime di Lavaredo
 • จากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจของ ยอดเขา Tre Cime di Lavaredo ตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินกลับทางเส้นทางเดิม

*** หมายเหตุ : ท่านที่จะเดิน Hiking  ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินได้สะดวกเท่านั้น ท่านที่ไม่ประสงค์จะไปเดิน hiking หรือไม่สะดวกที่จะไปเดิน ให้ท่านพักผ่อนอยู่โรงแรมที่พักเมืองคอร์ติน่า  โดยเมืองคอร์ติน่ามีสินค้าหลากหลายทั้งแบรนด์ชื่อดังและสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย ***

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคอร์ติน่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เส้นทาง Passo di Giau เพื่อนำท่านถ่ายรูปกับ Ra Gusela ภูเขารูปทรงพีระมิด เหนือทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลา 40 นาที)Passo Giau in moto sui migliori passi delle Dolomiti | Moto Excape
 • จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
 • อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชมเมืองคอร์ติน่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA CORTINA D’AMPEZZO หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรม มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY4

คอร์ติน่า - ทะเลสาบมิซุลิน่า - ทะเลสาบ Antorno - ทะเลสาบเบรียส - บริกเซ่น ออร์ติเซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งทะเลสาบมิซูลิน่า (MISURINA LAKE) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขา ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์
 • นำท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุดความประทับใจ (ระยะทาง 15 กม.ใช้เวลา 20 นาที)File:Misurina lake.jpg - Wikimedia Commons
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ Antorno ทะเลสาบเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากทะเลสาบมิซูริน่า เพียง 2 กิโลเมตรที่มีฉากหลังเป็นยอดเขา Tre Cime เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน
 • ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)สามยอด, ที่ Sesto Dolomites, ใต้ทิโรล
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส (Lake Braies) หรือ (Pragser Wildsee) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าไข่มุกแห่งโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในหุบเขาโดโลไมต์ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งใน มรดกโลก (Unseco) อีกด้วย Lago di Braies (Lake Braies): Tips for Visiting the Emerald of the Dolomites — Travlinmad Slow Travel Blog

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำเดินทางเมืองสู่เมืองบริกเซ่น (Brixen) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 15 นาที) เมืองเก่าแก่ในแคว้น South Tyrol ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโดยเมืองบริกเซ่นมีโบสถ์ประจำเมืองคือ Cathedral of Brixen ที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่10 และมีการรีโนเวตใหม่ในศตวรรษที่18 เป็นโบสถ์สไตล์บาโรก ที่สวยงาม
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                                    Bressanone / Brixen in Italy – Stay urban in the Dolomites
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมต์ เป็นเมืองรีสอร์ทเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขา Dolomites Val Gardena โดยมีเทือกเขาต่างๆอยู่รายล้อม เช่น Seceda, Resciesa, Alpe di Siusi, Monte Piz และ Col de Mesdí ฯลฯ ที่นี่จัดได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดโลไมต์ในด้านตะวันตก จึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนตลอดทั้งปี                                                                                  Top 5 photo spots at Ortisei in 2022

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

ออร์ติเซ่ - ทะเลสาบ Carezza - เมืองโบซาโน่ - วาลด์ เด ฟุเน่ - โบสถ์ Santa Maddalena - โบสถ์ San Giovanni - ออร์ติเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมทะเลสาบ Carezza Lake หรืออีกชื่อคือ “Lec de ergobando” แปลได้ว่า ทะเลสาบสายรุ้ง (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในอุทยานโดโลไมต์ น้ำในทะเลสาบมีหลายเฉดสีตั้งแต่ เขียว,เทอร์ควอยซ์,ฟ้าและน้ำเงิน ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ถูกเรียกว่าทะเลสาบสายรุ้ง มีฉากหลังเป็นเทือกเขา Latmar  ด้วยวิวทะเลสาบสีเขียวทองที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยเขาสูงปลายแหลม สะท้อนสีสันหลากหลายของธรรมชาติ เป็นอีกจุดแวะถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้**Lake Carezza • Monument » outdooractive.com
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) เมืองใหญ่สุดเป็นประตูสู่เขตโดโลโมต์ นำท่านเดินเล่นชมจัตุรัสกลางของ Bolzano คือ Piazza Walther (Waltherplatz) ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่มีการจัดตลาดและเทศกาลต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งโบสถ์สำคัญของเมืองด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย                                                                Merano and surroundings: luxury holidays in 4 and 5 star hotels

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ชุมชน Val di funes หรือ Villnöß ชุมชนเล็กๆทางภาคตะวันตกของอุทยานโดโลไมต์ (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ 6 หมู่บ้าน โดยมีชื่อเสียงจากการมีวิวทิวทัศน์ที่สวยที่ในเขต South Tyrol
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจอีกนึงสถานที่ ณ โบสถ์ Santa Maddalena โบสถ์ที่ถือเป็นสถานที่ไฮไลต์ทที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในอุทยานโดโลไมต์ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีฉาหหลังเป็นเทือกเขา Odles (การเดินขึ้นไปเก็บภาพความประทับใจนี้ ท่านจะต้องเดินขึ้นเนินประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อไปเก็บภาพ)                                                              HD wallpaper: Val Di Funes Italy | Wallpaper Flare  
 • นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ St.Johann โบสถ์เล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยต้นสนและ ยอดเขาแหลมของเทือกเขาโดโลไมต์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในโดโลไมต์ที่ถูกถ่ายภาพเป็นอันดับต้นๆ เลยที่เดียวThe Church of St. Johann in Ranui, Italy
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY6

