ทัวร์แคนาดา 13 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์แคนาดา 13 วัน

รหัสทัวร์ : GRAND CANADA 13 DAYS (KE)
ระยะเวลา 13 วัน 11 คืน
สายการบิน : KOREAN AIR (KE)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 12 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 299,900 บาท
2 26 มิ.ย. 67 - 8 ก.ค. 67 299,900 บาท
3 17 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 299,900 บาท
4 7 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 299,900 บาท
5 25 ก.ย. 67 - 7 ต.ค. 67 299,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พิเศษ นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมน้ำตกไนแองการ่า หนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก !!!!!
 • 2
  ทะเลสาบ Moraine Lake สวยราวกับสรวงสวรรค์ (ทะเลสาบที่สวยที่สุดในแคนาดา)
 • 3
  ทะเลสาบ Lake Louise ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคนาดา (ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุด)
 • 4
  ทะเลสาบPeyto lakeทะเลสาบสีฟ้าสวยที่สุดในแคนาดารูปร่างคล้ายสุนัขจิ้งจอก (Unseen)
 • 5
  ชมทุ่งน้ำแข็งColumbia Icefield + Snow Coach ตะลุยกราเซีย
 • 6
  ชมเมือง Quebec เมืองสวยสไตล์ยุโรป สวยมาก
 • 7
  ชมหมู่บ้าน Banff หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตเทือกเขา Canadian Rockies
 • 8
  ล่องเรือ Hornblower Niagara Cruises ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด
 • 9
  ชมเมือง Vancouver เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของแคนาดา
 • 10
  ชมเกาะ Victoria ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสวน
 • 11
  ชมเมือง Ottawa / Montreal เมืองท่องเที่ยวและเมืองหลวงของแคนาดา
 • 12
  ล่องเรือชมพันเกาะ 1,000 Island
 • 13
  ชมเมือง Toronto เมืองเศรษฐกิจสำคัญของแคนาดา
 • 14
  ชมวิวน้ำตกไนแองการ่า พร้อมรับประทานอาหารบนหอคอย Skylon Tower
 • 15
  ชมสวน Butchart หนึ่งในสวนที่สวยที่สุดในโลก
 • 16
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ เหนือเมืองแบมฟ์
 • 17
  ชมสะพาน CAPILANO SUSPENSION BRIDGE
 • 18
  ช้อปปิ้ง Outlet + ช้อปปิ้งเสื้อกันหนาวยี่ห้อดัง Canada Goose *

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์แคนาดา
ทัวร์แคนาดา เจาะลึก 13 วัน 11 คืน
แวนคูเวอร์ – แคนาเดียน ร๊อคกี้ – คิวเบค – มอลทรีอัล – ออตตาวา ไนแองการ่า
โดยสายการบินโคเรียน แอร์

DAY1

กรุงเทพฯ - อินชอน - แวนคูเวอร์ (แคนาดา) - ชมเมือง

 • 06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIR (KE) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE660
 • 17.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 18.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE071

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

************** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

(เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเวลาที่แคนาดาจะช้าประเทศไทยกว่าประมาณ 14 – 15 ชั่วโมง)

 • 12.40 น. เดินทางถึงสนามบินแวนคูเวอร์ (Vancouver) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก                                                      11 Very Best Things To Do In Vancouver - Hand Luggage Only - Travel, Food & Photography Blog
 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาปิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา  เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด                                                                                               Capilano Suspension Bridge Park
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านแกสทาวน์ (Gas Town) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนำท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง                                                  Vancouver's Gastown Neighbourhood - Picture of Vancouver, British Columbia - Tripadvisor
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON HOTEL VANCOUVER AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY2

แวนคูเวอร์ - เกาะวิคตอเรีย - สวนบูชาร์ด - เสาโทเทม - แวนคูเวอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen) เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมี โอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว
 • นำท่านชมเมืองวิกตอเรีย (Victoria) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสวน” (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา
 • นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -189616 Top-Rated Attractions & Things to Do in Victoria, BC | PlanetWare
 • นำท่านชมเสา โทเทม (Totem) หรือ เสาโทเทม (Totem pole) ซึ่งมีความสูงประมาณ 38.8 เมตร (127 ฟุต)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชมสวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัวบูชาร์ด
 • นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น,สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ                                                                      Butchart Gardens | The Sunken Garden in the Butchart Gardens… | Flickr
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านนั่งเรือกลับกลับสู่เมืองแวนคูเวอร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON HOTEL VANCOUVER AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

แวนคูเวอร์ - บินภายใน - คัลการี - เขตอุทยานร๊อคกี้

 รับประทานอาหารเช้าแบบ SET BOX

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์
 • 08.15 น.ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี โดยสายการบินแอร์แคนาดา (AC) เที่ยวบิน AC 204
 • 10.41 น.เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA)

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาร๊อคกี้ Rocky Mountains หรือ Canadian Rockies เป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่มากที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นแนวเทือกเขาที่ทอดข้ามผ่านตั้งแต่ทางด้านเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา ยาวไปจนถึงรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมเทือกเขาร็อคกี้เมาน์เทน จะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) และอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) รัฐแอลเบอร์ตา (Alberta) ซึ่งมีเส้นทางขับรถชมยอดเขาที่สวยงามมาก ๆโดยเฉพาะบนเส้นทาง Icefields Parkway และ Trans-Canada Highway สู่อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์1,846 Trans Canada Highway Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว Surprise Corner Viewpoint จุดชมวิวสวยๆภายในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ จุดชมวิวที่มีโรงแรมแฟร์มอนท์ แบมฟ์ สปริง (The Fairmont Banff Springs Hotel) อันโด่งดังและแม่น้ำโบว์ (Bow River) เป็นฉากหลัง                                                                                            Hiking Surprise Corner to Banff Hoodoos Trail - Travel Banff Canada

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
โดยโรงแรมในเขตอุทยานส่วนใหญ่เป็นสไตล์ชาเล่ต์ มีค่อนข้างจำกัด โดยพักเมือง BANFF หรือ เมือง LAKE LOUISE หรือเมือง CANMORE ระดับเทียบเท่า 3 – 4 ดาว

DAY4

เทือกเขาร๊อคกี้ TRANS CANADIAN - ทะเลสาบ Peyto lake - ถนนสายโรแมนติค Icefields Parkway - โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - SNOW COACH - GLACIER WALKER - เขตอุทยานร๊อกกี้

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ให้ท่านชื่นชมธรรมชาติสุดสวยตลอดการเดินทาง (ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลา 2 ชม.)
 • จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบ Peyto lake หรือทะเลสาบรูปสุนัขจิ้งจอก ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 5 ของแคนาดา ความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้นอกจากรูปร่างของทะเลสาบคล้ายสุนัขจิ้งจอกแล้ว สีของน้ำในทะเลสาบยังเป็นสีฟ้าสวยงาม ได้รับการยอมรับว่าเป็นทะเลสาบที่มีสีฟ้าของน้ำในทะเลสาบสวยที่สุดในเขตเทือกเขาร๊อคกกี้
 • นำท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเหนือทะเลสาบท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกสีฟ้าสวยงดงาม                                                                                                                            Peyto Lake in Canada | Adventures.com

*** หมายเหตุ ทะเลสาบเปโต ตั้งอยู่ในหุบเขา วันเปิด – ปิด ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ โดยส่วนมากจะเปิดประมาณกลางๆเดือน พ.ค. – กลาง ต.ค. เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางอุทยานจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในทะเลสาบแห่งนี้ หากทางอุทยานไม่อนุญาตให้เข้าไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield)
 • จากนั้นนำท่านขึ้นรถ Snow Coach มุ่งหน้าสู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน้ำแข็ง Glacier ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึ่งเมือง เป็นเนินเขาที่มีหิมะปกคลุมหนาเป็นเมตร เรียกได้ว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของนักสกี
 • นำท่านชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และธารน้ำแข็งเพย์โต้กลาเซียร์
 • ให้ท่านได้สนุกสนานกับการนั่งรถ Snow Coach ผ่านทุ่งน้ำแข็ง และ เก็บภาพความทรงจำและความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งนี้                                                                        GLACIAL ADVENTURES ALONG THE COLUMBIA ICEFIELD | Alberta Canada
 • หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตรBest time for Glacier Skywalk in Banff & Jasper National Parks 2022

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
โดยโรงแรมในเขตอุทยานส่วนใหญ่เป็นสไตล์ชาเล่ต์ มีค่อนข้างจำกัด โดยพักเมือง BANFF หรือ เมือง LAKE LOUISE หรือเมือง CANMORE ระดับเทียบเท่า 3 – 4 ดาว

DAY5

ทะเลสาบโมเรน - ทะเลสาบหลุยส์ - แบมฟ์ - ยอดเขาซัลเฟอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยราวกับสรวงสวรรค์ อาจกล่าวได้ว่านี้คือทะเลสาบที่สวยที่สุดในแคนาดาก็ว่าได้ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา โดยสีของน้ำในทะเลสาบเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แห่งนี้อยู่ในวัลลีย์ ออฟ เดอะ เท็น พีกส์ (Valley of the Ten Peaks) เป็นจุดที่มีทัศนียภาพน่าถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา โดยทิวทัศน์ของทะเลสาบดังกล่าวเคยเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังธนบัตร 20 ดอลลาร์แคนาดา ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ห่างจากเลก หลุยส์ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,884 เมตร โดยเหนือทะเลสาบมีจุดชมวิวเหนือทะเลสาบให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของทะเลสาบได้ช่วงสวยงามMoraine Lake Lodge | Alberta Canada
 • อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย

*** หมายเหตุ ทะเลสาบโมเรน ตั้งอยู่ในหุบเขา วันเปิด – ปิด ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ โดยส่วนมากจะเปิดประมาณกลางๆเดือน พ.ค. – กลาง ต.ค. เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางอุทยานจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในทะเลสาบแห่งนี้ หากทางอุทยานไม่อนุญาตให้เข้าไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ ***

 • จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดาที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุด ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา เป็นทะเลสาบที่มีชื่อของรัฐอัลเบอร์ตา โดยชาวยุโรปคนแรกที่มาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นักสำรวจชื่อ ทอม วิลสัน (Tom Wilson) ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1882 มีสีเขียวมรกต และได้ตั้งชื่อว่าทะเลสาบมรกต แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1914  จึงได้ชื่อใหม่ว่า Lake Louise เพื่อเป็นเกียรติ แก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาองค์หนึ่งของควีนวิกตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ในแคนาดา  จึงได้ชื่อตามพระนามของเจ้าหญิง ทะเลสาบหลุยส์ตั้งอยู่เหนือเมืองแบมฟ์ขึ้นไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1730 เมตร                                  Glassy Smooth Lake Louise on a Fall Morning in Banff National Pa Photograph by Doug Holck | Fine Art America
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือถ่ายรูปภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเช่าเรือแคนนู พายเล่นในทะเลสาบได้ตามอัธยาศัย เรามีเวลาให้ท่านได้เต็มที่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง แบมฟ์ (Banff ) เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเที่ยวเมืองแบมฟ์ได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและสัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะสกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นPin on Teal binder #2
 • นำท่านขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) ภูเขาสูงที่เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทางน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากใต้โลก เมื่อสะสมมากเข้าน้ำที่ไหลออกมาจากพื้นดินใต้ภูเขาจะกลายเป็นน้ำร้อน ซึ่งบางแห่งไม่มีทางน้ำไหล ทำให้น้ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมา
 • นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขาคือยอดแซนซัน (SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตร                                                          Sulphur Mountain" Images – Browse 822 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิวตามแนวทางเดิน Terrece จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่าง
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองแบมฟ์ เมืองเล็กๆ น่ารัก ให้ท่าได้เลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
โดยโรงแรมในเขตอุทยานส่วนใหญ่เป็นสไตล์ชาเล่ต์ มีค่อนข้างจำกัด โดยพักเมือง BANFF หรือ เมือง LAKE LOUISE หรือเมือง CANMORE ระดับเทียบเท่า 3 – 4 ดาว

DAY6

แบมฟ์ - คัลการี - บินภายใน - ควิเบค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินคัลการี (YYC) เมืองหน้าด่านสู่ประตูเทือกเขาร็อคกี้

** อิสระอาหารกลางวันบนเครื่องบิน บริษัทคืนเงินสดท่านละ 30 CAD **

 • 13.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองนานาชาติควิเบก ซิตี้ ชอง เลชาจ (YQB) โดยสายการบินแอร์แคนาดา (AC) เที่ยวบิน AC 1906
 • 19.28 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติควิเบก นำท่านตรวจรับสัมภาระ

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HILTON HOTEL QUEBEC หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY7

ควิเบค - นํ้าตกมองต์มอเรนซี่ - ชมเมืองคิวเบค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม นํ้าตกมองต์มอเรนซี่ (MONTMORENCY FALLS) คือ น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 275 ฟุต (84 เมตร) และมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการาถึง 98 ฟุต (30 เมตร) นั่นจึงทำให้น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในควิเบก ตัวน้ำตกนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำมองต์มอเรนซี่ (Montmorency River) ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด โดยเดินข้ามสะพานแขวนซึ่งอยู่บนน้ำตกใกล้ๆกัน มีทางลงให้ท่านสามารถถ่ายรูปจากด้านล่างได้อย่างชัดเจน                                                      Montmorency Falls | Stop and consider! life is but a day; A … | Flickr
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองควิเบค (Lower Town) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์เป็นชุมชนที่ชาวฝรั่งเศสได้เข้าตังถิ่นฐานเป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมอาคารบ้านเรือนเก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกและเป็นถนนที่แคบที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นที่เดินเล่นช้อปปิ้งQuébec City - What you need to know before you go – Go Guides
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง ณ Dufferin Terrace ทางเดินริมแม่น้ำ
 • นำท่านเข้าชมโบสถ์นอร์เทรอ ดาม เด วิกตัวร์ (Church Notre-Dame-des-Victoires) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ชมความงามของงานศิลป์ และแท่นบูชาที่มีลักษณะคล้ายป้อมปราการอีกทั้งใกล้ๆ กันยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณอายุกว่า 5,000 ปี และอื่นๆFile:Notre-Dame, Vieux-Quebec Old Quebec City 6D2B6315.jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งควิเบก (Parliament Hill of Québec)
 • นำท่านเดินเล่นชมสวนและอนุสรณ์ต่างๆ เป็นที่ตั้งของรัฐบาลประจำารัฐควิเบก ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอนุสรณ์ และทางเดินอันงดงาม อาคารนี้ตั้งอยู่บนยอดพาเลียเมนท์ฮิลล์มาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ
 • นำท่านแวะถ่ายรูปน้ำพุ Fontaine de Tourny ตั้งอยู่โดดเด่น ที่มีหุ่นสลักเล็กๆ ทางด้านหน้าของอาคารรัฐสภา  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON HOTEL QUEBEC หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

DAY8

ควิเบค - มอนทรีอัล - ออตตาวา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มอนทรีอัล (Montreal) (ระยะทาง 254 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีอัลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในปี 1970 หลังจากนั้นเมืองโตรอนโตก็แซงหน้าไป เมืองมอนทรีอัลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสานกลิ่นไอของฝรั่งเศส และ ยุโรป แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของความเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออย่างชัดเจน
 • นำท่านเข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล ตัวอาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก ภายในวิหารประดับด้วยไม้แกะสลัก และกระจกสีสวยงามยิ่ง ให้ท่านได้ชมความสวยงามภายในโบสถ์                                                            Notre Dame Basilica - AFAR

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเลือกเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองออตตาวา (Ottawa) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ยวชมมากมาย เมืองออตตาวา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำออตตาวา (Ottawa River) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่บริวเณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมืองออตตาวาได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสะอาดเป็นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่สะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แล้วเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจนOttawa,parliament,canada,government,hill - free image from needpix.com

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นจีน
CROWN PLAZA OTTAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือ 1,000 Island - ไนแองการ่า พักห้องวิวน้ำตก (พัก 2 คืน)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คิงส์ตัน (Kingston) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ซึ่งเป็นเมืองเล็กเมืองหนึ่งของแคนาดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบออนแทริโอจบกับแม่น้ำเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence River) เป็นจุดเริ่มต้นของ 1000 Island คิงส์ตันเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศแคนาดา แต่ด้วยเนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็กทำให้ถูกโจมตีจากอเมริกา ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่เป็น มอนทรีอัล โตรอนโต และเป็นออตตาวา ในที่สุด
 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านล่องเรือชมความงดงามของพันเกาะ (1,000 Island) ชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)                                                                                                                              First-Time Visitors | Visit 1000 Islands

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานน้ำตกไนแองการ่า และเมืองไนแองการ่า (ระยะทาง 390 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม)                                                                                                        Niagara Falls, United States (Unsplash) - PICRYL - Public Domain Media Search Engine Public Domain Search

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (RED LOBSTER)
MARRIOTT FALLSVIEW HOTEL & SPA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

 • อิสระให้ท่านชื่นชมวิวน้ำตกจากห้องพักหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย
DAY10

ไนแองการ่า- นั่ง เฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแอลการ่า - ล่องเรือ Hornblower - ชมวิว TABLE ROCK

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • พิเศษ จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกไนแองการ่า ให้ท่านได้เห็นอีกมุมหนึ่งถึงความยิ่งใหญ่ รับรองว่าท่านจะประทับใจเป็นอย่างยิ่ง มาถึงที่แล้วเสียดายหากท่านไม่ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก                                                    Niagara Falls Helicopter Tours Price – How Much Does it Cost? - TourScanner

**ท่านใดไม่ประสงค์นั่งเฮลิคอปเตอร์ ทางบริษัทฯคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท หรือ หากไม่สามารถนั่งได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ กับโปรแกรมการ ล่องเรือในน้ำตกไนแองการ่า (Hornblower Niagara Cruises) น้ำตกที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่สวยงามติดอันดับโลก ให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ำตกไนแองการ่า ที่ประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และ น้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางน้ำที่ชื่อว่า GOAT  ISLAND น้ำตกอเมริกัน อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างและความสูงน้อยกว่า เพียง 320 เมตรเท่านั้น ส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า มีความกว้างถึง 790 เมตร มีความสูงมากกว่าและสวยงามกว่าในฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่ง 2 ใน 3 ของน้ำตกไนแองการ่า ตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดา                                                                            Niagara City Cruises | Clifton Hill Niagara Falls, Canada

(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการหลังวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคม แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากเรือไม่สามารถล่องได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรมJourney behind the fall ให้ลูกค้าทดแทน

พิเศษให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำบนหอคอยหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อให้ท่านได้ชมวิวชั้นบนของหอคอยสกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่

Skylon Tower | Niagara Falls Canada

 • จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมจุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตก พร้อมทั้งละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับสายน้ำตกสวยงามเป็นอย่างยิ่ง                                                  Niagara Falls Welcome Centre - PGAV
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า
 • จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเต็มอิ่มกับเมืองไนแองการ่าแบบเต็มอิ่ม หรือซื้อของที่ระลึก หรือท่านใดจะเลือกเสี่ยงโชคก็สามารถเสี่ยงโชคได้ที่ Casino ของเมือง หรือท่านไหนจะเลือกพักผ่อนโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย
MARRIOTT FALLSVIEW HOTEL & SPA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

DAY11

นาฬิกาดอกไม้ - หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE - ช้อปปิ้งเอาท์เลต โตรอนโต

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • ท่านแวะเที่ยวชม NIAGARA PARK FLORAL CLOCK ซึ่งเป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับประดาตกแต่งดอกไม้นานาชนิด อย่างสวยงาม และมีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลง สีสันพันธ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ จึงมีความสวยงามทุกฤดูกาล                                                            Floral Clock
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมหอนาฬิกา ที่โดดเด่นสวยงาม และบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม น่ารัก และจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองระหว่าง ทางชมความสวยงามของทะเลสาบออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของ ทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (THE GREAT LAKE)                                                                                                        The best things to do in Niagara on the Lake, Canada – On the Luce travel blog
 • จากนั้นนำท่านสู่ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกไนแองการ่า มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น                                                    Fashion Outlets of Niagara Falls, USA - All You Need to Know BEFORE You Go

** อิสระอาหารกลางวัน บริษัทคืนเงินสดท่านละ 30 CAD **

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโตรอนโต (TORONTO) (ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จตุรัสนาธานฟิลิปส์ (Nathan Philips Square) จตุรัสแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมือง บริเวณด้านหน้าของ Toronto City Hall โดยบรรยากาศรอบๆ ที่แห่งนี้มีความแปลกตา และสามารถดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างมาก ด้วยสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่สวยงาม ผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาที่นี่นิยมมาพักผ่อนใช้เวลาวันว่างๆ ฟังเสียงน้ำพุจากสระน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งในช่วงฤดูหนาว พื้นที่บริเวณนี้จะถูกจัดให้เป็นลานสเก็ตน้ำแข็ง
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน เมนูเป๋าฮื้อ เป็ดย่าง
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL TORONTO หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY12

โตรอนโต - สนามบิน

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้
 • 12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE074

********** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

DAY13

อินชอน - กรุงเทพฯ

 • 16.20 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 18.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE651
 • 21.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


แชร์ให้เพื่อน