ออร์ติเซ่ - ขึ้นกระเช้า SECEDA - ขึ้นกระเช้า Alpe Di Siusi - ออร์ติเซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ Ortisei – Funes – Seceda นำท่านนั่งกระเช้า 2 ต่อ เพื่อขึ้นชม ยอดเขา Seceda ความสูงประมาณ 2,500 เมตร โดยความพิเศษของยอดเขาคือ มีลักษณะ ลักษณะคล้ายเปลวเพลิงที่เป็นหิน จนนักท่องเที่ยวต่างให้เรียนขานกันว่า Flame frozen in stoneSummer - Seceda Cableways AG - Ortisei in Val Gardena - Dolomites - South Tyrol - Italy

หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน หรือหากยังไม่เปิด 

** เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชม Seceda  ตั้งแต่ ปลายเดือนพ.ค.  – ต้นเดือน พ.ย. 2567  **

*** หมายเหตุ : หากกระเช้ายังไม่เปิดหรือไม่สามารถขึ้นชมได้ทางบริษัทจะนำท่านเปลี่ยนไปชมหมู่บ้านKastelruth/Castelrotto ซึ่งถือเป็น1ใน5หมู่บ้านในเขตโดโลไมต์ที่สวยงาม ***

 • ให้ท่านอิสระได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ                                                                                   Seceda (2500m), Dolomites, Italy

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้า ขึ้นสู่บนเนินเขาที่เราเรียกว่า “ALPE DI SIUSI” นำท่านชมวิวทิวทศน์บนทุ่งหญ้า ราบเลียบบนภูเขา Seiser Alm ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Unesco อีกด้วย                                                                                                                  Alpe di siusi HD wallpapers free download | Wallpaperbetter
 • นำท่านขึ้นกระเช้า Ortisei / St.Ulrich – Seiser Alm  / Alpe di Suisi นำท่านขึ้นไปที่ระดับความสูง 1,684 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล                                                                                                    Ortisei - Alpe di Siusi Ropeway | Mont Sëuc
 • ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่น อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือนั่งจิ๊บกาแฟตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

**กระเช้าขึ้นชม Alpe Di Siusi เปิดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน 2567 **

 • จากนั้นนำท่านเดินย่านใจกลางเมืองที่มีร้านค้า ร้านอาหาร และโรงเเรมต่างๆตั้งอยู่ อาคารเเต่ละหลังต่างมีเอกลักษณ์และตกเเต่งได้อย่างน่ารัก สวยงาม เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก บางคนยกย่องให้เป็นถนนคนเดินสายช็อบปิ้งที่สวยงามที่สุดของโดโลไมท์เลยทีเดียว ให้ท่านชมโบสถ์ Saint Ulrich ตั้งอยู่ทิศเหนือของเมือง สถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนสซองซ์และประติมากรรมบาโรกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือรrะดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY7

ออร์ติเซ่ - วิพิทีโน่ - อินน์สบรูค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิพิทีโน่ (Vipiteno) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 15 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของอิตาลีที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับออสเตรียมาก ด้วยความที่อยู่ใกล้กับออสเตรีย ถือเป็นเมืองหนึ่งในอิตาลีที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติ ในเมืองจะมีถนนเส้นหลักตัดผ่านกลางเมือง สองข้างทางเต็มไปด้วยตึกสีพาสเทลหวานๆสดใส มีหอนาฬิกาของเมืองสูงเด่นเป็นสง่าบ่งบอกว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรป เมืองเล็กแห่งนี้เรียกว่าน่ารักมาก หน้าร้อนจะเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันเต็มกระถางหน้าบ้าน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปและเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                                              The colorful town of Vipiteno on a summer day, Trentino Alto Adige, northern Italy Photograph by Stefano Valeri - Pixels

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 58 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวรก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวสองข้างทางที่สวยงาม ตามถนนเส้นทางอัลไพน์ ผ่านทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บ้าน ทุ่งหญ้า                                                                                                                 อินส์บรุ, ไทโรล, ออสเตรีย, สถาปัตยกรรม
 • นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย Innsbruck Holidays | Summer & Winter in Austria | Tirol
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวัง ฮอฟบูร์ก “Hofburg Palace” พระราชวังที่ราช สํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย
 • นำท่านเดินชมเมืองอินน์สบรูค ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

อินน์สบรูค - มิดเท่นวาลด์ - มิวนิค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง มิดเท่นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) พรมแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย หมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมัน ถือเป็นสถานที่ UNSEEN ของเยอรมันด้วย
 • นำท่านชมเมืองสูดอากาศอันบริสุทธิ์ เดินเล่นนั่งจิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์หรือเลือกสินค้าที่ระลึก          You must visit Mittenwald in Germany! – Butter.and.fly
 • นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมัน (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจัตุรัสมาเรียน ตามอัธยาศัย                                                                                                                                   Munich travel tips: Where to go and what to see in 48 hours | The Independent | The Independent

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ขาหมูเยอรมัน+เบียร์

MÖVENPICK HOTEL MUNCHEN AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

มิวนิค - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 14.25 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 925
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 06.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน